Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Tài liệu tham khảo
16/12/2012 22:46 - Xem: 2786

Tài liệu - Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA

“Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA” (Gọi tắt là Chương trình đào tạo) thuộc Cấu phần B “Phát triển năng lực toàn diện của các cơ quan, tổ chức điều hành và các ban quản lý dự án” thuộc “Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA” (gọi tắt Tiếng Anh là CCBP) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và triển khai.

 

Giới thiệu Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA

“Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA” (Gọi tắt là Chương trình đào tạo) thuộc Cấu phần B “Phát triển năng lực toàn diện của các cơ quan, tổ chức điều hành và các ban quản lý dự án” thuộc “Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA” (gọi tắt Tiếng Anh là CCBP) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và triển khai. 

Mục tiêu của phát triển Chương trình đào tạo

Phát triển Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA có mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các dự án ODA tại Việt Nam thông qua việc phát triển bộ chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý, phù hợp với điều kiện Việt Nam và có tham khảo kinh nghiệm Quốc tế, giành cho cán bộ trực tiếp quản lý hoặc liên quan tới quản lý các dự án ODA.

Giới thiệu Tổng quan

Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA.

 

Mục lục                                                                                            
 

Từ viết tắt

 

1.     Giới thiệu Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA

2.     Mục tiêu của Phát triển Chương trình và Giáo trinhg đào tạo

3.     Các thành phần của Chương trình đào tạo CCBP

4.     Mô tả học viên

5.     Sơ đồ Đào tạo Tổng thể (SĐTT)

6.     Giới thiệu các chương trình đào tạo cơ bản

7.     Qui trình đào tạo

8.     Tư vấn đào tạo

9.     Đào tạo giáo viên (TOT)

10.                        Kế hoạch hành động của học viên

 

Phụ lục:

(1)           Ví dụ về chương trình đào tạo giám đốc điều hành dự án ODA

(2)          Ví dụ về chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý dự án ODA tại các

Sở, Bộ, Ngành

(3)                         Sơ đồ giới thiệu chương trình (dự kiến) đào tạo giáo viên 

(4)                         Kế hoạch hành động của học viên

(5)                         Phiếu đánh giá khoá học

(6)                         Tóm tắt các mođun

 

Download toàn bộ tài liệu tại đây

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 8324
Hôm nay 15599
Hôm qua 15289
Tuần này 95748
Tuần trước 96590
Tháng này 3229880
Tháng trước 3494688
Tất cả 39944314

Lượt truy cập: 39944314

Đang online: 8324

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ