Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
1Tuyển sinh 2019 - 3
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Đào tạo chính quy
11/12/2012 13:38 - Xem: 1252

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2012-2013

Hiện nay đã có thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012-2013.

 

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

Số:       /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v rà soát thời khoá biểu khoá 41,42,43,44 học kỳ 2 năm học 2012-2013)

          Kính gửi:………………………………………………………………….

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã sơ bộ xây dựng xong thời khoá biểu học kỳ 2 cho khoá 41,42,43,44 năm học 2012-2013. Phòng Đào tạo đề nghị các khoa kiểm tra và rà soát lại thời khoá biểu và phân công giáo viên cụ thể cho từng lớp học phần. Nếu có hiện tượng trùng lịch hoặc yêu cầu chỉnh sửa các khoa phản hồi lại phòng Đào tạo trước ngày 15/12/2012.

Quá hạn trên nếu không có phản hồi coi như đơn vị đồng ý với kế hoạch của nhà trường và Phòng Đào tạo sẽ công bố chính thức thời khoá biểu và cho sinh viên khoá 41,42,43,44 đăng ký thời khoá biểu trực tuyến.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

     - Các khoa

     - Lưu ĐT, HCTC

     - Website

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Đã ký 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

 

 

   
 
 

 

Chi tiết các khóa xem tại đây

Khóa 41

Khóa 42

Khóa 43

Khóa 44

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - 2
Đang online 788
Hôm nay 687
Hôm qua 12103
Tuần này 687
Tuần trước 84381
Tháng này 2819873
Tháng trước 2971714
Tất cả 33154684

Lượt truy cập: 33154818

Đang online: 904

Ngày hôm qua: 12103

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ