Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Bộ môn Phát triển nông thôn
27/03/2018 14:33 - Xem: 1822

Thông tin chung về Bộ môn Phát triển nông thôn

Xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc thông tin cập nhật giới thiệu về Bộ môn Phát triển nông thôn.

THÔNG TIN BỘ MÔN

 

1. Tên bộ môn: Phát triển nông thôn (Department of  Rural Development)

Mục tiêu chung:

Chương trình nhằm đào tạo ra Kỹ sư Phát triển nông thôn đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển nông thôn nói chung và miền núi nói riêng về lĩnh vực chuyên ngành Phát triển nông thôn. Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tay nghề thành thạo có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt, có khả năng quản lý, tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật ngành Phát triển nông thôn.Bằng kỹ sư này cung cấp cho sinh viên các cơ hội phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cung cấp những lợi thế cho người học khi làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh và có thể học lên bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ phát triển nông thôn.

Mục tiêu cụ thể:

Chương trình đào tạo kỹ sư phát triển nông thôn nhằm cung cấp cho người học những vấn đề sau đây:

 • Những hiểu biết cơ bản về dân số và Phát triển nông thôn, Quy hoạch phát triển nông thôn, Xã hội học nông thôn, Phát triển cộng đồng, Đánh giá nông thôn, Giới và phát triển, Nguyên lý Phát triển nông thôn, Thống kê kinh tế xã hội, Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội trên cơ sở đó có thể giải quyết được các vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành đào tạo
 • Hiểu và thực hành được các kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi một số loài vật nuôi, thủy sản và qui trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm của một số loài cây nông lâm nghiệp phổ biến;
 • Có khả năng ứng dụng các kiến thức chuyên ngành như: Quản lý dự án, Chính sách phát triển nông thôn, Đánh giá nông thôn, Công tác xã hội trong Phát triển nông thôn vào việc giải quyết các công việc đặt ra đáp ứng sự nghiệp phát triển nông thôn;
 • Phân tích và giải quyết được những nảy sinh trong thực tiễn mà lý thuyết còn hạn chế đề cập đến để bổ sung cho lý thuyết thông qua tiếp cận nông thôn, phân tích được vấn đề trong nông thôn về lĩnh vực ngành bằng thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.

- Các kiến thức cần thiết để tiến hành nghiên cứu khám phá dưới sự hướng dẫn bởi một môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp. Sinh viên sẽ có khả năng phân tích khó khăn thách thức mà nhiều bên phải đối mặt, xác định các câu hỏi nghiên cứu, thiết kế và lập kế hoạch nghiên cứu, lựa chọn và vận dụng lý thuyết, công cụ để giải quyết một câu hỏi nghiên cứu; phân tích, giải thích và đánh giá nghiêm túc các kết quả nghiên cứu.

Kỹ năng:

- Thực hiện được các công việc từ khâu xác định thời vụ, chọn giống, nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch... đối với một số loài cây trồng, vật nuôi phổ biến có giá trị kinh tế cao tại các vùng sinh thái;

- Có khả năng tư duy theo hệ thống và sáng tạo.

- Có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Có kỹ năng xây dựng, tổ chức, thẩm định, quản lý và đánh giá chương trình, dự án phát triển nông thôn, khuyến nông có khả năng viết báo cáo về phát triển nông thôn.

- Có kỹ năng tổ chức các nguồn lực  và quản lý sản xuất kinh doanh tại nông trại, cơ sở sản xuất chế biến nông lâm thuỷ sản, và các lĩnh vực khác trong nông nghiệp và nông thôn.

- Có kỹ năng giải quyết được những vấn đề kinh tế -xã hội liên quan đến sự phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Có khả năng tổ chức công tác phát triển nông thôn ở các cấp.

- Có kỹ năng thu thập thông tin kỹ thuật và thị trường, truyền thông, biết cách diễn đạt thuần thục các hình thức diễn đạt bằng lời, bằng chữ, bằng đồ thị và biết sử dụng các phương tiện hỗ trợ;

- Có khả năng thiết kế, kế hoạch, dự báo, phân tích số liệu, giám sát, đánh giá và viết báo cáo;

- Xây dựng được kế hoạch, phương pháp trong nghiên cứu chuyên môn phục vụ nông thôn miền núi;

- Có khả năng ứng dụng và phát triển các kiến thức chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu ở trình độ cao.

Thái độ

 • Nói và làm theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước, của ngành;
 • Có tính kiên trì, học hỏi, chia sẻ và biết lắng nghe;
 • Mạnh dạn tự tin đề xuất ý tưởng, xây dựng và bảo vệ ý tưởng. Xử lý tình huống trong công việc bình tĩnh, đúng pháp luật. Tránh xa các tệ nạn xã hội trong quá trình thực hiện công việc;
 • Có tinh thần làm việc hợp tác, sẵn sàng làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Có thái độ làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo, trung thực, có kỷ luật, tác phong công nghiệp. Tôn trọng, khiêm tốn, niềm nở và gần gũi với người dân, cộng đồng.

Vị trí việc làm:

: (1) Các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp ở Trung ương và địa phương như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 (2) Các cơ quan khuyến nông nhà nước: Trung tâm khuyến nông cấp tỉnh, Trạm khuyến nông huyện, khuyến nông xã.

 (3) Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện, Trung tâm giống cây trồng, Hội làm vườn, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Ngân hàng, Công an….). (4) Các Trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã).

(5) Các Công ty kinh doanh giống cây trồng - vật nuôi, Công ty vật tư nông lâm nghiệp, các trang trại lớn, các chương trình dự án phát triển nông thôn.

(6)Làm thành viên, chuyên gia tư vấn trong các chương trình, dự án về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

2. Nhân sự bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Học phần giảng dạy

Mysite

1

Đinh Ngọc Lan

PGS.TS.

Trưởng phòng Tài chính, kế hoạch, trưởng bộ môn

GV kiêm nhiệm

- Đánh giá nông thôn

- Chính sách PTNT

- Kinh tế hợp tác

http://mysite.tuaf.edu.vn/dinhngoclan

2

Lưu Thị Thùy Linh

Nghiên cứu sinh

Phó bộ môn

- Phương pháp tiếp cận khoa học

- Công tác xã hội trong PTNT

- Quy hoạch PTNT

http://mysite.tuaf.edu.vn/luuthithuylinh

3

Nguyễn Văn Tâm

Tiến sĩ

Phó khoa

- Phát triển nông thôn

-  Phương pháp tiếp cận KH

- Kinh tế hợp tác

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenvantam

4

Kiều Thị Thu Hương

Tiến sĩ

 

- Quy hoạch PTNT

- Nghiên cứu PTNT

- Đánh giá nông thôn

http://mysite.tuaf.edu.vn/kieuthithuhuong

5

Trần Việt Dũng

Thạc Sĩ

 

- Dân số &PTNT

- Phát triển cộng đồng

- Công tác xã hội trong PTNT

http://mysite.tuaf.edu.vn/tranvietdung

6

Đặng Thị Bích Huệ

Nghiên cứu sinh

 

- Phát triển cộng đồng

- Dân số & PTNT

- Nghiên cứu PTNT

http://mysite.tuaf.edu.vn/dangthibichhue

7

Nguyễn Thị Giang

Thạc sĩ

giáo vụ khoa

- Chính sách PTNT

- Phát triển nông thôn

- Công tác xã hội trong PTNT

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthigiang

8

Hà Thị Hòa

Tiến sĩ

 

GV kiêm nhiệm

- Nghiên cứu PTNT

- Phát triển cộng đồng

http://mysite.tuaf.edu.vn/hathihoa

9

Nguyễn Đức Quang

Nghiên cứu sinh

 

GV kiêm nhiệm

- Đánh giá nông thôn

- Chính sách PTNT

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenducquang

3. Các học phần giảng dạy

1

Phát triển nông thôn

2

Nghiên cứu PTNT

3

Đánh giá nông thôn

4

Phát triển cộng đồng

5

Quy hoạch PTNT

6

Cơ sở hạ tầng nông thôn

7

Công tác xã hội trong PTNT

8

Chiến lược và KH PTNT

9

Dân số và phát triển nông thôn

10

Phương pháp tiếp cận khoa học

11

Kinh tế hợp tác

12

Chính sách PTNT

13

Thực tập nghề nghiệp 1, 2, 3

14

Rèn nghề 1, 2, 3, 4

 

4. Hướng nghiên cứu, chuyển giao:

 • Xã hội, cộng đồng nông thôn: phát triển cộng đồng nông thôn, tâm lý, văn hoá, tập quán, giới, hợp tác hoá, HTX, giáo dục nông thôn, & định chế tổ chức phát triển nông thôn, nâng cao năng lùc cho cộng đồng
 • Thể chế, chính sách phát triển nông thôn: chính sách, luật, chuyển dịch cơ cấu NN & NT
 • Quản lý tài nguyên nông thôn: hệ thống canh tác bền vững, đa dạng sinh học, sinh thái nông nghiệp
 • Kinh tế nông nghiệp, nông thôn: kinh tế, thị trường, tín dụng, việc làm nông thôn, kinh tế hộ, trang trại

5. Đề tài, dự án, hoạt động chuyển giao KHCN nổi bật

- Tập huấn:  về quản lý dự án, các phương pháp đánh giá nông thôn, HTX, bố trí dân cư, OCOP, phát triển cộng đồng, xây dựng kế hoạch chiến lược, giới, xây dựng nông thôn mới …

- Chuyên gia tư vấn về: viết dự án, thẩm định, đánh giá các dự án  về phát triển nông thôn, các phương pháp tiếp cận nông thôn…

- Đề tài, dự án: Dự án về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trang trại, phát triển HTX, tín dụng nông thôn

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 3259
Hôm nay 10414
Hôm qua 21703
Tuần này 53320
Tuần trước 131657
Tháng này 3560171
Tháng trước 3121701
Tất cả 42980749

Lượt truy cập: 42980749

Đang online: 3259

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ