Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Đề tài ngành PTNT
04/12/2012 21:48 - Xem: 7199

Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2015

Phú Bình là một trong những huyện của tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chuyển đổi chậm trong khi nhiều tiềm năng của vùng chưa được khai thác hết.

Việt Nam là một nước nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, hiện nay vẫn còn trên 70% dân số sống ở nông thôn và 56% lao động xã hội làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (năm 2011), năng suất khai thác ruộng đất và năng suất lao động còn thấp, sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ, chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có của đất nước. Nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu cải thiện đời sống nhân dân, chưa cung cấp đủ nguyên liệu cho công nghiệp hàng hoá và xuất khẩu, chưa tạo được động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Để giải quyết những vấn đề này thì thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nói chung và cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nước ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm phát huy mọi tiềm năng sản xuất của mỗi vùng hướng tới sản xuất chuyên môn hóa phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người nông dân. Do đó, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp trên phạm vi cả nước cũng như với từng địa phương là rất cần thiết.

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc trung du miền núi phía Bắc có nhiều lợi thế đối với sự phát triển nông nghiệp. Với số dân là 1.131.300 người (năm 2010), tổng diện tích toàn tỉnh là 356.282 ha trong đó đất nông nghiệp chiếm 23% diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Đây là vùng có địa hình, khí hậu, vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt là sự phát triển nông nghiệp. Tỉnh đã đưa ra một số mô hình chuyển đổi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên toàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu và chuyển biến tích cực. Phú Bình là một trong những huyện của tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng thuận lợi cho quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chuyển đổi chậm trong khi nhiều tiềm năng của vùng chưa được khai thác hết. Từ thực tiễn của huyện Phú Bình trong thời gian thực tập tại địa phương tôi đã chọn nghiên cứu đề tài "Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 2015 ”.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu chung của đề tài

          Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, phân tích những thuận lợi và khó khăn của vùng từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2015.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể của đề tài

          Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

          Đánh giá thực trạng cơ cấu cây trồng và sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Phú Bình.

          Đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

1.3.1. Ý nghĩa học tập

- Nghiên cứu đề tài giúp cho sinh viên tổng hợp và củng cố những kiến thức đã được học.

- Có được tư duy một cách lôgic và biết cách vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong thực tế.

- Quá trình thực hiện đề tài thực tập sẽ nâng cao năng lực cũng như rèn luyện kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho bản thân mỗi sinh viên.

- Đề tài cũng được coi là một tài liệu tham khảo cho Trường, Khoa, các cơ quan trong ngành và sinh viên các khóa tiếp theo.

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn

          Kết quả của đề tài là cơ sở để các nhà quản lý, các cấp lãnh đạo địa phương đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý, hiệu quả để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện Phú Bình nói riêng và người dân nông thôn nói chung.

 

Download tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7710
Hôm nay 8761
Hôm qua 18126
Tuần này 58470
Tuần trước 106717
Tháng này 3115659
Tháng trước 3495074
Tất cả 39359929

Lượt truy cập: 39359929

Đang online: 7710

Ngày hôm qua: 18126

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ