Khoa Lâm nghiệp
tuyensinhChúc mừng năm mới 2019Tuyển sinh 2019TTTS 2019Giấy mời Hội khoa
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Cựu sinh viên
28/03/2016 14:45 - Xem: 1208

Danh sách cựu sinh viên khóa 29 - khoa Lâm nghiệp - trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

TT HỌ TÊN Nơi công tác hiện nay NGÀY SINH   NƠI SINH
1 Nguyễn Thế Phương   29/12/1978 Thái Nguyên
2 Bùi Thị Thanh Tình   9/2/1979 Hà Giang
3 Vũ Minh Đức Đức   12/8/1978 Lào Cai
4 Bạch Tuấn Định   30/10/1979 Thái Nguyên
5 Lê Minh  Hải   4/8/1979 Thanh Hóa
6 Nguyễn Đức  Thắng   26/10/1979 Thái Nguyên
7 Cao Thị Thái   25/10/1979 Tuyên Quang
8 Nguyễn Thanh Phong   16/07/1979 Hà Bắc
9 Nguyễn Văn Tiến   14/09/1978 Bắc Giang
10 Trần Thị Thu Huyền   2/2/1979 Thái Nguyên
11 Ngô Thị Thanh Hòa   12/5/1979 Thái Nguyên
12 Mai Phương  Bắc   26/12/1979 Phú Thọ
13 Phạm Thu Hường   30/12/1979 Quảng Ninh
14 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh   27/11/1978 Nam Định
15 Bùi Thị  Liên   28/10/1979 Tuyên Quang
16 Lý Thị Thảo   15/12/1978 Thái Nguyên
17 Phan Thanh  Hưng   1/8/1977 Hải Hưng
18 Mai Thế Giang   7/10/1979 Thanh Hóa
19 Hoàng Thanh Phúc   26/12/1979 Thái Nguyên
20 Đinh Long Xuyên   18/10/1979 Lạng Sơn
21 Dương Văn Hòa   2/2/1975 Tuyên Quang
22 Đỗ Quốc  Lâm   6/7/1978 Thái Nguyên
23 Nguyễn Văn Tuyên   21/02/1976 Thái Nguyên
24 Hoàng Anh Đức   5/11/1978 Thái Nguyên
25 Nuyễn Đức Giang   19/08/1979 Thái Nguyên
26 Hà Nguyên Hồng   28/10/1976 Bắc Kạn
27 Dương Văn Cử   30/09/1974 Bắc Kạn
28 Nguyễn Thị    20/10/1979 Tuyên Quang
29 Đinh Thị Thúy Hường   23/03/1979 Phú Thọ
30 Nguyễn Thị Thanh  Huyền   18/10/1978 Thái Nguyên
31 Đặng Thị Hồng  Hải   10/11/1979 Yến Bái
32 Trần Thế Tài   19/10/1977 Vĩnh Phúc
33 Nguyễn Bá  Tuyên   29/10/1979 Hà Giang
34 Trịnh Kim  Thủy   10/11/1977 Thái Nguyên
35 Vũ Thị Luận   2/3/1978 Thái Nguyên
36 Vũ Việt  Hưng   8/11/1979 Quảng Ninh
37 Phạm Trung Tình   31/03/1979 Lai Châu
38 Nguyễn Văn  Việt   12/2/1979 Nghệ An
39 Nguyễn Quang Duẩn   18/07/1977 Hà tây
40 Đặng Văn Nam   10/5/1977 Thái Nguyên
41 Nguyễn Quang Hưng   24/06/1979 Thái Nguyên
42 Đào Quang Dũng   6/5/1979 Thái Bình
43 Bùi Văn Vinh   14/02/1979 Vĩnh Phú
44 Đỗ Văn Tĩnh   20/10/1979 Yến Bái
45 Phạm Hồng Tiến   31/03/1980 Sơn La
46 Nguyễn Ngọc Tiến   14/06/1979 Quảng Ninh
47 Lương Văn Phúc   22/01/1980 Thanh Hóa
48 Nguyễn Đình Yên   27/12/1977 Bắc Giang
49 Trương Văn  Phương   5/3/1979 Hải Dương
50 Lương Văn Hải   14/05/1979 Tuyên Quang
51 Phùng Thị Hương Lan   22/12/1979 Vĩnh Phúc
52 Trương Văn  Nam   25/03/1978 Vĩnh Phúc
53 Hoàng Công Toàn   16/11/1978 Thái Nguyên
54 Hồ Sỹ Tri   12/5/1978 Nghệ An
55 Nguyễn Khắc Cường   8/10/1978 Thái Nguyên
56 Nguyễn Văn Hinh   17/09/1979 Hưng Yên
57 Ninh Thị Mỹ Hạnh   19/07/1979 Hòa Bình
58 Nguyễn Viết Toàn   12/12/1978 Hà Giang
59 Đặng Phi Hùng   2/12/1978 Gia Rai- Kon Tum
60 Mai Văn Vinh   18/11/1978 Thanh Hóa
61 Đặng Thị Hồng Huế   23/07/1979 Sơn La
62 Triệu văn Tuệ   4/5/1979 Bắc Kạn
63 Nguyễn Văn Hiển   5/5/1979 Thái Bình
64 Nguyễn Văn Đông   10/11/1977 Bắc Giang
65 Hà Văn Nga   20/07/1979 Thanh Hóa
66 Hà Xuân Minh   9/5/1978 Bắc Kạn
67 Nông Quang Ngọc   27/06/1976 Thái Nguyên
68 Lê Văn Long   20/02/1979 Thái Nguyên
69 Bàn Bùi  Việt   28/04/1979 Tuyên Quang
70 Vũ Thị Thu Hương   7/9/1977 Thái Nguyên
71 Ngô Thế Anh   21/10/1978 Bắc Giang
72 Nguyễn Tuấn  Hùng   25/10/1979 Hà Giang
73 Đỗ Hoàng  Đông   22/05/1978 Tuyên Quang
74 Đỗ Đắc  Huy   23/01/1978 Tuyên Quang
75 Phạm Đức  Tuấn   28/03/1979 Thái Nguyên
76 Phạm Tùng Ân   15/07/1978 Thái Nguyên
77 Lương Văn   8/1/1978 Bắc Giang
78 Hoàng Quang Huy   30/06/1980 Cao Bằng
79 Nguyễn Đức  Minh   07/12.1978 Vĩnh Phúc
80 Hoàng Văn  Cường   28/12/1979 Hà Giang
81 Hứa Văn Lạnh   28/05/1977 Lạng Sơn
82 Nguyễn Tiến  Chiến   23/11/1979 Lào Cai
83 Lê Tiến Nam   11/12/1977 Thái Nguyên
84 Phạm Quang Lâm   20/10/1979 Thái Nguyên
85 Nguyễn Trung Thành   12/9/1973 Thái Nguyên
86 Mã Thành Văn (LN28)   23/09/1977 Hà Giang
87 Hoàng Thu  Giang   22/10/1976 Phú Thọ
88 Dương Văn Hiền   12/12/1979 Thái Nguyên
89 Hoàng Văn  Thịnh   26/12/1977 Lào Cai
90 Trần Quyết Ngọc   2/2/1977 Thái Nguyên
91 Nguyễn Hoài Nam   9/7/1979 Bắc Giang
92 Lê Tuấn Anh   9/11/1977 Bắc Giang
93 Ngô Văn Tùng   11/6/1977 Thái Nguyên
94 Nguyễn Đức    7/4/1978 Yến Bái

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN K29R - LÂM NGHIỆP

 

TT Họ và tên Nơi công tác hiện nay Giới tính Năm sinh Quê quán
1 Hoàng Thị Luân   Nữ  1980 Lạng Sơn
2 Trần Thanh Tùng   Nam 1978 Bắc Giang
3 Nguyễn Văn Bảo   Nam 1978 Bắc Giang
4 Lâm Thanh Quyết   Nam 1978 Thái Nguyên
5 La Thị Lan   Nữ  1977 Quảng Ninh
6 Nguyễn Thanh Viễn   Nam 1975 Hà Giang
7 Phan Thị Bình   Nữ  1978 Ha Giang
8 Dương Thị Kim Chi   Nữ  1979 Bắc Kạn 
9 Nguyễn Duy Chuyền    Nam 1978 Bắc Kạn 
10 Nông Thị Nơi   Nữ  1979 Bắc kạn 
11 Hoàng Văn Đình   Nam 1978 Yên Bái
12 Nông Văn Dũng   Nam 1978 Hà Giang
13 Hoàng Thị Xuân   Nữ  1978 Hà Giang
14 Mỏ Văn Duần   Nam 1977 Lào Cai
15 Lại Hữu Hưng   Nam 1979 Sơn La
16 Phan A Sinh   Nam 1979 Lào Cai
17 Hứa Văn Duyên   Nam 1978 Lạng Sơn
18 Sí Trung Kiên   Nam 1979 Lào Cai
19 Lệnh Thế Tuyển    Nam 1981 Hà Giang
20 Bế Đình Lai   Nam 1977 Lai Châu
21 Hoàng Đức Thanh   Nam 1977 Quảng Ninh
22 Mông Thị Huyền    Nữ  1977 Cao Bằng
23 Lương Văn Lâm   Nam 1978 Thái Nguyên
24 Long Văn Lâm   Nam 1977 Lạng Sơn
25 Lương Văn Hợp   Nam 1976 Sơn La
26 Bùi Văn Dành   Nam 1979 Thái Nguyên
27 Hà Đình Phương   Nữ  1977 Yên Bái
28 Trần Tuấn Long    Nam 1977 Ninh Bình
29 Ma Công Hùng   Nam  1978 Tuyên Quang
30 Cẩm Thị Loan   Nữ  1977 Thanh Hóa
31 Nông Thị Thúy   Nữ  1976 Tuyên Quang
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh đại học khoa Lâm nghiệp 2019
Đang online 1980
Hôm nay 11184
Hôm qua 16615
Tuần này 135540
Tuần trước 116788
Tháng này 3451184
Tháng trước 3454571
Tất cả 40484805

Lượt truy cập: 40484818

Đang online: 1984

Ngày hôm qua: 16615

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ