Khoa Lâm nghiệp
tuyensinhChúc mừng năm mới 2019Tuyển sinh 2019TTTS 2019Giấy mời Hội khoa
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Cựu sinh viên
28/03/2016 14:51 - Xem: 1457

Danh sách cựu sinh viên khóa 40 - khoa Lâm nghiệp - trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

STT Họ Đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp
1 Nguyễn Phước Anh 10/07/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
2 Nguyễn Thị Bình 29/01/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
3 Lôi Văn  Công 21/09/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
4 Nguyễn Thành Công 01/01/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
5 Nguyễn Văn Cừ 12/08/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
6 Vũ Hồng  Cường 02/05/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
7 Âu Thị Bích Diệp 18/07/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
8 Hoàng Thị Diệp 15/03/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
9 Lê Quách  Định 20/08/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
10 Hà Minh  Đức 27/06/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
11 Nguyễn Bá Giang 14/05/1988 Nam Lâm nghiệp A K40
12 Nguyễn Phương Giang 19/09/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
13 Nguyễn Thái  15/05/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
14 Vũ Tuấn  Hải 16/08/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
15 Nguyễn Công  Hoan 04/10/1988 Nam Lâm nghiệp A K40
16 Bùi Ngọc  Hoàng 20/09/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
17 Bùi Mạnh  Hùng 29/11/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
18 Nông Văn Hùng 10/01/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
19 Trần Văn  Hùng 14/12/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
20 Nguyễn Quang Hưng 12/05/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
21 Nguyễn Thị Thu  Hương 03/03/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
22 Lô Thị  Hường 09/02/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
23 Dương Thị  Liên 24/10/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
24 Vũ Thị Loan 22/05/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
25 Hà Văn Luyện 04/05/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
26 Ngân Bá Minh 08/04/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
27 Bùi Thị  Nhài 30/04/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
28 Đinh Thi Thuỳ  Nhung 23/02/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
29 Hoàng Thị Phong 30/07/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
30 Lương Văn  Quán  07/05/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
31 Lộc Văn Sinh 20/10/1988 Nữ Lâm nghiệp A K40
32 Hoàng Văn  Tâm 12/12/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
33 Bùi Thị  Thư 20/06/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
34 Lương Văn  Thường 14/11/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
35 Bùi Thị Thuỷ 24/10/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
36 Ma Thị  Tiệp 10/09/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
37 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/10/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
38 Nguyễn Xuân  Trung 29/07/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
39 Hồ Văn  Tuấn 05/06/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
40 Đinh Thanh  Tùng 16/09/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
41 Phan Văn  Tuyến 22/04/1988 Nữ Lâm nghiệp A K40
42 Phạm Đức  Văn 11/07/1988 Nam Lâm nghiệp A K40
43 Nguyễn Ngọc  Vị 24/08/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
44 Trần Anh Vinh 15/10/1987 Nữ Lâm nghiệp A K40
45 Nguyễn Thị Yến 16/08/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
46 Hoàng Văn  Huy 01/01/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
47 Ma Thị Ngọc Ánh 08/12/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
48 Ngô Văn  Báu 27/01/1988 Nam Lâm nghiệp A K40
49 Lưu Thị  Cúc 13/08/1989 Nữ Lâm nghiệp A K40
50 Hoàng Văn Đại 16/09/1987 Nam Lâm nghiệp A K40
51 Đàm Trung  Đông 23/09/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
52 Phạm Văn Đức 15/09/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
53 Tàng Văn Hậu 23/01/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
54 Hoàng Văn  Huy 01/01/1990 Nữ Lâm nghiệp A K40
55 Đỗ Quang Hưng 03/05/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
56 Lê Văn  Quyết 16/03/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
57 Phạm Văn Thắng 19/05/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
58 Vi Văn Tiệp 04/05/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
59 Ngô Gia Trường 28/11/1989 Nam Lâm nghiệp A K40
60 Lý Văn Tuấn 21/08/1990 Nam Lâm nghiệp A K40
61 Hoàng Việt  Tùng 17/01/1991 Nam Lâm nghiệp A K40
62 Nguyễn Thị Vân Anh 21/09/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
63 Trần Thị Kim Anh 21/03/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
64 Lục Văn Bình 01/09/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
65 Hoàng Quốc Cản 17/08/1989 Nữ Lâm nghiệp B K40
66 Vũ Thị Chi 11/10/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
67 Đặng Văn Cương 04/08/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
68 Trần Thị Cương 05/04/1989 Nữ Lâm nghiệp B K40
69 Đỗ Văn Duân 07/04/1988 Nam Lâm nghiệp B K40
70 Bùi Văn Duy 18/08/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
71 Lồ Bạch Dương 15/10/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
72 Dương Doãn Đồng 27/10/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
73 Hoàng Thị Giang 27/03/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
74 Đỗ Thành 03/09/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
75 Lê Đình Hải 29/10/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
76 Chu Thị Hân 06/07/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
77 Vi Thị Thu Hiền 16/11/1989 Nữ Lâm nghiệp B K40
78 Vũ Thị Hiền 16/03/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
79 Nguyễn Hoàng 26/01/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
80 Nguyễn Thị Huệ 16/08/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
81 Bùi Quốc  Huy 22/10/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
82 Vũ Văn Hưng 24/01/1985 Nam Lâm nghiệp B K40
83 Vũ Thị Hường 12/01/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
84 Đặng Thị Mai Lan 28/03/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
85 Hoàng Như Lệ 12/04/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
86 Đinh Thị Hoàng Liên 16/10/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
87 Trần Thị Mai 04/08/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
88 Nguyễn Công Nhật 19/09/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
89 Nguyễn Văn Phương 20/09/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
90 Phạm Đăng Quân 09/09/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
91 Phan Văn Quốc 21/06/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
92 Sự 03/01/1988 Nam Lâm nghiệp B K40
93 Phan Thị Thành 17/01/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
94 Phạm Văn Thao 29/07/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
95 Trần Thị Thắm 28/02/1989 Nữ Lâm nghiệp B K40
96 Trần Văn Thắng 19/04/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
97 Vương Văn Thịnh 16/02/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
98 Nguyễn Minh Thuyên 18/03/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
99 Vũ Văn Tiến 05/06/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
100 Lê Văn Toản 11/04/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
101 Vi Văn Toản 10/12/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
102 Hoàng Thị Trung 22/02/1989 Nữ Lâm nghiệp B K40
103 Hoàng Văn Tuấn 27/04/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
104 Hoàng Văn Tùng 08/03/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
105 Nguyễn Doãn Tùng 27/05/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
106 Sầm Văn Tuyền 08/08/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
107 Nguyễn Thị Kim Tuyến 27/05/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
108 Nông Thị Tuyến 03/06/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
109 Lê Văn Việt 25/03/1990 Nữ Lâm nghiệp B K40
110 Hứa Văn Vui 25/12/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
111 Nguyễn Thái 22/03/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
112 Trần Mạnh Cường 17/10/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
113 Trần Thiện Cường 02/04/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
114 Phạm Bá Duy 04/12/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
115 Nguyễn Hải Đăng 06/07/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
116 Ma Đức Hoàng 03/03/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
117 Trần Văn Huy 14/05/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
118 Đỗ Mạnh Tiến 08/02/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
119 Lương Mạnh Toàn 06/02/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
120 Vũ Văn Long 08/12/1989 Nam Lâm nghiệp B K40
121 Vi Văn Toản 10/12/1990 Nam Lâm nghiệp B K40
122 Nông Thị  Bình 29/06/1989 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
123 Hoàng Anh  Du 01/09/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
124 Nguyễn Thọ  Dũng 20/12/1988 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
125 Nguyễn Ngọc  Dương 19/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
126 Mông Thành  Đôn 23/07/1989 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
127 Lê Thị Hương  Giang 07/10/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
128 Trần Anh  Hải 21/09/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
129 Trần Thu  Hằng 12/11/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
130 Ân Thị  Hậu 30/07/1989 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
131 Phạm Thị Yến  Hoa 04/09/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
132 Lê Thị Thuý  Hồng 29/05/1989 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
133 Lý Thị  Hợp 10/01/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
134 Phùng Thị Ngọc  Huế 03/02/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
135 Nguyễn Thế  Huy 03/09/1989 Nam Nông lâm kết hợp A K40
136 Nguyễn Văn  Huy 07/11/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
137 Hà Văn  Hưng 10/09/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
138 Phạm Thị  Lan 15/10/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
139 Vũ Văn  Long 04/01/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
140 Phạm Thị  Mai 22/02/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
141 Nguyễn Ngọc  Mạnh 14/08/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
142 Lê Thị  Mây 26/02/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
143 Bùi Thị  Mến 29/12/1989 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
144 Nguyễn Thị  Nhàn 03/06/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
145 Đỗ Danh  Pháp 11/05/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
146 Nguyễn Thị  Phượng 23/02/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
147 Lưu Văn  Quân 15/06/1987 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
148 Chu Thị Thanh  Tâm 23/12/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
149 Hoàng Trường  Thành 09/12/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
150 Lê Quốc  Thành 05/05/1989 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
151 Trịnh Tiến  Thành 17/11/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
152 Đỗ Thị Phương  Thảo 13/12/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
153 Phạm Thị Phương  Thảo 09/04/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
154 Nguyễn Văn  Thắng 02/09/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
155 Phạm Hữu  Thế 11/11/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
156 Ngô Thị  Thu 15/01/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
157 Bành Thị  Thùy 07/06/1989 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
158 Nguyễn Lệ  Thủy 08/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
159 Đặng Thị Thu  Trang 19/07/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
160 Nguyễn Thị  Trang 23/05/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
161 Lưu Quý  Tỵ 29/03/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
162 Lục Xuân  Việt 21/03/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
163 Phạm Đức  Dũng 27/08/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
164 Nguyễn Ngọc  Dương 19/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
165 Phạm Quang  Hải 23/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
166 Vũ Đình  Hiệp 31/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
167 Trương Đức  Tâm 23/11/1990 Nữ Nông lâm kết hợp A K40
168 Nguyễn Khánh  Triều 02/09/1989 Nam Nông lâm kết hợp A K40
169 Nguyễn Thanh  Tùng 31/05/1990 Nam Nông lâm kết hợp A K40
170 Nguyễn Thị An 29/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
171 Nguyễn Tuấn  Anh 04/11/1988 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
172 Lê Mạnh  Cường 23/05/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
173 Vũ Thị  Dung 09/07/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
174 Phan Văn Duy 20/12/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
175 Hoàng Thị Thùy Dương 30/01/1991 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
176 Phạm Văn Đăng 04/07/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
177 Mông Thị 17/10/1989 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
178 Nguyễn Thị Hằng 10/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
179 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/10/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
180 Chu Thị  Hân 16/06/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
181 Nguyễn Mạnh Hoàng 06/02/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
182 Lê Thị Hải Hồng 04/10/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
183 Nguyễn Thị  Huấn 15/05/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
184 Trần Văn Hữu 09/08/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
185 Ma Thịnh Khánh 17/06/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
186 Hoàng Minh  Lành 22/02/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
187 Dương Thị Loan 21/12/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
188 Mai Hoàng Long 04/12/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
189 Đinh Thị  Lợi 30/05/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
190 Dương Tùng Luân 19/02/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
191 Quách Thị Nan 03/09/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
192 Hà Vân Nga 20/11/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
193 Nguyễn Thị Ngân 15/05/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
194 Trần Thị  Ngọc 11/06/1989 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
195 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 29/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
196 Hoàng Ngọc Quế 05/12/1989 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
197 Nguyễn Thị  Sang 06/11/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
198 Nguyễn Thị Minh Thiệp 04/02/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
199 Dương Văn Thủy 03/02/1989 Nam Nông lâm kết hợp B K40
200 Nghiêm Thị Thúy 20/08/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
201 Nguyễn Thị Hoài  Thương 08/02/1989 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
202 Phan Thị  Thương 08/04/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
203 Hà Cẩm 20/10/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
204 Hoàng Văn Từ 27/09/1999 Nam Nông lâm kết hợp B K40
205 Nguyễn Tuấn 03/10/1989 Nam Nông lâm kết hợp B K40
206 Nguyễn Đắc Tuấn 16/09/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
207 Nguyễn Tùng Lâm 10/05/1990 Nam Nông lâm kết hợp B K40
208 Hoàng Văn Thùy 18/05/1989 Nam Nông lâm kết hợp B K40
209 Hoàng Văn Thủy 02/06/1989 Nam Nông lâm kết hợp B K40
210 Bùi Thị  Hiếu 17/07/1990 Nữ Nông lâm kết hợp B K40
211 Ma Văn  Dũng 19/06/1987 Nam Nông lâm kết hợp R K40
212 Giàng Thìn Hầu 10/05/1988 Nam Nông lâm kết hợp R K40
213 Phan Thị Hiền 15/08/1987 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
214 Sầm Văn Hoàng 07/11/1989 Nam Nông lâm kết hợp R K40
215 La Văn  Lực 19/09/1986 Nam Nông lâm kết hợp R K40
216 Đinh Thị  Nhất 22/12/1988 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
217 Giàng A Thông 02/03/1989 Nam Nông lâm kết hợp R K40
218 Lường Văn  Việt 31/03/1985 Nam Nông lâm kết hợp R K40
219 Bàn Tòn Quan 30/12/1986 Nam Nông lâm kết hợp R K40
220 Lương Quốc  Toàn 24/11/1987 Nam Nông lâm kết hợp R K40
221 Triệu Văn Bao 12/09/1986 Nam Nông lâm kết hợp R K40
222 Lương Văn  Báo 15/08/1987 Nam Nông lâm kết hợp R K40
223 Hà Văn Bun 12/09/1986 Nam Nông lâm kết hợp R K40
224 Nông Văn  Chăm 19/01/1985 Nam Nông lâm kết hợp R K40
225 Bế Thị  Cúc 08/11/1987 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
226 Lục Văn  Cường 25/05/1983 Nam Nông lâm kết hợp R K40
227 Mùa A  Đông 27/10/1987 Nam Nông lâm kết hợp R K40
228 Trương Thị Hạnh 05/12/1983 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
229 Đặng Thu Hiền 07/02/1988 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
230 Lương Thị Hoa 12/11/1988 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
231 Lèng Văn  Hoá 15/12/1988 Nam Nông lâm kết hợp R K40
232 Má Thị Hoan 09/01/1988 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
233 Trần Thị Huệ 07/06/1989 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
234 Lường văn Lập 14/09/1984 Nam Nông lâm kết hợp R K40
235 Ma Thế Linh 27/06/1987 Nam Nông lâm kết hợp R K40
236 Vàng A  Măng 02/12/1985 Nam Nông lâm kết hợp R K40
237 Lương Văn Mậu 16/07/1985 Nam Nông lâm kết hợp R K40
238 Bàn ồng Nhất 17/10/1987 Nam Nông lâm kết hợp R K40
239 Hoàng Thị Oanh 04/01/1988 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
240 Triệu Lệ Thuỷ 02/07/1986 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
241 Hoàng Thị  Tuyết 21/08/1988 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
242 Trần Thị  Tuyết 10/12/1987 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
243 Hoàng Thị Vinh 13/03/1987 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
244 Đồng Thị  Yến 12/09/1987 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
245 Đinh Thị  Nhất 22/12/1988 Nữ Nông lâm kết hợp R K40
246 Nguyễn Đình  Anh 20/09/1989 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
247 Trần Cao  Anh 21/10/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
248 Trương Thị  Ánh 20/10/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
249 Hoàng Thị Diễm 12/09/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
250 Vũ Anh Dũng 01/10/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
251 Lường Văn  Đạt 19/01/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
252 Nguyễn Hải  Đức 20/03/1988 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
253 Đồng Ngọc  Huấn 07/10/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
254 Vũ xuân Huy 12/10/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
255 Dương Quốc  Khánh 02/09/1989 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
256 Phạm Tùng Lâm 06/08/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
257 Nguyễn Đình  Luân 18/07/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
258 Cù Thị Thuỳ Na 04/07/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
259 Trần Văn Nam 11/08/1988 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
260 Lục Văn  Ngọc 27/05/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
261 Hoàng Tiến Nguyện 22/02/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
262 Lường Thị  Nụ 11/11/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
263 Đoàn Quang  Quân 10/09/1988 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
264 Bùi Như Quỳnh 03/08/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
265 Lê  Minh  Thành 04/10/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
266 Vũ Thi Thu Thơm 08/06/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
267 Hoàng Thế  Thuận 05/03/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
268 Hà Thanh  Tiến 04/04/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
269 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/08/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
270 Ngô Thị Huyền  Trang  06/03/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
271 Hà Đức  Trung 26/11/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
272 Phan Tiểu Tuấn 10/10/1989 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
273 Nguyễn Hải  Văn 11/11/1990 Nữ Quản lý tài nguyên rừng K40
274 Phạm Thế  Việt 16/05/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
275 Phùng Đức  Cường 09/09/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
276 Vàng A  Dùng 07/06/1987 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
277 Nguyễn Duy  Đạt 27/08/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
278 Nguyễn Văn Hải 22/08/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
279 Ma Trung  Hiếu 07/02/1989 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
280 Hứa Phúc  Hoàng 08/07/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
281 Diệp Duy  Mạnh 16/09/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
282 Ma Công  Minh 19/03/1988 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
283 Đinh Công Nghiệp 22/06/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
284 Nguyễn văn Sơn 24/02/1989 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
285 Lăng Văn Ten 03/03/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
286 Đỗ Quyết  Tiến 25/04/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
287 Phan Duy  Thành 04/03/1989 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
288 Mông Văn  01/01/1990 Nam Quản lý tài nguyên rừng K40
289 Sồng A  Tính 24/04/1986 Nam Nông lâm kết hợp
290 Trạc Văn Sinh 12/04/1984   40R NLKH
291 Phạm Văn Toản 14/08/1989   40R NLKH
292 Nguyễn Thị Mai Linh 01/08/1990   40B NLKH
293 Phạm Sơn Dương 26/11/1990   40A LN
294 Nguyễn Trọng  Dũng 11/06/1990   Nông lâm kết hợp A K40
295 Nguyễn Tuấn Việt Huy 19/07/1990   Nông lâm kết hợp B K40
296 Nguyễn Thế  Đạt 02/11/1990   Quản lý tài nguyên rừng K40
297 Hoàng Huy Khôi 07/08/1989   NLKH 40A
298 Nguyễn Trọng Dũng 11/06/1990   NLKH 40A
299 Trương Quang Thức 20/07/1989   LN 40A
300 Trần Ngọc Quang 21/08/1990   LN 40B
301 Thào A Sử 05/07/1988   NLKH 40R
302 Lê Công Tài  Nguyên     40A NLKH
303 Hoàng Văn  Lâm     40R NLKH
304 Đồng Mạnh  Cường     40 QLTNR
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh đại học khoa Lâm nghiệp 2019
Đang online 3512
Hôm nay 8143
Hôm qua 15289
Tuần này 88292
Tuần trước 96590
Tháng này 3222424
Tháng trước 3494688
Tất cả 39936858

Lượt truy cập: 39936858

Đang online: 3512

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ