Khoa Lâm nghiệp
tuyensinhChúc mừng năm mới 2019Tuyển sinh 2019TTTS 2019Giấy mời Hội khoa
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ CT HSSV Sinh viên chính quy
01/01/2018 22:15 - Xem: 2055

Danh sách phân công GVHD TTTN K46 đợt 2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                 
DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K46 ĐỢT 2  
                 
                 
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh STCTLN Lớp GVHD SĐT GVHD
1 DTN1353060104 Sằm Thanh Tùng 10/23/1994 101 45LN N01 ThS Trương Quốc Hưng 0979.295.239
2 DTN1353060090 Hoàng Minh Dưỡng 10/5/1993 103 45NLKH TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
3 DTN1353060122 Đao Văn Thành 11/9/1994 103 45NLKH TS Nguyễn Công Hoan 0912.587.142
4 DTN1353060086 Lò Văn Tuất 11/6/1994 105 45NLKH ThS Phạm Thu Hà 0912.748.748
5 DTN1353160172 Lự Văn Chiến 6/26/1995 103 45QLTNRN03 ThS Lục Văn Cường 0985.810.811
6 DTN1453060001 Nguyễn Thế Anh 12/11/1996 108 46 LN ThS Nguyễn Việt Hưng 0915.765.989
7 DTN1430A0016 Vũ Xuân Bắc 09/05/1995 110 46 LN TS Lê Sỹ Hồng 0915.434.778
8 DTN1430A0025 Lý Văn Bính 10/10/1991 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thoa 0916.479.688
9 DTN1453060002 Nguyễn Thị Linh Chi 31/08/1996 110 46 LN TS Trần Công Quân 0915.706.512
10 DTN1430A0045 Nguyễn Thị Chiên 12/09/1995 110 46 LN PGS.TS Trần Quốc Hưng 0912 450173
11 DTN1453060003 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 20/09/1996 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thoa 0916.479.688
12 DTN1453060004 Trần Bảo Công 14/05/1995 105 46 LN TS Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 
13 DTN1430A0071 Dương Tuấn Cường 01/07/1994 110 46 LN TS Lê Sỹ Hồng 0915.434.778
14 DTN1430A0102 Triệu Quốc Đại 30/04/1993 110 46 LN TS Đặng Thu Hà 0915.216.006
15 DTN1453060006 Nguyễn Hữu Đảng 23/04/1995 110 46 LN TS Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 
16 DTN1353060119 Vàng Văn Đạt 06/12/1994 101 46 LN ThS Phạm Thu Hà 0912.748.748
17 DTN1453060007 Vương Văn Đoan 11/04/1995 110 46 LN TS Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 
18 DTN1430A0125 Ma Văn Giang 25/07/1995 103 46 LN ThS Đào Hồng Thuận 0983.833.741
19 DTN1453060062 Trịnh Hải 14/11/1995 110 46 LN TS Lê Sỹ Hồng 0915.434.778
20 DTN1453060064 Nguyễn Thị Hằng 08/10/1996 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thoa 0916.479.688
21 DTN1430A0143 Hà Văn Hành 16/08/1993 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
22 DTN1430A0144 Nguyễn Văn Hào 24/12/1995 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thoa 0916.479.688
23 DTN1353060174 Nguyễn Thị Hiền 28/02/1995 110 46 LN PGS.TS Trần Quốc Hưng 0912 450173
24 DTN1353060176 CHU NGỌC HIỆP 19/02/1995 110 46 LN PGS.TS Lê Sỹ Trung 0912.150.620
25 DTN1453060066 Hoàng Minh Hiếu 12/07/1996 110 46 LN TS Đặng Kim Tuyến 0984287719
26 DTN1453060010 Hoàng Văn Hiếu 26/03/1996 106 46 LN ThS Nguyễn Văn Mạn 0912530923
27 DTN1453060053 Quách Thị Hoa 27/06/1996 108 46 LN TS Nguyễn Công Hoan 0912.587.142
28 DTN1453060011 Đậu Xuân Hòa 31/08/1996 110 46 LN ThS Phạm Thị Diệu 0973.950.460
29 DTN1430A0184 Dương Văn Hưng 07/07/1995 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
30 DTN1453060054 Đỗ Thị Thanh Huyền 21/03/1996 110 46 LN TS Lê Sỹ Hồng 0915.434.778
31 DTN1453060055 Phạm Duy Khánh 28/01/1995 110 46 LN TS Đặng Kim Tuyến 0984287719
32 DTN1453060014 Ma Văn Khiêm 25/03/1994 110 46 LN TS Hồ Ngọc Sơn 0976501716
33 DTN1453060015 Dương Hiển Kiên 16/10/1996 110 46 LN TS Đặng Kim Tuyến 0984287719
34 DTN1453060018 Mạc Thị Thùy Linh 30/10/1996 110 46 LN TS Vũ Văn Thông 0912.010.997
35 DTN1353060121 Bế Văn  Lực 04/07/1993 108 46 LN GS.TS Đặng Kim Vui  
36 DTN1453060019 Nông Thị Hồng Lương 23/10/1996 102 46 LN ThS Nguyễn Văn Mạn 0912530923
37 DTN1453060075 Nguyễn Thị Mới 18/11/1996 110 46 LN TS Lê Sỹ Hồng 0915.434.778
38 DTN1453060023 Bùi Thị Ngân 02/02/1996 110 46 LN TS Hồ Ngọc Sơn 0976501716
39 DTN1430A0282 Giàng Nhà 17/02/1993 110 46 LN ThS Trần Thị Hương Giang 0912565745
40 DTN1453060024 Phan Thị Hồng Nhung 11/02/1996 110 46 LN TS Đặng Thu Hà 0915.216.006
41 DTN1430A0294 Chang A Ninh 25/09/1995 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thu Hoàn 0982.973.876
42 DTN1453060025 Nguyễn Thị Thanh Phương 09/11/1996 110 46 LN TS Đặng Kim Tuyến 0984287719
43 DTN1430A0313 Lỳ Go Po 10/04/1994 106 46 LN TS Đặng Thu Hà 0915.216.006
44 DTN1430A0317 Lò Văn Quân 03/10/1993 110 46 LN PGS.TS Trần Quốc Hưng 0912 450173
45 DTN1453060026 Lục Thanh Sắc 11/04/1996 110 46 LN TS Hồ Ngọc Sơn 0976501716
46 DTN1353060101 Tẩn Lao 30/12/1993 110 46 LN ThS Đào Hồng Thuận 0983.833.741
47 DTN1453060028 Mai Thị Thắm 03/07/1996 110 46 LN TS Hồ Ngọc Sơn 0976501716
48 DTN1453060029 Vũ Văn Thành 20/08/1996 110 46 LN TS Trần Công Quân 0915.706.512
49 DTN1353060133 Đàm Trung  Thành 10/08/1993 107 46 LN ThS La Thu Phương 0973.604.511
50 DTN1353060064 Trần Văn Thành 13/10/1994 110 46 LN ThS Nguyễn Văn Mạn 0912530923
51 DTN1453060030 Phạm Thị Thảo 24/03/1996 110 46 LN TS Nguyễn Văn Thái 0912.003.793
52 DTN1453T0032 Lê Xuân Tiến 03/01/1996 106 46 LN TS Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 
53 DTN1430A0403 Chảo Văn Tiến 23/02/1995 103 46 LN ThS Trương Quốc Hưng 0979.295.239
54 DTN1453060033 Nguyễn Công Tố 04/09/1995 108 46 LN ThS Trần Thị Hương Giang 0912565745
55 DTN1430A0407 Giàng Mí Toàn 01/07/1994 110 46 LN ThS Phạm Thị Diệu 0973.950.460
56 DTN1453060035 Hoàng Thị Trang 03/02/1995 110 46 LN TS Nguyễn Văn Thái 0912.003.793
57 DTN1453060034 Nguyễn Thị Minh Trang 22/10/1994 110 46 LN TS Lê Sỹ Hồng 0915.434.778
58 DTN1453060037 Ma Thanh 27/07/1995 110 46 LN TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
59 DTN1353060075 Triệu Thanh 13/10/1991 106 46 LN ThS La Thu Phương 0973.604.511
60 DTN1430A0439 Hà Văn Tuân 09/04/1995 110 46 LN TS Đặng Thu Hà 0915.216.006
61 DTN1453060046 Đỗ Văn Xuân 24/09/1996 110 46 LN TS Trần Công Quân 0915.706.512
62 DTN1453060073 Trần Tuấn Anh 22/05/1996 102 46 NLKH TS Đàm Văn Vinh 0977.791.960
63 DTN1430A0049 Quàng Văn Chính 20/08/1995 104 46 NLKH ThS Nguyễn Việt Hưng 0915.765.989
64 DTN1430A0052 Vàng A Chua 05/08/1992 104 46 NLKH TS Đàm Văn Vinh 0977.791.960
65 DTN1453060047 Tô Tiến Đạt 21/05/1995 102 46 NLKH TS Đàm Văn Vinh 0977.791.960
66 DTN1430A0081 Giàng Seo 02/08/1995 106 46 NLKH TS Nguyễn Thị Thu Hoàn 0982.973.876
67 DTN1453060041 Giàng Seo Dìn 26/06/1996 102 46 NLKH TS Nguyễn Thị Thu Hoàn 0982.973.876
68 DTN1430A0139 Đao Văn Hân 27/10/1994 108 46 NLKH ThS Phạm Đức Chính 0985.355.340
69 DTN1453060063 Trương Thị Hằng 16/12/1996 106 46 NLKH TS Đặng Thu Hà 0915.216.006
70 DTN1453060008 Đàm Thu Hảo 06/11/1995 101 46 NLKH PGS.TS Trần Quốc Hưng 0912 450173
71 DTN1453060009 Nguyễn Thị Hiền 18/10/1995 106 46 NLKH ThS Nguyễn Thị Tuyên 0916 134.648
72 DTN1453060071 Vàng A Lả 07/12/1996 104 46 NLKH TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
73 DTN1453160086 Nguyễn Thị Kim Liễu 05/05/1996 102 46 NLKH PGS.TS Trần Thị Thu Hà 0915 047.167
74 DTN1453060056 Nông Văn Lưu 19/10/1992 106 46 NLKH ThS Nguyễn Thị Tuyên 0916 134.648
75 DTN1430A0248 Lò Văn Luyến 09/01/1994 108 46 NLKH ThS La Thu Phương 0973.604.511
76 DTN1453060020 Phạm Hương Ly 07/03/1996 104 46 NLKH ThS Nguyễn Văn Mạn 0912530923
77 DTN1453160041 Đặng Thị May 18/11/1996 102 46 NLKH TS Đàm Văn Vinh 0977.791.960
78 DTN1453060058 Nông Hoàng Mây 01/12/1996 106 46 NLKH TS Trần Công Quân 0915.706.512
79 DTN1453060050 Bồn Văn Minh 07/10/1995 108 46 NLKH ThS Nguyễn Việt Hưng 0915.765.989
80 DTN1430A0275 Hoàng Trọng Nghĩa 02/07/1994 106 46 NLKH TS Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 
81 DTN1453160081 Lỳ Văn Ngọc 05/02/1996 104 46 NLKH ThS Nguyễn Việt Hưng 0915.765.989
82 DTN1430A0288 Thào A Nhè 16/03/1994 104 46 NLKH TS Đàm Văn Vinh 0977.791.960
83 DTN1453160103 Pờ Mì 05/02/1996 106 46 NLKH ThS Nguyễn Văn Mạn 0912530923
84 DTN1430A0300 Trương Văn Pao 21/09/1992 101 46 NLKH TS Nguyễn Thị Thu Hoàn 0982.973.876
85 DTN1430A0331 Lộc Thị Sen 18/06/1993 104 46 NLKH ThS La Thu Phương 0973.604.511
86 DTN1430A0332 Cứ A Sèng 08/09/1995 104 46 NLKH TS Nguyễn Công Hoan 0912.587.142
87 DTN1430A0333 Chẻo A Sểnh 25/07/1995 106 46 NLKH ThS Nguyễn Việt Hưng 0915.765.989
88 DTN1430A0345 Cứ A Súa 18/01/1995 104 46 NLKH ThS Phạm Thu Hà 0912.748.748
89 DTN1453060027 Nguyễn Thị Tâm 08/02/1996 106 46 NLKH ThS Nguyễn Thị Tuyên 0916 134.648
90 DTN1430A0365 Thào A Thảnh 04/05/1995 104 46 NLKH TS Dương Văn Thảo 0968732218
91 DTN1430A0388 Sầm Thị Hoài Thư 28/02/1995 104 46 NLKH ThS Nguyễn Việt Hưng 0915.765.989
92 DTN1453060052 Ma A Tráng 04/11/1995 104 46 NLKH TS Trần Công Quân 0915.706.512
93 DTN1453160085 Lý Văn Trường 24/10/1996 101 46 NLKH PGS.TS Trần Thị Thu Hà 0915 047.167
94 DTN1430A0462 Ma Đình Uy 04/10/1994 106 46 NLKH ThS Nguyễn Thị Tuyên 0916 134.648
95 DTN1453060038 Nguyễn Thị Vinh 05/02/1995 104 46 NLKH TS Đặng Thu Hà 0915.216.006
96 DTN1453060039 Nguyễn Thị Hải Yến 31/12/1996 106 46 NLKH ThS Nguyễn Thị Tuyên 0916 134.648
97 DTN1353160171 Hoàng Đức Anh 17/03/1995 112 46 QLTNR N03 TS Nguyễn Công Hoan 0912.587.142
98 DTN1430A0042 Vàng A Chè 21/01/1995 108 46 QLTNR N03 TS Nguyễn Thị Thu Hoàn 0982.973.876
99 DTN1453160014 Chu Văn Đăng 30/12/1996 108 46 QLTNR N03 PGS.TS Trần Quốc Hưng 0912 450173
100 DTN1430A0109 Bế Văn Đề 02/11/1994 104 46 QLTNR N03 TS Vũ Văn Thông 0912.010.997
101 DTN1430A0083 Sùng Mí Dia 13/04/1995 110 46 QLTNR N03 ThS Phạm Đức Chính 0985.355.340
102 DTN1430A0111 Vàng Văn Điện 06/02/1995 104 46 QLTNR N03 ThS Trương Quốc Hưng 0979.295.239
103 DTN1353160100 Hà Văn  Đoàn 25/01/1994 107 46 QLTNR N03 ThS Lục Văn Cường 0985.810.811
104 DTN1453160025 Nông Thái Hòa 16/10/1995 108 46 QLTNR N03 TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
105 DTN1353160085 Trần Văn  Hoàn 22/08/1994 112 46 QLTNR N03 ThS Trương Quốc Hưng 0979.295.239
106 DTN1430A0177 Hù Chà Hùng 01/09/1995 102 46 QLTNR N03 ThS Lục Văn Cường 0985.810.811
107 DTN1353160101 Triệu Văn  Lâm 24/06/1994 101 46 QLTNR N03 ThS Trương Quốc Hưng 0979.295.239
108 DTN1153160127 Nông Đức Lợi 26/11/1993 107 46 QLTNR N03 ThS Trần Thị Hương Giang 0912565745
109 DTN1453T0039 Đặng Việt Nam 08/09/1996 103 46 QLTNR N03 TS Đặng Kim Tuyến 0984287719
110 DTN1430A0267 Bùi Đức Nam 05/08/1995 104 46 QLTNR N03 TS Nguyễn Công Hoan 0912.587.142
111 DTN1353160050 Đinh Quang Nam 03/08/1995 112 46 QLTNR N03 TS Trần Công Quân 0915.706.512
112 DTN1453160042 Lò Tải Nguyên 29/08/1993 110 46 QLTNR N03 ThS Trần Thị Thanh Tâm 0913446112
113 DTN1430A0284 Triệu Văn Nhân 14/10/1995 103 46 QLTNR N03 ThS Trương Quốc Hưng 0979.295.239
114 DTN1353160053 Nguyễn Văn Phong 01/01/1995 104 46 QLTNR N03 GS.TS Đặng Kim Vui  
115 DTN1353160192 Hoàng Bế  phú 09/05/1993 103 46 QLTNR N03 TS Dương Văn Thảo 0968732218
116 DTN1453T0025 Hoàng Văn Sơn 06/12/1995 110 46 QLTNR N03 TS Đỗ Hoàng Chung 0989.313.129
117 DTN1430A0351 Lục Văn Tâm 21/08/1992 103 46 QLTNR N03 ThS Phạm Thị Diệu 0973.950.460
118 DTN1353160137 Hoàng Văn  Thái 09/08/1994 103 46 QLTNR N03 ThS Phạm Đức Chính 0985.355.340
119 DTN1453T0034 Mạc Hà Thông 13/08/1993 101 46 QLTNR N03 ThS Phạm Thu Hà 0912.748.748
120 DTN1353160086 Hoàng Văn  Tiệp 07/02/1994 112 46 QLTNR N03 ThS Phạm Thu Hà 0912.748.748
121 DTN1430A0405 Ly Mí Tình 03/07/1995 103 46 QLTNR N03 ThS Phạm Thị Diệu 0973.950.460
122 DTN1453T0028 Triệu Thanh Tông 13/01/1996 103 46 QLTNR N03 ThS Phạm Thu Hà 0912.748.748
123 DTN1430A0412 Hạng A Tống 05/09/1994 110 46 QLTNR N03 ThS Phạm Thị Diệu 0973.950.460
124 DTN1353160201 Nguyễn Đức Trung 11/06/1995 110 46 QLTNR N03 TS Lê Văn Phúc 0912737511
125 DTN1453160070 Lường Anh Tuấn 12/08/1996 101 46 QLTNR N03 ThS Phạm Đức Chính 0985.355.340
126 DTN1353160073 Lộc Văn Túc 26/01/1995 105 46 QLTNR N03 TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
127 DTN1353160087 Lăng Khánh  Tùng 26/03/1994 107 46 QLTNR N03 ThS Lục Văn Cường 0985.810.811
128 DTN1353160095 Sùng A  Vảng 19/09/1990 108 46 QLTNR N03 ThS Trần Thị Hương Giang 0912565745
129 DTN1353160139 Hà Văn  Vị 11/08/1994 101 46 QLTNR N03 TS Nguyễn Thanh Tiến 0988.757.733 
130 DTN1430A0475 Hoa Quốc Việt 10/08/1995 109 46 QLTNR N03 PGS.TS Trần Quốc Hưng 0912 450173
131 DTN1453160008 Má A Chu 02/03/1996 110 46 STBT PGS.TS Trần Quốc Hưng 0912 450173
132 DTN1430A0051 Lỳ Cá Chừ 15/03/1994 110 46 STBT TS Nguyễn Công Hoan 0912.587.142
133 DTN1453160080 Trần Ngọc Đăng 08/08/1995 110 46 STBT TS Hồ Ngọc Sơn 0976501716
134 DTN1453160105 Sủng A Dế 02/11/1996 108 46 STBT ThS Phạm Thu Hà 0912.748.748
135 DTN1353160185 TRƯƠNG VĂN HÙNG 29/01/1995 107 46 STBT TS Nguyễn Thị Thoa 0916.479.688
136 DTN1453160031 Lường Đình Hưng 02/01/1996 106 46 STBT TS Nguyễn Thị Thu Hiền 0983419156
137 DTN1430A0210 Vàng Thị Lả 26/10/1995 110 46 STBT TS Đỗ Hoàng Chung 0989.313.129
138 DTN1453160098 Hoàng Thị Ngọc Lan 04/11/1996 110 46 STBT TS Đàm Văn Vinh 0977.791.960
139 DTN1453160038 Hoàng Thị Lưu 28/10/1995 110 46 STBT TS Đỗ Hoàng Chung 0989.313.129
140 DTN1453160039 Phùng Văn 16/06/1996 110 46 STBT TS Đỗ Hoàng Chung 0989.313.129
141 DTN1453160090 Đinh Minh Phượng 02/10/1996 110 46 STBT ThS Phạm Thị Diệu 0973.950.460
142 DTN1430A0341 Quan Hồng Sơn 04/06/1995 105 46 STBT TS Lê Văn Phúc 0912737511
143 DTN1430A0352 Nông Thị Tấm 15/12/1995 110 46 STBT TS Đỗ Hoàng Chung 0989.313.129
144 DTN1430A0387 Trần Thị Thu 08/07/1995 110 46 STBT PGS.TS Trần Thị Thu Hà 0915 047.167
145 DTN1453160060 Nguyễn Khắc Tiến 30/03/1994 110 46 STBT PGS.TS Trần Thị Thu Hà 0915 047.167
146 DTN1453160063 Ma Thị Tuyết Trinh 26/03/1996 110 46 STBT ThS Nguyễn Văn Mạn 0912530923
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh đại học khoa Lâm nghiệp 2019
Đang online 7266
Hôm nay 12591
Hôm qua 16363
Tuần này 119308
Tuần trước 120367
Tháng này 3053856
Tháng trước 3495074
Tất cả 39298126

Lượt truy cập: 39298126

Đang online: 7266

Ngày hôm qua: 16363

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ