Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện
17/02/2014 17:16 - Xem: 8266

Danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 42 chuyên ngành Khoa học môi trường

Khoa Môi trường đăng tải danh sách khóa luận tốt nghiệp khóa 42 chuyên ngành Khoa học môi trường
TT Tên sinh viên Lớp Địa điểm TTTN Tên chuyên đề TTTN
1 Nguyễn Thị Huế 42B MT Sở TN & MT Tỉnh Bắc Ninh Đánh giá thực trạng và xây dựng bản đồ tồn dư hoá chất sử dụng trong nông nghiệp
 tại thị trấn lim huyện tiên du tỉnh bắc ninh
2 Đàm Thị Hạnh 42B MT Chi cục BVMT Tỉnh Quảng Ninh Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước biển khu vực
ven biển Phường Bãi Cháy TP.Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh
3 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 42B MT Phòng TN&MT Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khái thác đá trắng của mỏ đá Cẩm Thạch RK
 Việt Nam tại thị trấn Yên Thế Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái
4 Lý Văn Kính 42B MT Phòng TN&MT Huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn Nghiên cứu phân vùng nhạy cảm môi trường tại huyện Ba Bể, chợ đồn, pắc nặm,
Tỉnh Bắc Kạn
5 Hà Mỹ Hạnh 42B MT Phòng TN & MT Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí tại huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên
6 Vũ Thị Lệ Thuỷ 42B MT Phòng TN & MT Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường sông Bạch Đằng đoạn chảy qua
Thị xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh.
7 Đỗ Minh Phương 42B MT Chi cục BVMT Tỉnh Tuyên Quang Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Tuyên Quang
8 Vũ Thị Thùy Linh 42A MT Công Ty cổ phần khoáng sản An Khánh,
Huyện Đại Từ, Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến môi trường đất xã Kỳ Phú, Huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên
9 Lô Thị Hòa 42A MT VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám xác định các yếu tố nhạy cảm tác động tới sự phân bố của một số loài thực vật đặc hữu tại khu vực VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
10 Lâm Thị Quảng 42C MT  Xã phú thịnh huyện đại từ tỉnh thái nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của trạng thái thảm thực vật đến một số đặc điểm hóa học đất
 tại xã phú thịnh huyện đại từ tỉnh thái nguyên 
11 Mùa A Kềnh 42B MT Phòng TN & MT Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên  Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường
trên địa bàn xã Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.
12 Lê Tuấn Anh 42B MT Khoa Môi Trường - Đại học Nông Lâm  Nghiên cứu khả năng xử lý phú dưỡng của một số loại thực vât thuỷ sinh tại Ao cá
Bác Hồ trường ĐH nông lâm Thái Nguyên
13 Phạm Thị Hồng Loan 42B MT Phòng TN & MT Huyện Điện Biện Tỉnh Điện Biên Úng dụng mô hình DPSIR vào nghiên cứu xây dựng chỉ thị môi trường
tại huyện điện biên tỉnh điện biên
14 Đinh Thi Thu Hương 42B MT Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn y tế, bệnh viện đa khoa huyện hưng hà, tỉnh thái bình
15 Đỗ Thị Hồng Huệ 42B MT Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh, Cao Bằng Đánh giá thực trạng thu gôm, xử lý rác thải y tế tại bệnh viện Đa khoa
huyện Trùng Khánh Tỉnh Cao Bằng.
16 Tòng Văn Thuận 42B MT Phòng TN & MT huyện Điện Biên Đông, Điện Biên. Dự báo lượng rác thải phát sinh và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên
17 Cao Thị Dạ Ngân 42C MT Phòng TN & MT huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh Nghiên cứu một số mô hình lò đốt rác thải sinh hoạt và đề xuất ứng dụng
công nghệ mới trên địa bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh
18 Phạm Thế Anh 42D MT Phòng TNMT huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe
 người dân trên địa bàn huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên
19 Dương Mạnh Hùng 42D MT UBND xã Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Phúc Giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm tại thôn Quan Ngoại xã Tam Quan,
huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc
20 Bùi Công Tây Đô 42C MT  Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên  Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước thải bệnh viện Đa Khoa Trung Ương
Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý  bền vững.
21 Nguyễn Văn Lộc 42B MT Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm,
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Ứng dụng mô hình DPSIR xây dựng chỉ thị môi trường khu du lịch suôi khoáng
Mỹ Lâm huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang
22 Lê Viết Hưng 42A MT Công ty xi măng Quang Sơn, Xã Quang Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Nghiên cứu hiệu quả việc sử dụng chế phẩm EM2 trong xử lý chất thải chăn nuôi gà
 tại xã Minh Lập - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
23 Nguyễn Phương Thảo 42A MT UBND xã Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên  Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tiên Hội - Đại Từ - Thái Nguyên
24 Triệu Thị Anh 42A MT Trung tâm kỹ thuật tài nguyên&môi trường,
Thái Nguyên
Đánh giá quy trình xử lý nước thải nhà  máy cốc hóa Thái Nguyên, Tỉnh thái Nguyên
25 Nguyễn Thị An 42A MT  UBND Xã Thịnh Đức - TPTN Nghiên cứu độ thấm nước và giữ nước của đất rừng keo  xã Thịnh Đức TP.Thái Nguyên
26 Vũ Văn Nam 42A MT Bộ môn trắc địa, trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm nước thải sinh hoạt tại khu vực KTX - Đại học
Thái Nguyên và biện pháp xử lý bằng chế phẩm vi sinh
27 Mai Việt Hùng 42A MT Sở TNMT Tỉnh Cao Bằng Đánh giá biến động đa dang loài khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia đén huyện
 Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng
28 Nguyễn Vũ Tuấn Anh 42C MT Phường Tân Hà - Tp.Tuyên Quang Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý lò giết mổ tập trung gia súc gia cầm
 Phường Tân Hà - TP.Tuyên Quang
29 Mạc Khánh Hưng 42C MT Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường Huyện Văn Quan Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải y tế của bệnh viện đa khoa Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
30 Mã Quốc Tùng 42C MT Phòng TN & MT thành phố Cao Bằng Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại phường sông bằng, thành phố
Cao Bằng
31 Nguyễn Thị Vân 40 HVCC Phòng TNMT huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh Thực trạng công tác quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Tam Đa huyện
Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
32 Nguyễn Văn Cường 42B MT Xã Bình Sơn Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại xã Bình Sơn Huyện Lục Nam Tỉnh Băc Giang
33 Trần Thị Thanh Hằng 42B MT Phòng TN&MT Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại nhà máy cấp nước thị trấn chùa hang
Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên
34 Nguyễn Thị Lan 42B MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu khả năng xử lý đạm lân của nước thải sinh hoạt bằng màng sinh học trên một số vật liệu tại trường ĐHNL Thái Nguyên
35 Âu Thị Tiến 42B MT BQL KBT thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng,
 Cúc Đường, Võ Nhai, Thái Nguyên
Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phục hồi sinh cảnh nhằm bảo tồn loài Vọc đen
 má trắng(Trachypitheus francoisi) có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn
 thiên nhiên thần sa phượng hoàng huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên
36 Chu Quang Cháu 42B MT Xã Đạo Trù Huyện Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã Đạo trù huyện
Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc
37 Nguyễn Thị Nga 42B MT Xã Hoàng Lâu Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại xã Hoàng Lâu Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc.
38 Phạm Hồng Việt 42B MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã quyết thắng TP.Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên
39 Vũ Thị Thu Hiền 42A MT Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên Đánh giá chất lượng nước thải tại Bênh viện  đa  khoa Trung tâm tỉnh Thái Nguyên
40 Tô Thị Linh Chi 42A MT Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên cho thành phố Thái Nguyên
41 Mã Thị Biếc 42C MT Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nghiên cứu khả năng xử lý nước giếng khoan bằng hai phương pháp kết hợp là oxy hóa có vật liệu nổi xifo và hấp phụ tại trường Đại học Nông lâm
42 Lương Ngọc Tú 42C MT  Khoa Môi Trường - Trường ĐHNL Thái Nguyên Tìm hiểu nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn Phường Hoàng Văn Thụ - Thành Phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
43 Vũ Thị Hòa 42C MT Khoa  Môi Trường
- Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước các xã, phường phía Đông Bắc và Tây Bắc Thành Phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2013
44 Dương Thị Thơ 42C MT sở TNMT tỉnh Bắc Kạn Đánh giá thực trạng nước thải y tế  tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn 2012-2013.sau 2014 
45 Hoàng Thị Thu Thảo 42C MT phòng TNMT huyện Thanh Sơn -Phú Thọ Tìm hiểu sự hiểu biết của người dân về môi trường trên địa bàn Thị trấn Thanh Sơn- huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ
46 Hoàng Văn Tuấn 42C MT Phòng TNMT huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn Xã Tân Hương huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên
47 Trần Thị Giang 42B MT Phòng CS môi trường Công an Tỉnh Thái Nguyên Phân tích đánh giá các trường hợp điển hình về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh thái nguyên
48 Đinh Văn Tuyên 42B MT Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La Đánh giá hiện trạng Mô hình cấp nước sinh hoạt và những tác động đến sức khoẻ cộng đồng dân cư nông thôn tại Xã Song Pe Huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La
49 Nguyễn Kim Kiên 42B MT Phòng TN & MT Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh Đánh giá chất lượng và đề xuất mô hình cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình nông thôn tại Xã Việt Hùng Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh
50 Nguyễn Thị Tuyến 42B MT Phòng TN & MT Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước thải làng nghề đúc đồng Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
51 Nguyễn Thị Liên 42B MT Xã Bình Thuận Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt và hiệu quả mô hình cung cấp nước sạch tại xã Bình Thuận Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên.
52 Chu Hồng Duyên 42B MT Xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp cung cấp nước sạch tại xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên.
53 Phòng Đình Chiến 42B MT Xã Minh Tiến Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cung cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn xã Minh Tiến Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái.
54 Hoàng Kim Tiến 42B MT Phòng TN & MT Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang  Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lí rác thải sinh hoạt tại Thị trấn Thắng Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang
55 Vũ Thị Huệ 42A MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quan ly co so du lieu quan trắc chất lượng môi trường không khí thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
56 Trần Quyết Đạt 42D MT Phòng TN & MT TP.Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiên trạng và dư báo chất lượng môi trường Hồ Núi Cốc huyện Đại từ Tỉnh Thái Nguyên
57 Đàm Hồng Hòa 42D MT  Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản núi pháo(Minning)  xã Hà Thượng - huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải tại công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản núi pháo(Minning) trên địa bàn xã Hà Thượng - huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
58 Bàng Văn Hội 42D MT Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Định Hóa -
tỉnh Thái Nguyên.
Nhận thức và nhu cầu bảo vệ nguồn nước của người dân nông thôn trên địa bàn xã Sơn Phú - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên.
59 Đoàn Mạnh Dũng 42C MT Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải
tỉnh Thái Bình
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt khu vực nuôi tôm sú nước mặn tại xã Đông Minh- huyện Tiền Hải- tỉnh Thái Bình 
60 Nguyễn Văn Hải 42D MT Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên  Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại xã Đắc Sơn - huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên
61 Trịnh Thành Luân 42B MT Phòng TN & MT Huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt Sông Công đoạn chảy qua huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
62 Nguyễn Văn Dương 42B MT Phòng TN & MT Huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá, hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Thuận Thành Huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên.
63 Cao Xuân Hưởng 42B MT Xã Đại Hưng Huyện Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên Ứng dụng mô hình DPSIR trong việc nghiên cứu chỉ thị môi trường tại xã Đại Hưng huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên.
64 Trần Thị Thu Nga 42A MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ENVIMAP trong giám sát ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động của nhà máy Gang Thép Thái Nguyên
65 Dương Thị Mai Anh 42A MT Mỏ đá vôi Khau Súng xã Quang Trung  Huyện Hòa an -TX Cao Bằng -tỉnh Cao Bằng Ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá  Khau Súng xã Quang Trung  Huyện Hòa an -TX Cao Bằng -tỉnh Cao Bằng tới môi trường xã Quang Trung Huyện Hòa an, TX Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng tới môi trường
66 La Thị Thanh Thúy 42A MT Công ty luyện đồng Lào Cai Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đồng của công ty luyện đồng Lào Cai đến môi trường nước tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
67 Lý Thị Thu Hường 42A MT xã Bế Triều, Hòa An, Cao Bằng Chất lượng nước sinh hoạt và nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng
68 Nông Thị Sinh 42A MT Phòng TNMT huyện
Hữu Lũng, tỉnh LẠng sơn
Thử nghiệm liều lượng chế phẩm EM2 trong xử lí phế phụ phẩm Nông nghiệp đồng ruộng thành phân hữu cơ quy mô hộ gia đình
69 Ngô Quốc Cường 42D MT Chi nhánh công ty cp Gang thép Thái Nguyên,
Mỏ than Phấn Mễ
Ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường tại mỏ than Phấn Mễ - TT.Giang Tiên - huyện Phú Lương
70 Vũ Hoài Nam 42D MT UBND xã Lam Vỹ - Định Hóa -  Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn trên đại bàn xã Nam Vỹ huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
71 Trần Thị Thu 42D MT Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Nam Định Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải và nước sinh hoạt Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Nam Định
72 Trần Thị Hà 42D MT Công ty TNHH một thành viên 91 Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác than đến môi trường tại Công ty TNHH một thành viên 91 - huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh
73 Nhâm Tiến Linh 42D MT UBND xã Vạn Thọ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Đánh giá chất lượng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Vạn Thọ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
74 Hoàng Mạnh cường  42D MT Chi nhánh công ty cp Gang thép Thái Nguyên,
Mỏ sắt trại cau
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác tại mỏ sắt Trại Cau Thái Nguyên
75 Hà Đoàn Diệu 42D MT Chi cục BVMT tỉnh Cao Bằng Đánh giá thực trạng môi trường nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua địa bàn huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
76 Hoàng Thế An 42D MT UBND xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn,
 tỉnh Hòa Bình
Nghiên cứu 1 số biên pháp kỹ thuật xử lý lá mía sau thu hoạch dùng làm phân bón tại xã thượng cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
77 Trần Văn Trường 42D MT Xã Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An Đánh giá công tác thực hiện vệ sinh môi trường và ảnh hưởng của việc sản xuất sữa đến môi trường nước thải tại công ty cổ phần thực phẩm sữa TH
78 Nguyễn Thị Huyền Ngoan 42C MT Phòng TNMT huyện Đại Từ -  tỉnh Thái Nguyên Đánh giá thực trang hoạt động quảng cáo của người dân trên địa bàn Thị trấn Đại Từ,huyện Đại Từ,tỉnh Thái Nguyên
79 Mai Thị Hải Hà 42C MT Trung tâm quan trắc Sở Tài Nguyên và Môi Trường
 Tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng, chất lượng môi trường nước thải chăn nuôi lợn tại khu dân cư An Thành xã Dương Thành,huyện Phú Bình,tỉnh Thái Nguyên
80 Hoàng Thị Kiều Oanh 42D MT Phòng TN&MT huyện Phổ Yên Đánh giá thực trạng nước thải sinh hoạt tại tiểu khu 6, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
81 Chẩu Văn Vĩnh 42D MT Phòng TNMT huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại thị trấn Lâm bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
82 Lê Gia Hiển 42B MT Viện Khoa học sự sống - Trường ĐH Nông Lâm Đánh giá xác định hàm lượng (NO3-) trong rau thương phẩm vụ đông xuân 2013 - 2014 tại cánh đông rau phường Túc Duyên TP.Thái Nguyên
83 Bùi Văn Thiệu 42B MT Xã Đa Phúc Huyện Yên Thuỷ Tỉnh Hoà Bình Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm EM để xử lý rắc thải nông nghiệp tại xã Đa Phúc huyện Yên Thuỷ Tỉnh Hoà Bình
84 Hờ A Tráng 42B MT Phòng TN & MT Huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên Đánh giá hiện trạng môi trường nước và nhân thức của người dân về bảo vệ tài nguyên nước tại xã Nà Hỳ huyện Nậm Pồ Tỉnh Điện Biên
85 Hoàng Mạnh Thắng 42C MT Phòng TNMT huyện Đại Từ -T .Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Công đoạn chảy qua Thị trấn Đại Từ -h.Đại Từ -T .Thái nguyên
86 Nguyễn Văn Hòa 42D MT Phòng thí nghiệm khoa Môi trường, trường ĐHNL
 Thái Nguyên
Đánh giá chất lượng nước mặt, nước ngầm và đề xuất một số giải pháp khu vực xung quanh bãi rác Đồng Hầm xã Minh Đức huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
87 Đinh Lâm Khởi 42A MT Phòng TNMT huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
88 Nguyễn Thái Bình 42A MT Trung tâm quan trăc môi trường tỉnh Bắc Kạn Đánh giá thực trạng phát sinh chất thải rắn y tế bệnh viện huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và đề xuát một số giải pháp quản lý
89 Phó Đức Cường 42B MT Xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm E.M - Bokasi trong xử lý chất thải tại các trang trại gà thuộc xóm Ao Vàng xã Cao Ngạn TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
90 Hoàng Đạt Cường 42B MT Phòng TN &MT huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hoá Khảo sát đánh giá và định hướng quy hoạch sử dụng nước sinh hoạt tại thị trấn Vĩnh lộc tỉnh Thanh Hoá
91 Vi Thị Nhàn 42B MT Chi cục BVMT Tỉnh Lạng Sơn Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua TP. Lạng Sơn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng
92 Đinh Phú Nam 42B MT Khoa Môi Trường - Đại học Nông Lâm -
Thái Nguyên
Quy hoạch môi trường làng nghề miến rong việt cường xã Hoá Thượng Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên
93 Thái Thiên Tân 42B MT Sở TN & MT tỉnh Bắc Giang Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại Sở TN & MT tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2013
94 Nguyễn Việt Nam 42B MT Xã Quyết thắng TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Nhận thức của người dân đối với bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Quyết Thắng TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
95 Nguyễn Quang Cảnh 42A MT Trường ĐHNL Thái Nguyên Đánh giá khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm trường ĐHNL Thái Nguyên
96 Lê Khả Quý 42C MT Phòng TNMT huyện Hoằng Hóa -  tỉnh Thanh Hóa Đánh giá tình hình cung cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa
97 Chu Hải Ân 42C MT Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Lạng Sơn Đánh giá hiện trạng nước thải trên địa bàn thành phố lạng sơn
98 Trương Văn Tuấn 42C MT Xã Sơn Nam-Huyện Sơn Dương- Tỉnh Tuyên Quang Đánh Giá Hiên Trạng Môi Trường Và Đề Xuất Giải Pháp Thực Hiên Tiêu Chí Môi Trường Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Sơn Nam-Huyện Sơn Dương-Tỉnh Tuyên Quang
99 Nguyễn Văn Tấn 42C MT Phòng TNMT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh phúc Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề mộc truyền thống Thủ Độ,  xã An Tường – huyện Vĩnh Tường – tỉnh Vĩnh Phúc
100 Chẩu Văn Bổ 42D MT Phòng TNMT huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm - huyện Lâm Bình -  tình Tuyên Quang
101 Hoàng Gia Nhật 42C MT Xã Tân Linh Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại Xã Tân Linh Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên
102 Nguyễn Thị Lệ Hằng 42B MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu khả năng xử lý nước ô nhiễm bằng thực vật thuỷ sinh tại ao cá Bác Hồ trường ĐHNL Thái Nguyên
103 Nguyễn Văn Quân 42B MT Sở TN & MT Tỉnh Vĩnh Phúc Đánh giá công tác quản lí và sử dụng hoá chất BVTV trong khu vực sản xuất rau sạch tại Xã Vân Hội Huyên Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc
104 Phạm Thị Sáng 42B MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu xác định hàm lượng nitrate trong rau tại xã Đồng Bẩm TP.Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên
105 Hoàng Thị Mộng 42C MT Phòng TNMT huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn Đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
106 Lý Thị Hà My 42C MT Trạm bảo vệ thực vật huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc Bảo Vệ Thực Vật tại địa bàn xã Hoà Bình huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
107 Nguyễn Thị Hải 42C MT Phòng tài nguyên môi Trường
huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 
108 Nguyễn Thị Nhàn 42D MT UBND xã Canh Nậu huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang Đánh giá thực trạng sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tại xã Canh Nậu - huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang
109 Nguyễn Thị Mừng 42D MT UBND xã Hồng An huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn xã Hồng An - huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình
110 Nguyễn Đức Mạnh 42D MT Chi cục BVMT tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng môi trường thành phố Cao Bằng theo mô hình DPSIR
111 Nguyễn Đình Sơn 42D MT UBND huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang Đánh giá tình hình sử dụng thuốc BVTV trên một số cây trồng chính tại huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang
112 Trần Thu Hiền 42D MT Phòng TNMT huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh Đánh giá tài nguyên nước mặt huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh và đề xuất các giải pháp quản lý theo hướng Phát triển bền vững
113 Phạm Thị Giang 42D MT Khoa Môi Trường - Đại học Nông Lâm
 - Thái Nguyên
Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh thái nguyên
114 Nguyễn Văn Duy 42C MT Khoa Môi Trường - Trường ĐH nông lâm Thái Nguyên Ứng dụng màng lộc sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt
115 Trần Minh Đức 42A MT Chi Cục BVMT Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
116 Triệu Quốc Huy 42A MT UBND Xã Thịnh Đức TP.Thái Nguyên
 TP.Thái Nguên
Đánh giá chất lượng nước ngầm khu dân cư xung quanh nghĩa trang Dốc lim xã Thịnh Đức, thành phố Thái nguyên 
117 Hoàng Huy Tuấn 42D MT Chi cục BVMT thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn
118 Vũ Ánh Ngọc 42D MT HTX sản xuất nông nghiệp Ỷ La Đánh giá công tác quản lý và sử dụng HCBVTV trong vùng sản xuất rau sach tại phường Tân Hà TP Tuyên Quang tinh  Tuyên Quang
119 Trần Thị Hải Yến 42D MT Phòng TN&MT huyện Đồng Hỷ Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
120 Nguyễn Thị Kim Vân 42D MT Phòng TNMT huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá tình hình cung cấp nước sinh hoạt và đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch cho người dân xã Linh Thông huyện  Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
121 Đặng Văn Nhậy 42D MT UBND xã xã Thượng Nông, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang
Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
122 Tạ Thanh Tùng 42D MT Khoa Quản lí Tài Nguyên Ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá lượng bùn cát trong lưu vực sông, thuộc sông Cầu
123 Lương Thị Oanh 42C MT Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng và nguy cơ gây ô nhiễm do bao bì thuốc BVTV tại xã Hưng Đạo – Thành phố Cao Bằng  và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp
124 Nguyễn Văn Tùng 42C MT Huyện Ứng Hòa Tp Hà Nội Nghiên cứu tác động của hoạt động giết mổ gia súc gia cầm đến môi trường nước và không khí tại xã Phương Tú huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội
125 Lý Thị Thơ 42C MT UBND xã Lãng Ngâm - huyện Ngân Sơn -
tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Lãng Ngâm- huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn 
126 Nguyễn Hồng Huệ 42C MT phòng tài nguyên và môi trường huyện võ Nhai,tỉnh Thái Nguyên "Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã La Hiên-huyện võ Nhai-tỉnh Thái Nguyên"
127 Nguyễn Thị Huyền 42C MT phòng tài nguyên và môi trường huyện Phú Lương,
tỉnh Thái Nguyên
đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt nông thôn và đề ra biện pháp xử lý tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
128 Đặng Văn Luận 42A MT Phòng TNMT huyện Hàm Yên - Tuyên Quang Đánh giá ảnh hưởng của nước thải nhà máy đường Tuyên Quang và đề xuất phương phap xử lý
129 Dầu Thị Mai 42A MT Phòng TNMT huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường tại vùng lõi của VQG Ba Bể - Bắc Kạn
130 Vương Hữu Tuân 42A MT Bệnh viện  Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên
Đánh giá thực trạng thu gom xử lý rác thải và nước thải y tế của bệnh viện Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
131 Nguyễn Thị Lài 42C MT Phòng TNMT huyện Ngĩa Đàn - tỉnh Nghệ An Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp tại xã Nghĩa Lợi -  huyện Nghĩa Đàn - tỉnh Nghệ An
132 Đỗ Thị Hương 42C MT Nhà máy đường Tuyên Quang, xã Bình Xa,
huyện Hàm Yên,tỉnh Tuyên Quang
Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học Bio TMT vào xử lý ngọn và lá mía tại nhà máy đường Tuyên Quang, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
133 Nguyễn Thị Thu Hiền 42C MT Phòng TN - MT huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm ủ biogas để xử lý chất thải chăn nuôi quy mô hộ gia đình tại xã Đồng Tiến - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên
134 Trần Thị Dung 42C MT nhà máy đường phục hòa  tại Thị Trấn Tà Lùng,
Huyên Phục Hòa, tỈnh Cao Bằng
Đánh giá thực trạng nước mặt khu vực nhà máy đường phục hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
135 Trần Văn Cầm 42C MT Phòng TNMT Huyện Xuân Trường_T.Nam Định Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng môi trường nước mặt huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định
136 Trần Thị Trang Quỳnh 42D MT UBND xã Bằng Doãn,
 huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Đánh giá tình hình sử dụng hầm ủ Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
137 Đinh Mạnh Đức 42D MT Trung Tâm Quan Trắc và
 Công Nghệ Môi Trường Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường
và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa tại xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên 
138 Tạ Văn Phương 42C MT xã Phú lạc huyện Đại Từ huyện Thái Nguyên Đánh giá tình hình sử dụng hầm biogas trong xử lý
chất thải chăn nuôi ở xã Phú Lạc_ Đại Từ _ Thái Nguyên.
139 Nguyễn Thị Cúc 42D MT UBND xã Quang Minh huyên Bắc Quang
 tỉnh Hà Giang
Đánh giá tình hình sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã Quang Minh huyện Bắc Quang Tỉnh Hà Giang
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
140 Hứa Thị Cám 42D MT Phòng TNMT huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn Đánh giá công tác giáo dục môi trường ở trường THCS Thiện Hòa và trường THCS dân tộc nội trú  thuộc huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn
141 Nông Mạnh Danh 42D MT Phòng TNMT huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn Đánh giá tình hình cung cấp nước sinh hoạt nông thôn tại tại xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
142 Vi Đại Dương 42D MT Phòng TNMT huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Văn Quan  - tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 – 2013
143 Mai Thị Huyền Trang 42A MT Công ty may TNG TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Đánh giá việc kiểm soát ô  nhiễm môi trường tại công ty may TNG Thái Nguyên và đề xuất giải pháp hoàn thiện
144 Nông Việt Yên 42D MT Phòng TNMT huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
145 Hoàng Khánh Ly 42A MT Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường không khí của nhà mấy xi măng Lưu Xá, phường Phú Xá, TPTN
146 Phó Thị Lan Anh 42A MT Trung tâm Phát triển Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ môi trường (Thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) Diễn biến một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Nhuệ Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội giai đoạn 2000 - 2013
147 Chu Đức Thịnh 42A MT Trung tâm Phát triểnỨng dụng kỹ thuật và công nghệ môitrường (Thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) Nghiên cứu một số yếu tố phát triển kinh tế - xã hội lien quan đến chất lượng nước sông Nhuệ Đáy đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội giai đoạn 2000 - 2013
148 Phạm Ngọc Kỷ 42A MT Xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Áp dụng mô hình DPSIR đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội đến chất lượng MT nước tại khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm tỉnh Tuyên Quang
Mĩ Lâm
149 Lê Hồng Hải 42A MT Xã Mỹ  Lâm,huyện Yên Sơn
tỉnh Tuyên Quang
Áp dụng mô hình DPSIR trong đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường nước khu vực suối khoáng Mỹ Lâm , huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
150 Ngân Thị Nhu 42A MT PhòngTNMT huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch tới môi trường nước tại khu du lịch thác Bản Dốc huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
151 Nguyễn Thị Chiêm 42D MT Trung tâm TN & BVMT tỉnh Vĩnh Phúc  Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp và xử lý nước tại  khu Đầm Vạc thuộc phường Đống Đa TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
152 Nghiêm Thị Thanh 42C MT Phòng tài nguyên môi trường huyện yên dũng
 tỉnh Bắc Giang
Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt một số khu vực nguy cơ ô nhiễm cao trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh Bắc Giang
153 Lê Thị Minh 42B MT Phòng tài nguyên tp Thái nguyên tỉnh Thái Nguyên Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường đất và nước các xã, phường phía tây nam thành phố thai nguyên giai đoạn 2008 -2013
154 Phạm Thị Quỳnh Hoa 42A MT Huyện Phú Lương - Thái Nguyên Đánh giá một số yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
155 Nguyễn Lan Hương 42A MT Phòng TN & MT TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị đến môi trường nước các xã, phường phía Đông Nam và Tây Nan thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2013.
156 Nguyễn Thị Phương Loan 42A MT Phòng TN & MT TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Ảnh hưởng của sự phát triển đo thị đến môi trường không khí thành Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2013
157 Ma Thị Dung 42D MT Phòng TNMT huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại thị trân Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng
158 Trần Thị Hoa 42D MT Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên Đánh giá các yếu tố trong quy hoạch sử dụng đất ở Thái Nguyên
159 Hoàng Trung Kiên 42D MT Phòng TNMT TP Cao Bằng tỉnh Cao Bằng  Đánh giá hiện trạng môi trường trên địa bàn phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng 
160 Vũ Thị Cẩm Ngân 42D MT Bộ môn khoa học đất- khoa quản lý tài nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất rau tới môi trường đất, nước và sức khoẻ người sản xuất tại khu vực chuyên canh rau Túc Duyên thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
161 Lý Thị Thuý Vân 42B MT Bộ môn khoa học đất trường ĐH nông lâm
Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động  sản xuất rau tới môi trường đất, nước và sức khoẻ người sản xuất tại khu vực chuyên rau Đồng Bẩm TP.Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
162 Đinh Thị Ngân Hạnh 42B MT Phòng TN & MT Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường đất nông nghiệp và nước ngầm xung quanh khu vực khai thác khoáng sản xã Hà Thượng huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên 
163 Trần Thị Chinh 42B MT Phòng TN & MT Huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiện trang môi trường nông thôn tại Huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh và phương hướng, giải pháp 2010 - 2020.
164 Hoàng Văn Thanh 42A MT Khu bảo tồn thiên nhiên
Hoàng Liên – Văn Bàn
huyện Văn Bàn tỉnh 
Nghiên cứu một số yếu tố sinh thái – môi trường ảnh hưởng đến sự
phân bố của cây Pơ mu( Fokienia hodginssi) tại Khu BTTN
 Hoàng Liên – Văn Bàn, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai”
165 Nông Quang Vũ 42A MT Phòng TNMT Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng sử dụng hầm khí biogas tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2013
166 La Thị Thùy 42A MT Xã Sơn Phú
huyện Định Hóa
tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại xã Sơn Phú
huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
167 Ma Thị Thu 42A MT Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang Đánh giá thực trạng môi trường nước thải của một số hộ gia đình chăn nuôi lợn quy mô nhỏ trên địa bàn  xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
168 Đàm Thị Huế 42C MT công ty cổ phần mía đường cao bằng Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải tại công ty cổ phần mía đường Cao Bằng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng”.
169 Bế Hà Ngọc Châu 42C MT sở TNMT tỉnh Bắc Kạn Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn  
170 Nguyễn Thị Thùy Chang 42D MT UBND xã Khắc Niệm TP Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh Đánh giá thực trạng môi trường làng nghề làm bún tại thôn Ném Tiền xã Khắc Niệm TP Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh
171 Trần Thị Huyền 42D MT UBND xã Cây Thị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu sự cố môi trường do hoạt động khai thác quặng sắt tại xã Cây Thị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
172 Đặng Thị Dung 42D MT UBND xã Pom Lót huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn xã Pom Lót huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
173 Nguyễn Thị Hoa 42D MT UBND xã Bình Yên huyện Sơn Dương
tỉnh Tuyên Quang
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã Bình Yên huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
174 Nhữ Thị Phượng 42D MT Phường Tân Thịnh TP Thái Nguyên Nghiên cứu và đề xuất quy hoạch cảnh quan cho hệ thống cây xanh đô thị TP Thái Nguyên
175 Nguyễn Thị Thanh Hằng 42D MT UBND xã Cao Ngạn - TP.Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng nguồn nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp cung cấp nước sinh hoạt tại xã Cao Ngạn - TP.Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
176 Nguyễn thi thùy 42C MT UBND Xã Thanh tương-Huyện Na Hang
-Tỉnh Tuyên Quang
Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Tương-Huyện Na Hang-Tỉnh Tuyên Quang
177 Phan Văn Đoàn 42A MT chi cục bảo vệ môi trường
tỉnh Laoc Cai
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải công ty mỏ - Tuyển Đồng sinh  Quyền

huyện Bát Xatx,tỉnh Lào cai
178 Sùng Thị Mai 42A MT Sở TNMT tỉnh Lào Cai Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trên địa
bàn thành phố Lào Cai
179 Mai Thị Hương 42A MT Vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định
180 Bế Ngọc Trọng 42D MT Viện Công Nghệ Môi Trường Viện KHCN Việt Nam Nghiên cứu, xử lý nước thải chế biến mủ cao su bằng phương pháp MBR
181 Hoàng Thị Xuân 42D MT Chi cục BVMT tỉnh Lạng Sơn Đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý nước thải của Công ty TNHH một thành viên than Na Dương thị trấn Na Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn
182 Trần Ngọc Hải 42D MT Viện  Công Nghệ Môi Trường Viện KHCN Việt Nam Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình sục khí đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp mương oxy hóa
183 Nguyễn Thị Hà Anh 42D MT UBND xã Khôi Kỳ huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu quả sử dụng hầm khí biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi tại xã Khôi Kỳ - huyện Đại Từ -  tỉnh Thái Nguyên
184 Hứa Thị Hoài 42D MT UBND xã Cách Linh huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng Vai Trò của tri thức bản địa trong bảo tồn đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại xã Cách Linh - huyện Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng
185 Hà Thị Phương 42D MT Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang Đánh giá công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực bảo tồn thiên nhiên Phong Quang -  Vị Xuyên - Hà Giang
186 Ân Thị Quyên 42D MT UBND xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ
tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá tác các động tới môi trường của hoạt động chăn nuôi và giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi trên địa bàn xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ -  tỉnh Thái Nguyên
187 Phan Văn Cường 42D MT Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai Đánh giá các tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản Apatit tại xã Cam Đường TP Lào Cai tỉnh Lào Cai
188 Đặng Thị Nội 42D MT Sở TNMT tỉnh Lào Cai Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tới điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
189 Đinh Văn Tiến 42D MT Chi cục BVMT tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Quây Sơn đoạn chảy
 qua xã Ngọc Côn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
190 Nguyễn Văn Tý 42C MT Xã Dân Chủ huyện Hoà An Tỉnh Cao Bằng Xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản
191 Lương Thị Minh Huyền 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hấp thụ Chì (Pb) và Cadimin (Cd) của cây cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong các môi trường đất khác nhau 
192 Tô Thị Hợp  42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến khả năng sinh trưởng, hấp thụ kẽm(Zn) của cỏ linh lăng (Medicago sativa)
193 Vương Văn Ánh 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu khả năng xử lý xốp của tinh dầu quất 
194 Vũ Văn Biển 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu khả năng xử lý xốp của tinh dầu bưởi
195 Nguyễn Thị Hảo 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu khả năng xử lý xốp của tinh dầu cam
196 Chẩu Thị Ly 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hấp thụ Kẽm (Zn) và Asen (As) của cây cỏ linh lăng (Medicago sativa) trong các môi trường đất khác nhau 
197 Nguyễn Thị Thư 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến khả năng sinh trưởng, hấp thụ Chì (Pb) và Cadimi (Cd) của cỏ Linh lăng (Medicago Sativa)
198 Hứa Văn Đáo 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu khả năng xử lý xốp của tinh dầu quýt
199 Nguyễn Thị Ngọc A 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến khả năng sinh trưởng, hấp thụ của Cỏ linh lăng( Medicago Sativa)
200 Đặng Huy Ngọc 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cây sậy (Phragmites autralis) xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) - kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
201 Hoàng Bảo Thoa 42A MT UBND xã thanh sơn
hữu lũng- lạng sơn
Đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ biogas trong xử lý chất thải chăn  nuôi quy mô hộ gia đình tại xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn
202 Lươờng Trung Dũng 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cỏ linh lăng ( Medicago Sativa) xử lý đất ô nhiễm sau khai thác khoáng sản tại vùng mỏ chì (Pb) - kẽm (Zn) Tú Lệ, huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
203 Hoàng Thị Huệ 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cây Bèo tây xử lý nước thải sinh hoạt
 tại khu kí túc xá K trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
204 Phạm Vân Anh 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ bằng thực vật thủy sinh
205 Nguyễn Văn Tiến 42A MT Nhà mấy Gang thuộc khu công nghiệp Gang Thép
 - Thái nguyên
Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải khu xử lý nước thải tại nhà mấy Gang thuộc khu công nghiệp Gang Thép - Thái nguyên
206 Nguyễn Đức Anh 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Ảnh hưởng của nước thải nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đến chất lượng nước sông cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
207 Lương Mạnh Minh 42A MT Nhà máy cốc hóa công ty Gang Thép Thái Nguyên Khảo sát và đánh giá hệ thống xử lý nước thải nhà máy cốc hóa công ty Gang Thép Thái Nguyên
208  Ma Thị Hương 42D MT Phòng TN & MT huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hàm lượng Nitrat trong một số loại rau tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
209 Phạm Thị Ánh 42B MT Phòng TN&MT Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Đánh giá hiện trạng sử dụng hầm khí BIOGAS tại thị xã Quản Yên Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2013
210 Phạm Văn Doanh 42B MT Phòng TN&MT Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá công tác thu gom và quản lí chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên
211 Nguyễn Thanh Đức 42B MT Phòng TN&MT Huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên Ứng dụng chế phẩm sinh học trong việc sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp tại Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
212 Nguyễn Quốc Thịnh 42A MT Nhà máy cán thép Lưu Xá công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng nước thải của nhà máy cán thép Lưu Xá
công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên
213 Nguyễn Ngô Hai 42B MT Phòng TN & MT Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá công tác thanh tra và xử lý vi phạm hành chính về môi trường của huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2013.
214 Phan Hồng Thiện 42D MT UBND Phường Sông Hiến TP Cao Bằng Đánh giá hiện trạng nước sông Hiến đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng
215 Lý Văn Dư 42D MT Phòng tài nguyên môi trường huyện chợ mới Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện chợ mới - tỉnh bắc cạn giai đoạn 2011 - 2013
216 Lưu Văn Hậu 42D MT UBND xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Bảo Linh - huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên
217 Vũ Văn Huy 42D MT Trung tâm kỹ thuật và BVMT tỉnh Vĩnh Phúc Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt và xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực TP.Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
218 Đoàn Tuấn Huy 42B MT Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn TP.Thái Nguyên
 tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng môi trường nước và đưa ra giải pháp xử lý nước thải tại nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn TP.Thái Nguyên
219 Phan Thị Cúc 42B MT Công ty TNHH xây dựng và công nghệ môi trường Việt Nam Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ AAO trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy Eunsung electronic Vina
220 Triệu Thị Thúy 42D MT Phòng TNMT Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại hình xử lý đất đến môi trường lưu vực hồ Ba Bể trên địa bàn huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
221 Vũ Xuân Đạt 42D MT Phòng TNMT huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng sắt tới môi trường nước trên địa bàn xã Cây Thị huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
222 Vũ Nguyễn Cương 42C MT Sở TN & MT tỉnh Bắc Kạn  
223 Trịnh Quang Nam 42D MT Trung Tâm Quan Trắc và
 Công Nghệ Môi Trường Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên
224 Nguyễn Thị Hải Yến  42C MT Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển
 hạ tầng đô thị Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực thành phố Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp khắc phục 
225 Lê Văn Vũ 42C MT PhòngTN & MT huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá đổi địa điểm mới là: UBND xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát, sỏi tới môi trường huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LÀ: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ ĐIỀN THỤY, BÁ THƯỚC, THANH HÓA.
226 Dương Thị Luyến 42B MT Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Tỉnh Bắc Giang Ứng dụng chế phẩm FITO BIOMIX RR trong xử lý phế thải nông nghiệp rơm rạ.
227 Trần Thị Trang 42B MT Phòng TN & MT Huyện Điện Biên Tỉnh Điện Biên  Đánh giá hiện trang môi trường tại công ty cổ phần nhà máy xi măng tỉnh điện biên.
228 Bùi Thị Phương 42B MT Phòng TN & MT Huyện Thái Thuỵ Tỉnh Thái Bình Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến thuỷ sản Xã Thuỵ Hải Thái Thuỵ Tỉnh Thái Bình
229 Nguyễn Ngọc Hà 42B MT Chi cục BVMT Tỉnh Điện Biên Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng hoạt động khai thác Than đến môi trường đất và nước tại mỏ than Thanh An, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên
230 Lê Ngọc Anh 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, trương ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoaatj bằng mô hình đất ướt tại ký túc xá K - Đại học Thái Nguyên
231 Phạm Thị Bích Huyền 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, trương ĐHNL Thái Nguyên Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt khu vực khai thác than An Khánh
 huyện Đại Từ - Thái Nguyên 
232 Hoàng Văn Bùi 42C MT Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành Phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng
233 Hoàng Tuấn Lâm 42D MT Phòng TNMT huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp về vấn đề nước sạch xã Văn An, huyện VĂN QUAN, tỉnh LẠNG SƠN
234 Phạm Hồng Văn 42C MT Phòng TNMT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiện trạng môi trường nước làng nghề và nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường nước đến sức khỏe cộng đồng tại huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
235 Nguyễn Thị Ngọc B 42A MT Nhà máy nước sạch xã Tân Việt - Thanh Hà -
 Hải Dương
Đánh giá quy trình xử lý nước tại nhà máy nước sạch và nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại xã Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương
236 Đỗ Thị Thu Hà 42A MT UBND xã Na Mao, Đại Từ, Thái Nguyên Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng hầm biogas tại xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hầm biogas.
237 Vũ Thu Phương 42A MT UBND Xã Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
238 Phạm Thúy Hợp 42A MT Phòng TNMT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Đánh giá ảnh hưởng nước thải của cụm công ngiệp Tằng Lỏong tới chất lượng nước sinh hoạt tại khu dân cư xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng,Tỉnh Lào Cai
239 Trần Thị Hà My 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Đánh giá ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Gang thép đến chất lượng nước suối Cam Giá thành phô Thái Nguyên
240 Dương Thị Hồng Mai 42A MT Phòng thí nghiệm khoa Môi Trường Nghiên cứu ứng dụng sử dụng cây Bèo tây xử lý nước khu nuôi trồng
thủy sản trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
241 Lý Thị Dương 42D MT UBND xã Tân Long huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và nhu cầu sử dụng nước sạch của khu dân cư xung quanh vùng khai thác mỏ đá vôi trên địa bàn  xã Tân Long huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
242 Ma Văn Dũng 42A MT Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang, Tuyên Quang Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ, bản Bung, Na Hang, Tuyên Quang
243 Phan Văn Chức 42C MT Sở tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai Đánh giá ảnh hưởng của nhà máy tuynel tới môi trường tại huyện Bát Xát- Lào Cai
244 Nông Ngọc Hoàng 42C MT Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chợ Đồn
tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
245 Tạ Hoài Nam 42C MT Phòng TNMT huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường nước và đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ than Phấn Mễ tại thị trấn Giang Tiên - huyện Phú Lương - Thái Nguyên
246 Dương Thị Lân Anh  42C MT UBND xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Kết quả thực  hiện chương trình nông thôn mới tại xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
247 Nguyễn thị  Điệp 42C MT Sở TNMT tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải từ hoạt động khai thác khoáng sản của phân xưởng sắt Nà Lũng thuốc Công ty cổ phần Khoáng Sản và Luyện Kim Cao Bằng
248 Nông Thị Huyên 42C MT Xã Chí Viễn-huyên Trùng Khánh-tỉnh Cao Bằng Kết quả công tác thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã Chí viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao bằng.
249 Đặng Thị Hậu 42B MT UBND Thị trấn Mường Ảng Huyện Mường Ảng Tỉnh Điện Biên Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất cà phê bằng Mô Hình Đất ướt tại thị trấn Mường Ảng Huyện Mường Ảng Tỉnh Điện Biện 
250 Nguyễn Thị Thu 42B MT Phòng TN & MT Huyện Thái Thuỵ Tỉnh Thái Bình Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải làng nghề chế biến thuỷ hải sản, Xã Thuỵ Hải Huyện Thái Thuỵ Tỉnh Thái Bình
251 Nguyễn Sỹ Quang 42B MT Phòng TN & MT Huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trang môi trường nước mặt sông cầu đoạn chảy qua huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên
252 Trần Thị Hạnh 42B MT Sở TN & MT Tỉnh Hưng Yên Đánh giá hiện trạng môi trường công nghiệp và đề xuất biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường công nghiệp cho TP.Hưng Yên Tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 - 2020.
253 Phạm Minh Đức 42B MT Công ty cổ phần môi trường đô thị Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Quy hoạch xây dựng cây xanh đô thị TP.Hạ Long đến 2030.
254 Nguyễn Thị Anh 42B MT Phòng TN & MT Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang Đánh giá chất lượng nước sông cầu đoạn chảy qua Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang
255 Đặng Ngọc Cường 42B MT Phòng TN&MT Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông Phó Đáy đoạn chảy qua huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
256 Nguyễn Diệp Huyền 42D MT Phòng TNMT TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cho vấn đề cấp nước sạch khu vực TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
257 Nguyễn Thị Hồng Thắm 42B MT Phòng TN & MT huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn Thị trấn Yên Bình huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái
258 Đinh Đức Thuận 42B MT Sở TN & MT tỉnh Hoà Bình Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất biện pháp bảo vệ tại sông Đà đoạn chảy qua TP.Hoà Bình
259 Lê Thanh Tùng 42B MT Phòng TN & MT huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
260 Chu Đình Diệm 42C MT Phòng TNMT huyện Pác Nặm tỉnh Bắc kạn Thực trạng và giải pháp về vấn đề môi trường tại địa bàn xã Nhạn Môn,Huyện Pác Nặm,Tỉnh Bắc Kạn
261 Triệu Hải Đăng 42B MT Phòng TN & MT Huyện Hoà An Tỉnh Cao Bằng Đánh giá công tác thu gôm và quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viên đa khoa huyện Hoà An tỉnh Cao Bằng
262 La Thị Thuyền 42C MT Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
263 Nông Thị Biên 42D MT UBND xã Lê Lợi huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng môi trường đất tại xã Lê lợi-huyện thạch an-tỉnh cao bằng
264 Dương Đình Bản 42D MT Phòng TNMT huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hóa học, thuốc BVTV đến môi trường đất nông nghiệp tại xã La Bằng, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
265 Nguyễn Sỹ Vũ 42B MT Bệnh Viện huyện Quế Phong Tỉnh Nghệ An Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn ý tế tại bệnh viện đa khoa huyện Quê Phong tỉnh Nghệ An
266 Phạm Duy Cường 42A MT UBND Xã Phúc Ứng, Sơn Dương, Tuyên Quang Áp dụng mô hình sử dụng chế phẩm Bio-TMT trong xử lý chất thải chăn nuôi gà quy mô hộ gia đình tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương. Tỉnh Tuyên Quang
267 Hà Minh Sơn 42A MT Xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Nghiên cứu ứng dụng sử dụng chế phẩm Bio-tmt trong xử lý chất thải chăn nuôi gà quy mô hộ gia đình tại xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
268 Lương Tiến Thành 42A MT Phường Quang Trung, TPTN Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt phường Quang Trung TP.Thái Nguyên
269 Đào Trần Khiêm 42A MT Phòng TNMT Huyện Bảo Thắng Tỉnh Lào Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân Giao huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
270 Vi Thị Hoa 42C MT Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
271 Hoàng Thị Thoan 42C MT UBND xã Hữu Thác huyện  Na Rì tỉnh Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt  trên địa bàn xã Hữu Thác huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
272 Đặng Văn Trường 42C MT Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
273 Nguyễn Thị Tuyết 42C MT Phòng TNMT huyện Bảo Thắng tỉnh lào cai Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
274 Phan Tuấn Anh 42C MT Phòng TNMT huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang Đánh giá thực trạng nước thải sinh hoạt xã Tiến Dũng - huyện Yên Dũng - tỉnh Bắc Giang
275 Nguyễn Thế Đàn 42D MT Phòng TNMT huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Đánh giá ảnh hưởng của kho HCBVTV đến môi trường đất tại xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
276 Đỗ Danh Tiến  42D MT Phòng TNMT huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình canh tác tới môi trường đất tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
277 Trần Sỹ Toàn 42B MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá K - Đại học Thái Nguyên bằng mô hình bãi lọc ngầm trồng cây
278 Nguyễn Thị Loan 42B MT Khoa Môi Trường, Trường ĐHNL Thái Nguyên Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá K - Đại học Thái Nguyên bằng mô hình đất ngập nước
279 Nguyên Thị Hương Giang 42C MT Phòng thí nghiệm Khoa Môi Trường - đại hoc Nong Lâm Thái Nguyên Nghiên cứu xử lý nước thải kí túc xá K - trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên bằng phương pháp Biophin
280 Hoàng Trọng Huy 42C MT Xã Quy Kỳ-Định Hóa -tỉnh Thái Nguyên Đánh giá ảnh hưởng của trang trại lợn đến môi trường xung quanh tại xã Quy Kỳ huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
281 Nguyễn Duy Quyền 42C MT Phòng thí nghiệm Khoa TN&MT Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng thực vật thủy sinh
282 Vi Xì Tài  42C MT Khoa Môi Trường - Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt ký túc xá K - Đại học Thái Nguyên bằng bãi lọc ngầm
283 Nguyên Thị Thương 42C MT Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Đánh Gía hiệu quả sử dụng hầm Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô hộ gia đình tại xã Đại Phú huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang
284 Nguyễn Văn Linh 42C MT Xã Hà Thượng Huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Đánh giá ảnh hưởng của dự án núi pháo tới môi trường đất và nước tại Xã Hà Thượng Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
285 Trương Thị Nhài 42C MT Phòng thí nghiệm Khoa Môi Trường - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nghiên cứu chế tạo bóng sinh học trong việc xử lý nước thải sinh hoạt có kết hợp thực vật thủy sinh
286 Hoàng Văn Lực 42C MT Xã Gia Cát, huyên Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NƯỚC SINH HOẠT CHO KHU VỰC XÃ GIA CÁT, HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN “
287 Trần Thị Dịu 42B MT Sở TN & MT Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá tình hình thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý nhà nước về môi trường theo luật BVMT năm 2005 tại TP.Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên
288 Lê Mạnh Cường 42B MT Khoa Môi Trường - Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn xã quyết thắng, tp thái nguyên.
289 Phan Thanh Chỉnh 42B MT Viện Khoa học sự sống, Trường ĐHNL Thái Nguyên Đánh giá chất lượng nước sông cầu từ nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đến đập Thác Huống TP. Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên
290 Nguyễn Thị Trang 42B MT Phòng TN & MT Huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải, nước thải của các trang trại nuôi lợn tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
291 Dương Tiến Dũng 42B MT Phòng TN & MT Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải trang trại chăn nuôi lợn huyện phú bình tỉnh Thái Nguyên và đề xuất một số phương pháp quản lý.
292 Hoàng Thanh Huy 42B MT Khoa Môi Trường - Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên đánh giá về nhận thức của sinh viên trường đại học nông lâm thái nguyên với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
293 Nông Thị Nhâm 42A MT UBND xã Hà Vị Bạch Thông Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Hà Vị,
 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
294 Trần Thị Linh Giang 42C MT Phòng TNMT , huyện Phú Lương  tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Cầu, đoạn chảy qua phía Đông thành phố Thái Nguyên.
295 Ma Quang Tiến 42C MT Khoa Môi Trường - Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên nghiên cứu và xử lý nước thải chăn nuôi thông qua hệ thống bãi lọc ngầm trồng cây 
296 Nguyễn Triệu Khang 42D MT Phòng TN và MT huyện Chợ Đồn Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2013
297 Trần Văn Cảnh 42A MT Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đánh giá khả năng xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm EM2 tại trại gà trường ĐHNL Thái Nguyên
298 Lương Ngọc Anh 42D MT Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang  Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước thải và chất thải rắn khu vực chợ tam cờ thành phố tuyên quang
299 Chu Văn Tùng 42D MT UBND xã Kim Phượng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp xử lý nước cấp cho hộ gia đình xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
300 Nguyễn Thị Hường 42B MT Trung Tâm QT & MT Tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước làng nghề gốm sứ Phù Lãng, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
301 Phạm Thị Nga 42B MT Phòng TN&MT Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá chất lượng nước ngầm và đề xuất biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
302 Mai Thanh Huyền 42B MT Xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá
303 Hoàng Thị Phương 42B MT Phòng TN&MT Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động nuôi trồng thuỷ sản  và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đến môi trường nước tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
304 Lưu Thị Thơm 42B MT Xã Bình Dương huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của một số trang trại nuôi lợn trên địa bàn xã Bình Dương huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
305 Ngô Thị Hường 42B MT UBND Xã Tràng An Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam Nghiên cứu biện pháp xử lý Asen trong nước ngầm bằng mô hình bề lọc chậm tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
306 Lương Thị Vân 42B MT Xã Minh Chuẩn, Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái Hiện Trạng sử dụng túi nilon của người dân đia phương và đề ra các giải pháp giảm thiệu trên địa bàn Xã Minh Chuẩn Huyện Lục Yên Tỉnh Yên Bái
307 Phạm Thị Thảo 42D MT Trường ĐHNL Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại một số điểm KTX K trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
308 Trần Xuân Hiệp 42B MT Trung Tâm QT & MT Tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt sông cầu đoạn chảy qua TP.Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên
309 Lê Văn Dũng 42B MT Phòng TN & MT Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh Đánh giá hiện trang môi trường nước tại xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên Tỉnh Quảng Ninh
310 Nguyễn Thị Kiều 42A MT Xã Phúc Xuân - TPTN - Tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu quy trinh sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp tại xã Phúc Xuân TP.Thái Nguyên
311 Viên Thị Nơi 42A MT Xã Thiện Long Huyện Bình Gia Tỉnh Lạng Sơn Ứng dụng mô hình DPSIR trong việc xây dựng chỉ thị môi trường tại
 xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
312 Lê Thị Tâm Trang 42A MT Công ty kim loại màu Thái Nguyên Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước thải ở Công ty kim loại màu Thái Nguyên
313 Chu Thị Hương Trà 42A MT Phòng TN & MT huyện Tràng Định Tỉnh Lạng Sơn đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Kỳ Cùng
đoạn chảy qua huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn
314 Nguyễn Hải Nam 42A MT Phường Thịnh Đán TP.Thái Nguyên Mô hình tháp xử lý rác kết hợp trồng cây bằng cách tận dụng nguồn rác bếp, hữu cơ để trồng rau sạch tại nhà
315 Lý Thị Lan 42A MT Phòng TNMT huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Yên Lạc - Na Rì - Bắc Kạn
316 Luân Thị Dương 42D MT Phòng TNMT huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn Đánh giá hiểu biết của người dân về việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp tại xã Tú Trĩ - Bạch Thông - Bắc Kạn
317 Lê thị Minh Trang 42C MT phường Him Lam, tp điện biên phủ, tỉnh điện biên đánh giá chất lượng nước sinh hoạt của người dân tại phường Him Lam thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biên
318 Lường Văn Bắc 42A MT Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp miền núi - ADC Nghiên cứu khả năng tạo sinh khối và cải tạo đất của mô hình xen canh chuối-gừng
và cây củ đậu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên
 tai tại Huyện Chợ Mới Tỉnh Bắc Kạn
319 Nguyễn Thị Loan 42A MT Trung tâm nghiên cứu và
phát triển nông lâm nghiệpmiền núi - ADC
Nghiên cứu khả năng giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng phân
khoáng bằng phương pháp bón phân dúi sâu cho cây lúa
320 Đàm Thị Kiều Chinh 42B MT Sở TN & MT tỉnh Cao Bằng Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch và hoạt động sản xuất nông nghiệp với môi trường sinh thái tại khu di tích lịch sử Pác Bó tỉnh cao bằng
321 Đàm Thế Chiến 42B MT Phòng TN & MT huyện Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh Đánh giá ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề tái chế sắt Đa Hội xã Châu Khê Huyện Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh
322 Bùi Ngọc Thúy 42D MT Phòng TNMT huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu quả hoạt động BVMT của thành phố Thái Nguyên theo chỉ số TP xanh Châu Á (AGCI)
323 Nguyễn Thị Kim Nga 42C MT Phòng tài nguyên môi trường huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang Xử lí nước thải  sinh hoạt theo phương pháp yếm khí
324 Ma Thị Thuyền 42D MT Bộ môn công nghệ môi trường Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm xạ khuẩn quy mô phòng thí nghiệm- viện khoa học sự sống- DHNL Thái nguyên
 
325 Trịnh Thị Thanh 42D MT Bộ môn công nghệ môi trường Sản xuất rau mầm sạch trên giá thể là phế phụ phẩm nông kết hợp với chế phẩm EM khi làm giá thể và xử lý hạt giống
326 Lương Thị Thủy 42C MT Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Cao Bằng Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.
327 Đặng Quốc Việt 42C MT Bộ môn công nghệ môi trường - khoa Môi Trường - ĐH NL Thái Nguyên Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã Đông Cao, Huyện Phổ Yên , tỉnh Thái Nguyên
328 Trần Mạnh Hào 42A MT Phòng TN & MT huyện Phú Lương Thái Nguyên Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
329 Vũ Thị Thùy 42A MT Sở TNMT Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại Thị Xã Bắc Kạn
330 Phạm Khắc Điệp 42A MT  Chi cục BVMT- Sở TNMT tinh Bắc Kạn Đánh giá hiện trạng nước thải bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn
331 Nguyễn văn Dương 42C MT phòng TNMT huyện Sơn Động -T .Bắc Giang Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt huyện sơn động tỉnh bắc giang
332 Nguyễn Thái Văn 42A MT Công ti cổ phần xi măng Bắc Giang  Đánh giá hiện trạng môi trường và những giải pháp bảo vệ môi trường
của công ti cổ phần  xi măng bắc giang _tỉnh Bắc giang

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 113
Hôm nay 2774
Hôm qua 15924
Tuần này 2774
Tuần trước 106717
Tháng này 3059963
Tháng trước 3495074
Tất cả 39304233

Lượt truy cập: 39304285

Đang online: 165

Ngày hôm qua: 15924

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ