Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện
21/08/2018 08:27 - Xem: 389

Danh sách luận văn tốt nghiệp K41B - KHMT

STT

Họ và tên

Lớp

Tên đề tài

1

Lê Thị Ngọc Chung

K41B - KHMT

Ứng dụng mô hình DPSIR trong việc nghiên cứu chỉ thị môi trường tại xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

2

Nguyễn Mạnh Cường

K41B - KHMT

Tìm hiểu sự hiểu biết của người dân về môi trường ở phường Phan Đình Phùng, thành phố thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên

3

Lương Thị Điệp

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua thành phố Cao Bằng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

4

Nguyễn Mạnh Dũng

K41B - KHMT

Công tác quản lý chất thải tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và đề xuất giải pháp quản lý môi trường bền vững

5

Dương Hương Giang

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường khu vực thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

6

Lô Thị Thu Hà

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng thu gom, quản lý chất thải rắn y tế và đề xuất một số biện pháp xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

7

Trần Hồng Hạnh

K41B - KHMT

Đánh giá công tác thu gom và quản lý rác thải sinh hoạt ở thành phố Nam Định –Tỉnh Nam Định và đề xuất một số biện pháp xử lý

8

Triệu Thanh Hằng

K41B - KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Nông Thượng,thị xã Bắc Kạn,Tỉnh Bắc Kạn

9

Trần Thanh Hằng

K41B - KHMT

Nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón hữu cơ sinh học  từ các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp

10

Nguyễn Quỳnh Hoa

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Asen trong nước sinh hoạt và khả năng xử lý nước ô nhiễm asen bằng vật liệu đá ong tại thị trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang

11

Nguyễn Thùy Hoa

K41B - KHMT

Đánh giá công tác quản lý thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại địa bàn huyện Đồng  Hỷ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2012

12

Ngân Thị Thanh Hòa

K41B - KHMT

Nghiên cứu xử lý sắt và asen trong nước ngầm bằng phương pháp Biophin

13

Hoàng Thị Hòa

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng, dự báo gia tăng, đề xuất biện pháp xử lý rác thải rắn sinh hoạt tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

14

Vi Thị Hồng

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

15

Trương Thị Huệ

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng và giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

16

Hoàng Trọng Huy

K41B - KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng đạm bón đến năng suất và hàm lượng Nitrat (NO3-) tồn dư trong cây cải bẹ xanh (Brassica  juncea.) tại xã Lưỡng Vượng – thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang

17

Nguyễn Thị Mai Huyền

K41B - KHMT

Đánh giá thực trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh viện C - Thái Nguyên năm 2010-2012

18

Nguyễn Thế Khoa

K41B - KHMT

Nghiên cứu mô hình đất ướt trong xử lý nước thải sinh hoạt khu ký túc xá K - Đại học Thái Nguyên

19

Lăng Thị Lan

K41B - KHMT

Đánh giá công tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tràng Định - Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2012

20

Nguyễn Thị Lan

K41B - KHMT

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009- 2012

21

Lê Thị Liệu

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên

22

Hồ A Lò

K41B - KHMT

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2012

23

Hà Tam Long

K41B - KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của Ph tới sự sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Pb của cây sậy (Phragmites autralis)

24

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

K41B - KHMT

Phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học loài Voọc đen má trắng (Trachypithecus francoisi) tại Vườn Quốc gia Ba Bể

25

Nguyễn Thị Thu Nga

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Cầu đoạn từ Sơn Cẩm đến Đập Thác Huống thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

26

Dương Thị Ngân

K41B - KHMT

Nghiên cứu một số yếu tố sinh thái môi trường ảnh hưởng đến sự phân bố của cây Bách Vàng (Xanthocyparis vietnamensis) tại khu BTTN Phia Oắc – Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

27

Nguyễn Thị Kim Ngân

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

28

Lê Thị Nguyên

K41B - KHMT

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới môi trường sinh thái hồ Núi Cốc - tỉnh Thái Nguyên

29

Cao Thị Mai Phương

K41B - KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ sục khí – ngưng sục khí của quá trình lọc sinh học ngập nước đến hiệu quả xử lý COD, N đối với nước thải chăn nuôi lợn

30

Nguyễn Thị Bích Phượng

K41B - KHMT

Hiện trạng ảnh hưởng của hoạt động khai thác và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại mỏ than Đồng Rì - huyện Sơn Động – tỉnh Bắc Giang

31

Nguyễn Như Quỳnh

K41B - KHMT

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tại lưu vực sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

32

Bùi Thanh Sơn

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Hà Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

33

Lý Văn Sự

K41B - KHMT

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Quảng Uyên – Cao Bằng

34

Mông Thành Tâm

K41B - KHMT

Ứng  dụng công nghệ GIS trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

35

Trần Thị Thao

K41B - KHMT

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

36

Nguyễn Thị Thảo

K41B - KHMT

So sánh hiệu quả của các biện pháp xử lý nước thải rỉ rác của hệ thống biogas tại xã Phúc Xuân - TP Thái Nguyên

37

Vương Thị Thương

K41B - KHMT

Đánh giá chất lượng nước mặt sông Ngũ Huyện Khê đoạn chảy qua  tỉnh Bắc Ninh

38

Hoàng Văn Toản

K41B - KHMT

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2012

39

Luân Đình Tông

K41B - KHMT

Ứng dụng GIS trong quản lý chất thải rắn kinh doanh và dịch vụ tại thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

40

Nguyễn Sơn Tùng

K41B - KHMT

Nghiên cứu khả năng xử lý chì, cadimi và sắt trong nước ngầm bằng phương pháp biophin

41

Nguyễn Thanh Tuấn

K41B - KHMT

Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải chăn nuôi bằng thực vật thủy sinh

42

Nguyễn Thị Xinh

K41B - KHMT

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất biện pháp bảo vệ tại sông Đa Độ đoạn chảy qua huyện An Lão - thành phố Hải Phòng

43

Nguyễn Thị Xuân

K41B - KHMT

Đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas của một số cây trồng trong bãi lọc ngầm trồng cây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 388
Hôm nay 405
Hôm qua 16363
Tuần này 107122
Tuần trước 120367
Tháng này 3041670
Tháng trước 3495074
Tất cả 39285940

Lượt truy cập: 39285985

Đang online: 418

Ngày hôm qua: 16363

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ