Khoa Môi trường
Hội nghị định hướng nghề nghiệpTuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
28/02/2014 11:37 - Xem: 3623

Giới thiệu khoa Môi trường

Khoa Môi trường tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập khoa Môi trường và khoa Quản lý Tài nguyên từ khoa Tài Nguyên & Môi trường nhằm đáp ứng những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu.

1. Lịch sử phát triển

Ngành Khoa học Môi trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ký quyết định số 166/QQĐ-BGD&ĐT-ĐH-SĐH Ngày 13 tháng 1 năm 2004 về việc cho phép đào tạo ngành Khoa học Môi trường. Năm  đầu được mở ngành đã có 3 lớp Khoa học Môi trường với hơn 150 sinh viên. Ngày đầu thành lập trang thiết bị cho thực hành, thực tập còn vô cùng thiếu thốn, đa số phải liên kết với các khoa và đơn vị ngoài trường. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phấn đấu, khoa Tài nguyên & Môi trường đã phát triển lớn mạnh trở thành khoa có số lượng sinh viên đông nhất trong toàn trường với gần 3000 sinh viên hệ chính quy cho các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Khoa học môi trường, Địa chính môi trường, hơn 1000 sinh viên hệ đào tạo phi chính quy và liên thông, gần 400 sinh viên cao học ngành Quản lý đất đai và Khoa học môi trường, 12 NCS. Hơn thế nữa Khoa được bộ cho phép nhập khẩu chương trình đào tạo tiên tiến Khoa học và Quản lý Môi trường của trường đại học California (UC Davis) Hoa Kỳ với gần 200 sinh viên có cả sinh viên Quốc tế. Trang thiết bị thực hành, thực tập cũng đã được trang bị khá đầy đủ.

Sự phát triển không ngừng về quy mô đầu vào ở khối ngành TN&MT của trường (ở cả bậc đại học, cao học và NCS) trong những năm vừa qua đã phần nào khó khăn trong việc quản lý và tiến độ mở các ngành đào tạo mới đáp ứng cho nhu cầu của xã hội. Để thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành TN&MT của đất nước trong giai đoạn quy hoạch 2012-2020, căn cứ vào năng lực và chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2013-2020, Trường Đại học Nông lâm TN đã thành lập 02 khoa mới là: Khoa Quản lý Tài nguyên và Khoa Môi trường trên cơ sở đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của khoa TN&MT trước đây.  

Khoa Môi trường tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập khoa Môi trường và khoa Quản lý Tài nguyên từ khoa Tài Nguyên & Môi trường nhằm đáp ứng những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu toàn cầu.

IMG_8942

Sự ra đời Khoa Môi trường là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống từ khoa Tài Nguyên và Môi Trường hơn 10 năm qua và đánh dấu một mốc quan trọng trong việc đào tạo cán bộ khoa học cơ bản về Môi trường phù hợp với xu thế của thế giới, đồng thời cũng là một mốc lớn trong việc đa dạng ngành đào tạo của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, thuộc Đại học Thái Nguyên, một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của miền núi phía Bắc Việt Nam.

2. Sứ mệnh chức năng

Sứ mệnh của khoa là đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học, quản lý, kỹ thuật và công nghệ môi trường ở các bậc học từ Đại học (bằng Cử nhân Khoa học), Cao học (bằng Thạc sĩ Khoa học Môi trường) và bậc tiến sĩ (bằng Tiến sĩ Khoa học Môi trường); đào tạo ngắn ngắn hạn; tiến hành các nghiên cứu khoa học cơ bản và triển giao ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường, kỹ thuật và công nghệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cơ cấu tổ chức

* Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 
   

Khoa có 24 cán bộ và giảng viên. Trong đó có: 5 Phó giáo sư; 6 tiến sỹ và 15 thạc sỹ.

* Danh sách ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Địa chỉ Mail

1

Đỗ Thị Lan

Trưởng khoa

0983640105

lantmmt@gmail.com

2

Dư Ngọc Thành

Phó trưởng khoa

0912805166

dungocthanh1@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng khoa

0983090796

nguyenthanhhaitn@gmail.com

* Danh sách các cán bộ nghiên cứu

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Lĩnh vực nghiên cứu

SĐT

Email

1

Đỗ Thị Lan

PGS.TS

Sinh thái cảnh quan

ĐTM, Kinh tế TNMT, QLMT

0983.640.105

dothilan@tuaf.edu.vn

2

Dư Ngọc Thành

Tiến sỹ

Khoa học môi trường

Công nghệ môi trường

0912.805.166

dungocthanh@tuaf.edu.vn

3

Nguyễn Thanh Hải

Tiến sỹ

Địa chính

Quản lý tài nguyên

0983.090.796

nguyenthanhhaitn@gmail.com

4

Trần Văn Điền

PGS

Nông nghiệp

Gen và biến đổi khí hậu

0912.151.016

tranvandientn@gmail.com

5

Nguyễn Thế Hùng

PGS.TS.

Nông nghiệp

Khoa học đất, QLTNMT

0912.415.152

nguyenthehung@tuaf.edu.vn

6

Lương Văn Hinh

PGS.TS.

Nông nghiệp

Quy hoạch môi trường

0913.027.586

luonghinh52@yahoo.com.vn

7

Nguyễn Tuấn Anh

PGS.TS.

Nông nghiệp

Khoa học môi trường

0988.899.021

nguyentuananh@tuaf.edu.vn

8

Hoàng Văn Hùng

PGS.TS

Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học

 

 

9

Nguyễn Chí Hiểu

Tiến sỹ

Khoa học môi trường

Sinh thái môi trường, Đa dạng sinh học

0983.640.119

chihieutuaf@gmail.com

10

Phan Thị Thu Hằng

Tiến sỹ

Nông nghiệp

Nông hóa học

0912.430.378

thuhang495tn@yahoo.com.vn

11

Trần Thị Phả

Tiến sỹ

Khoa học môi trường

Xử lý kim loại nặng

0982.091.200

phacam2004@yahoo.com

12

Hà Xuân Linh

Tiến sỹ

Nông nghiệp

Hóa môi trường nông nghiệp

0915.464.163

linhxuantn@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

13

Đặng Thị Hồng Phương

NCS

Khoa học môi trường

Công nghệ môi trường

0976.177.083

hongphuong83@gmail.com

14

Nguyễn Minh Cảnh

Thạc sỹ

Luật kinh tế

Luật kinh tế TN MT

0988.741.719

nguyenminhcanh1979@gmail.com

15

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

NCS

Khoa học môi trường

Xử lý kim loại nặng

0972.996.929

sonhaitn@gmail.com

16

Trương Thị Ánh Tuyết

NCS

Quản lý đất đai

Biến đổi khí hậu

0947.444.086

truongtuyet87@gmail.com

17

Hà Văn Thuân

NCS

GIS quản lý TNMT

GIS QLTNMT

 

havanthuan@gmail.com

18

Nguyễn Đức Thạch

Tiến Sỹ

Hóa BVTV

Tài nguyên khí hậu, Hóa BVTV

 

 

19

Dương Thị Minh Hòa

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Công nghệ môi trường

0979.132.598

minhhoa86@gmail.com

20

Hoàng Thị Lan Anh

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Xử lý chất thải chăn nuôi gia bằng chế phẩm sinh học

0978.066.998

lananh38@gmail.com

21

Nguyễn Duy Hải

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Công nghệ môi trường

0936.716.898

hainguyen.2711@gmail.com

22

Nguyễn Thị Huệ

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Vi sinh vật, Truyền thông MT

0978.566.099

kimhuek17mt@gmail.com

23

Hà Đình Nghiêm

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Tài nguyên nước

0912.443.993

hadinhnghiem@gmail.com

24

Dương Minh Ngọc

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Ô nhiễm không khí

0985.866.006

minhngoctnmt@gmail.com

25

Nguyễn Khắc Sơn

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

QLMT, Phát triển bền vững

0988.151.995

sonfes@gmail.com

26

Bàn Thị Mỳ

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

0978.851.456

banthimy@gmail.com

27

Hồ Thanh Tuấn

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

0919.685.123

tuankey40c@gmail.com

28

Dương Hương Ly

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

0986.676.033

huonglytuaf@gmail.com

29

 

Cao Thị Nhung Trang

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

0976.506.505

nhungtrang90@gmail.com

30

Khuất Thị Thanh Huyền

Đại học

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

0969.376.105

khuathuyen90@gmail.com

31

Vũ Thị Hòa

Đại học

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

0982.085.670

hoa40bmt@gmail.com

32

Nguyễn Thị Phương Chi

Đại học

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại

0915.300.925

chinguyenphuongtn@gmail.com

33

Đặng Văn Tùng

Đại học

Thủy văn và tài nguyên nước

Tài nguyên nước

01663.656.928

tung12a851v@gmail.com

4. Chuyên ngành đào tạo

Hệ đại học:

1.     Ngành môi trường - chuyên ngành khoa học môi trường

2.     Ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên - chuyên ngành kinh tế tài nguyên môi trường

Hệ sau đại học:

1.     Thạc sỹ chuyên ngành  khoa học môi trường

2.     Tiến sỹ khoa học môi trường

5. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Phát huy thế mạnh của một trường đại học Vùng, khoa Môi trường của trường Đại học Nông lâm luôn là một trong những cơ sở đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực Môi trường và Biến đổi khí hậu trọng điểm cho vùng trung du và miền núi phía Bắc. Các hướng nghiên cứu tập trung vào 3 hướng chính là nghiên cứu cơ bản cập nhật trình độ khu vực và quốc tế, nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường định hướng ứng dụng và nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tiễn vào xử lý vấn đề ô nhiễm cụ thể. Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. khoa Môi trường luôn nhận thức sâu sắc nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ đội ngũ cán bộ, đóng góp vào sự phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh trọng trách là đào tạo ra những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, đó là các Cử nhân Môi trường, Thạc sĩ Môi trường, Tiến sĩ Khoa học Môi trường, các cán bộ giáo viên của Khoa đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Những đề tài này được triển khai và thực hiện phù hợp giải quyết nhiệm vụ trọng tâm của ngành môi trường, đồng thời góp phần tích cực giải quyết các vấn đề phục vụ sự nghiệp kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; đặc biệt ưu tiên các đề tài tham gia giải quyết các nhiệm vụ môi trường của địa phương. Các kết quả nghiên cứu đã thu được thành tích đáng khích lệ, tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng, nhiều kết quả nghiên cứu có triển vọng ứng dụng, có giá trị khoa học và một số sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao. Sản phẩm đề tài góp phần đào tạo đại học và sau đại học, khả năng ứng dụng thực tiễn.

Trong 5 năm vừa qua, khoa Môi trường được cấp kinh phí gần 20 tỷ đồng để thực hiện đề tài các cấp (đề tài hợp tác theo Nghị định thư, đề tài/dự án cấp ĐH Thái Nguyên, đề tài/dự án hợp tác với các bộ ngành, doanh nghiệp và địa phương, …).

Khoa Môi trường chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu ưu tiên và rất coi trọng việc xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh. Đến nay nhiều nhóm nghiên cứu được hình thành và phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu tiên tiến (theo cả hai hướng: đa ngành, tích hợp và chuyên sâu, hướng tới những sản phẩm khoa học công nghệ đỉnh cao, có giá trị ứng dụng cao). Trong hoạt động khoa học công nghệ, được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc. Những thành tựu về nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và sinh viên khoa Môi Trường ngày càng tăng. Khoa Môi trường khuyến khích các nhà khoa học của khoa và nhà trường tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu của các nước. Từ các chương trình hợp tác quốc tế, số lượng cán bộ đi trao đổi, thực tập ngắn hạn và số cán bộ trẻ, học viên sau đại học được gửi đi đào tạo cao học, tiến sĩ ở nước ngoài ngày càng tăng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên thường xuyên được duy trì và có kết quả tốt. Hàng năm Khoa đều tổ chức hội nghị khoa học của sinh viên. Khoa thường xuyên được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nhiều công trình được chọn gửi đi dự thi cấp Bộ GD&ĐT và cấp ĐH Thái Nguyên, trong đó nhiều công trình đạt giải. Khoa Môi trường luôn phấn đấu là lá cờ đầu của ĐHTN về NCKH của sinh viên.

Khoa luôn quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khoa học công nghệ, phát huy năng động sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của tất cả các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

6. Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu

Công tác hợp tác quốc tế được khoa Môi trường quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong những năm gần đây công tác này được đẩy mạnh hơn, các hướng hợp tác được mở rộng và đa dạng bao gồm việc giới thiệu cán bộ đi đào tạo; hợp tác đào tạo và nghiên cứu với một số khoa Môi trường đại học nước ngoài; cử cán bộ đi tham gia hội nghị Khoa học quốc tế để tiếp cận những hướng nghiên cứu mới mà thế giới đang quan tâm; tạo điều kiện cho các thầy cô trẻ tham gia các khóa học chuyên đề ngắn hạn để họ làm quen với môi trường nghiên cứu khoa học ở các nước tiên tiến.

Một số trường có ký kết hợp tác với Khoa như:

- Đại học Goettingen, Đại học Hamburg, Đại học Greifward cộng hòa liên bang Đức.

- Kochi University, Japan.

- Environmental Faculty, University of California (UC Davis) Hoa kỳ.

- Viện nghiên cứu độc lập các vấn đề môi trường và an toàn hạt nhân, Bộ Môi trường, cộng hòa liên bang Đức.

      Sự hợp tác quốc tế đã đem lại những kết quả tốt phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhiều tài liệu về phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học được bổ sung, các cán bộ trong Khoa có thêm những kinh nghiệm trong giảng dạy.

7. Địa chỉ liên hệ

Khoa môi trường

Trường đại học Nông Lâm

ĐT: 0280.3851.425    Fax: 0280.3852.921   Email: khoamoitruong@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 2327
Hôm nay 1536
Hôm qua 16789
Tuần này 64899
Tuần trước 130274
Tháng này 2023660
Tháng trước 2804053
Tất cả 30499624

Lượt truy cập: 30499756

Đang online: 2434

Ngày hôm qua: 16789

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ