Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
18/02/2019 22:14 - Xem: 249

Lịch công tác tuần 04 khoa Môi trường (21/01 - 27/01/2019)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

21/01

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A4

Gặp mặt và đối thoại với sinh viên Chương trình tiên tiến

TP: Thành phần: Toàn thể SV CTTT (Đối với sinh viên có lịch học buổi chiều)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A3

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật thực phẩm

TP: Theo QĐ của ĐHTN

CB: Phòng ĐT; Khoa CNSH&CNTP

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với Giáo sự đại học công nghệ Pingtung, Đài Loan

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thảo, cô Hằng

- Khoa CNSH&CNTP: Đại diện lãnh đạo khoa; thầy Vũ

- VPCTTT: Thầy Phương

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội nghị tổng kết công tác Hợp tác Quốc tế năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Lãnh đạo và chuyên viên: Phòng KHCN&HTQT, Trung tâm ĐT&PTQT, VP CTTT

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm

- Các Cộng tác viên HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

T. Hải

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Nông học

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN khoa)

- Ban LĐ Khoa Nông học, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa Nông học (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Nguyễn Viết Hưng

 

 

Thứ Ba

22/01

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Tư vấn Đại học QUT làm việc với lãnh đạo Nhà trường

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Phùng, thầy Viên, Thầy Hùng

- Chủ tịch Hội đồng trường: Thầy Trung

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

QUT

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1 ĐHTN

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2019

TP:  

Thành phần: Đại diện BGH (Ô.Phùng); B. Tâm, Ô.Toàn (phòng KT&ĐBCLGD)

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm (Trưởng hoặc phó phụ trách KHCN)

- Các Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sỹ

- Chủ nhiệm đề tài/dự án các cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Hải

 - 14:30-16:00: Khu di tích LSCM 915

Phối hợp kiểm tra công tác chuẩn bị trồng mới vườn bưởi Diễn tại khu di tích lịch sử cách mạng 915 - Gia Sàng, TPTN

TP: CĐ Trường (Ô. Bình; Khoa NH (Ô. Hưng, Ô. Dũng); VPCĐ (B. Hiền)

Ban QL915

 

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A4

Gặp mặt và đối thoại với sinh viên Chương trình tiên tiến

TP: Thành phần: Toàn thể SV CTTT có lịch học buổi sáng

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa CNSH&CNTP

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN Khoa)

- Ban LĐ Khoa CNSH&CNTP, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa CNSH&CNTP (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Nguyễn Văn Duy

 

 

Thứ Tư

23/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: PH Khoa Môi trường

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Khoa - Khoa Môi trường (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

TP: Tổ công tác của Nhà trường; Toàn thể CBVC trong biên chế của Khoa Môi trường (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Trần Văn Điền

 

Toàn thể CBVC khoa MT

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Xét học vụ kỳ I năm 2018-2019

TP: TP.BGH, Đại diện phòng ĐT; CTHSSV; KT&ĐBCL; KHTC; phó khoa quản lý sinh viên và trợ lý giáo vụ các khoa.

Lê Sỹ Trung

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội nghị tổng kết công tác Cơ sở vật chất năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Lãnh đạo và chuyên viên: Phòng QTPV

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm

Trần Văn Phùng

 

T. Thành

 - 14:00-14:40: Phòng họp khoa CNSH&CNTP

Bổ sung: Aus4skills làm việc với Khoa CNSH&CNTP

TP: Thành phần:

- Aus4skills: Bà Tuyết Anh và Bà Ann Habert

- Khoa CNSH&CNTP: Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng các Bộ môn

- Phòng KHCN&HTQT: Cô Hiếu

Aus4skills Hà Nội

 

 

 - 14:00-15:30: PH Khoa QLTN

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Khoa - Khoa Quản lý Tài nguyên (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

TP: Tổ công tác của Nhà trường; Toàn thể CBVC trong biên chế của Khoa Quản lý Tài nguyên (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:40-16:30: Phòng họp khoa CNSH&CNTP

Bổ sung: Aus4skills làm việc với Khoa CNSH&CNTP

TP: Thành phần:

- Aus4skills: bà Tuyết Anh, Bà Ann Habert

- Khoa CNSH&CNTP: Ban chủ nhiệm khoa, trưởng các Bộ môn, 4 giảng viên (do khoa chỉ định)

Aus4skills Hà Nội

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Thống nhất kế hoạch truyền thông phục vụ tuyển sinh và xây dựng thương hiệu Nhà trường 

TP:

- BGH (T. Điền, T. Hùng)

- Trưởng các phòng

- Trưởng các khoa/ Văn phòng CTTT 

- Giám đốc TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế

- TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 17:00-18:00: Phòng họp A3

Phân công nhiệm vụ tuyển sinh cho phòng đào tạo và Trung tâm khởi nghiệp

TP: TP. BGH(Thầy Điền, Thầy Hùng); Phòng đào tạo (Trung, Thơ, Hà); Trung tâm khởi nghiệp (Dương),

Trần Văn Điền

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa KT&PTNT

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN khoa)

- Ban LĐ Khoa KT&PTNT, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa KT&PTNT (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Hà Quang Trung

 

 

Thứ Năm

24/01

 

 

 

 

 - 06:00-17:00: Vĩnh Phúc

Hội thảo tập huấn về quản lý trường đại học trong bối cảnh tự chủ

TP: Thành phần: Thầy Điền, Thầy Hùng, thầy Thọ, Thầy Đặng Bình, Thầy Thơ, Cô Ngân, Cô Ngô Hương

Đại học QUT và Aus4skills

 

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A1

Bổ sung: Làm việc với SEARCA: Điều tra về nhu cầu khoa học công nghệ

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Cô Minh, thầy Thảo, cô Hằng

- Trung tâm ADC: Thầy Hồ Sơn, Cô Hòa

Phòng KHCN&HTQT

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A4

Khai giảng lớp Cao học Chính sách công Khóa 25 và Lớp Đại học Chính trị (Văn bằng II) chuyên ngành Công tác tổ chức Khóa 69 liên kết với Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

TP: Thành phần: Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Quản lý đào tạo; Đại diện tỉnh ủy Thái Nguyên;        Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm; Đại biểu các đơn vị (theo giấy mời);

Phan Thị Thu Hằng

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Quản lý tài nguyên

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN Khoa)

- Ban LĐ Khoa QLTN, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa QLTN (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Vũ Thị Thanh Thủy

 

 

Thứ Sáu

25/01

 

 

 - 08:00-18:00: Vĩnh Phúc

Hội thảo tập huấn về quản lý trường đại học trong bối cảnh tự chủ

TP: Thành phần: Thầy Điền, Thầy Hùng, thầy Thọ, Thầy Đặng Bình, Thầy Thơ, Cô Ngân, Cô Ngô Hương

Đại học QUT và Aus4skills

 

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Bổ sung: Gặp mặt, trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó

TP: - Đại diện BGH

- Đại diện phòng CTHSSV

- Đại diện phòng Đào tạo

- BCH Đoàn Thanh Niên

Trần Hải Đăng

 

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa CNTY

Thành phần: 

- Đại biểu (theo giấy mời của BCN Khoa)

- Ban LĐ Khoa CNTY, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa CNTY (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Phan Thị Hồng Phúc

 

 

Thứ Bảy

26/01

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A1

Bổ sung: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê Hàn Quốc nhập nội tại Thái Nguyên”

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Kiều Oanh

TP: Thành phần: Theo Quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

8:00-11:00  Văn phòng Khoa KT&PTNT

ND: Tọa đàm: Chia sẻ  về "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP giai đoạn 2018-2020" theo QĐ 490/QĐ-CP và "Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" theo QĐ 461/QĐ-CP.

TP: TP; BGH, Đại diện các phòng, khoa, viện, Trung tâm

Các Cơ quan, doanh nghiệp là đối tác (có giấy mời)

Toàn thể CBVC trong Khoa (kể cả giảng viên kiêm nhiệm và các CBGV đang học tập nước ngoài đang nghỉ phép) và những người quan tâm.

Hà Quang Trung

 

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Bổ sung: Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thoa

TP: Thành phần: Theo Quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 13:00-16:00: Hội trường UBND huyện Định Hóa

Trao quà tặng của CBVC và tham gia Chương trình "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo" năm 2019 tại huyện Định Hóa

TP: BGH (Ô. Điền); CTHĐT (Ô. Trung); CTHCCB (Ô. Viên); CTCĐ (Ô. Bình); ĐTN-HSV (Ô. Đăng, Ô. Hùng); Cán bộ truyền thông (B. Hà-TT); Cán bộ lái xe (Ô. Mạnh - HCTC)

UBND huyện Định Hóa

 

 

Chủ Nhật

27/01

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4225
Hôm nay 14474
Hôm qua 17661
Tuần này 122215
Tuần trước 116788
Tháng này 3437859
Tháng trước 3454571
Tất cả 40471480

Lượt truy cập: 40471480

Đang online: 4225

Ngày hôm qua: 17661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ