Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
20/03/2019 00:08 - Xem: 507

Lịch công tác tuần 11 khoa Môi trường (11/03 - 17/03/2019)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

11/03

 

 

 

 - 06:00-14:00: Bộ NN&PTNT

Hội nghị triển khai CT Nghiên cứu Tổng kết CT Phát triển Nông Thôn

TP: BGH (Ô Điền)

Bộ NN&PTNT

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam - Châu Âu về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học

TP: Thành phần:

- Nhóm thực hiện dự án Eramus về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học

- Các đại biểu quốc tế

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Thảo, cô Hằng

 

 

 - 08:30-16:00: Phòng họp A4

Tập huấn áp dụng năng lực cốt lõi Một sức khỏe trong lập kế hoạch phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người cho cán bộ Y tế và Thú y tại huyện Phú Lương và huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

TP: - Đại diện Ban Giám hiệu trường ĐH Nông Lâm, ĐH Y - Dược Thái Nguyên, KHoa CNTY: Đ/c Phúc, Khánh, Công, Phương, Duyên, Đào.

- Cán bộ đang đảm trách công tác Y tế tại Trạm y tế xã và Cán bộ thú y trên địa bàn hai huyện của tỉnh Thái Nguyên

TS. Phan Thị Hồng Phúc

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam - Châu Âu về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH; đại diện phòng KHCN-HTQT; Đại diện Văn phòng DAAD tại Việt Nam; Truyền hình Thái Nguyên; Các thành viên tham gia dự án

 

 

Thứ Ba

12/03

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Họp thống nhất phương thức thanh quyết toán của Trung tâm ĐTNC&PT thủy sản và đề tài NCKH của ông Vũ Văn Thông

Thành phần: Phòng KHTC (Bà Lan, Hương, Trang) Phòng QTPV ( Ô Hiếu, Huy) , TT ĐTNC&ĐTPT thủy sản( Ô Vũ Văn Thông)

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Thẩm định học phần cốt lõi và học phần RN, TH, TTNN (Lần 2)

8h00 - 9h30: Khoa học Nông học

9h30 - 11h30:  khoa Kinh tế và PTNT.

TP: TP. Theo QĐ số:10/QĐ-ĐHNL, ngày 3/1/2019

CB:  Khoa NH và KT&PTNT

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Thẩm định đề cương học phần cốt lõi, RN, TH, TTNN ( lần 2)

14h00 - 15h30: Khoa CNSH - CNTP

15h30 - 17h30:  Khoa khoa học môi trường

TP: TP. Theo Quyết định số: 10/QĐ- ĐHNL, ngày 3/1/2019

CBi. Khoa CNSH & CNTP và khoa khoa học môi trường; Phòng ĐT

Trần Văn Điền

 

GV khoa MT

Thứ Tư

13/03

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp thống nhất triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019

* Thành phần:

- BGH

- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện Lãnh đạo phòng TTrPC, Đào tạo, CT HSSV

- Phó trưởng các Khoa phụ trách CT HSSV, Lãnh đạo VP CTTT

- Bí thư liên chi các Khoa

Trần Huê Viên

 

T. Thành

 - 08:00-11:30: Phòng họp B2

Bảo vệ bài luận tổng quan cho NCS. Ngô Xuân Hải, chuyên ngành KTLS

TP: TP. Theo giấy mời

CT. Hội đồng

 

 

 - 08:00-16:30: Phòng họp A4

Tập huấn Sử dụng Công cụ số trong kinh doanh (Chuyên gia: Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ trong Khởi nghiệp và kinh doanh WISE)

TP:

- TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp 

- Hội nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên 

- Các học viên đăng ký tham dự

Lý Thị Thuỳ Dương

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam - Châu Âu về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học

TP: Thành phần:

- Các thành viên tham gia dự án

 

 

 - 09:30-10:00: Phòng họp A3

Họp xét cấp học bổng Hessen của Đức năm học 2018-2019

* Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo, TTrPC

- Bí thư Đoàn TN, chủ tịch Hội SV

- Phó trưởng các Khoa phụ trách QLSV, Lãnh đạo VP CTTT

Trần Huê Viên

 

T. Thành

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp giải quyết tồn đọng Hồ sơ SV hệ Liên thông và VB2 chính quy 

* Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo, Thanh tra Pháp chế

- Chuyên viên phòng CT HSSV (B. Thủy), phòng Đào tạo (B. Hồng)

Trần Huê Viên

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Thống nhất kế hoạch tài chính năm 2019 của Vp CTTT

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Hùng); P. KHTC (Bà Lan, Bà Hương); VPCTTT (Ô. Dương và cán bộ phụ trách đào tạo)

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:30-17:30: Phòng họp A3

Nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái”

- Chủ nhiệm dự án: TS. Trần Trung Kiên

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

Thứ Năm

14/03

 

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo quốc tế: Mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam - Châu Âu về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học

TP: Thành phần: Các thành viên tham gia dự án

 

 

 - 09:00-17:00: Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng

Làm việc với Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng

Thành phần: Hiệu trưởng ( Ô Điền) và đoàn cán bộ chuyên môn

Trần Văn Điền

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A1

Seminar với chủ đề: Remote Sensing Applications in Forest and Agriculture - Trình bày: Prof. Dr. Jan-Peter Mund (ĐH Eberswalde University for Sustainable Development, Germany)

TP: Thành phần: Sinh viên CTTT và những người quan tâm

Phạm Bằng Phương

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Họp thảo luận để xuất hỗ trợ từ phía Aus4skills cho các dự án nhỏ

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Tất cả các thầy cô đã tham dự các khóa học ngắn hạn do Aus4skills tổ chức (kể cả trong nước và ở Úc)

Nguyễn Thế Hùng

 

C. Lan, T. Hải, C. Phả, C. Phương, T. Nhân, C. Huệ

Thứ Sáu

15/03

 

 

 

 

 

 - 08:00: Phòng họp A3

Họp xét thu hồi bằng đại học của Ông Hà Tuấn Sơn

*Thành phần:

- BGH (Ông Điền, Ô Viên) 

- Bí thư Đoàn TN (Ô Đăng)

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV (Ô Tính), Đào tạo (Ô Trung), TTrPC (Ô Bình)

- Đại diện LĐ trung tâm ĐTTNCXH (Cô Hằng)

- Khoa Lâm nghiệp (Ô Trần Hưng)

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam - Châu Âu về lâm nghiệp bền vững và kinh tế sinh học

TP: Thành phần: Các thành viên tham gia dự án

 

 

 - 14:00-15:00: VP Khoa QLTN

Công bố quyết định bổ nhiệm lại Trưởng Khoa - Khoa Quản lý Tài nguyên (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

TP: Tổ công tác (Ô. Điền, B. Ngân, B. Quyên), toàn thể CBGV của Khoa Quản lý Tài nguyên (kể cả GV kiêm nhiệm). CB:

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:30-16:30: VP Khoa MT

Công bố quyết định bổ nhiệm lại Trưởng Khoa - Khoa Môi trường (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

TP: Tổ công tác (Ô. Điền, B. Ngân, B. Quyên), toàn thể CBGV của Khoa Quản lý Môi trường (kể cả GV kiêm nhiệm). CB: TTUT&HTKN (đưa tin)

Trần Văn Điền

 

CBGV khoa MT

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Làm việc với TT ươm tạo và hỗ trợ KN về công tác tuyển sinh và truyền thông

TP: Toàn bộ cán bộ TT ươm tạo và hỗ trợ KN

Trần Văn Điền

 

 

 - 18:00-20:00: Nhà hàng Minh Vân

Gặp mặt chia tay CBVC về nghỉ chế độ năm 2018 (từ tháng 2/2018 - 2/2019)

TP: BGH, Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTNCSHCM Trường, Trưởng các đơn vị có CBVC nghỉ chế độ năm 2018, CBVC nghỉ chế độ năm 2018 (từ tháng 2/2018 - 2/2019)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Bảy

16/03

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Chung kết cuộc thi "Ý tưởng Khởi nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên lần III"

TP:

- BGH (Thầy Hùng) 

- Đại diện BCH Đoàn Thanh niên 

- Đại diện lãnh đạo P. KHCN&HTQT, CTHSSV, HCTC các khoa 

- Các nhóm khởi nghiệp tham dự chung kết 

- TT Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp

Nguyễn Thế Hùng

 

Các nhóm khởi nghiệp

Chủ Nhật

17/03

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 273
Hôm nay 1860
Hôm qua 13206
Tuần này 74024
Tuần trước 117384
Tháng này 3111566
Tháng trước 3494688
Tất cả 39826000

Lượt truy cập: 39826039

Đang online: 300

Ngày hôm qua: 13206

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ