Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
20/03/2019 00:16 - Xem: 492

Lịch công tác tuần 12 khoa Môi trường (18/03 - 24/03/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

18/03

 

 

 - 06:00-18:00: Lao Cai

Làm việc với Sở NN&PTNT Tỉnh Lao Cai

TP: BGH (Ô. Điền), Khoa KT&PTNT (tổ công tác)

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với các công ty dịch vụ nông nghiệp Hàn Quốc

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu (Thầy Hùng)

- Phòng KHCN&HTQT: Ông Thọ, Ông Thảo

- Trung tâm khảo khảo nghiệm: Ông Trường, Ông Huấn

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn mới phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định và những người quan tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

 

Thứ Ba

19/03

 - 15:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Họp bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu giải thể thao ĐHTN năm 2019

TP: Đại diện BTC (Ô. Bình); HLV Trưởng các nội dung thi đấu: Bóng đá nam (Ô. Giang, Ô. Tuấn); Bóng chuyền hơi nữ (Ô. Bang, B Huyền); Cầu lông (Ô. Nhuận); Bóng bàn (Ô. Hiểu)

ĐHTN

 

 

Thứ Tư

20/03

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH Khoa Quản lý Tài nguyên

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa - Khoa Quản lý Tài nguyên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

TP: Tổ công tác, toàn thể CBGV trong biên chế của Khoa Quản lý Tài nguyên (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Tổ công tác

 

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A3

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ

TP: TP. BGH (ô. Điền, ô. Hùng), phòng đào tạo, trưởng các khoa chuyên môn, Giám đốc trung tâm (đào tạo quốc tế, Tin học - ngoại ngữ), trưởng phó bộ môn ngoại ngữ, VP. CT tiên tiến.

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 10:00-12:00: Phòng họp A1

Thảo luận và Ký thoả thuận hợp tác với Đại học Valladolid, Tây Ban Nha

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu (Ông Điền, Ông Hùng):

- Phòng KHCN-HTQT (Ô. Thọ, Ô. Thảo, B. Hằng);

- Khoa Lâm nghiệp (Ô. Hưng, Ô. Sơn, Ô. Đoàn, Ô. Hùng, Ô. Cường);

- Khoa KTPTNT (B. Hương);

- VP CTTT (Ô. Dương)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất Kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường;

TP: BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội Sinh viên

Trần Văn Điền

 

C. Lan

Thứ Năm

21/03

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A1

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường

TP: Ủy viên Ban Thường vụ CĐ; VPCĐ

Đặng Xuân Bình

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị đánh giá chương trình thực tập nghề tại nước ngoài cho sinh viên

TP: TP. BGH (Ô. Điền, Ô. Hùng), Trưởng các phòng, trưởng các khoa chuyên môn, VP. CTTT; Ban Giám đốc TT ĐT&PTQT (chuẩn bị báo cáo)

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với Tổng Giám đốc Công ty Astmil Corp (Nhật Bản)

TP: Thành phần:

- Thành phần: BGH (Ông Hùng), Phòng KHCN-HTQT (ông Thọ, ông Thảo, Bà Hằng, Bà Hương); Khoa Nông học (bà Nga)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-15:00: Quảng trường thanh niên

Ra quân tổng vệ sinh môi trường tháng Thanh Niên

TP: - BTV Đoàn trường

- Bí thư các Liên chi Đoàn

- Sinh viên các Liên chi Đoàn (theo thông báo)

Trần Hải Đăng

 

T. Nhân

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Thẩm định đề cương chi tiết các học phần cốt lõi, RN, TTNN ( lần 2), Khoa Quản lý tài nguyên

TP: TP.Thầy (Điền, Nông, Đặng Minh, Thế Hùng, Trung, Hà, Thơ, Tâm)

C Bị. Khoa quản lý tài nguyên

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng V/v xây dựng Nghị quyết công tác quý 2/2019

TP: BCH Công đoàn trường; Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) các Công đoàn bộ phận; UBKT Công đoàn; VPCĐ

Đặng Xuân Bình

 

 

Thứ Sáu

22/03

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Kiểm tra viêc triển khai thực hiện nội dung nghị quyết của Đảng ủy tại các Chi bộ và tổ chức đoàn thể V/v đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tình thần nghị quyết 29-NQ/TW hội nghị trung ương 8 (khóa XI)

TP: Đại diện BTVĐU (Ô. Hùng); Bí thư các Chi bộ (Trưởng vắng phó thay); Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN; UBKTĐU; VPĐU

Nguyễn Thế Hùng

 

T. Thành

 - 08:00-17:00: Hà Nội

Hội nghị tổng kết Chương trình WIL 2 dự án Aus4skill

TP: BGH (Ô. Điền); Đại biểu Trường được mời

Dự án Aus4skill

 

 

 - 15:30-17:30: VP Khoa MT

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng khoa - Khoa Môi trường, nhiệm kỳ 2019 - 2024

TP: Tổ công tác, toàn thể CBGV trong biên chế của Khoa Môi trường (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường

 

CBGV khoa MT

 - 16:00-17:00: Phòng họp A3

(Bổ sung) Xét tốt nghiệp cho lớp NL-CTY 48 N02 (Địa điểm học : Trường CĐCĐ Hà Tây)

TP: TP: BGH (Ô. Điền, Ô Viên);  P.TTPC (Ô Bình); P. KT&ĐBCLGD (B Tâm); P. CTHSSV (Ô Tính) ; B. Hương Kế toán trưởng; Khoa CNTY (B. Phúc); TTĐTTNCXH (Ô Kiên, Ô Mạnh)

Trần Văn Điền

 

 

 - 18:00-21:00: Hội trường A

Sinh nhật lần thứ 9 CLB Môi Trường - ĐH Nông Lâm

TP: - Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- BCH Hội sinh viên

- Toàn thể thành viên CLB Môi Trường

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Thứ Bảy

23/03

 

 

 - 07:30: Sân cỏ nhân tạo X10

Khai mạc Giải bóng đá sinh viên trường ĐH Nông Lâm năm học 2018 - 2019

TP: - Đại diện BGH

- Đại diện Công đoàn Trường, các đơn vị

- BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội sinh viên

- Các đội bóng tham dự Giải

Trần Huê Viên

 

C. Lan, T. Nhân

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội thảo: " Nâng cao kỹ năng hợp tác và giao tiếp cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm"

Thành phần: GV khoa Cơ bản, SV lớp KTNN k50 và những người quan tâm.

Khoa KHCB

 

 

 - 08:00-17:00: Nhà Thi đấu Thể thao Trường ĐHSP

Tổ chức thi đấu nội dung bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ - Giải thể thao ĐHTN năm 2019

TP: Các đội tuyển bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ (theo lịch thi đấu của ĐHTN); đại diện BTC; HLV trưởng các đội; VPCĐ (hậu cần, phục vụ); Y tế (chăm sóc sức khỏe); CBVC cổ động viên

ĐHTN

 

 

Chủ Nhật

24/03

 

 - 07:30-08:30: Hội trường A

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TP: - Đại diện Ban giám hiệu

- Đại diện Đoàn ĐHTN

- Đại diện Công đoàn trường, các đơn vị

- BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường

- BCH các Liên chi Đoàn, BCH các Liên chi Hội

Trần Hải Đăng

 

C. Lan, T. Nhân

 - 08:30-11:30: Hội trường A

Cuộc thi hùng biện "Sinh viên Nông Lâm trong thời đại 4.0"

TP: - BCH Đoàn trường

- BCH các Liên chi Đoàn

- Các đội thi

- Sinh viên quan tâm

Trần Hải Đăng

 

T. Nhân

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7751
Hôm nay 568
Hôm qua 13206
Tuần này 72732
Tuần trước 117384
Tháng này 3110274
Tháng trước 3494688
Tất cả 39824708

Lượt truy cập: 39824770

Đang online: 7777

Ngày hôm qua: 13206

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ