Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2021Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
10/04/2018 09:33 - Xem: 443

Lịch công tác tuần 14 khoa Môi trường: 02/04/2018 - 08/04/2018

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

02/04

 

 

 

 

 

 - 07:30-07:50: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2018

TP: Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, VP CTĐTCLC; Chuẩn bị: Phòng HC-TC ;

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp BTV, BGH

Trần Văn Điền

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp phổ biến nội dung thi cao học đợt 1 năm 2018

TP: TP. T.Điền, T. Nông, phòng đào tạo, Trưởng các khoa và giáo viên được giới thiệu ra đề, chấm thi các ngành; Trung tâm tin học ngoại ngữ(cô Hoa, Cô Giang, cô Hương, cô Hạnh)

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp Đảng ủy

TP:  Các đc ủy viên BCH Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Giao ban tháng 4/2018

TP: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Kế toán trưởng; Trưởng, phó các đơn vị

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải

 - 17:00-17:30: Phòng họp A3

Họp Ban quản lý dự án xây dựng

TP: Ban quản lý dự án xây dựng Nhà TT công nghệ cao

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

03/04

 

 

 - 08:00-10:00: Tại VP- phòng họp các đơn vị được kiểm tra

Triển khai kiểm tra, giám sát thường kỳ của BTV, BCH Đảng bộ

- Chi bộ khoa KHCB: Tổ 1

- Chi bộ Khoa Mt: Tổ 3

- Chi bộ khoa Nông học: Tổ 4

- Chi bộ khoa QLTN: Tổ 5

TP: TP: Các thành viên 5 tổ kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy theo QĐ số 57-QĐ/ĐU ngày 21/3/2018

Đơn vị: Ban chi ủy, LĐ đơn vị, CTCĐ, BT đoàn, Trưởng các BM, tổ CM

 

Chi bộ khoa MT

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Nội dung: Duyệt đề án xây dựng mô hình chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Khoa Nông học

Thành phần:

- BGH

- Đại diện Phòng QTPV, P. Đào tạo

- Ban chủ nhiệm khoa Nông học và tổ xây dựng đề án.

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:00: VP-Phòng họp các đơn vị được kiểm tra

Triển khai kiểm tra, giám sát thường kỳ của BTV, BCH Đảng bộ

- Chi bộ khoa CNTY: Tổ 1

- Chi bộ Khoa Kinh tế: Tổ 2

- Chi bộ khoa CNSH-CNTP: tổ 3

- Chi bộ Phòng KHTC: Tổ 4

- Chi bộ Phòng HCTC: Tổ 5

TP: TP: Các thành viên 5 tổ kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy theo QĐ số 57-QĐ/ĐU ngày 21/3/2018; BGH

Đơn vị: Ban chi ủy, BLĐ đơn vị, CTCĐ, BT đoàn, Trưởng các BM, tổ CM

 

 

Thứ Tư

04/04

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Công bố quyết định kiểm toán Nhà nước năm 2017

Thành phần: BGH, Trưởng các phòng, kế toán trưởng

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:30-10:00: PH số 1, ĐHTN

Triển khai khảo sát và lấy ý kiến về Dự thảo khung chương trình chi tiết môn Kinh tế chính trị trong đào tạo trình độ đại học

TP: Các Cán bộ, giảng viên giảng dạy môn Kinh tế chính trị của Trường

Bộ GD&ĐT

 

 

 - 09:00-11:00: VP- Phòng họp các đơn vị được kiểm tra

Triển khai kiểm tra, giám sát thường kỳ của BTV, BCH Đảng bộ

- Chi bộ khoa Phòng ĐT: Tổ 1

- Chi bộ Phòng QTPV : Tổ 2

- Chi bộ Trung tâm NN-THUD: tổ 3

- Chi bộ Trung tâm ĐTPTQT: Tổ 4

- Chi bộ các Trung tâm (TS,KNG, ADC): Tổ 5

TP: TP: Các thành viên 5 tổ kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy theo QĐ số 57-QĐ/ĐU ngày 21/3/2018; BGH ; BGH

Đơn vị: Ban chi ủy, BLĐ đơn vị, CTCĐ, BT Đoàn, Trưởng các BM, tổ CM

 

 

 - 13:30-17:30: Phòng họp A1

Làm việc với đoàn kiểm toán Nhà nước

Thành phần: Phòng KHTC, lãnh đạo đơn vị và cá nhân ( theo yêu cầu của đoàn kiểm toán)

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 14:00-16:00: VP- Phòng họp các đơn vị được kiểm tra

Triển khai kiểm tra, giám sát thường kỳ của BTV, BCH Đảng bộ

- Chi bộ Phòng kHHTQT: Tổ 1

- Chi bộ Phòng TT - PC: Tổ 2

- Chi bộ Viên NCPTLN: Tổ 2

- Chi bộ Viện KHSS: Tổ 3

- Chi bộ TTĐTTNCXH: Tổ 4

- Chi bộ Phòng KT & ĐBCL: Tổ 5

TP: TP: Các thành viên 5 tổ kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy theo QĐ số 57-QĐ/ĐU ngày 21/3/2018; BGH

Đơn vị: Ban chi ủy, BLĐ đơn vị, CTCĐ, BT Đoàn, Trưởng các BM, tổ CM

 

 

 - 14:00-17:30: Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Họp giao ban công tác Đoàn TN - Hội SV Đại học Thái Nguyên tháng 04/2018

TP: BTV Đoàn ĐHTN, BTK Hội SV ĐHTN, các đồng chí Bí thư (hoặc phó Bí thư), Chủ tịch Hội sinh viên (hoặc Phó chủ tịch) các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc, cán bộ văn phòng Đoàn – Hội ĐHTN và các đơn vị trực thuộc. Trang phục: Áo Thanh niên Việt Nam

Đoàn ĐHTN

 

 

Thứ Năm

05/04

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: VP- Phòng họp đơn vị được kiểm tra

Triển khai kiểm tra, giám sát thường kỳ của BTV, BCH Đảng bộ

- Chi bộ Phòng CTSV: Tổ 1

TP: TP: Các thành viên tổ kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy theo QĐ số 57-QĐ/ĐU ngày 21/3/2018; BGH

Đơn vị: BLĐ đơn vị, CTCĐ, BT đoàn,tổ trưởng CM

 

 

 - 08:00-17:30: Phòng họp A1

Làm việc với đoàn kiểm toán Nhà nước

Thành phần: CBVC  phòng KHTC; Lãnh đạo đơn vị và cá nhân ( theo triệu tập của đoàn kiểm toán)

Phòng KH-TC

Trần Thị Dự

 

 

 - 14:00: Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình

Hội nghị toàn quốc văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018

TP: Hiệu trưởng

Bộ NN&PTNT

 

 

 - 14:00-16:00: VP- Phòng họp Khoa Lâm nghiệp

Triển khai kiểm tra, giám sát thường kỳ của BTV, BCH Đảng bộ

- Chi bộ Khoa Lâm nghiệp: Tổ 2

TP: TP: Các thành viên tổ kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy theo QĐ số 57-QĐ/ĐU ngày 21/3/2018; BGH

Đơn vị: BLĐ đơn vị, CTCĐ, BT đoàn,Trưởng BM; BGH

 

 

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực trạng và giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng công tác học sinh, sinh viên;

ĐHTN

 

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Xét CNTN cho các lớp

HNB-CTY47

CBB-DPTNT45

CBB-DQLDD45

NL-DQLDD45

TP: Thầy Viên, Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH), Thầy Thạnh (KT&ĐBCLGD), Thầy Tính (CT HSSV), Thầy Bình (TTPC), Cô Dự (KTT), Cô Phúc (CNTY), Cô Thủy (QLTN), Thầy Trung (KT & PTNT)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Sáu

06/04

 

 

 - 08:00-09:45: GĐ C

Đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Phạm Thị Thu Trang (Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học ứng dụng)

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Nông, Ô.  Trung, B. Ngân, Ô. Vận, B. Hoa, B. Giang, B. Lan Hương)

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 08:00-17:30: Phòng họp A1

Làm việc với đoàn kiểm toán Nhà nước

Thành phần: CBVC  phòng KHTC; Lãnh đạo đơn vị và cá nhân ( theo triệu tập của đoàn kiểm toán)

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Họp giao ban BCH Đoàn thanh niên trường Đại học Nông Lâm tháng 4/2018

TP: Đại diện BGH, Đại diện Phòng CTHSSV, BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi Đoàn. Trang phục: Áo ĐTN

Bùi Đình Lãm

 

T. Đăng

Thứ Bảy

07/04

 - 08:30-10:30: Hội trường A

Chương trình gặp mặt và giao nhận ĐTTN cho các lớp:

DBC-DNLKH46TG  - Chuyên ngành: Nông lâm kết hợp - Hệ đào tạo: Đại học

LCC-TT48  (TC+CĐ) - Ngành: Khoa học cây trồng  -  Hệ đào tạo: Trung cấp, Cao đẳng lên ĐH

DBC-TT48 (TC+CĐ) - Ngành: Khoa học cây trồng  -  Hệ đào tạo: Trung cấp, Cao đẳng lên ĐH

CBB-CTT48 (CĐ) - Ngành: Khoa học cây trồng  -  Hệ đào tạo: Cao đẳng lên ĐH

NL-QLDD48 (TC+CĐ) - Ngành: Quản lý đất đai - Hệ đào tạo: Trung cấp, Cao đẳng lên ĐH

NL-CQLDD48N04 (CĐ) -  Ngành: Quản lý đất đai - Hệ đào tạo: Cao đẳng lên ĐH

CBB-CQLDD48 (CĐ) -  Ngành: Quản lý đất đai - Hệ đào tạo: Cao đẳng lên ĐH

TP: C Hằng, C Quỳnh, Thầy Mạnh (TT ĐTTNCXH), BCN các khoa Lâm nghiệp, Nông học, Quản lý tài nguyên, giáo viên được phân công hướng dẫn

Trần Huê Viên

 

 

Chủ Nhật

08/04

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 722
Hôm nay 13686
Hôm qua 13333
Tuần này 102270
Tuần trước 91370
Tháng này 3531372
Tháng trước 0
Tất cả 42157667

Lượt truy cập: 42157741

Đang online: 749

Ngày hôm qua: 13333

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ