Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
24/04/2018 10:42 - Xem: 695

Lịch công tác tuần 17 khoa Môi trường: 23/04/2018 - 29/04/2018

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

 

Thứ Hai

23/04

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Sân Vận động tỉnh Thái Nguyên (Cửa vào số 1 Đường Nguyễn Du)

Sơ duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, năm 2018

TP: Sinh viên được triệu tập theo quyết định của Nhà trường (51 sinh viên + 01 trưởng Đoàn + 01 Cán bộ quản lý)

Sở VHTTDL

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp khoa MT

Xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, năng lực, và chuẩn đầu ra của chuyên ngành

KHMT,CNKTMT

- Sáng 8h - 11h30 : chuyên ngành Khoa học MT

- Chiều 14h - 17h:  chuyên ngành Công nghệ KTMT

- Thành phần: GV toàn khoa( cơ hữu và kiêm nhiệm)

  - Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo

TP: Đỗ Thị Lan;

 

Cán bộ giảng viên khoa Môi trường

 - 08:30-10:30: Phòng họp A1

Họp thông qua KẾ HOẠCH CHI TIẾT và MẪU ĐỀ ÁN thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

TP: - Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện đề án

- Tổ giúp việc

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A3

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ, tên đề tài: "Nghiên cứu nhân giống và trồng rừng xoan đào (Pygeum Arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc"

Mã số: B2016-TNA-11

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Hoan

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số 1321/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 13:30-17:00: Hội trường tầng 2, cơ quan tỉnh Đoàn Thái Nguyên

Hội nghị BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

TP: TP: UV BCH Hội SVVN tỉnh Thái Nguyên (Ô. Lâm), Ô. Đàm Quang Tuấn

BCH HSV Tỉnh Thái Nguyên

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Thảo luận qui định chế độ giảng viên thỉnh giảng Trường ĐHNL

TP: BGH, Trưởng các phòng chức năng; Bà Ngân (HCTC) chuẩn bị dự thảo

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp A3

Thẩm định phương án sử dụng Nhà trẻ  thành Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Khoa KT&PTNT

TP: BGH, Trưởng các phòng chức năng, Lãnh đạo Khoa KT&PTNT (chuẩn bị đề án trình bày)

Trần Văn Điền

 

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Xây dựng phương án hỗ trợ nguồn lực tỉnh Hà Giang trong phát triển KHCN

TP: Ban thường vụ + BGH; Bà Hà (giám đốc Viện NC&PTLN)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

24/04

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp triển khai chương trình đón sinh viên Lào về nhà dân (Homestay)

Thành phần:

- BGH (Ô. Điền, Ô. Viên), Bí thư Đoàn TN (Ô Lãm), Chủ tịch HSV (Ô Lâm)

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: CT HSSV (Ô. Tính, Ô. Lê Tuấn, chuyên viên Ô. Sơn); KHCN&HTQT (Ô. Thọ); Văn phòng CTTT (Ô. Thảo)

- Đại diện LĐ các Khoa: Môi trường (Bà Lan); KT&PTNN (Ô. Trung); Nông học (Ô. Hưng)

Trần Văn Điền

 

Cô Lan

 - 08:00-11:30: Phòng họp Khoa QLTN

Nội dung: Xây dựng Khung chương trình chuyên ngành Quản lý đất đai, Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên lần thứ nhất

TP: Giáo viên, cán bộ Khoa Quản lý tài nguyên

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TP: Thành phần:

- Cục sở hữu trí tuệ

- Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang

- Tỉnh đoàn Thái Nguyên

- Các trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên

- Trường Đại học Nông Lâm (theo danh sách đăng ký)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00: Phòng họp 2, ĐHTN

Họp xét khen thưởng Hội Sinh viên, chuẩn bị Đại hội Hội Sinh viên các cấp

TP: Chủ tịch Hội Sinh viên trường

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Thông báo kết luận  của kiểm toán Nhà nước

Thành phần: Ban giám hiệu; Trưởng các phòng chức năng, kế toán trưởng, phó phòng KHTC; Giám đốc các viện và trung tâm: Viện NC&PTLN, TT Tài nguyên Môi trường, TT ADC, TT ĐT theo nhu cầu; TT ĐT&PTQT, TTNN&THUD

 

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

25/04

 - 08:00:

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

Thứ Năm

26/04

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-17:00: Văn phòng Khoa KT&PTNT

Hội thảo Rà soát chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp và ngành Phát triển nông thôn (lần thứ nhất)

TP: BCN khoa, trưởng phó các Bộ môn, đại diện các nhà khoa học, cơ quan, doanh nghiệp (có giấy mời riêng).

Mời đại diện phòng Đào tạo và các giảng viên quan tâm.

Nhóm công tác Rà soát chương trình đào tạo chuẩn bị.

Hà Quang Trung

 

 

 - 08:00-17:00: Khoa CNTY

Hội thảo xây dựng Hồ sơ nghề nghiệp, hồ sơ năng lực chuyên ngành CNTY, TY và Dược Thú y

TP: Đại biểu nhà trường, Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Chăn nuôi Thú y.

Phan Thị Hồng Phúc

 

 

 - 08:00-10:00: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

TP: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN (Thầy Điền, Thầy Phùng)

ĐHTN

 

 

 - 08:00-11:00: Sân vận động tỉnh Thái Nguyên (Cửa vào số 1 - Đường Nguyễn Du)

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, năm 2018

TP: Sinh viên được triệu tập theo quyết định của Nhà trường (51 sinh viên + 01 trưởng Đoàn + 01 Cán bộ quản lý)

Sở VHTTDL

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2017-2022

TP: Đại diện BGH; các đồng chí cán bộ công đoàn (Ban chấp hành Công đoàn trường; Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận; UBKT Công đoàn; Ban Tổ chức; Ban Chính sách Pháp luật; Ban Tuyên giáo; Ban Nữ công; Ban Văn thể; Văn phòng, Kế toán, Thủ quỹ Công đoàn)

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

 

C. Phả; C. Ly, T. Nhân

 - 10:00-11:00: PH số 3, ĐHTN

Làm việc với đại diện Vụ Kỹ thuật và dạy nghề, Bộ Giáo dục và thể thao Lào về các lĩnh vực hợp tác trong đào tạo

TP: Đại diện BGH (Ô. Hùng)

ĐHTN

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài đặt hàng của trường:

Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ chè

Chủ nhiệm ĐT: TS. Lành Thị Ngọc

TP: Thành phần: Thầy Điền, Thầy Thọ, Thầy Hùng (KHCB), Thầy Tiến (CNSH&CNTP) Cô Lê (KHCB)

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:00-16:00: PH Khoa Lâm nghiệp

Thực hiện quy trình lấy thư giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng BM Lâm sinh - Trồng rừng (Khoa Lâm nghiệp)

TP: Tổ công tác theo QĐ (Ô. Hưng, Ô. Mạn, B. Hoàn, B. Ngân, B. Quyên), BCU, BCN Khoa, CT Công đoàn, CBGV Bộ môn Lâm sinh - Trồng rừng (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường và CBHĐ hưởng lương Trường >1 năm) - Khoa Lâm nghiệp.

Trần Quốc Hưng

 

 

Thứ Sáu

27/04

 

 

 

 

 

 - 07:30-11:00: Sân vận động tỉnh Thái Nguyên (Cửa vào số 1 - Đường Nguyễn Du)

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, năm 2018

TP: Sinh viên được triệu tập theo quyết định của Nhà trường (51 sinh viên + 01 trưởng Đoàn + 01 Cán bộ quản lý)

Sở VHTTDL

 

 

 - 08:00: Hội trường A

Tâp huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2018

Thành phần: 

- BGH (Ô Viên)

- Đại diện lãnh đạo phòng CTHSSV

- Lực lượng bảo vệ, cán bộ quản lý KTX A, K

- Đội PCCC cơ sở, nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên văn phòng các đơn vị, cán bộ quản lý giảng đường, sinh viên xung kích

Trần Huê Viên

 

Cô Mỳ

,

 - 08:00-11:30: Phòng họp số 1 - Nhà Điều hành Đại học Thái Nguyê2

Họp BTV Đoàn Đại học Thái Nguyên

TP: Tp: BTV Đoàn Đại học Thái Nguyên (Ô. Lãm)

Bí thư Đoàn ĐHTN

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

(Bổ sung) Chung kết cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng Khởi nghiệp trường Đại học Nông Lâm lần 2, năm 2018

Thành phần:

- Ban Giám Hiệu

- Phòng KHCN&HTQT (Ô. Thọ, B. Minh)

- BCH Đoàn Trường 

- Đại diện các liên chi (nộp danh sách về VP Đoàn, trước  10h00, ngày 26/04/2017)

- Đại biểu khách mời (theo giấy mời)

- Giảng viên, cán bộ và sinh viên có quan tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp khoa Lâm nghiệp

Rà soát và xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Lâm sinh, NLKH, QLTNR

TP: thành phần: Toàn thể giáo viên khoa LN, phòng Đào tạo, các đối tác và nhà tuyển dụng trong tỉnh và ngoài tỉnh,  

Trần Quốc Hưng

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận ĐTTN cho các lớp

NL-QLDD48N01   (TC, CĐ, VB2) Địa điểm: Trường TC TNMT Hà Nội

NL-QLDD48N02 (TC, CĐ, VB2)  Địa điểm: Trường TC Bách khoa Phú Thọ

TP: Cô Hằng, Cô Quỳnh, thầy Mạnh (TT ĐTTNCXH), BCN khoa QLTN, giáo viên được phân công

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Bảy

28/04

 

 

 

Chủ Nhật

29/04

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 412
Hôm nay 7885
Hôm qua 11080
Tuần này 7885
Tuần trước 87556
Tháng này 2800298
Tháng trước 3272477
Tất cả 32709603

Lượt truy cập: 32709689

Đang online: 483

Ngày hôm qua: 11080

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ