Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
17/05/2019 14:54 - Xem: 260

Lịch công tác tuần 19 khoa Môi trường (06/05 - 12/05/2019)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

06/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-09:00: Phòng họp số 1 ĐHTN

Họp triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo ĐHTN

TP: Ô Điền

ĐHTN

 

 

 - 08:00-11:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

ĐHTN Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng để lấy phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo ĐHTN giai đoạn 2018-2023 và giai đoạn 2023-2028; QH chức danh chủ tịch HĐ ĐHTN, giai đoạn 2019-2024 và giai đoạn 2024-2029

TP: TP: BCH đảng ủy; Ban giám hiệu;các thành viên Hội đồng trường là công chức viên chức của đơn vị;Ban thường vụ công đoàn trường;Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; kế toán trưởng; trưởng phó các đơn vị; Bí thư các chi bộ; chủ tịch các công đoàn bộ phận; trưởng, phó các Bộ môn; các GS, PGS, TS; Anh hùng LĐ, NGND, NGƯT; Các giảng viên chính, chuyên viên chính (có DS đính kèm)

ĐHTN

 

C. Lan, T. Hải, T. Thành, C. Phả, C. Phương, T. Đăng, C. Hòa

 - 14:00-15:00: Phòng họp A1

Giáo sư Colin làm việc với Hiệu trưởng

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Hùng

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-15:30: Văn phòng ĐTN-HSV

Họp ban thường vụ Đoàn TN trường

TP: - BTV Đoàn TN trường

Trần Hải Đăng

 

 

 - 15:00-16:30: PH của các chi bộ

Chương trình Kiểm tra Giám sát các chi bộ trực thuộc năm 2019 (Chi bộ: Trung tâm Ngoại ngữ và THƯD)

TP: TP:Tổ KTGS theo QĐ số 75-QĐ/ĐU ngày 12/4/2019 của Đảng ủy trường ĐHNL; Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A1

Giáo sư Colin làm việc với Phòng Quản lý Chất lượng về: Các hoạt động của phòng; và Quy tắc ứng xử trong trường đại học

TP: Thành phần:

- Phòng Quản lý chất lượng: Thầy Bình, thầy Phùng, Cô Tâm, thầy Toàn

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

GS. Colin

 

 

 - 15:30-16:00: Văn phòng ĐTN-HSV

Họp giao ban BCH Đoàn TN trường

TP: - BCH Đoàn TN trường

- Bí thư các LCĐ (Bí thư vắng phó thay)

Trần Hải Đăng

 

T. Nhân

 - 16:00-17:00: Phòng họp số 1 ĐHTN

Họp lãnh đạo ĐHTN về công tác QH cán bộ lãnh đạo

TP: Ô Điền

ĐHTN

 

 

Thứ Ba

07/05

 

 

 

 

 - 07:30-09:30: Phòng họp số 1 ĐHTN

Họp BCH Đảng bộ ĐHTN lấy ý kiến về công tác QH cán bộ lãnh đạo ĐHTN

TP: Ô Điền, Ô Phùng

ĐHTN

 

 

 - 08:30-10:00: Phòng họp A1

Giáo sư Colin làm việc với Lãnh đạo Phòng Đào tạo về kế hoạch nhân rộng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập và một số vấn đề khác

TP: Thành phần:

- Phòng đào tạo: Thầy Trung, cô Hà, thầy Thơ

GS. Colin

 

 

 - 09:30-10:30: Phòng họp số 1 ĐHTN

Họp lãnh đạo ĐHTN về công tác QH cán bộ

TP: TP: Ô Điền

ĐHTN

 

 

 - 13:30-17:00: PH của các chi bộ

Chương trình Kiểm tra Giám sát các chi bộ trực thuộc năm 2019 (Chi bộ: Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng KHCN và HTQT, Phòng HCTC).

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ số 75-QĐ/ĐU ngày 12/4/2019 của Đảng ủy trường ĐHNL; Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).; CB: Các chi bộ được KTGS

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Coopmart về Phát triển Lâm Nghiệp và Nông nghiệp sạch

TP: BGH (Ô. Điền, Ô Hùng), P. KHCN (ô. Thọ, Bà Minh); Lãnh đạo viện NC&PTLN; Đại diện LĐ Khoa:  Nông học và Lâm nghiệp

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

08/05

 

 

 

 - 07:30-11:00: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 (Chi bộ: Phòng KHTC, Viện Nghiên cứu và PTLN, Viện KHSS, Trung tâm ĐT và PTQT)

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ số 75-QĐ/ĐU ngày 12/4/2019 của Đảng ủy trường ĐHNL; Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Hội thảo về quy tắc ứng xử trong trường đại học - bài học từ Trường Đại học Công nghệ Queensland

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Đại diện lãnh đạo các phòng

- Đại diện lãnh đạo các khoa

Nguyễn Thế Hùng

 

T. Hải

 - 13:30-17:00: Phòng họp UBND tỉnh Hà Giang

Họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hà Giang

TP: Thầy Điền; thầy Thơ

UBND tỉnh Hà Giang

 

 

 - 14:00-16:00: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 (Chi bộ: Khoa CNSH - CNTP)

TP: TP: Đoàn KTGS theo QĐ số 75-QĐ/ĐU ngày 12/4/2019 của Đảng ủy trường ĐHNL; Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Nguyễn Thế Hùng

 

 

Thứ Năm

09/05

 

 

 

 

 - 07:30-11:00: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 (Chi bộ: Khoa Quản lý tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Nông học, Khoa KHCB)

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ số 75-QĐ/ĐU ngày 12/4/2019 của Đảng ủy trường ĐHNL; Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A3

Triển khai giáo trình Life trong giảng dạy tiếng Anh tại ĐH Nông lâm với Công ty Hiedbooks

TP: Bộ môn ngoại ngữ (Trung tâm ngoại ngữ và tin học ứng dụng); Trung tâm ngoại ngữ quốc tế IEEP

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp A1

Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo cho trưởng, phó các bộ môn khoa Chăn nuôi Thú y và Khoa Nông học

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH: Thầy Hùng

- Trưởng và phó các bộ môn thuộc khoa chăn nuôi thú y và khoa nông học

- Đại diện lãnh đạo phòng HCTC, KHCN&HTQT

Thầy Hùng và GS. Colin

 

 

 - 14:00-16:00: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 (Chi bộ: Các Trung tâm nghiên cứu)

TP: TP: TỔ KTGS theo QĐ số 75-QĐ-ĐU ngày 12/4/2019 của Đản ủy trường ĐHNL; Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Lê Sỹ Trung

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo cho trưởng, phó các bộ môn khoa Quản lý Tài Nguyên, Môi trường và Lâm nghiệp

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH: Thầy Hùng

- Trưởng và phó bộ môn thuộc các khoa: Quản lý Tài Nguyên, Môi trường và Lâm nghiệp

- Đại diện lãnh đạo phòng: HCTC, KHCN&HTQT

Thầy Hùng và GS. Colin

 

T. Thành, T. Đăng, C. Phả, C. Hòa

Thứ Sáu

10/05

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp số 2 ĐHTN

Họp xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

TP: TP:Ban Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên

ĐHTN

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo cho trưởng, phó các bộ môn khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, Khoa Cơ bản, Khoa CNSH&CNTP

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH: Thầy Hùng

- Trưởng và phó bộ môn thuộc các khoa kinh tế và phát triển nông thôn, khoa cơ bản, khoa CNSH&CNTP

- Đại diện lãnh đạo phòng: HCTC, KHCN&HTQT

Thầy Hùng và GS. Colin

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Đánh giá kết quả cuộc thi ảnh "nét đẹp nông lâm" do QUT và Trường ĐHNL tổ chức

TP: Thành phần:

- Trung tâm Ươm tạo Cong nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp

- Bí thư đoàn thanh niên

- Chủ tịch hội sinh viên

- Phòng KHCN&HTQT

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Rà soát Đề án vị trí việc làm các Phòng, Trung tâm, Viện

Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐT, Bí thư Đoàn TN, Phòng HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên), Phòng KHTC (B. Lan, B. Hương), Trưởng các Phòng, Trung tâm, Viện; Phòng HC-TC

Trần Văn Điền

 

 

 - 17:00-17:30: Phòng họp A3

Xét tốt nghiệp lớp HNB-BTY47; HNB-TTY47; NL-CTY48N01; NL-CTY48N02; SLC-CCNTY48

TP: Ô. Điền, Ô. Viên, B. Hằng, Ô. Mạnh (TTĐT). B. Hương (KTT), Ô. Tính (HSSV), Ô. Bình (TTPC), B. Tâm (KT&ĐBCL), B. Phúc (CNTY)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Bảy

11/05

 

 

 

Chủ Nhật

12/05

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1040
Hôm nay 5147
Hôm qua 11800
Tuần này 84141
Tuần trước 92932
Tháng này 3530078
Tháng trước 3608716
Tất cả 41046458

Lượt truy cập: 41046545

Đang online: 1067

Ngày hôm qua: 11800

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ