Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
17/05/2019 15:02 - Xem: 297

Lịch công tác tuần 20 khoa Môi trường (13/05 - 19/05/2019)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

13/05

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu chọn lọc giống lợn Lang Đông Khê góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Thơm.

TP: Thành phần:

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Trần Huê Viên và các thành viên hội đồng: PGS.TS. Lê Minh, TS. Trần Văn Thăng, PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang, TS. Hà Văn Doanh, TS. Mai Anh Khoa, ThS. Lê Quỳnh Hương.

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Rà soát Đề án vị trí việc làm các Khoa, TT NN&THUD

TP: Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐT, Bí thư Đoàn TN, Phòng HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên), Phòng KHTC (B. Lan, B. Hương), Phòng ĐT (Ô. Thơ), Trưởng các Khoa, GĐ TTNN&THUD

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tập huấn “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên khóa ILO 1 và ILO 2

(Tất cả học viên phải có mặt đầy đủ, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được phép nghỉ)

GS. Howard Nicholas

 

Tất cả học viên khóa ILO 1 và ILO 2

 - 13:00-17:00: Bộ NN&PTNT

Họp triển khai kế hoạch Tổng kết CT Xây dựng Nông thôn mới cấp Quốc gia

TP: BGH (ô. Điền)

Bộ NN&PTNT

 

 

 - 14:00-15:30: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc của Đảng ủy năm 2019 (CB: khoa Kinh tế và PTNT; khoa Môi trường; khoa Nông học)

TP: TP: Tổ KTGS (theo QĐ đính kèm);Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải, C. Phả, T. Nhân

 - 15:45-17:30: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng QTPV; khoa CNSH-CNTP; Phòng KHTC)

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ đính kèm;Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

Thứ Ba

14/05

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: VP Khoa CNTY

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa CNTY (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tập huấn “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên khóa ILO1 và ILO 2

- Mốt số sinh viên được lựa chọn

(tất cả học viên phải có mặt đầy đủ, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được phép nghỉ)

GS. Howard Nicholas

 

 Tất cả học viên khóa ILO1 và ILO 2

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần chè Ntea và Công ty cổ phần chè Hà Thái

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

- Khoa CNSH&CNTP: Thầy Tiến

- Khoa KT&PTNT: Thầy Tâm

- Trung tâm Khảo nghiệm giống: Thầy Trường

- Khoa KHCB: Cô Ngọc

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: PH1 ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHTN (ô. Điền)

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: VP Khoa CNSH&CNTP

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa CNSH&CNTP (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

Thứ Tư

15/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo TNCXH)

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

 - 08:00-11:00: VP Khoa QLTN

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa QLTN (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P QLCL

 

 

 - 08:00-16:30: Phòng họp A4

Hội thảo: “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Đai diện lãnh đạo phòng: KHCN&HTQT; Đào tạo; Quản lý chất lượng

- Đại diện ban chủ nhiệm các khoa

- Trưởng hoặc phó bộ môn

- Học viên ILO1, ILO2

- Sinh viên được lựa chọn

Lưu ý:

- Phòng HCTC, QTPV chuẩn bị: Loa, micro, máy chiếu, bàn ghế bố trí theo 5 nhóm

- Phòng KHCN&HTQT: chuẩn bị nội dung

GS. Howard Nicholas

 

T. Hải, C. Phả, T. Thành, học viên ILO1, ILO2

 - 09:45-11:15: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Khoa CNTY; Trung tâm ĐT và PTQT)

TP: TP: Tổ KTGS của Đảng ủy theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

 

 

 - 13:30-17:00: Hội trường A

Hội nghị trực tuyến triển khai các chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

TP: - BCH Đoàn trường

- BCH các Liên chi Đoàn

- Các tác giả đạt giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên

- BCH các chi Đoàn

- Ban cán sự các lớp

Dương Thị Cẩm Linh

 

T. Nhân

 - 13:30-15:00: PH của chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng KHCN và HTQT)

TP: TP: Tổ KTGS của Đảng ủy theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

(Lịch bổ sung) Họp về đấu thầu quản lý KTX K ( 14:00- 14:30)

Thành phần BGH ( Ô Phùng), phòng QTPV ( Ô Hiếu), phòng KHTC ( Bà Lan), phòng CTHSSV ( Ô Tính)

Họp về khu thực nghiệm sản xuất rau, hoa, quả ( 14:30- 15:30)

Thành phần BGH ( Ô Phùng), phòng QTPV ( Ô Hiếu), phòng KHTC ( Bà Lan), khoa nông học ( Ô Hưng)

Phòng KH-TC

Trần Văn Phùng

 

 

 - 14:00-17:00: VP Khoa MT

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa MT (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM,  GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng); LĐ CTTT (Ô. Dương)

P. QLCL

 

GV toàn khoa MT

 - 15:00-17:00: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 của Đảng ủy trường ĐHNL (CB: Phòng ĐBCL)

TP: TP: Tổ KTGS của Đảng ủy theo QĐ đính kèm; Ban chi ủy; Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

Thứ Năm

16/05

 

 

 

 

 

 

- 08:00-17:00: Đại học Huế

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các đại học quốc gia, đại học vùng năm 2019

TP: - Đại biểu theo triệu tập

Trần Hải Đăng

 

 

 - 14:00-16:00: PH chi bộ phòng CTHSSV

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 (CB: Phòng CT HSSV)

TP: TP: Tổ KTGS (theo QĐ số 75-QĐ/ĐU ngày 12/4/2019 của ĐU Trường ĐHNL); Ban chi ủy; Trưởng, Phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận;

Tổ trưởng Tổ KTGS

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Góp ý điều chỉnh khung chương trình đào tạo ngành Khoa học và quản lý môi trường - CTTT; Công nghệ thực phẩm CTTT

TP: C. Lan, T Hải (Khoa môi trường); T. Tiến, T. Bình, T. Phương, C. Hoa (Khoa CNSH&CNTP)

Nguyễn Thế Hùng

 

C. Lan, T Hải

 - 14:00-17:00: VP Khoa KT&PTNT

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa KT&PTNT (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

 - 15:00-17:30: Phòng họp A4

Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế AICAT, Israel đến gặp mặt và phỏng vấn sinh viên đi thực tập nghề tại Israel năm 2019

TP: Trung tâm ĐT&PTQT; Hoàng Thị Bích Thảo; Nguyễn Thị Mai Thu; Sinh viên trúng tuyển chương trình TTN Israel 2019

Hoàng Thị Bích Thảo

 

 

Thứ Sáu

17/05

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

(Lịch đã thay đổi thời gian) Họp xét công nhận tốt nghiệp lớp NL-TTT47 (hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, chuyên ngành trồng trọt)

TP:Ô. Điền; Ô. Viên; B. Hằng, Ô. Mạnh (TTĐTTNCXH); B. Hương (KTT); Ô. Tính (CT HSSV); Ô. Bình (TTPC); B. Tâm (KT&ĐBCL); Ô. Hưng (Nông học)

Trung tâm ĐTTNCXH

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-11:00: VP Khoa NH

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa NH (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

 - 08:00-17:00: Đại học Huế

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các đại học quốc gia, đại học vùng năm 2019

TP: - Đại biểu theo triệu tập

Trần Hải Đăng

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A4

- Hội thảo xác định vai trò và trách nhiệm của các bộ môn trong bối cảnh tự chủ đại học 

TP: Thành phần:

- Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Trưởng phó các phòng chức năng

- Trưởng phó khoa, VP CTTT, Trung tâm NN&THƯD

- Trưởng phó các bộ môn; Phòng KHCN&HTQT

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Hải, T. Thành, C. Phả, C. Hòa

 - 14:00-17:00: VP Khoa LN

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa LN (Đại diện BCH Khoa, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Họp bàn phương án liên lạc vận động tài trợ cho lễ KN 50 năm thành lập trường

TP: Tp: BTV Đảng ủy, BGH, Tiểu ban truyền thông, liên lạc và vận động tài trợ ; các thầy cô theo giấy mời!

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Bảy

18/05

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN cho các lớp CBB-DNLKH47; CBB-TLN49; CBB-CLN49 của Trường Trung cấp KT-KT Cao Bằng; SLC-TLN48; NL-BLN49; NL-CLN49; NL-TLN49; NL-B-LN50; NL-CLN50; NL-TLN50 của Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La.

TP: Ô. Viên, B. Hằng; Ô. Mạnh (TTĐT), BCN khoa Lâm nghiệp và các giảng viên được phân công

Trần Huê Viên

 

 

Chủ Nhật

19/05

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1121
Hôm nay 5378
Hôm qua 11800
Tuần này 84372
Tuần trước 92932
Tháng này 3530309
Tháng trước 3608716
Tất cả 41046689

Lượt truy cập: 41046697

Đang online: 1123

Ngày hôm qua: 11800

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ