Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
04/06/2019 08:30 - Xem: 298

Lịch công tác tuần 22 khoa Môi trường (27/05 - 02/06/2019)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

27/05

 - 14:00-17:00: Phòng họp 1 - tâng 5 ĐHTN

Họp giao ban Đoàn TN - Hội SV ĐHTN

TP: - Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên ĐHTN

- Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc

Đoàn ĐHTN

 

 

Thứ Ba

28/05

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp khoa Môi trường

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa Môi trường)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa Môi trường

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa Môi trường

- Đại diện các chi Đoàn khoa Môi trường;

Hoàng Quý Nhân

 

BCH LCĐ khoa MT

 - 09:00-11:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

TP: TP:BT đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường, Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội CCB trường, Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện KHSS; các GS, PGS, TSKH, GV cao cấp và tương đương. (có DS kèm theo)

ĐHTN

 

C. Lan

 - 09:30-11:00: Phòng họp khoa QLTN

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa QLTN)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa QLTN

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa QLTN

- Đại diện các chi Đoàn khoa QLTN

Dương Hồng Việt

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp khoa Lâm Nghiệp

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa Lâm nghiệp)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa Lâm nghiệp

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa Lâm nghiệp

- Đại diện các chi Đoàn khoa Lâm nghiệp

Phạm Đức Chính

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp số 2 ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

TP: BTV Đảng ủy ĐHTN (Ô. Điền)

ĐHTN

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê Hàn Quốc nhập nội tại Thái Nguyên”

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Kiều Oanh.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp CTTT

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ Chương trình tiên tiến)

TP: - Đại diện lãnh đạo Chương trình tiên tiến

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn CTTT

- Đại diện các chi Đoàn CTTT

Lê Xuân Thành

 

 

Thứ Tư

29/05

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp khoa KHCB

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa KHCB)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa KHCB

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa KHCB

Dương Thế Hiển

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ bài luận tổng quan cho NCS Đỗ Thị Lan Phương, ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y

Thành phần theo QĐ của Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Quang Tính, GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, TS. Phan Thị Hồng Phúc, TS. La Văn Công, TS. Ngô Nhật Thắng.

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp khoa CNTY

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa CNTY)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa CNTY

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa CNTY

- Đại diện các chi Đoàn khoa CNTY

Trần Thị Hoan

 

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ bài luận tổng quan cho NCS Nguyễn Thị Hương Giang, ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y

Thành phần theo QĐ của Hiệu trưởng: PGS.TS. Đặng Xuân Bình, GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân, PGS.TS. Lê Minh, TS. Phạm Diệu Thùy.

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp khoa CNSH-CNTP

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa CNSH-CNTP)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa CNSH-CNTP

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa CNSH-CNTP

- Đại diện các chi Đoàn khoa CNSH-CNTP

Lưu Hồng Sơn

 

 

 - 15:00-16:30: Phòng họp A1

Tiếp đón và thảo luận với trường cấp 3 Blessed Christian School, Philippines

TP: C. Tuyết (CTTT)

Duong Ngoc Duong

 

 

 - 15:30-17:15: GĐ C

Đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho TS. Hồ Văn Bắc (Khoa KT và PTNT)

TP: Hội đồng theo QĐ (file đính kèm)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Năm

30/05

 - 08:00-09:30: Phòng họp khoa Nông học

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa Nông học)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa Nông học

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa Nông học

- Đại diện các chi Đoàn khoa Nông học

Phạm Quốc Toán

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Đại học: “Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và giá trị dinh dưỡng cây Moringa oleifera sử dụng trong chăn nuôi” -

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Từ Quang Hiển.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2018-2019; Xây dựng nghị quyết hoạt động Công đoàn quý 3/2019

TP: BCHCĐ Trường; Chủ tịch CĐBP (Trưởng vắng phó thay); UBKTCĐ; Ban Nữ công; VPCĐ

Đặng Xuân Bình

 

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp khoa KT&PTNT

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV (LCĐ khoa KT&PTNT)

TP: - Đại diện Chi bộ, BCN khoa KT&PTNT

- Đoàn kiểm tra ĐTN

- BCH Liên chi Đoàn khoa KT&PTNT

- Đại diện các chi Đoàn khoa KT&PTNT

Nguyễn Quốc Huy

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A1

Bổ sung: Họp thông qua kế hoạch trưng bày và triển lãm thành tựu khoa học và đào tạo nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Phùng, thầy Viên, thầy Hùng

- Tiểu ban Triển lãm và KHCN: Thầy Thọ, Cô Minh, Cô Thảo, thầy Thảo, thầy Hùng (Phó BT Đoàn), thầy Thơ, thầy Dương, thầy Phương

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A1

Bổ sung: Họp thông qua đề án đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Thảo

- Phòng ĐT: Thầy Trung

- Phòng HCTC: Thầy Hiểu

- Phòng KHTC: Cô Lan

- Khoa KHCB: Cô Lan

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Sáu

31/05

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ +BGH

TP: Ủy viên Ban thường vụ +BGH

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-18:00: Phòng họp A4

Tổ chức ngày ACADAYMIA 2019 cho sinh viên K50 của Chương trình đặc biệt

TP: BGH; Đại diện các Khoa có sinh viên đang học Chương trình đặc biệt K50, sinh viên đang học Chương trình

Hoàng Thị Bích Thảo

 

 

Thứ Bảy

01/06

 - 08:00-17:00: Giảng đường C

Thẩm định đề cương luận văn ThS ngành Lâm học Khóa 26

Thành phần: Thầy cô theo Quyết định hội đồng, học viên Cao học K26

Khoa Lâm nghiệp

 

 

Chủ Nhật

02/06

 - 08:00-16:00: Giảng đường C

Thẩm định đề cương luận văn ThS ngành Lâm học Khóa 26

Thành phần: Thầy cô theo Quyết định hội đồng, học viên Cao học K26

 

Khoa Lâm nghiệp

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1372
Hôm nay 5876
Hôm qua 11800
Tuần này 84870
Tuần trước 92932
Tháng này 3530807
Tháng trước 3608716
Tất cả 41047187

Lượt truy cập: 41047187

Đang online: 1372

Ngày hôm qua: 11800

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ