Khoa Môi trường
Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
29/05/2017 10:49 - Xem: 311

Lịch công tác tuần 22 khoa Môi trường: 29/05/2017 - 04/06/2017

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

29/05

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với đoàn công tác Đại học Thái Nguyên V/v thanh kiểm tra năm học 2016-2017 (Theo CV số 870/ĐHTN-TTr ngày 17/5/2017 của GĐ ĐHTN)

TP: BGH (Ô. Điền, Ô Nông, Ô. Viên); Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuẩn bị minh chứng các đơn vị: P. ĐT, P. CTHSSV, P. TTPC, Trung tâm ĐT&PTQT, VPCTĐTCLC, Trung tâm TV&HTSV, P. HCTC (TCCB), Trung tâm NN&THUD

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A2

Kiểm toán học bổng Happel

TP: BGH ( Ô Viên); Ban phụ trách học bổng Happel ( Bà Lan, Ô Dương), sinh viên học bổng Happel, đoàn kiểm toán VFA, hội khuyến học.

Trần Huê Viên

 

 

 - 13:00-18:00: Các địa điểm trong tỉnh Thái Nguyên

Thăm va kiểm tra địa điểm sinh viên Happel làm FS

TP:  Ban phụ trách học bổng Happel,sinh viên học bổng Happel, đoàn kiểm toán VFA, hội khuyến học

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Duyệt kế hoạch Đào tạo năm học 2017-2018

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Giáo vụ các khoa, trung tâm

 

Trần Văn Điền

 

C. Lan,

C.Huệ

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ bài luận tổng quan cho NCS Phan Chí Nghĩa, ngành KHCT.

TP: Theo Quyết định (Thầy Vân)

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

Thứ Ba

30/05

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1, ĐHTN

Tổng kết các hoạt động Đề án NNQG 2020 của ĐHTN giai đoạn 2014 – 2016

TP: BGH (ô. Điền); phòng Đào tạo, HCTC; Trung tâm Tin học Ngoại ngữ; bộ môn Ngoại ngữ.

ĐHTN

 

 

 - 08:00-17:00: Viện NC&PT lâm nghiệp MN, Trung tâm NC&PT thủy sản vùng Đông bắc

Thăm va kiểm tra địa điểm sinh viên Happel làm FS

TP: Ban phụ trách học bổng Happel,sinh viên học bổng Happel, đoàn kiểm toán VFA, hội khuyến học; Phòng KH-TC

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A1

Làm việc với đoàn Đại học New England và đoàn cản Bộ Nông nghiệp - Chăn nuôi và Thủy Lợi Myanmar

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Khoa KT&PTNT: Đại diện BCN Khoa

- VP CTĐTCLC: Ông Thảo

-

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: PH số 3, ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN (Ô. Điền)

ĐHTN

 

Cô Lan

Thứ Tư

31/05

 

 

 - 08:00: Phòng họp A3

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế

Thành phần:

- BGH (Ô viên), Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo, TTrPC

- Phó khoa phụ trách QLSV và trợ lý QLSV các khoa

- Đại diện LĐ văn phòng CTĐTCLC và trợ lý QLSV

 

Trần Huê Viên

 

T.Thành

Cô Hòa

 - 08:00-17:00: Các văn phòng, nhiệm sở đơn vị

Kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn hóa công sở tại Trường Đại học Nông Lâm

TP: Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Hiệu trưởng

Đoàn kiểm tra

 

 

 - 14:00-17:00: PH số 2, ĐHTN

Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội

TP: Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường

ĐHTN

 

 

Thứ Năm

01/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ + BGH

TP: Ban thường vụ +BGH

Trần Văn Điền

 

 

 - 10:00-10:45: VP Đoàn trường

Trao giải cấp trường cho sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba tuần 1 và 2 trong Hội thi Olympic tiếng anh toàn quốc lần thứ nhất năm 2017

TP: BTV Đoàn trường, các cá nhân đạt giải

Bùi Đình Lãm

 

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A3

Họp góp ý thông qua Quy định quản lý Hồ sơ sinh viên.

TP: Ban giám hiệu (Ô. Điền, Ô. Viên); phòng CT HSSV (Ô. Tính, Ô. Lê Tuấn, Ô. Đỗ Tuấn); Phòng Đào tạo (B. Hà) phòng TTPC (B. Huyền); TTĐTTNCXH ( B. Hằng, Ô. Kiên); VPCTĐTCLC (Ô. Thảo)

 

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-15:30: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Cao Đức Minh (Khoa Khoa học Cơ bản).

TP: Hội đồng theo QĐ (file đính kèm).

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A, Bộ GD&ĐT

Hội nghị Giao ban công tác Công đoàn các ĐH Quốc Gia, ĐH Vùng và Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT

TP: Hiệu trưởng

Công đoàn GD Việt Nam

 

 

 - 14:00-17:30: Nhiệm sở các đơn vị

Kiểm tra đánh giá công tác cảnh quan môi trường và vệ sinh các đơn vị

TP: BGH (ô.Phùng); Lãnh đạo các phòng:  QTPV, HCTC; TTPC

Trần Văn Phùng

 

 

 - 14:30-16:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng một số biện pháp kỹ thuật canh tác khoai lang hàng hóa tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

TP: Thành phần: Các thành viên Hội đồng theo quyết định, các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ bài luận tổng quan cho NCS Nông Thị Thu Huyền, ngành QLĐĐ

TP: Theo Quyết định

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 15:30-17:00: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Lê Minh Tú (Khoa Kinh tế và PTNT).

TP: HĐ theo QĐ (file đính kèm).

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

Thứ Sáu

02/06

 

 

 

 

 - 08:00-12:00: Giảng đường C

8:00-12:00: Hội đồng chuyên môn đánh giá hiện trạng  sinh viên tốt nghiệp ngành Khuyến nông.

TP: Lãnh đạo phòng Khảo thí & ĐBCLGD, thành viên Hội đồng theo quyết định, sinh viên lớp KN 45

TP: Hội đồng theo quyết định và sinh viên lớp KN 45

Phòng Khảo thí&ĐBCLGD và Khoa Kinh tế&PTNT

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ

TP: Đảng ủy viên

Trần Văn Điền

 

Cô Lan

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Giao ban tháng 6,7,8/2017

TP: BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Trưởng các đơn vị, Kế toán trưởng, TCCB (B.Ngân)

 

Cô Lan

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Thảo luận phương án sử dụng đất và kế hoạch sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng vật nuôi

TP: BGH, Trưởng các phòng: Đào tạo, KHCN_QHQT, QTPV, KHTC; Trưởng các khoa: CNTY, Nông học. Ban giám đốc TT KN giống CT vật nuôi.  (Ô Huấn chuẩn bị báo cáo)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2016-2017 và xây dựng nghị quyết công tác Quý 3/2017

TP: BCH Công đoàn trường; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; Ban Nữ công; UBKT công đoàn

Đặng Xuân Bình

 

Cô Phả

Thứ Bảy

03/06

 - 08:20-11:30: Phòng họp A3

Làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về Khảo sát sơ bộ tại trường

TP: Thành phần:  Ban giám hiệu; Hội đồng tự đánh giá; Trưởng các đơn vị; CT Công đoàn; BT Đoàn TN; CT Hội sinh viên.

 (Yêu cầu trang phục: Nam: Áo sơ mi trắng, quần tối màu, thắt cavat, đeo thẻ viên chức. Nữ: Áo dài truyền thống,đeo thẻ viên chức)

Trần Văn Điền

 

 

Chủ Nhật

04/06

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5011
Hôm nay 13568
Hôm qua 24531
Tuần này 71418
Tuần trước 93091
Tháng này 2557677
Tháng trước 2613924
Tất cả 26548441

Lượt truy cập: 26548496

Đang online: 5047

Ngày hôm qua: 24531

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ