Khoa Môi trường
Hội nghị định hướng nghề nghiệpTuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
19/06/2018 23:03 - Xem: 158

Lịch công tác tuần 24 khoa Môi trường: 11/06/2018 - 17/06/2018

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

11/06

 - 08:00 (11/6)-17:00 (15/6): Phòng D302 giảng đường D

Khai giảng khóa học tiếng Anh nâng cao cho cán bộ giảng viên của Nhà trường

TP: Thành phần:

- P. KHCN_QHQT: Ô. Thọ

- Các học viên theo Quyết định của Hiệu trưởng

Tổ chức SEARCA

 

Các học viên theo Quyết định của Hiệu trưởng

Thứ Ba

12/06

 

 

 

 - 07:30-11:30: Giảng đường C

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo Chuẩn đầu ra năm 2018 CTDDT Khoa hoc môi trường

TP:

Thành phần: B.Lan (Khoa MT), Bà Hà (P.ĐT); Ô.Bình(P.TTPC); Ô.Tính(P.CTHSSV); Ô.Thạnh,B.Tâm (P.KT&ĐBCLGD) và thành viên hội đồng đánh giá chuyên môn theo QĐ kèm theo.

 

C. Lan

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp khẩn cấp

TP: BGH, Trưởng các đơn vị (Trưởng vắng, phó thay); Đại diện các tổ chức Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB)

Ban giám hiệu

 

C. Lan

 - 09:00-11:00: Hội trường A

Nội dung:

- Khen thưởng chương trình thi Vidio: "Khoảnh khắc sinh viên" cho Khóa 46 Khoa Quản lý tài nguyên

- Hướng dẫn cách Bảo vệ Khoa luận, làm Powerpoint

- Hướng dẫn chuẩn bị thi chuẩn đầu ra cho 46 ĐC- MT

- Một số thủ tục hoàn thiện sau bảo vệ

Thành phần:

- Phòng công tác chính trị (có giấy mời riêng)

- Cô Thủy, Thầy Nam, cô Lợi, Thầy Chu Trung, Thầy Tuấn, Cô Hảo, thầy Việt. 

- Các thầy cô giáo chủ nhiệm K46 Khoa QLTN

- Toàn bộ sinh viên K46 Ngành Quản lý đất đai và Địa chính - Môi trường

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

 

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Họp chuẩn bị công tác Đại hội Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

TP: Chủ tịch Hội Sinh viên trường

ĐHTN

 

 

Thứ Tư

13/06

 

 

 

Thứ Năm

14/06

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-17:30: Giảng đường D

Bảo vệ tốt nghiệp cho SV K46 ngành KHMT

TP: Toàn thể GV khoa MT

 

Toàn thể GV khoa MT

 - 08:00-10:30: Hội trường A

Chương trình nghệ thuật Xiếc và Gặp mặt, Tuyên dương - Khen thưởng các cháu học sinh con CBVC Trường Đại học Nông Lâm năm học 2017-2018

TP: Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; CT Công đoàn bộ phận (Trưởng vắng Phó thay); BTVCĐ Trường; Toàn thể các cháu học sinh con CBVC; Các cháu học sinh Tổ 10 xã Quyết Thắng (Đại biểu mời giao lưu); Đại diện BTV Đoàn TN - HSV; Ban Nữ công và Câu lạc bộ hỗ trợ Phụ nữ phát triển

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2018

- Phòng QTPV: Đ/c Quang, Hiếu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, trung tâm, khoa.

Trần Văn Phùng

 

T. Thành

 - 08:00-17:00: Hà Nội

Hội thảo chuyên đề và lễ tốt nghiệp cho các học viên WIL1

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên khóa WIL1

- Đại diện lãnh đạo Nhà trường

Aus4skills và Đại học Flinder

 

 

 - 08:00 (14/6)-17:00 (15/6): PH số 1, ĐHTN

Tập huấn công tác báo chí truyền thông năm 2018

TP: Theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN (QĐ Danh sách tập huấn đã gửi các đơn vị).

ĐHTN

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Ngày hội Tư vấn và tuyển dụng việc làm khoa Nông học.

TP: Toàn thể CBGV khoa Nông học, Các nhà tuyển dụng, Sinh viên k46 Khoa Nông học và những người quan tâm.

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Báo cáo hoạt động của Trung tâm NC cây ôn đới giai đoạn 2013 - 2018 và định hướng các hoạt động 2018 - 2023.

TP: TP: Ban giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị cớ sử dụng đất tại Phia Đén: Viện KHSS, Khoa Nông học, Khoa Lâm nghiệp; Trung tâm NC cây ôn đới (thày Trường khoa NH, Ninh KT, Huyền ĐT)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Bổ sung: Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng thanh long ruột đỏ tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Tuấn

TP: Thành phần:

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Bộ GD&ĐT

Chủ tịch Hội đồng

 

 

Thứ Sáu

15/06

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường thảo luận dự thảo:

- Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn 2030

- Đề án thực hiện Nghị quyết 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6

TP: Các thành viên Hội đồng Khoa hỌC và Đào tạo trường

Trần Văn Điền

 

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Xét CNTN cho lớp: NL-DTY45

Ngành: Thú y

Hình thức đào tạo: Đại học VLVH

Niên khóa: 2013 - 2018

Địa điểm học: Trường ĐHNL

TP: Thầy Viên, thầy Thạnh(KT & ĐBCLGD), thầy Bình (TTPC), Thầy Tính (CT HSSV), Cô Phúc (CNTY), Cô Hương (KTT), Cô Hằng, Cô Quỳnh (TTĐT TNCXH); Trung tâm ĐTTNCXH

Trần Văn Điền

 

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A1

Bế giảng khóa học tiếng Anh nâng cao cho cán bộ giảng viên của Nhà trường

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng (bế giảng)

- Các học viên theo Quyết định của Hiệu trưởng

Tổ chức SEARCA

 

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Xét ĐKDT tuyển sinh các hệ VB2, ĐH, LT từ TC, CĐ lên Đại học chuyên ngành:

NLKH, LN, TT, CNTY

TP: Thầy Viên, Thầy Nông, Cô Hằng, Cô Nga (TT ĐTTNCXH),Thầy Tính (CT HSSV), Thầy Thạnh (KT & ĐBCLGD), Thầy Bình (TTPC), Cô dung (KHCB), Cô Lan (KHTC), Thầy Hưng (LN), Thầy Hưng (NH), Cô Phúc (CNTY)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Bảy

16/06

 

 

 - 08:00-10:00: Hội trường A

Tập huấn công tác thi THPT quốc gia năm 2018

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia Ban chỉ đạo, Hội đồng thi, Ban coi thi, thanh tra, giám sát và cán bộ coi thi theo Quyết định (kể cả cán bộ dự phòng)

Phòng ĐT: chuẩn bị nội dung tập huấn; phòng HCTC: chuẩn bị Hội trường, Market; Âm thanh, ánh sáng, nước uống; phòng CTHSSV: công tác bảo vệ; phòng QTPV: Chuẩn bị máy phát điện

Nguyễn Ngọc Nông

 

Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa MT

 - 13:30-17:30: Khoa CNSH-CNTP

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K46 ngành CNSH

TP: - Thành phần Hội đồng theo Quyết định

- Đại biểu theo giấy mời

- Toàn thể sinh viên K46 ngành CNSH

- Những người quan tâm

Khoa CNSH-CNTP

 

 

 - 13:30-17:30: Giảng đường D (15 phòng)

Nội dung: Bảo vệ tốt nghiệp cho Khóa 46; Chuyên ngành Địa chính- Môi trường

Thành phần: Toàn bộ giáo viên Khoa Quản lý tài nguyên & Khoa Môi trường

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

Toàn bộ giáo viên Khoa Môi trường

Chủ Nhật

17/06

 

 - 07:00-17:00: Giảng đường D (12 phòng)

Nội dung: Bảo vệ tốt nghiệp cho Khóa 46; Chuyên ngành Quản lý đất đai

Thành phần: Toàn bộ giáo viên Khoa Quản lý tài nguyên

 

 

 - 07:30-17:30: Khoa CNSH-CNTP

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K46 ngành CNTP

TP: - Thành viên hội đông theo quyết định

- Đại biểu theo giấy mời

- Toàn thể sinh viên K46 ngành CNTP

- Những người quan tâm

Khoa CNSH-CNTP

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 5436
Hôm nay 1558
Hôm qua 17782
Tuần này 115507
Tuần trước 130274
Tháng này 2074268
Tháng trước 2804053
Tất cả 30550232

Lượt truy cập: 30550232

Đang online: 5436

Ngày hôm qua: 17782

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ