Khoa Môi trường
Hội nghị định hướng nghề nghiệpTuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
17/01/2018 09:46 - Xem: 364

Lịch công tác tuần 3 khoa Môi trường: 15/01/2018 - 21/01/2018

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

15/01

 

 - 08:00-10:30: Phòng họp khoa Môi trường

Hội nghị tổng kết công tác NCKH và bảo vệ đề tài NCKH cấp cơ sở Khoa Môi Trường năm 2017

Thành phần: Phòng Khoa học, giáo viên Khoa Môi trường. Sinh viên tham gia NCKH năm 2017, 2018 và những người quan tâm

Đỗ Thị Lan

 

GV, SV Khoa MT tham gia NCKH năm 2017, 2018 và những người quan tâm

 - 14:00-15:30: Hội trường Khoa CNSH-CNTP

Hội nghị tổng kết công tác NCKH và nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở khoa CNSH-CNTP 2017

TP: Đại diện Phòng KHCN&HTQT

Chủ nhiệm các đề tài KHCN cấp cơ sở 2017 khoa CNSH-CNTP

Thành phần Hội đồng theo Quyết định

Cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa CNSH-CNTP và những người quan tâm

Nguyễn Văn Duy

 

 

Thứ Ba

16/01

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp về phối hợp quản lý và thanh quyết toán đề tài, dự án NC&CGKHCN

Thành phần: ( Đại diện BGH, Phòng KHTC (B Lan, bà Dự, Bà Ngân, bà Trang); phòng KH&HTQT (ông Thọ, bà Minh)

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Hiệp hội Nông nghiệp Kawakami, Nhật Bản tới làm việc và phỏng vấn sinh viên của Chương trình TTN Nông nghiệp 7 tháng tại Nhật Bản

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp xét học vụ kỳ I năm học 2017-2018

TP: TP: BGH(Ô. Nông, Ô. Viên) Đại diện Phòng ĐT, phòng CTHSSV, Đại diện BCN các khoa chuyên môn, trợ lý giáo vụ, QLSV các khoa

Nguyễn Ngọc Nông

 

T. Thành, C. Hòa. C. Huệ

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu dự án "Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn". Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Đỗ Thị Lan

TP: Thành phần: Theo quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

Theo quyết định và những người quan tâm

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Khoa Nông học

 Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN Khoa Nông học, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa Nông học (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Tư

17/01

 

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp thông qua khung CTĐT ngành Nông nghiệp công nghệ cao khoa Nông học

TP: Hội đồng tư vấn đào tạo (BGH, Ô.Trung, Ô. Thạnh, Ô. Bình, Ô. Thơ, B. Hà)

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp A3

Họp thường trực Hội đồng TĐKT, xét khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

TP: TP: Thường trực Hội đồng TĐKT (BGH, CT HĐ trường, Ô Bình, Ô Lãm, Ô Hiểu, B Lan KHTC)

Trần Văn Điền

 

 

 - 16:00-17:00: Phòng họp A1

Xét tốt nghiêp hệ đại học chính quy đợt tháng 1 năm 2018

TP: BGH (Ô. Nông, Ô. Viên), đại diện các Phòng, Khoa theo quyết định số 48/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12/01/2018; Phòng ĐT

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Khoa CNSH&CNTP

Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN Khoa CNSH&CNTP, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa CNSH&CNTP (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Năm

18/01

 

 

 

 

 

 

 - 08:30-12:00: Phòng họp B2

Bảo vệ luận án cấp Trường cho NCS Bùi Thanh Hải chuyên ngành Quản lý đất đai

TP: TP: Theo Quyết định; BGH; Khoa chuyên môn; Giáo viên hướng dẫn và những người quan tâm

CT. Hội đồng

 

 

 - 08:30-12:00: Phòng bảo vệ luận án GĐ. C

Bảo vệ luận án cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Xuyến chuyên ngành Khoa học cây trồng

TP: Theo Quyết định; Đại diện BGH; Khoa chuyên môn và những người quan tâm

CB: Phòng Đào tọa (bộ phận SĐH)

CT. Hội đồng

 

 

 - 13:30-17:00: Hội trường A

Hội nghị CBVC năm 2017

TP: TP:Đại biểu cấp trên (theo GM),Toàn thể CBVC, người lao động trong trường (mặc đồng phục công sở mùa đông)

Chuẩn bi: BTC,các đơn vị liên quan (theo thông báo của Nhà trường)

Trần Văn Điền

 

Toàn thể CBVC, người lao động trong trường

 - 14:00-16:00: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị tổng kết hoạt động CNTT – Thư viện của ĐHTN năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018

TP: Đại diện BGH, Lãnh đạo và chuyên viên trung tâm NNTHUD

ĐHTN

 

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A1

Báo cáo kết quả chương trình trao đổi và trao chứng chỉ cho sinh viên trường đại học quốc gia KNU, Hàn Quốc

TP: Thành phần:

- Các thầy cô tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên trường KNU

- Sinh viên trường KNU (8 sinh viên)

- Phòng KHCN&HTQT

Phạm Bằng Phương

 

 

 - 18:00-20:00: Khách sạn Crown (đê Mỏ Bạch)

Liên hoan chia tay CBVC về nghỉ chế độ năm 2017 và tháng 1 năm 2018

TP: Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TN CSHCM Trường, đại diện lãnh đạo đơn vị có CBVC nghỉ chế độ năm 2017 + tháng 1 năm 2018 và CBVC nghỉ chế độ năm 2017 + tháng 1 năm 2018 (theo giấy mời).

Trần Văn Điền

 

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Khoa Lâm nghiệp

Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN Khoa Lâm nghiệp, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa Lâm nghiệp (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

 

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Sáu

19/01

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác tuyên sinh 2017 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2018

TP: Tp.BGH, Trưởng, phó các khoa, phòng, viện, trung tâm

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Tập huấn "Xây dựng Khuôn viên Trường Đại học không Rác thải" (Zero-waste Campus)

Thành phần:

- Bạn Giám hiệu

- Mỗi đơn vị cử 2 đại diện tham dự

- Đại diện Cán bộ Quản lý KTX

- Nhóm triển khai dự án

Nguyễn Thế Hùng

 

C. Lan, T. Đăng

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Tiếp đón và làm việc với Đại học Tasmania, Úc

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH

- Phòng KHCN&HTQT

- Đại diện BCN Khoa Lâm nghiệp: Thầy Hưng, Thầy Sơn

- Phòng QTPV: Thầy Quang

- Phòng KHCN&HTQT

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp A1

Tiếp đón và làm việc với Giáo sư Nomura, Trường Đại học Kyushu

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH

- Đại diện lãnh đạo và CTV HTQT các đơn vị: Khoa CNSH&CNTP; Khoa KT&PTNT; VP CTĐTCLC

- Cựu sinh viên trường Kyushu; PGS. TS. Đào Thanh Vân (Phòng ĐT)

- Phòng KHCN&HTQT

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A4

Tập huấn "Xây dựng kế hoạch hành động hướng tới Khuôn viên trường Đại học Không rác thải"

TP:

- Ban Giám hiệu

- Phòng KHCN&HTQT (Ô. Thọ)

- Phòng HCTC (Đại diện lãnh đạo, Tổ Môi trường)

- Khoa Môi trường (Đại diện lãnh đạo)

- BCH Đoàn trường, HSV, CLB Môi trường

- Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp

Nguyễn Thế Hùng

 

C. Lan, T. Đăng

 - 14:30-15:30: Phòng họp A1

Giới thiệu chương trình học bổng và cơ hội học thạc sỹ, tiến sỹ tại Đại học Kyushu

TP: Thành phần:

- Cán bộ, giảng viên có kế hoạch đi học nước ngoài

- Sinh viên năm cuối chương trình tiên tiến

- Những người quan tâm

Phạm Bằng Phương

 

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Khoa khoa học môi trường

Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN Khoa KHMT, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa KHMT (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

Trần Huê Viên

 

Toàn bộ CBVC, GV, SV khoa MT

Thứ Bảy

20/01

 

 

 

 - 07:30-17:00: Giảng đương C

Tổ chức đánh giá luận văn cho K24B cao học ngành KHCT

TP: TP. Các thành viên hội đồng

Cbị. Bộ phận SĐH phòng đào tạo

 

 

 - 08:30-09:00: Phòng họp B2

Bảo vệ luận án cấp trường cho NCS Trần Xuân Đức chuyên ngành Quản lý đất đai

TP: Theo Quyết định của HĐ; Đại diện BGH; Ban chủ nhiệm khoa chuyên môn và những người quan tâm

CB: Phòng bị Phòng Đào tao(bộ phận SĐH)

CT. Hội đồng

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Tập huấn "Xây dựng Khuôn viên Trường Đại học không Rác thải" (Zero-waste Campus)

Thành phần:

- BCH Đoàn TN, Hội sinh viên, Bí thư Liên chi 

- Mỗi chi đoàn cử 2 đại diện tham dự

- Trưởng đội xung kích khu KTX sinh viên

Lý Thị Thuỳ Dương

 

T. Đăng

 - 08:30-12:00: Phòng họp A1

Bảo vệ luận án cấp Trường cho NCS Đặng Hồng Phương chuyên ngành Khoa học môi trường

TP: Theo Quyết đinh; Đại diện BGH; Khoa chuyên môn và những người quan tâm

CB: Phòng Đào tạo (bộ phận SĐH)

CT. hội đồng

 

Toàn bộ CBVC, GV khoa MT và những người quan tâm

Chủ Nhật

21/01

 - 08:30-12:00: Hội trường A

Tổ chức lễ phát bằng cho NCS và Cao Học K23

TP: TP. BGH, Đại diện BCN các khoa, phòng.

Trần Văn Điền

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 9123
Hôm nay 10466
Hôm qua 16076
Tuần này 10466
Tuần trước 130025
Tháng này 2099252
Tháng trước 2804053
Tất cả 30575216

Lượt truy cập: 30575350

Đang online: 9231

Ngày hôm qua: 16076

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ