Khoa Môi trường
Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
16/01/2017 07:59 - Xem: 516

Lịch công tác tuần 3 khoa Môi trường: 16/01/2017 - 22/01/2017

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

16/01

 

 

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Thảo luận xây dựng nội dung đào tạo cho các sinh viên thực tập nông nghiệp tại Nhật Bản

TP: Phòng KHCN&HTQT; Trung tâm ĐT&PTQT;

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

TP: BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ

Trần Văn Điền

 

 

 

C. Lan

 - 15:30-17:30: Phòng họp B2

Bảo vệ bài luận tổng quan cho NCS Nguyễn Thị Xuyến, chuyên ngành KHCT

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 Khoa CNTY

TP: TP: BGH (Ô Viên); Đại diện LĐ các phòng ban, trung tâm; BCN Khoa CNTY, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa CNTY (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện)

 

 

Thứ Ba

17/01

 

 

 

 - 07:00-08:30: Phòng họp B2

Bảo vệ bài luận tổng quan cho NCS Đặng Thị Hồng Phương, chuyên ngành KHMT

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị công tác đào tạo ĐH chính quy

TP: TP. BGH, BCN và trưởng bộ môn các khoa; trưởng các phòng, viện, trung tâm

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải, C. Phả

 - 09:00 - 11:00: PH s 3, ĐHTN

(Bổ sung) Họp Hội đồng thẩm định CTĐT ngành Bảo vệ thực vật

TP: Theo QĐ của ĐHTN, Đại diện Lãnh đạo phòng ĐT, Lãnh đạo khoa Nông học; ĐT

ĐHTN

C. Lan, T. Thành, T.Hải, T.Đăng

 - 13:45-17:00: Văn phòng Khoa

Họp khoa Môi trường triển khai công tác tháng 1,2 và kết nạp Đảng viên đợt 22.12

TP: Toàn thể CBVC của khoa (cả hợp đồng và tạo nguồn)

Đỗ Thị Lan

Toàn thể CBVC của Khoa

 - 15:00-17:00: PH số 2, ĐHTN

Họp Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên mở rộng

TP: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHTN; Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) các Công đoàn cơ sở

CTCĐ ĐHTN

 

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 Trung tâm ĐT&PTQT

TP: TP: BGH (Ô Viên); Đại diện LĐ các phòng ban, trung tâm; Ban LĐ Trung tâm ĐT&PTQT, GVCN các lớp và toàn thể SV của Trung tâm

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Trung tâm ĐT&PTQT (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

 

 

Thứ Tư

18/01

 

 

 

 - 08:00-11:30: Hội trường A

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2016

TP: Toàn thể CBVC (biên chế và hợp đồng); Khách mời

Trần Văn Điền

 

 

Toàn thể CBVC

 - 13:30-17:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Hà Văn Quyết, chuyên ngành KST-VSV học thú y

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất phương án Hỗ trợ sinh viên theo mô hình một cửa

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Viên); Đại diện lãnh đạo các Phòng, các khoa chuyên môn

Trần Văn Điền

 

 

 

T. Thành

 - 15:00-15:00: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp ĐH cho SV K44 Thú y

TP: Thành phần: BGH (Ô. Nông), Bí thư đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, HC-TC, CT HSSV, KT&ĐBCLGD, TTrPC, QT-PV

- Đại diện BCN các khoa: CNTY, QLTN, Lâm nghiệp, Nông học, CNSH&CNTP, Môi trường, KT&PTNT

- Đại diện LĐ Trung tâm ĐT&PTQT

- SV K44 Thú y (Khoa CNTY thông báo cho SV biết đến dự đúng giờ)

Chuẩn bị: theo thông báo số 41 ngày 12/01/2017 gửi các đơn vị

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

Thứ Năm

19/01

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-17:30: Hội trường A

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên cho các đơn vị sau: BGH; Phòng CTHSSV; Phòng ĐT; Phòng HCTC; Phòng KHTC; Phòng KHCN; Phòng QTPV; Phòng KT&ĐBCL; Phòng TTPC; Khoa CNTY; Khoa CB; Khoa LN; Khoa NH.

TP:

Chuẩn bị: Phòng HCTC chuẩn bị hội trường; Phòng QTPV trực điện; Trạm y tế hỗ trợ chuyên môn; Phòng CTHSSV đảm bảo ANTT - Trực đêm khu vực hội trường A.

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Họp triển khai nhiệm vụ Ban trực tết xuân Đinh Dậu

TP: Phòng KHCN_QHQT và thành phân trong Ban Tết theo QĐ

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:00-11:00: PH số 1, ĐHTN

Tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

TP: Đại diện phòng KHCN&HTQT.

ĐHTN

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A1

Ký kết thỏa thuận hợp tác và thảo luận cơ hội hợp tác với Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Khoa Lâm nghiệp: Thầy Hưng, Thầy Sơn

- Trung tâm ĐT&PTQT

- VP Chương trình tiên tiến

- Phòng KHCN&HTQT

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-17:30: Phòng họp B2

Hội đồng Bảo vệ luận án cấp cơ sở cho NCS Võ Văn Hùng, ngành chăn nuôi

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đoàn trường

TP: BTV, BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi Đoàn

Bí thư Đoàn TN

 

T. Đăng, SV. Nhung

 - 15:00-15:30: Phòng họp A1

Họp xét điểm chuẩn lớp LCh_TT48 địa điểm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu và lớp NL_QLDD,LN,CNTY,TT48, tại trường ĐHNL

TP: BGH: Ô. Điền, Ô Viên;B. Hằng, Ô. Huy;(TT ĐTTNCXH); Ô.Tính (CTHSSV); Ô.Bình;(TCPC); Ô.Thạnh(KT);Ô. Hưng;(LN) ; Bà. Thủy(QLTN); Ô.Hưng (NH); bà.Phúc ( CNTY), bà Lan(KHTC)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Sáu

20/01

 

 - 07:30-17:30: Hội trường A

Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên các đơn vị sau: Khoa CNSH; Khoa MT; Khoa QLTN; Khoa KT&PTNT; TT NN&THƯD; TT ĐT&PTQT; TT Khảo nghiệm giống CTVN; TT Địa TH; Viện NCPTLN; Viện KHSS; TT ADC; TT TNMTMN.

TP: Chuẩn bị: Phòng HCTC chuẩn bị hội trường; Phòng QTPV trực điện; Trạm y tế hỗ trợ chuyên môn; Phòng CTHSSV đảm bảo ANTT - Trực đêm khu vực hội trường A.                                                                                           

 

Toàn thể CBVC khoa Môi trường

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Yến, chuyên ngành Quản lý đất đai

Chủ tịch Hội đồng

 

 

Thứ Bảy

21/01

 - 08:00-09:00: Hội trường A

Khám sức khỏe định kỳ bổ xung cho các cán bộ, giáo viên và công nhân viên chưa đi khám theo lịch.

TP: Chuẩn bị: Phòng HCTC chuẩn bị hội trường; Phòng QTPV trực điện; Trạm y tế hỗ trợ chuyên môn; Phòng CTHSSV đảm bảo ANTT.

 

 

Chủ Nhật

22/01

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5880
Hôm nay 4235
Hôm qua 10022
Tuần này 14257
Tuần trước 62684
Tháng này 2504950
Tháng trước 2639912
Tất cả 26909155

Lượt truy cập: 26909163

Đang online: 5887

Ngày hôm qua: 10022

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ