Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
01/10/2018 11:03 - Xem: 201

Lịch công tác tuần 37 khoa Môi trường: 10/09/2018 - 16/09/2018

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

10/09

 

 

 

 

 

 - 07:00-07:20: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 9/2018

TP: Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp, VP CTTT.

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 07:30-08:00: Phòng họp A3

Hội đồng họp xét hồ sơ kéo dài công tác của GS.TS. Đặng Văn Minh - Khoa Quản lý Tài nguyên

TP: BGH: Ô. Điền, Ô. Hùng; P.ĐT: Ô. Trung; Khoa QLTN: Bà Thủy; TCCB: Bà Ngân, Ô. Huỳnh; CT CĐ: Ô. Bình

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp khoa Lâm Nghiệp

Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018

(Văn phòng chương trình tiên tiến và khoa Lâm Nghiệp)

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số 936/QĐ-KHCN

- Sinh viên báo cáo tiến độ NCKH VP CTTT và khoa Lâm Nghiệp

- Những người quan tâm

Phạm Chính

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp khoa CNSH-CNTP

Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018

(Khoa Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm)

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số 936/QĐ-KHCN

- Sinh viên báo cáo tiến độ NCKH khoa CNSH-CNTP

- Những người quan tâm

Lưu Hồng Sơn

 

 

 - 14:00-16:00: Ph số 1, ĐHTN

Họp triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán tiền và tài sản năm 2017 tại ĐHTN

TP: Chủ tài khoản; Kế toán trưởng; Trưởng các phòng: Kế hoạch tài chính, Đào tạo, KH&HTQT, Hành chính Tổ chức, Quản trị phục vụ.

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Lễ kết nạp Đảng viên mới

TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV

Nguyễn Hưng Quang

 

 

Thứ Ba

11/09

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp góp ý Dự án cải tạo cảnh quan môi trường, xử lý hệ thống nước thải Khu nội trú HSSV - ĐHTN

-Thành phần: Ban giám hiệu (Ô Điền, Ô Phùng, Ô Viên)

Đại diện ĐHTN, Lãnh đạo các Đơn vị thành viên có sinh viên ở KNT, BQL Khu nội trú (có giấy mời riêng)

Đại diện các đơn vị:  Phòng QT PV (Ô Quang);  phòng CT HSSV (ÔTính); Khoa Môi trường (B Lan); phòng KH-TC (B Lan)

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Thảo luận:

-  Xây dựng đề xuất thuộc đề án 2395 về việc đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ (các thầy cô quan tâm gửi đề xuất về phòng KHCN&HTQT trong ngày thứ 2, 10 tháng 9)

- Phát triển hợp tác với Đài Loan

TP: Thành phần:

- Cộng tác viên hợp tác quốc tế

- Bộ môn CNSH

- Bộ môn khoa học và công nghệ môi trường

- Các thầy cô đã học tập ở Đài Loan và các thầy cô quan tâm tới tài trợ theo Đề án 2395

Nguyễn Thế Hùng

 

T. Nhân

 - 09:00-10:00: Phòng họp khoa Nông học

Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018

(Khoa Nông học)

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số 936/QĐ-KHCN

- Sinh viên báo cáo tiến độ NCKH khoa Nông học

- Những người quan tâm

Hà Duy Trường

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Thảo luận phương án giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu sản xuất phân bón

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Ô. Phùng, Ô. Hùng

- Phòng QTPV: Ô. Quang

- Phòng KHCN&HTQT: Ô. Thọ

- Khoa CNSH&CNTP: Ô. Duy

- Khoa CNTY: Bà Phúc

- KHoa Nông học: Ô. Hưng, Ô. Ngọc

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp khoa KT&PTNN

Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018

(Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn)

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số 936/QĐ-KHCN

- Sinh viên báo cáo tiến độ NCKH khoa KT&PTNN

- Những người quan tâm

Đỗ Thị Hà Phương

 

 

Thứ Tư

12/09

 

 

 - 07:30-11:30: Phòng họp khoa CNTY

Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018

(Khoa Chăn nuôi thú y)

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số 936/QĐ-KHCN

- Sinh viên báo cáo tiến độ NCKH khoa CNTY

- Những người quan tâm

Trần Thị Hoan

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp kiện toàn BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông Lâm

TP: Thành phần:

- Đại diện BCH Đoàn ĐHTN

- Đại diện Đảng Ủy trường ĐH Nông Lâm

- BCH Đoàn trường

- Bí thư các Liên chi Đoàn trực thuộc

Trần Hải Đăng

 

T. Đăng, T. Nhân

 - 14:00-16:00: PH khoa Môi trường

Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2018

(Khoa Môi trường)

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số 936/QĐ-KHCN

- Sinh viên báo cáo tiến độ NCKH khoa Môi trường

- Những người quan tâm

Trần Hải Đăng

 

T. Nhân

Thứ Năm

13/09

 

 

 

 

 

 - 07:30-09:30: Hội trường A

Tổ chức lễ khai giảng cho K50 (khóa 2018-2022)

TP: TP.BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch công đoàn trường; Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch hội sinh viên; Trợ lý quản lý sinh viên các khoa; Giáo viên chủ nhiệm K50 và toàn thể sinh viên K50.

CBị:Các đơn vị được phân công theo thông báo số:1192/TB-ĐT ngày 7/9/2018

Trần Văn Điền

 

C. Lan, C. Lan Anh

 - 09:00-13:00: Phòng họp A1

Họp Quý – Mạng lưới truyền thông Một Sức khoẻ

TP: Ngoài Trường: Văn phòng Một sức khỏe Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Trong trường: Thầy Điền, Đại diện phòng Khoa học CN và HTQT;Đại diện khoa CNTY:  BCN khoa + Thầy Khánh, T Dương (CNTY)

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Xét học vụ các khóa hệ VLVH kỳ 2 năm 2017 - 2018

TP: Thầy Viên, Đại diện phòng CT HSSV, Đại diện phòng KHTC, Đại diện BCN các khoa (LN, CNTY, KT&PTNT, NH, QLTN), trợ lý giáo vụ các khoa (LN, CNTY, KT&PTNT, NH, QLTN), Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Họp rà soát vị trí việc làm khối phục vụ đào tạo  (8 Phòng + Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội)

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018 + Ô. Vận (TT NNTHƯD) + Bà Hằng (TT ĐTTNCXH)

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 

 - 16:00-16:15: Phòng họp A3

Xét CNTN cho lớp HPC-DTY45

Ngành: Thú y - Địa điểm: Trường CĐ Hải Phòng

TP: Thầy Viên, Thầy Tính (CT HSSV), Cô Tâm (KT ĐBCLGD), thầy Bình (TTPC), Cô Hương (KTT), Cô Phúc (CNTY), Cô Hằng, Cô quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Văn Điền

 

 

 - 16:15-16:30: Phòng họp A3

Xét điểm chuẩn HĐ thi TS ngày 25-26/8/2018 tại Trườn CĐ NL Sơn La và Trường ĐHNLTN

Ngành: Quản lý đất đai, CNTY, TT, KTNN, LN, NLKH

TP: Thầy Viên, Cô Hằng, Cô Nga (TT ĐTTNCXH), Cô Lan (KHTC), Cô Dung (KHCB), Thầy Bình (TTPC), Thầy Tính (CT HSSV), Cô Tâm (KT & ĐBCLGD), Thầy Hưng (LN), Thầy Hưng (NH), Cô Phúc (CNTY), Ô Trung (KT &PTNT), Cô Thủy (QLTN)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Sáu

14/09

 

 

 - 08:00-11:00: Ph số 1, ĐHTN

Họp xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2017-2018

TP: Hội đồng thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên (Theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN).

ĐHTN

 

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Họp BTV Đoàn TN trường

TP: Thành phần: BTV Đoàn trường

Trần Hải Đăng

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đoàn TN, BCH Hội sinh viên trường

TP: Thành phần:

- Đại diện phòng Công tác HSSV

- BCH Đoàn trường

- BCH Hội sinh viên trường

Trần Hải Đăng

 

T. Đăng, T. Nhân

Thứ Bảy

15/09

 

 - 07:00-17:30: Giảng đường nghiêng A1

Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K50, sinh viên hệ liên thông và VB2 K50

1. Thời gian:

- Buổi sáng: 7h00-11h00

- Buổi chiều: 13h30-17h30

2. Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, KH-TC, QT-PV

- Phó khoa phụ trách QLSV và GVCN các lớp K50

- Cán bộ Trạm y tế của trường

- Toàn thể sinh viên K50, sinh viên hệ liên thông và VB2

(Các khoa thông báo cho sinh viên của đơn vị mình biết đến khám đầy đủ)

Chuẩn bị: HC-TC (Hội trường, loa đài, khánh tiết, tuyên truyền); CTHSSV (đảm bảo ANTT); QT-PV (giám sát công tác chuyên môn, dự phòng máy phát điện), Các khoa cử Cán bộ đến quản lý SV của đơn vị mình

Trần Huê Viên

 

C. Lan Anh

 - 08:30-11:00: Hội trường A

Chương trình gặp mặt và giao nhận ĐTTN cho các lớp

CBB-DNLKH46 - Chuyên ngành: Nông lâm kết hợp - Niên khóa: 2014 - 2018

HGA-DNLKH46+47 - Chuyên ngành: Nông lâm kết hợp - Niên khóa: 2014 - 2018

TSB-CLN48 - Ngành: Lâm nghiệp - Niên khóa: 2016 - 2019

DBC-TTT48TC - Ngành: Khoa học cây trồng - Niên khóa: 2016 - 2018

NL-TTT47 + 48 - Ngành: Khoa học cây trồng - Niên khóa: 2015 - 2018

TP: Cô Hằng, Cô Quỳnh, Thầy Mạnh (TT ĐT TNCXH), BCN khoa Lâm nghiệp, BCN khoa Nông học, GV được phân công hướng dẫn

Trần Huê Viên

 

 

Chủ Nhật

16/09

 - 07:30-12:00: Hội trường A

[Bổ sung] Chương trình hiến máu nhân đạo (Thu hồng tựu trường) năm học 2018-2019

TP: - Đại diện BGH

- Đại diện phòng CTHSSV

- Bí thư ĐTN

- BCH Hội sinh viên

Trần Huê Viên

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 596
Hôm nay 7182
Hôm qua 18506
Tuần này 48065
Tuần trước 81863
Tháng này 2922341
Tháng trước 3272477
Tất cả 32831646

Lượt truy cập: 32831725

Đang online: 659

Ngày hôm qua: 18506

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ