Khoa Môi trường
Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
17/09/2017 23:06 - Xem: 376

Lịch công tác tuần 38 khoa Môi trường: 18/09/2017 - 24/09/2017

Ngày

Nội dung

Chủ trì

 

Thứ Hai

18/09

 

 - 07:30-17:00: Phòng họp A4

Phối hợp với Ủy ban dân tộc tổ chức hội thảo quốc tế: Phát triển hài hòa giữa văn hóa, môi trường và kinh tế vùng miền núi và dân tộc thiểu số

TP: Thành phần Trường Đại học Nông Lâm Tham dự Hội thảo:

- Ban giám hiệu, chủ tịch Hội đồng trường: Thầy Điền, Thầy Nông, Thầy Viên, Thầy Phùng, Thầy Hùng, Thầy Trung

- Trưởng các Khoa, Phòng

- Trung tâm ĐT&PTQT, VP CT ĐTCLC

Ủy ban dân tộc

 

 

 

 

 

 

C. Lan

 - 14:00-16:30: Phòng họp B2

Đại hội Công đoàn phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022

TP; Đại biểu mời, toàn thể Công đoàn viên phòng ĐT

Chủ tịch Công đoàn phòng

 

Thứ Ba

19/09

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Đại hội Chi bộ Đảng Phòng Đào tạo (Đại hội điểm)

TP: Đảng viên Chi bộ Phòng ĐT

Ban thường vụ, Bí thư các chi bộ (Bí thư vắng, Phó BT đi thay)

Lê Sỹ Trung

 

 

 

 

C. Lan

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Đại hội Chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 Phòng TTPC

TP: Đại biểu BTV Đảng ủy (đ/c Nông); Toàn thể đảng viên Chi bộ P. TTPC

Đặng Xuân Bình

 

 

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Chính phủ và Nhà nước

TP: Hội đồng Thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên (Thầy Điền)

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Đại hội Chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 Phòng KHTC

Đại biểu BTV Đảng ủy (Đ/c Trung); Toàn thể đảng viên Chi bộ P. KHTC;

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A1

Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2017 cho Cao học

TP: TP. Theo quyết đinh

Nguyễn Ngọc Nông

 

TP. Theo quyết đinh

 - 17:00-17:45: Phòng họp A3

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ Viện NC&PT Lâm nghiệp

TP: Ban thường vụ, Bí thư Chi bộ Viện NC&PTLN

 

 

Thứ Tư

20/09

 

 

 

 

 - 07:30-11:30: Giảng đường C

Hội đồng thẩm định luận văn thạc sĩ trước bảo vệ, ngành Kinh tế nông nghiệp và PTNT

TP: Hội đồng theo QĐ số 1252/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 14/9/2017.

Khoa KT&PTNT

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A3

Đại hội Công đoàn phòng Quản trị - phục vụ.

TP: Thành phần: Đại biểu mời; Toàn thể Công đoàn viên phòng Quản trị - phục vụ.

Nguyễn Thanh Hiếu. CT Công đoàn phòng

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Đánh giá luận án Tiến Sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đặng Thị Hồng Phương

Ngành: KHMT

TP: Theo QĐ số 981/QĐ-ĐHNL-ĐT

Nguyễn Ngọc Nông

 

Theo QĐ số 981/QĐ-ĐHNL-ĐT

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp

TP: Thành phần:

- Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp

- Phòng KHCN&HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

14h00 - 14h45: Chi bộ phòng HCTC

14h45 - 15h30: Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH

15h30 -  16h45: Chi bộ TT Tư vấn và Hỗ trợ SV

16h30 - 17h45: Chi bộ Khoa Nông học

TP: Ban thường vụ; Chi ủy các chi bộ

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Năm

21/09

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Hội đồng Thẩm định Hồ sơ đăng ký thi viên chức năm 2017

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Trung, Ô. Bình, Ô. Lãm, B. Ngân)

Trần Văn Điền

 

 

 - 10:00-13:30: Đại học Thái Nguyên

Tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Úc với Đại học Thái Nguyên và với Trường Đại học Nông Lâm

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, Thầy Nông, Thầy Viên, Thầy Phùng và Thầy Hùng

- Chủ tịch Hội đồng trường: Thầy Trung

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Thầy Việt

- VP CTĐT CLC: Thầy Thảo

ĐSQ Úc, ĐHTN, Trường ĐHNL

 

 

 - 11:00-12:00: Viện KHSS và Viện NC&PTLN

Ngài Đại sứ và cán bô Đại sứ quán Úc thăm Trường Đại học Nông Lâm:

- Thăm phòng thí nghiệm Viện Khoa học Sự sống

- Thăm Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Phòng KHCN&HTQT

- Viện KHSS: Chuẩn bị phòng lab và giới thiệu (15 phút)

- Viện NC&PTLN: Chuẩn bị hiện trường và giới thiệu

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp A1

Làm việc với Trưởng đại diện DAAD Việt Nam

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- Văn phòng CTĐT CLC

- Cộng tác viên HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

Cộng tác viên HTQT

 - 14:00-16:30: Phòng họp A3

Đại hội chi bộ Phòng HCTC nhiệm kỳ 2017-2020

TP: Toàn thể Đảng viên trong chi bộ, Đại biểu Ban thường vụ (Đ/c Điền)

Nguyễn Chí Hiểu

 

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Họp xét duyệt hồ sơ tuyển sinh liên thông từ TC, CĐ lên ĐH ngành Lâm nghiệp tại Trường TC KT-KT Cao Bằng

TP: Ô. Viên, Ô. Nông (BGH); Ô.Bình (Phòng TTPC); Ô. Tính (Phòng CT HSSV); Ô. Thạnh (Phòng KT&DBCLGD); Bà Lan (Phòng KHTC); B. Dung (Khoa KHCB); Ô. Hưng (Khoa LN);B. Hằng, Nga (TT ĐT TNCXH)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Sáu

22/09

 

 

 

 

 

 - 07:00-09:00: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Nguyễn Mạnh Hùng (Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn)

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Nông, Ô. Sỹ Trung, B. Ngân, Ô. Quang Trung, Ô. Bắc, Ô. Sơn, Ô. Hòa)

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

8h00 - 8h45: Chi bộ Khoa QLTN

8h45-9h30:  Chi bộ Khoa CNTY

9h30 - 10h15: Chi bộ Khoa KT&PTNT

10h15-11h00: Chi bộ Khoa Nông học

TP: Ban thường vụ, các chi bộ

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Giới thiệu học bổng DAAD của Đức

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- Văn phòng chương trình đào tạo chất lượng cao: Cử 15 sinh viên năm cuối

- Giáo viên trẻ và những người quan tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 09:00-11:00: Văn phòng Khoa Kinh tế và PTNT

Đại hội Công đoàn Khoa Kinh tế và PTNT

TP: Khoa KT&PTNT; Toàn thể Công đoàn viên Khoa Kinh tế và PTNT

Mời Ban thường vụ công đoàn trường

Cù Ngọc Bắc

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

14h00 - 14h45: Chi bộ Khoa CNSH&CNTP

14H45-15H30: Chi bộ Khoa MT

TP: Ban thường vụ, Các chi ủy

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải

 - 16:00-17:00: Phòng họp A3

Thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017

TP: Hiệu trưởng, Phó TP HCTC (phụ trách công tác TCCB); các ứng viên đủ điều kiện dự thi viên chức năm 2017

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Bảy

23/09

 

 - 08:00-10:00: Hội trường A

Lễ khai giảng khóa 49

TP: Ban giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các đơn vị; GVCN K49, Trợ lý QLSV các khoa, toàn thể sinh viên K49

(Các đơn vị thực hiện theo phân công chuẩn bị tại TB số 1193/TB-ĐT ngày 15/9/2017)

Trần Văn Điền

 

C. Lan, C. Hòa, T. Nhân, toàn thể sinh viên K49

 - 08:00-10:30: Phòng họp Khoa

1. Đại hội chi bộ Khoa Quản lý Tài nguyên Nhiệm kỳ 2017-2020

Thành phần: Toàn bộ Đảng viên trong chị bộ

                     - Đại diện Ban thường vụ (đ/c Nông)

2. Đai hội công đoàn Khoa QLTN nhiệm kỳ 2017-2022

    Thành phần:  Toàn bộ công đoàn viên Khoa QLTN

                        -  Đại diện BCH công đoàn trường

Khoa QLTN

 

 

Chủ Nhật

24/09

 - 08:00-11:00: Giảng đường C

Thẩm định luận văn cao học k24 ngành KHMT

TP: Đỗ Thị Lan; Hội đồng theo QĐ

 

Đỗ Thị Lan; Hội đồng theo QĐ

 

THÔNG BÁO

 

 

 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5915
Hôm nay 9117
Hôm qua 10159
Tuần này 9117
Tuần trước 83044
Tháng này 2425264
Tháng trước 2565569
Tất cả 27204422

Lượt truy cập: 27204422

Đang online: 5915

Ngày hôm qua: 10159

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ