Khoa Môi trường
Hội nghị định hướng nghề nghiệpTuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
22/01/2018 10:58 - Xem: 347

Lịch công tác tuần 4 khoa Môi trường: 22/01/2018 - 28/01/2018

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

22/01

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp thông qua chương trình đào tạo ngành Bất động sản, khoa QLTN

TP: Hội đồng tư vấn đào tạo (BGH, Ô. Trung, Ô. Thạnh, Ô. Bình, Ô. Thơ, B. Hà)

 

Phòng ĐT

 

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A1

Làm việc với Trường Đại học Tasmania để đề xuất dự án phát triển cây tre Việt Nam

TP: Thành phần:

- Khoa Lâm nghiệp: Trần Quốc Hưng, Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Việt Hưng, Đặng Thu Hà

- Phòng QTPV: Nguyễn Hưng Quang

- Phòng KHCN&HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Thảo luận phương án thành lập bộ phận tư vấn tuyển sinh

TP: BGH: Ô. Điền, Ô. Nông; Trưởng phó phòng ĐT; ô. Vận GĐ TTNN&THUD

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-15:30: Văn phòng Đoàn trường

Họp BTV Đoàn TN trường

TP: TP: BTV Đoàn trường

Bùi Đình Lãm

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Nhiệm thu Giáo trình Tổ chức quản lý tài nguyên rừng

TP: TP. Thầy Nông, Thầy Hòa( KT), T. Vân, T.Hưng, cô thoa(KLN)

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Họp tổ công tác rà soát phát triển chương trình ĐT và thảo luận bộ câu hỏi phỏng vấn

TP: Theo quyết định của HT (các khoa theo TP)

CB:Cô Hà (kế hoạch), thầy Thạnh (bộ câu hỏi)

Nguyễn Ngọc Nông

 

Cô Lan; Thầy Hải; cô Hòa; Cô Phả

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Khoa KT&PTNT

 Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN Khoa KT&PTNT, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa KT&PTNT (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

 

Nguyễn Quang Tính

 

 

Thứ Ba

23/01

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ chuyên đề cho NCS Hoàng Hải Hiếu,  ngành Khoa học cây trồng

TP: GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn, TS. Nguyễn Thị Lân, TS. Dương Thị Nguyên

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2016: “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Xoan đào cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam”

– CNĐT: TS. Nguyễn Công Hoan

TP: Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng theo quyết định, các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Khoa Quản lý tài nguyên

 Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN Khoa QLTN, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa QLTN (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

 

Nguyễn Quang Tính

 

 

Thứ Tư

24/01

 

 

 

 - 07:30-12:00: Văn phòng Khoa KT&PTNT

ND: Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH và nghiệm thu đề tài cơ sở năm 2017 của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

TP: Phòng KHCN&HTQT; BGH; Văn Phòng Đoàn Thanh Niên; Hội Sinh viên; Chủ nhiệm các đề tài cở sở năm 2017 thuộc khoa KT&PTNT

Các thành viên Hội đồng theo quyết định

Toàn thể CBGV khoa KT&PTNT và những người quan tâm

Văn phòng khoa chuẩn bị

Hà Quang Trung

 

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A1

Hội thảo xây dựng Đề xuất dự án Erasmus+

 

Thành phần:

- ĐHNL: Ô. Hùng (BGH), Ô. Thọ (KHCN-HTQT), Ô. Thảo, B. Thanh (VP CTĐTCLC);

- Đối tác:

  + Greifswald University, CHLB Đức;

  + .....Myanmar:

  + Đại học Hồng Đức: Dr. Hoàng Thị Hà

  + Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội:

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 10:00-10:15: Phòng họp A3

Họp xét điểm chuẩn ngành KTNN tại Văn Bàn - Lao Cai

TP: Ô. Điền, Ô. Viên, Ô. Nông, B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Lan (KHTC), B. Dung (KHCB), Ô. Bình (TTPC), Ô. Tính (HSSV), Ô. Thạnh (KT&ĐBCL), Ô. Trung (KT&PTNT)

Trần Văn Điền

 

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Khoa CNTY

 Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN Khoa CNTY, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa CNTY (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

 

Nguyễn Quang Tính

 

 

Thứ Năm

25/01

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp bàn phương án Quản lý khu nội trú HSSV-ĐHTN, năm 2018

Thành phần:

- BGH ( Ô. Điền, Ô. Viên); Đại diện các đơn vị thành viên của Đại học TN có sinh viên ở trong KNT, Ban quản lý KNT HSSV ĐHTN.

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: CT HSSV  (Ô. Tính, Ô. Lê Tuấn, Ô. Phương, Ô. Quang KTX K); KH-TC (Bà Dự); QT-PV (Ô Quang

 

Trần Văn Điền

 

 

 - 19:00: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 Văn phòng CTĐTCLC

 Thành phần:

- BGH (Ô Viên); Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng ban, Trung tâm; BCN VP CTĐTCLC, GVCN các lớp và toàn thể SV của Khoa

Chuẩn bị: Phòng HC-TC (hội trường, loa đài, bàn ghế, khánh tiết), Khoa VP CTĐTCLC (tổ chức), CT HSSV (đảm bảo ANTT), QT-PV (dự phòng máy phát điện);

 

Nguyễn Quang Tính

 

 

Thứ Sáu

26/01

 

 

 - 08:00: Phòng họp A4

Tập huấn nghiệp vụ về công tác đảm bảo ANTT cho cán bộ bảo vệ, cán bộ QLKTX và sinh viên đội ANXK 

Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Công an thành phố

- Đại diện phòng CTHSSV

- Cán bộ bảo vệ nhà trường, cán bộ QL KTX, sinh viên đội ANXK

 

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp Viện KHSS

Hội thảo KHCN viện Khoa học sự sống năm 2016-2017

TP: Đại biểu (Theo giấy mời; Phòng KH&HTQT; Viện KHSS và các cá nhân quan tâm

Trần Văn Phùng

 

 

 - 14:00-17:30: Hội trường A

Ra quân tình nguyện Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu KTX

- 14:00-14:30 Quán triệt chung và Phân công nhiệm vụ

- 14:30-17:30 tiến hành Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu KTX

TP: TP: Đại diện Phòng CTHSSV, BCH ĐTN, Ban Quản lý KTX, Đội sinh viên ANXK, mỗi phòng KTX K1, K2, K3, K4, K5, K6, KTX A cử 01 Sinh viên

Chuẩn bị: Phòng HCTC chuẩn bị dụng cụ

Bùi Đình Lãm

 

 

Thứ Bảy

27/01

 

 

 

 

 - 07:00-11:30: GĐ D

Hội nghị tổng kết công tác NCKH và nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

TP: Đại diện phòng KHCN & HTQT, Hội đồng (theo QĐ; Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu các đề tài NCKH cấp cơ sở

Cán bộ, GV khoa CNTY và những người quan tâm.

TS. Trần Văn Thăng

 

 

 - 08:00: Hội trường A

Tổ chức buổi tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT và các tệ nạn xã hội trong nhà trường

Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Công an PA83 tỉnh Thái Nguyên

- BCS lớp, BCH chi đoàn, BCH chi hội sinh viên các lớp từ K46-K49 (trừ các lớp K46 đang đi thực tập)

- Mỗi Khoa, VPCTĐTCL cử thêm 50 sinh viên tham dự

- Trợ lý QLSV các Khoa, văn phòng CTĐTCLC

Chuẩn bị: HC-TC (Hội trường, loa đài, khánh tiết, tuyên truyền, nước uống); CT HSSV (tổ chức, đảm bảo ANTT); QT-PV (máy chiếu Projector, dự phòng máy phát điện); BCN các khoa, VP CTĐTCLC (thông báo cho SV và cử trợ lý QLSV quản lý SV của đơn vị mình)

 

Trần Huê Viên

 

Cô Hòa cử sinh viên dự và quản lý sinh viên

 

 

 - 08:00: Sảnh trước Tòa Nhà Trung tâm

Xuất phát Dự Lễ Khánh thành Điểm trường tiểu học xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

TP: TP: Đại diện BGH, Khách mời, Đại diện BTV Đoàn trường - BTK HSV, Đại diện Sinh viên trường, Đại diện Hội thực tập sinh tại Israel, Đại diện HSV Việt Nam tại Hà Lan

Bùi Đình Lãm

 

 

 - 08:30-11:30: Giảng đường D

Nội dung: Bảo vệ đề cương cao học Ngành Quản lý đất đai

Thành phần: Học viên cao học chuẩn bi bảo vệ, thấy, cô hội đồng theo quyết định

 

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận ĐTTN cho lớp: PTB-TCNTY47

Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y

Hình thức đào tạo: Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

Hệ Vừa làm vừa học

Niên khóa: 2015 - 2018

TP: B Hằng, Ô Mạnh (TT ĐTTNCXH), BCN khoa CNTY, giáo viên được phân công

Trần Huê Viên

 

 

Chủ Nhật

28/01

 

 

 

 - 08:00-11:00: Trường tiểu học xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Lễ Khánh thành điểm trường tiểu học xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

TP: TP:

- Địa phương: Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Xín Mần, lãnh đạo Sở GD&ĐT huyện Xín Mần, lãnh đạo xã Thèn Phàng

- Trường Đại học Nông Lâm: Đại diện BGH, Khách mời, Đại diện BTV Đoàn trường - BTK HSV, Đại diện Sinh viên trường, Đại diện Hội thực tập sinh tại Israel, Đại diện HSV Việt Nam tại Hà Lan

Ban tổ chức

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng Bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Phạm Thị Trang, ngành KST & VSV học thú y

TP: Hội đồng theo QĐ, đại diện lãnh đạo khoa Chăn nuôi thú y, bộ môn.

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 08:00-11:30:  Giảng đường D

Hội nghị NCKH và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 khoa Lâm nghiệp

TP: Phòng KHCN&HTQT;  Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Lâm nghiệp. Những người quan tâm

Trần Quốc Hưng

 

 

 - 08:30-11:30: Phòng BVLA (Giảng đường C)

1.     Hội đồng Bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Đặng Minh Tơn ngành QLĐĐ 

TP: Hội đồng theo QĐ, đại diện lãnh đạo khoa Quản lý tài nguyên, bộ môn.

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 6091
Hôm nay 6509
Hôm qua 16076
Tuần này 6509
Tuần trước 130025
Tháng này 2095295
Tháng trước 2804053
Tất cả 30571259

Lượt truy cập: 30571279

Đang online: 6108

Ngày hôm qua: 16076

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ