Khoa Môi trường
Chào tân sinh viên K50Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
16/10/2017 10:21 - Xem: 296

Lịch công tác tuần 41 khoa Môi trường: 09/10/2017 - 15/10/2017

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

09/10

 

 

 

 

 - 08:00-12:00: Phòng họp A3

Tiếp đoàn thanh tra công tác tuyển sinh năm 2017 của ĐHTN

TP: Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo (Ô Trung, Ô Thơ, B Hà), Phòng TT-PC, Phòng KHTC; phòng CT HSSV

(Phòng TT-PC chuẩn bị tổ chức, phòng ĐT chuẩn bị nội dung)

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp A1

Làm việc với Trường Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NPUST)

(từ 10h30 thăm phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Sự sống)

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Ban chủ nhiệm Khoa CNSH&CNTP

- VP chương trình ĐTCLC

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Nghiệm thu GT một sức khỏe lần 2

TP: TP. Theo quyết định

Trần Văn Điền

 

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A1

Họp giải quyết một số đề tài quá hạn, chuẩn bị quá hạn

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Ban chủ nhiệm Khoa Nông học

- Cô Bùi Lan Anh

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Báo cáo phương án quản lý và khai thác TT Khảo nghiệm giống cây trồng và vật nuôi

TP: BGH, Lãnh đạo TT Khảo nghiệm giống CT&VN (Ô. Huấn, Bà Phúc), Lãnh đạo khoa CNSH_CNTP; Lãnh đạo Phòng QTPV, Ban dự án XD (Ô. Minh)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

10/10

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Thẩm định 03 đề án mở ngành chương trình tiên tiến( Thạc sĩ khoa học môi trường; Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp; cử nhân kinh tế nông nghiệp)

TP. BGH, Trung, Thơ, Vân, Hiểu, Thọ, Đinh Lan, Đỗ Lan, Trung KT,

CBỊ. Dương Văn Thảo

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 08:00-11:00: Phòng họp Khoa Nông học

Đại hội chi bộ Khoa KHCB nhiệm kỳ 2015-2017

TP: - Toàn thể đảng viên Khoa KHCB

- Đại diện Ban TV Đảng ủy (Ô. Nông)

TP: Khoa KHCB;

Nguyễn Thị Dung

 

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A3

Thẩm định đề án thành lập khoa Quốc tế.

TP: Thành Phần: BTV Đảng ủy, BGH, Chủ tịch HĐ trường, Ô Hiểu, B Ngân HCTC, Ô Thọ p KHCN, B Lan KHTC, Ô Bình TTPC. Chuẩn bị: Ô Thảo VP CT CLC,

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:00-17:00: Sơn La

Kiểm tra tiến độ dự án khuyến nông tại Sơn La

TP: Khoa Nông học

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 13:30-17:00: Núi Pháo

Tham dự Hội thảo tại Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Núi Pháo

TP: BGH (Ô. Điền) Thành phần theo giấy mời

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

- Triển khai kế hoạch tổ chức giảng dạy Elearning 

- Thẩm định đề cương Học phần kỹ năng mềm

TP:  TP.Về triển khai giảng dạy Elearning. BGH (Ô. Nông, Ô. Phùng), Trung, Thơ, Vận, Quang(TBQT) Thu (Bm tin học), Thạnh, Đ. Bình, Khoa cơ bản( Dung, Lan, Loan, Hà, Trang, Huệ);Huyền (phòng TT-PC)

 TP.Thẩm định đề cương: BGH, Trung, Thơ, Dung, Lan Trang

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 16:30-18:00: GĐ C2

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường môn Tin học đại cương cho ThS. Đinh Thị Thanh Uyên

TP: Hội đồng theo QĐ số 1424/QĐ-TCCB ngày 6/10/2017 (Ô. Nông, Ô. Trung, B. Ngân, Ô. Vận, B.  Toàn, B. Xuân (Trường ĐHKT và QTKD), Ô. Hà (Trường ĐHSP)

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

Thứ Tư

11/10

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-18:00: GĐ C2

Thi phần Chuyên môn nghiệp vụ (ngày thứ nhất) - kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.

TP: - Hội đồng Ban giám khảo phần thi chuyên môn nghiệp vụ (theo QĐ số 1372/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 27/9/2017); 

- Các thí sinh tham dự kỳ thi đợt 1 năm 2017;

- Thời gian của từng HĐ theo thông báo số 1245/TB-ĐHNL-TCCB ngày 22/9/2017 và thông báo điều chỉnh lịch thi ngày 6/10/2017.

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp xây dựng phương án Đảm bảo An ninh trật tự trong trường

TP: Đại diện BGH; Lãnh đạo phòng CT HSSV (Ô. Tính, Ô. Phương, Ô. Tuấn, Ô. Lê Tuấn) các CV: Ô. Bang, Ô. Sơn, Ô. Quang

Đoàn TN, Hội SV (Ô. Lãm, Ô. Lâm); phòng QTPV (Ô. Quang)

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:00-09:00: PH số 2, ĐHTN

Duyệt kế hoạch và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở trường Đại học Nông lâm

TP: Ủy viên BTV Công đoàn trường

ĐHTN

 

 

 - 08:00-17:00: Sơn La

Kiểm tra tiến độ dự án khuyến nông tại Sơn La

TP: Khoa Nông học

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ đề cương cho NCS Nguyễn Sinh Huỳnh, Ngành Phát triển nông thôn

TP: Theo Quyết định

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 14:00-17:00: PH Trung tâm Thủy sản

Đại hội chi bộ Trung tâm ĐTNC&PT Thủy sản vùng Đông Bắc nhiệm kỳ 2015-2017

TP: TP: - Toàn thể đảng viên Chi bộ

- Đại diện Đảng ủy (Ô. Viên)

Chi bộ TT Thủy sản

 

 

 - 19:30-19:30: Hội trường A

Tuyên truyền an toàn giao thông cho sinh viên năm 2017 

Thành phần:

- Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, Đại biểu ĐHTN

- BGH (Ô. Viên), Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm

- Đại diện BCN các khoa và trợ lý QLSV các khoa, Văn phòng CTĐTCLC

- Đại diện SV các khoa, văn phòng CTĐTCLC ( các Khoa cử SV tham dự theo KH số 1304 KH/ĐHNL ngày 05/10/2017 đã gửi các đơn vị)

Chuẩn bị: CT HSSV (xây dựng KH, đảm bảo ANTT); HC-TC (Hội trường, loa đài, nước uống, tuyên truyền); QT-PV (máy chiếu Projector, dự phòng máy phát điện); KH-TC (cử CB phát kinh phí cho Đại biểu); Đoàn TN ( 2 tiết mục văn nghệ, cử 10 SV phục vụ buổi tuyên truyền)

Trần Huê Viên

 

T. Thành, C. Hòa

Thứ Năm

12/10

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-07:00: Khu tòa nhà Trung tâm

Xuất phát đi xã Thèn Phàng huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

TP: Đại diện BGH, Đại diện Phòng HCTC, Đại diện phòng QTPV, Đại diện BTV Đoàn, Đại diện HSV VN tại Hà Lan, Isarel, SV trường ĐHNL

Bùi Đình Lãm

 

 

 - 07:00-18:00: GĐ C2

Thi phần Chuyên môn nghiệp vụ (ngày thứ hai) - kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.

TP: - Hội đồng Ban giám khảo phần thi chuyên môn nghiệp vụ (theo QĐ số 1372/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 27/9/2017);

- Các thí sinh tham dự kỳ thi đợt 1 năm 2017.

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo Quốc tế về quản trị đại học, kiểm định chất lượng và quốc tế hóa đại học

TP: Thành phần:

- Đại biểu quốc tế và đại biểu các trường đại học của Việt Nam

- Lãnh đạo ĐHTN, Ban KHCN&MT, Ban HTQT, Lãnh đạo các trường thành viên

- Ban giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm (theo giấy mời)

- Cộng tác viên HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

T. Nhân

 - 08:00: Phòng họp A3

Kiểm tra, rà soát hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý HSSV (lịch tuần bổ sung)

Thành phần:

- Tổ công tác ĐHTN (Ô Nguyễn Tất Thắng- tổ trưởng), Ô Nguyễn Đình Dũng Dũng, Ô Bùi Anh Tú, Ô Cao Việt Dũng)

- BGH (Ô Viên)

- Đại diện LĐ, chuyên viên các phòng, trung tâm: CT HSSV, Trung tâm tư vấn & hỗ trợ sinh viên, Trung tâm NN&THUD

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng Bảo vệ luận án cấp cơ sở cho NCS Đào Thị Thu Hương Ngành Khoa học cây trồng (GVDH: PGS.TS. Trần Văn Điền)

TP: Theo Quyết định, phòng Đào tạo, BCN khoa Nông học, Bộ môn có sinh viên sinh hoạt chuyên môn.

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị giao ban Công đoàn Đại học Thái Nguyên V/v xây dựng nghị quyết công tác quý 4/2017

TP: Đại diện BGH Trường ĐHNL (Ô. Viên); BCH Công đoàn ĐHTN; UBKT Công đoàn ĐHTN; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở thành viên

Chủ tịch CĐ ĐHTN

 

C. Phả

 - 16:00-16:15: Phòng họp A3

Họp xét duyệt Hồ sơ tuyển sinh VB2; liên thông từ TC, CĐ lên ĐH hệ VLVH các ngành CNTY, LN tại Trường ĐHNL Thái Nguyên, Trường TCKT-KT Cao Bằng

TP: Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Viên, B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Lan (KHTC), B. Dung (KHCB), Ô. Tính (HSSV), Ô. Thạnh (KT&ĐBCL), Ô. Bình (TTPC), B. Phúc (CNTY), Ô. Hưng (LN)

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Sáu

13/10

 

 

 

 

 - 07:00-19:30: GĐ C2

Thi phần Chuyên môn nghiệp vụ (ngày thứ ba) - kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

TP: - Hội đồng Ban giám khảo phần thi chuyên môn nghiệp vụ (theo QĐ số 1372/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 27/9/2017);

- Các thí sinh tham dự kỳ thi đợt 1 năm 2017

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A1, A3, A4

Hội thảo Quốc tế về quản trị đại học, kiểm định chất lượng và quốc tế hóa đại học

TP: Thành phần:

- Đại biểu quốc tế và đại biểu các trường đại học của Việt Nam

- Lãnh đạo ĐHTN, Ban KHCN&MT, Ban HTQT, Lãnh đạo các trường thành viên

- Ban giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm (theo giấy mời)

- Cộng tác viên HTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

T. Nhân

 - 08:00: Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Khởi công xây dựng Điểm trường thôn Khâu Táo, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

TP: Đại diện BGH, Đại diện Phòng HCTC, Đại diện phòng QTPV, Đại diện BTV Đoàn, Đại diện HSV VN tại Hà Lan, Isarel, SV trường ĐHNL 

Bùi Đình Lãm

 

 

 - 14:00-16:30: Viện NC&PT Lâm nghiệp

Đại hội Chi bộ Viện NC&PT Lâm nghiệp

TP: Toàn thể Đảng viên Viện NC&PT Lâm nghiệp

Ban thường vụ (Ô. Phùng); VP. Đảng ủy

Bí thư chi bộ

 

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp khoa Môi trường

Semina NCS. Đặng Xuân Thường

Thành phần:

- Các thầy cô GS, PGS, TS khoa Môi trường

- GV toàn khoa MT

- Học viên cao học K24 và các nhà KH quan tâm

Đỗ Thị Lan

 

Toàn bộ GV khoa Môi trường

Thứ Bảy

14/10

 

 - 07:30-17:00: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành khoa học môi trường

C bị. Phòng đào tạo( bộ phận SĐH)

TP: Các thành viên theo quyết định

Phòng đào tạo

 

 

 - 08:00-12:00: A1, A2, A3

Hội thảo Quốc tế về quản trị đại học, kiểm định chất lượng và quốc tế hóa đại học

TP: Thành phần:

- Đại biểu quốc tế và đại biểu các trường đại học của Việt Nam

- Lãnh đạo ĐHTN, Ban KHCN&MT, Ban HTQT, Lãnh đạo các trường thành viên

- Ban giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm (theo giấy mời)

- Cộng tác viên HTQT

Trần Văn Điền

 

T. Nhân

Chủ Nhật

15/10

 - 07:30-16:00: Giảng đường D

Nội dung: Thẩm định luận án Ths. Ngành Quản lý đất đai

Địa điểm: Giảng đường D

Thành phần: Theo quyết định

TP: Khoa QLTN;

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2491
Hôm nay 3269
Hôm qua 12127
Tuần này 28046
Tuần trước 78450
Tháng này 2440116
Tháng trước 2502821
Tất cả 28192377

Lượt truy cập: 28192466

Đang online: 2567

Ngày hôm qua: 12127

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ