Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
15/10/2019 11:42 - Xem: 282

Lịch công tác tuần 42 khoa Môi trường (14/10 - 20/10/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

14/10

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A2

Duyệt phương án trưng bày phòng truyền thống

TP: BGH; CT HĐ trường; Tổ biên tập và trung bày phòng truyền thống theo QĐ của Hiệu trưởng; CB: Tổ biên tập (B Lan Khoa KHCB)

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

- Thống nhất danh sách khách mời , kế hoạch đi mời và kế hoạch truyền thông về kỷ niệm 50 năm thành lập trường

- Thống nhất kế hoạch hoàn thành các hạng mục cơ sở vật chất chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm

TP: TP: BGH và Trưởng và phó các tiểu ban:; (1) Tiểu ban Nội dụng và điều hành (2) Liên lạc, vận động và truyền thông; (3) Tiểu ban cơ sở vật chất

(Các tiểu ban có thể mời thêm ủy viên liên quan)

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng xét kỷ luật CBVC

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Trung, Ô. Hùng, Ô. Phùng, Ô. Bình, Ô. Đăng, B. Ngân, B. Huyền, B. Hoa) và các CBVC liên quan được mời theo thông báo.

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

15/10

 

 

 

 - 08:00-09:30: UBND Nhân tỉnh TN

(Bổ sung) Làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Hùng); Ô. Trung (CT HĐ Trường); B. Hà (Truyền thông)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

(Thay đổi lịch từ sáng sang chiều) Xin ý kiến về phương án sử dụng 3%, 5% từ nguồn thu hợp pháp cho hoạt động KHCN

TP: Thành phần:

- BGH (T. Điền, T. Hùng), phòng KHCN (T. Thọ, C. Minh), phòng KH-TC (C. Lan, C. Hương), Đoàn TN (T. Đăng, C. Hoan)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp số 1 ĐHTN

Họp BCH Hội sinh viên ĐHTN

TP: TP: Chủ tịch, Phó chủ tịch HSV

ĐHTN

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

(Đổi lịch sang buổi chiều) Họp về  công tác quản lý KTX A

Thành phần: BGH ( Ô Điền), phòng KHTC ( Bà Lan, Bà Hương, ô Dương); Đại diện lãnh đạo phòng CTHSSV và phòng QTPV; Đại diện tổ kiểm tra giám sát khu nội trú

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

16/10

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy định về công tác TĐKT và Bộ tiêu chí thi đua năm học 2019-2020 của Trường Đại học Nông Lâm

TP: BGH;Trưởng các đơn vị (Trưởng vắng phó thay); Hội đồng TĐKT Trường; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; B.Huyền; B.Thuy (P.HCTC)

Trần Văn Điền

 

C. Lan

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Nghiệm thu sách tham khảo (khảo nghiệm, bảo hộ,sản xuất giống chứng nhận chất lượng giống cây trồng nông nghiệp ở VN

TP: TP.Theo QĐ số 1369/QĐ-ĐT ngày 27/9/2019 (Điền, Trung, Thơ, Xuyến, văn Ngọc, Viết Hưng, Trung Dũng)

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu sản phẩm thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh: ““Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và đề xuất biện pháp phòng chống, giảm thiểu tác hại của dịch bệnh tai xanh (PRRS) ở lợn trên địa bàn tỉnh”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Quang.

TP: Thành phần: Thành viên hội đồng theo Quyết định và những người quan tâm

Nguyễn Quang Tính

 

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp Trường CĐ KT-KT

Họp Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng

TP: Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành CĐ ĐHTN (Ô.Bình)

ĐHTN

 

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp A3

Nghiệm thu sách chuyên khảo:Ngô sinh khối, kỹ thuật canh tác, thu hoạch và chế biến phục vụ chăn nuôi

TP: TP. Theo Quyết định số:1368/QĐ-ĐT ngày 27/9/2019( T. Điền, Trung, Thơ,Lân, Viết Hưng, Thị Vân. Trung Kiên)

Trần Văn Điền

 

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho các lớp SLC-TLN48; NL-CLN49; CBB-DNLKH47; CBB-CLN49; LChC-BTT49; QBC-TLN48; NL-TQLDD48HG và NL-TQLDD48HN tại Trường Cao đẳng Sơn la, Trung cấp KT-KT Cao Bằng, Trường CĐ kỹ thuật CNN Quảng Bình, Trường CĐ Cộng đồng Lai Châu và Trường ĐH Nông Lâm TN

TP: Ô. Điền, B. Hằng, Ô. Mạnh (TTĐT), Ô. Tính (HSSV), Ô. Bình (QLCL), B. Hương (KTT), Ô. Hưng (NH), Ô. Hưng (LN), B. Thủy (QLTN);

Trần Văn Điền

 

 

 - 19:00-19:00: Hội trường A

Tuyên truyền an toàn giao thông năm học 2019-2020

* Thành phần:

- Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên

- Đại biểu ĐHTN

- BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, khoa và Trung tâm trong trường

- BCN các khoa chọn, cử sinh viên theo số lượng tại TB số 1307KH/ĐHNL, ngày 08/10/2019 đã gửi các Khoa

* Chuẩn bị:

CT HSSV (xây dựng kế hoạch, tổ chức, đảm bảo ANTT); HC-TC (Hội trường A, nước uống, loa đài, ánh sáng); QT-PV (máy chiếu Projector, phông chiếu, dự phòng máy phát); Trung tâm UT&HTKN (tuyên truyền, chụp ảnh); Đoàn TN (2 tiết mục văn nghệ, cử 10 SV tình nguyện phục vụ tuyên truyền); KH-TC (cử cán bộ phát kinh phí cho Đại biểu)

Nguyễn Thế Hùng

 

T. Hải

Thứ Năm

17/10

 

 - 09:30-10:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất việc chuyển đổi các học phần Từ chương trình tiên tiến sang chương trình đại trà, ngành Khoa học môi trường

TP: BGH (Thầy Điền, thầy Hùng), phòng Đào tạo (Thầy Trung, cô Hà), khoa Môi trường (cô Lan, thầy Hải), VPCCTT (thầy Dương)

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Hải

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Xét tốt nghiệp hệ đại học đợt tháng 10/2019

TP: TP. theo quyết định số:1367/QĐ-ĐHNL-DDT, ngày 27/9/2019

CBị. Phòng đào tạo

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Sáu

18/10

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-17:00: Giảng đường C

Tổ chức bảo vệ luận văn cao học K25 LN

TP: TP.Thành viên các hội đồng theo giấy mời

CBị. Phòng đào tạo(Bộ phận SĐH)

P. Đào tạo

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp số 1 (tầng 5) ĐHTN

Gặp mặt nữ cán bộ quản lý  và nhà khoa học của ĐHTN nhân dịp 20/10

TP: TP: Các Đ/C cán bộ nữ: Hiện là ủy viên BCH Đảng bộ trường, NGND, NGƯT, GS, PGS của trường

ĐHTN

 

 

 - 08:30-10:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây Ba kích.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định và những người quan tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A1

Họp trao đổi về nội dung bài báo của tác giả Bùi Thị Thanh Tâm - Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- Viện trưởng viện NC&PT Lâm nghiệp

- Viện trưởng viện Khoa học Sự sống

- Nhóm tác giả bài báo: Bùi Thị Thanh Tâm và các tác giả khác

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 13:30-17:30: GĐ C

Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý đất đai cho học viên K25

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Họp thông báo cách thức đề xuất nhiệm vụ trong chương trình khoa học cấp Bộ 

Tên chương trình: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây trồng đặc trưng cho các tỉnh miền núi phía Bắc

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

TP: Thành phần:

- Các nhà khoa học có đề xuất đã gửi khi viết thuyết minh chương trình

- Các nhà khoa học dự định đề xuất đề tài

- Những người quan tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 18:00-21:00: Hội trường A

Chương trình kỷ niệm 8 năm ngày thành lập CLB Thanh niên tình nguyện & Vận động hiến máu nhân đạo trường ĐH Nông Lâm

TP: - Đại biểu theo giấy mời

- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV

- CLB  Thanh niên tình nguyện & Vận động hiến máu nhân đạo

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Thứ Bảy

19/10

 

 

 - 07:30-17:00: Giảng đường C

Tổ chức bảo vệ luận văn cao học K25 KHMT

TP: TP. Thành viên các hội đồng theo giấy mời

CBị.Phòng đào tạo (bộ phận SĐH)

P. Đào tạo

 

Thành viên theo giấy mời

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài TTTN lớp DBC-TTY49 và DBC-CTY49 tại trường Cao đẳng KT-KT Điện Biên

TP: Ô. Điền, B. Hằng, Ô. Mạnh (TTĐT), BCN khoa CNTY và các giảng viên được phân công

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-21:00: Sảnh nhà trung tâm

Ngày Hội ẩm thực TUAF - Khoa CNTY

TP: BGH, Đoàn TN, Hội SV, Đại biểu theo giấy mời, BCN khoa, toàn thể CBGV, sinh viên các khóa khoa CNTY.

Phòng HCTC: hỗ trợ loa đài, âm thanh; Phòng QTPV: hỗ trợ ánh sáng và phương án dự phòng mất điện; Phòng CT- HSSV: hỗ trợ đảm bảo an ninh

Từ Trung Kiên

 

Đại biểu theo giấy mời

Chủ Nhật

20/10

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2091
Hôm nay 8586
Hôm qua 14599
Tuần này 34269
Tuần trước 106942
Tháng này 3152640
Tháng trước 3587732
Tất cả 41480412

Lượt truy cập: 41480412

Đang online: 2091

Ngày hôm qua: 14599

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ