Khoa Môi trường
Hội nghị định hướng nghề nghiệpTuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
26/10/2018 16:14 - Xem: 91

Lịch công tác tuần 43 khoa Môi trường: 22/10/2018 - 28/10/2018

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

22/10

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Báo cáo kết quả Dự án nhóm SCA3: Các giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập cho sinh viên ngành CNTY.

TP: Thành phần: Ban giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị; Ban điều hành Aus4skills-TUAF, nhóm SCA3 và toàn thể giáo viên khoa CNTY

Chuẩn bị nội dung: Nhóm SCA3

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00: Phòng họp A3

Họp xét cấp học bổng Khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 cho SV hệ chính quy

Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Bí thư đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, KH-TC, Đào tạo, TTrPC

- Phó khoa phụ trách QLSV các khoa: Nông học, CNTY, CNSH&CNTP, KT&PTNT, LN, QLTN, KHMT

Trần Huê Viên

 

T. Thành

Thứ Ba

23/10

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cao thời kỳ cách mạng 4.0 trong đào tạo sinh viên ngành Khoa học cây trồng và ngành Nông nghiệp công nghệ cao”

Thành phần: - Ban giám hiệu,

- Trưởng các Khoa ,

- TT NNTH&UD,

- Khách mời (có giấy mời)

- Toàn thể CBGV Khoa Nông học (kể cả kiêm nhiệm) 

- Những người quan tâm

KHOA NÔNG HỌC

 

C. Lan

 - 08:00 (23/10)-17:00 (24/10): Hội trường tầng 3 –  TT Học liệu & CNTT

Hội thảo công bằng giới cho học viên nữ

TP: Học viên các hợp phần AASC5 và AASC6 thuộc chương trình Aus4skills của ĐHTN và Trường Đại học Nông Lâm

ĐHTN

 

 

 - 09:00-12:00: Phòng họp A4

Hội thảo với trường đại học Portland State University

Chủ đề hội thảo: Quản trị đại học trong cuộc cách mạng 4.0 - University Governance in the 4.0 Industrial Revolution Era

TP: Thành phần:

- Các giao sư và sinh viên của Trường đại học Portland State University (10 người)

- Lãnh đạo các đơn vị: Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm

- Sinh viên chương trình tiên tiến và các học viên cao học, NCS

- Những người quan tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

C. Lan

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài

TP: Thành phần: Ban giám hiệu; B.Lan (Phòng KHTC), Ô.Thọ (Phòng KHCN&HTQT), Ô.Quang (Phòng QTPV), Ô.Bình (Phòng TTPC), Ô.Hiểu (Phòng HCTC), Ô.Trung (Phòng ĐT), Ô.Tính (Phòng CTHSSV), B.Hằng (TT ĐTTNCXH), Ô.Vận (TT NN&THƯD); B.Tâm, Ô.Toàn (Phòng KT&ĐBCLGD)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

24/10

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Hội trường A

Tập huấn kiến thức về khởi nghiệp

TP: - Đại diện BGH (Ô. Viên)

- BCH Đoàn ĐHTN

- BCH Đoàn trường ĐHNL

- Theo công văn triệu tập của ĐHTN (150 người)

- Sinh viên quan tâm

Trần Hải Đăng

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Tập huấn nghiệp vụ Đánh giá chương trình đào tạo theo AUN

Nội dung: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn, tiêu chí

TP: Thành phần:

-  Đại diện Ban giám hiệu (Ô. Điền, Ô Phùng)

- Cán bộ phòng Khảo thí và ĐBCLGD

- Thành viên hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm chuyên trách của 09 CTĐT: KH&QLMT, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm, Khoa học cây trồng, Quản lý tài nguyên rừng, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học môi trường

Đại học Thái Nguyên

 

Nhóm chuyên trách ngành KHMT

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Tập huấn nghiệp vụ Đánh giá chương trình đào tạo theo AUN (tiếp)

Nội dung: Hướng dẫn viết báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí và thu thập minh chứng

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Cán bộ phòng Khảo thí và ĐBCLGD

- Thành viên hội đồng tự đánh giá, ban thư ký và các nhóm chuyên trách của 09 CTĐT: KH&QLMT, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý đất đai, Công nghệ thực phẩm, Khoa học cây trồng, Quản lý tài nguyên rừng, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học môi trường

Trần Văn Điền

 

Nhóm chuyên trách ngành KHMT

 - 15:00-17:00: Phòng họp T1B, Khoa Quốc tế

Làm việc với đoàn công tác của ĐH Quốc gia Trung ương Đài Loan

TP: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

ĐHTN

 

 

 - 15:30-17:30: Phòng họp A4

Ra mắt câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ phát triển Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thành phần: Ban giám hiệu; Ban chấp hành công đoàn trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; BCH công đoàn bộ phận; toàn thể nữ CBVC nhà trường

Đại biểu khách mời: Dự án Aus4skils; Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên; Hội nữ tri thức tỉnh TN; Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên; các nhà tài trợ chương trình

 

 

Thứ Năm

25/10

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

-Tổng kết công tác tuyển sinh 2018 và xây dựng kế hoạch 2019

- Góp ý Quy định về đánh giá học phần trong đào tạo cho sinh viên chính quy

TP: TP. BGH,Trưởng phó (phòng,viện, trung tâm,BCN các khoa và trưởng, phó bộ môn)

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải, C. Phả, C. Hòa, C. Phương

 - 08:00-17:30: Phòng họp B2

Nhập học SĐH đợt 2

TP: TP. Theo Quyết định

Ông Thái

 

 

 - 08:00 (25/10)-17:00 (26/10): Hội trường tầng 3 - TT Học liệu & CNTT

Hội thảo công bằng giới cho học viên nam

TP: Học viên các hợp phần AASC5 và AASC6 thuộc chương trình Aus4skills của ĐHTN và Trường Đại học Nông Lâm

ĐHTN

 

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A1

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu (thầy Hùng)

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ/thầy Thảo

- VP CTTT: Thầy Dương

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 13:30-17:30: Phòng họp A1

Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ cách mạng 4.0 khoa Môi trường"

TP: - GS.TS. Nguyễn Xuân Hoài chuyên gia AT

      - Đại diện các DN

      - BGH trường ĐHNL

     - Trưởng các khoa, trung tâm, phòng chức năng nhà trường 

      - GV toàn khoa Môi trường

      - NCS, học viên, sinh viên khoa MT

      - Các GV  quan tâm

 

CBVC khoa MT

Thứ Sáu

26/10

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp B2

Nhập học SĐH  đợt 2

TP: TP. Theo quyết định

Ông Thái

 

 

 - 14:00-16:00: Hội trường A

Khai giảng Sau đại học K26 và NCS K21

TP: TP. BGH, Đại diện Lãnh đạo các phòng,viện, trung tâm và các khoa

Cbi. Theo quyết định phân công của hiệu trưởng

Trần Văn Điền

 

C. Lan

Thứ Bảy

27/10

 

 

 

 

 - 07:00-12:00: Hội trường A

Vòng Bán kết Hội thi Sinh viên với Kiến thức nghề lần 2. Chủ đề "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong Chăn nuôi và Thú y"

TP: BGK, Cán bộ GV khoa CNTY, Các đội thi, SV khoa CNTY và những người quan tâm

TS. Phan Thị Hồng Phúc

 

 

 - 07:30-12:00:

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lâm sinh

Hội đồng: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

TP: Giảng đường C

Phòng Đào tạo

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Hội nghị tư vấn NCKH và xét chọn đề tài NCKH của sinh viên khoa Lâm nghiệp năm 2019

TP: - Đại diện Đoàn TN

- Đại diện phòng KH&HTQT

- Đại diện BCN khoa Lâm nghiệp

- BCH LCĐ khoa Lâm nghiệp

- Sinh viên khoa Lâm Nghiệp

Phạm Đức Chính

 

 

 - 08:30-10:30: Phòng họp A3

Chương trình gặp mặt và giao nhận ĐTTN cho lớp HN-DLN46

Ngành: Lâm nghiệp

Hệ đại học VLVH

Niên khóa: 2014 - 2018

TP: BCN khoa Lâm nghiệp, giáo viên được phân công hướng dẫn, Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Huê Viên

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội nghị tư vấn NCKH và xét chọn đề tài NCKH của sinh viên khoa Môi trường năm 2019

TP: - Đại diện Đoàn TN

- Đại diện phòng KH&HTQT

- Đại diện BCN khoa Môi trường

- BCH LCĐ khoa Môi trường

- Sinh viên khoa Môi trường

Hoàng Quý Nhân

 

T. Hải, T. Nhân

Chủ Nhật

28/10

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai

Hội đồng: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội nghị tư vấn NCKH và xét chọn đề tài NCKH của sinh viên khoa Nông học năm 2019

TP: - Đại diện Đoàn TN

- Đại diện phòng KH&HTQT

- Đại diện BCN khoa Nông học

- BCH LCĐ khoa Nông học

- Sinh viên khoa Nông học

Hà Duy Trường

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 11021
Hôm nay 277
Hôm qua 16111
Tuần này 56102
Tuần trước 138099
Tháng này 2922593
Tháng trước 2183953
Tất cả 31219708

Lượt truy cập: 31219708

Đang online: 11021

Ngày hôm qua: 16111

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ