Khoa Môi trường
Chào tân sinh viên K50Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
08/11/2017 11:37 - Xem: 286

Lịch công tác tuần 45 khoa Môi trường: 06/11/2017 - 12/11/2017

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

06/11

 

 - 07:30-08:00: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11

TP: Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT TVHTSV, VP CTĐTCLC;

Trần Văn Điền

 

Cô Lan

 - 08:00-17:00: Phòng họp A3

Kiểm tra 02 năm thực hiện các 9 đề án toàn khóa Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ 2015-2020

TP: -Đoàn kiểm tra ĐU ĐHTN;

- BCH Đảng bộ, Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Các tiểu ban chủ trì các đề án; VP Đảng ủy

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

07/11

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội nghị công tác GVCN&CVHT năm 2017

Thành phần:

- BGH (Ô Điền, Ô Viên, Ô Nông), Bí thư đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm: Đào tạo, CT HSSV, TTrPC, KT&ĐBCLGD, HC-TC, KH-TC, KHCN&HTQT, QT-PV, Trung tâm ĐTTCNXH, Trung tâm NN&THUD

- BCN các khoa, văn phòng CTĐTCLC và tất cả GVCN các lớp trong trường, trợ lý QLSV, trợ lý giáo vụ các khoa

Chuẩn bị: CT HSSV (tổ chức, công tác ANTT), HC-TC (Hội trường A4, nước uống, loa đài, tuyên truyền, khánh tiết); QT-PV (máy chiếu projector, dự phòng máy phát điện), KH-TC (cử cán bộ phát kinh phí), TTrPC (giám sát, điểm danh)

Trần Văn Điền

 

Thầy Thành, cô Hòa, Cô Huệ

GVCN các lớp

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu các đề tài KHCN cấp Trường năm 2016 thực hiện tại Phia Đén, Cao Bằng

TP: Các thành viên Hội đồng (Thầy Trần Văn Điền, Trần Quốc Hưng, Đào Thanh Vân, Trần Minh Quân, Trần Minh Hòa, cô Lưu Thị Xuyến, Lê Minh) và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp số 2 - Nhà điều hành ĐHKTCN

Họp giao ban Đoàn TNCS HCM Đại học Thái Nguyên tháng 11 năm 2017

TP: BTV Đoàn ĐHTN, BTK HSV ĐHTN, Bí thư Đoàn, CT HSV, Cán bộ VP Đoàn các trường ĐH thành viên. Trang phục: Áo Đoàn TN

Đoàn ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp trực tuyến

Họp tổ rà xoát vượt giờ

TP: Theo QĐ số 1516/QĐ-KHTC ngày 23/10/2017: Ô Thơ, bà Hà, Bà Hòa,bà Phượng ( phòng ĐT); Bà Lan, bà Nguyên, bà Trang, bà Hà ( phòng KHTC), bà Tâm ( phòng KT&ĐBCL)

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Họp đoàn VĐV tham dự giải thể thao Đại học Thái Nguyên năm 2017

TP: BGH (Ô. Viên); Đoàn VĐV tham gia giải (Theo danh sách); Ban tổ chức (GS. NT Đặng, TS. NĐ Nhuận, Ths BM Tuấn); Đại diện lãnh đạo các đơn vị (P. QTPV, P. CTHSSV, P. HCTC); Đại điện các tổ chức đoàn thể (CĐ, ĐTN)

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Tư

08/11

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu giáo trình: Vi sinh vật học đại cương, chủ biên: TS. Nguyễn Thị Liên

TP: Theo Quyết định số 1439/QĐ-ĐT ngày 9/10/2017 (Thầy Điền, Thầy Nông, Thầy Trung, Thầy Thơ, Thầy Hoàn, Thầy Thắng, Cô Phúc, Thầy Bình, Thầy Sửu)

 

Trần Văn Điền

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Thẩm định  Đề án mở ngành CTTT - Cử nhân Kinh tế nông nghiệp 

Thành phần: Ô. Điền, Ô. Hùng, Ô. Nông (BGH),  Ô. Trung, Ô. Thơ (PĐT), Ô. Thọ (KHCN-HTQT), B. Đinh Lan (KHTC), Ô. Trung (Khoa KT-PTNT), Ô. Thảo, B. Thanh (VP CTĐTCLC).

 

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Hội đồng nghiệm thu sách tham khảo: Khả năng sản xuất của vịt Cỏ, vịt Khaki Campbell và con lai của chúng nuôi tại Việt Nam, Chủ biên: PGS.TS. Trần Thanh Vân.

TP: Theo Quyết định số 1401/QĐ-ĐT ngày 03/10/2017 (Thầy Điền, Thầy Nông, Thầy Trung, Thầy Thơ, Thầy Hoan, Cô Hoan, Thầy Kiên, Thầy Khoa, Cô Thơm)

 

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Họp chuyên môn Giải Cầu lông, Bóng bàn CBVC, NLĐ Đại học Thái Nguyên

TP: Trưởng đoàn, Huấn luyện viên.

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: phòng họp khoa Môi trường

Semina nội dung:

Nghiên cứu sử dụng than Sinh học sản xuất từ rơm rạ và tro bay để xử lý đất ô nhiễm KLN do khai thác khoáng sản.

Thành phần:

- Giáo viên khoa Môi trường, GV bộ môn Khoa học đất- trường Đại học Nông Lâm

- Giáo viên khoa Môi trường và KH trái đất- trường ĐH Khoa học

- Các giáo viên, sinh viên và học viên cao học quan tâm

TP: Khoa Môi trường;

Đỗ Thị Lan

 

CBGV toàn khoa

 - 14:00-17:00: Phòng họp trực tuyến

Họp tổ rà xoát vượt giờ

 

Theo QĐ số 1516/QĐ-KHTC ngày 23/10/2017: Ô Thơ, bà Hà, Bà Hòa,bà Phượng ( phòng ĐT); Bà Lan, bà Nguyên, bà Trang, bà Hà ( phòng KHTC), bà Tâm ( phòng KT&ĐBCL); Phòng KH-TC

 

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 15:00-17:30: Phòng họp A3

Họp với Công an xã Quyết Thắng-TP. Thái Nguyên: Bàn phương án An ninh trật tự

TP: - Ban giám hiệu (Ô. Viên);  Phòng CT HSSV (Ô. Tính, Ô. Phương, Ô. Lê Tuấn, Ô. Đỗ Tuấn, Ô. Sơn, Ô. Quang, Ô. Thái Hùng); ĐTN, HSV (Ô Lãm, Ô. Lâm) Phòng Kế hoạch -Tài chính (B. Lan)

            - Ban công an xã Quyết Thắng

 

Trần Huê Viên

 

 

 - 16:00-17:30: PH Khoa CNSH và CNTP

Kiện toàn cán bộ quản lý Bộ môn Công nghệ Sinh học - Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

TP: Tổ công tác theo QĐ (Ô. Duy, B. Ngân, B. Hoa, Ô. Sơn, B. Quyên); Ban Chi ủy, BCN Khoa CNSH và CNTP; Toàn thể CBGV Bộ môn Công nghệ Sinh học - Khoa CNSH & CNTP (kể cả GVKN và CBHĐ hưởng lương Nhà trường > 1 năm).

Nguyễn Văn Duy

 

 

Thứ Năm

09/11

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: PH Số 1 ĐHTN

Họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên

TP: Thành viên HĐ Đại học (Ô. Điền)

ĐHTN

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Tổ chức gặp mặt với 23 sinh viên hoàn thành chương trình thực tập 7 tháng tại Nhật Bản năm 2017

TP: 23 Sinh viên thực tập TN

Hoàng Thị Bích Thảo

 

 

 - 08:00-17:00: Khách sạn Crown

Tập huấn Phương pháp Khuyến nông cho cán bộ Khuyến nông cấp tỉnh, huyện khu vực miền núi phía Bắc

TP: Khoa KT&PTNT; Đại diện TT KNQG, TT Khuyến nông các tỉnh, huyện, Đại diện BGH và các cá nhân quan tâm

Hà Quang Trung

 

 

 - 10:00-10:30: Phòng họp A1

Làm việc với Đại sứ quán Pháp

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- VP chương trình ĐTCLC

- Thầy Châu (Trung tâm thuỷ sản)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 10:30-11:30: Phòng họp A1

Đại sứ quán Pháp giới thiệu những cơ hội học bổng và các trường đại học của Pháp

TP: Thành phần:

- Cán bộ giáo viên trẻ có nguyện vọng học thạc sỹ, tiến sỹ

- Sinh viên chương trình ĐT CLC

Phạm Bằng Phương

 

 

Thứ Sáu

10/11

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐHTN: “Nghiên cứu dự báo và giải pháp phòng trừ mối hại gỗ tại Đại học Thái Nguyên” - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tuyên

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 2, ĐHTN

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017

TP: Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế; Chuyên viên làm công tác pháp chế.

ĐHTN

 

 

 - 14:00-14:30: Phòng họp A3

Họp BTV Đoàn TNCS HCM trường ĐHNL

TP: BTV Đoàn trường. Trang phục: Áo ĐTN

Bùi Đình Lãm

 

Thầy Đăng

 

 - 14:30-17:30: Phòng họp A3

Họp Giao ban BCH Đoàn - HSV trường ĐHNL tháng 11 năm 2017

TP: Đại diện BGH, Đại diện phòng CTHSSV, BCH Đoàn - BCH HSV trường, Bí thư các LCĐ, CT LCH (trưởng vắng phó thay), Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm, thường trực VP Đoàn TN. Trang phục: Áo ĐTN

Bùi Đình Lãm

 

Thầy Đăng

Thứ Bảy

11/11

 - 07:30-17:30: Giảng đương C

Tổ chức hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ ngành chăn nuôi

TP: Các thành viên hội đồng theo quyết định

CBị, Bộ phận SĐH, phòng đào tạo

CT. Hội đồng

 

 

Chủ Nhật

12/11

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành khoa học cây trồng

TP: Các thành viên hội đồng theo quyết định

C bị. Bộ phận SĐH, phòng đào tạo

CT. Hội đồng

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2145
Hôm nay 6323
Hôm qua 13333
Tuần này 78236
Tuần trước 83271
Tháng này 2475847
Tháng trước 2520678
Tất cả 28540866

Lượt truy cập: 28540866

Đang online: 2145

Ngày hôm qua: 13333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ