Khoa Môi trường
chúc mừng 20-10Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
03/12/2017 21:12 - Xem: 367

Lịch công tác tuần 49 khoa Môi trường: 04/12/2017 - 19/11/2017

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

04/12

 

 

 

 

 

 - 07:30-07:50: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 12

TP: Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT TVHTSV, VP CTĐTCLC

BGH

 

C. Lan

 - 08:00-11:00:  - QLKH&HTQT - Phòng TTPC

Kiểm kê tài sản cuối năm: Phòng QLKH&HTQT;  Phòng TTPC.

TP: Thành phần:

 - Theo QĐ số 560 QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

 - Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 08:30-10:00: Phòng họp A3

Họp BTV ĐU, BGH

TP:  CV VP Đảng ủy

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp A1

Tiếp đoàn Trường Đại học Yang Ming, Đài Loan

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Phùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Phương, Cô Hương

- Đại diện BCN Khoa CNSH&CNTP

- VP CTĐTCLC: Cô Thanh

- Cộng tác viên HTQT: Khoa Nông học, Khoa Lâm nghiệp

Trần Văn Phùng

 

 

 - 14:00-17:00: Đoàn TN, Hội SV; Phòng KT&ĐBCL.

Kiểm kê tài sản cuối năm: Đoàn TN, Hội SV; Phòng KT&ĐBCL.

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:30-17:00: Hội trường Khoa CNSH-CNTP

Làm việc với đoàn của GS. Chi Ying Huang - Đại học Yang Minh  (Đài Loan) và Serminar: Application of Biotechnology in Pharmacy

TP: KHoa CNSH-CNTP: BCN Khoa CNSH-CNTP, Lãnh đạo các bộ môn, toàn bộ giáo viên khoa CNSH-CNTP, Các ứng viên phỏng vấn: (Giảng viên và sinh viên ngành CNSH, CNTP, CNTP chương trình tiên tiến) những người quan tâm

Đoàn Công tác của GS. Chi Ying Huang Đại học Yang Ming - Đài Loan

Khoa CNSH-CNTP

 

 

Thứ Ba

05/12

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng QT-PV; VP Đảng ủy

Kiểm kê tài sản cuối năm:  Phòng QTPV; VP Đảng ủy.

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp Đảng ủy

TP: Toàn thể Đảng ủy viên

BTV ĐU

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng CTHSSV; Phòng Đào tạo.

Kiểm kê tài sản cuối năm: Phòng CTHSSV; Phòng Đào tạo.

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Giao ban tháng 12/2017

TP: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị.

BGH

 

C. Lan

Thứ Tư

06/12

 

 - 08:00-11:00: Khoa KT&PTNT; KHoa Nông học; Khoa Cơ bản.

Kiểm kê tài sản cuối năm: Khoa KT&PTNT; Khoa Nông học; Khoa Cơ bản.

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:00-17:00: Khoa Môi trường; Khoa Lâm nghiệp.

Kiểm kê tài sản cuối năm: Khoa Môi trường; Khoa Lâm nghiệp.

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

T. Thành, C. Ly, C. Mỳ

Thứ Năm

07/12

 

 

 

 - 08:00-09:00: Khoa QLTN; Trung tâm ĐTTNCXH.

Kiểm kê tài sản cuối năm: Khoa QLTN; Trung tâm ĐTTNCXH.

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:00-17:00: Trung tâm NN&THƯD

Kiểm kê tài sản cuối năm: Trung tâm NN&THUWD.

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp số 1 - ĐHTN

Họp giao ban ĐTN-HSV Tháng 12/2017

TP: BTV Đoàn ĐHTN, BTK HSV ĐHTN, Bí thư Đoàn, CT HSV và cán bộ VP Đoàn - Hội các trường ĐH thành viên; trang phục: Áo ĐTN

Đoàn ĐHTN

 

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Họp xét duyệt HS tuyển sinh VB2, liên thông hệ VLVH tại Trường TC NN&PTNT Quảng Trị ngành Lâm nghiệp

Họp xét duyệt HS bổ sung hệ VLVH tại Trường ĐHNL các ngành LN, CNTY

TP: Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Viên, Ô. Kiên, B. Nga (TTĐT), Ô. Tính (HSSV), Ô. Thạnh KT&ĐBCL), Ô. Bình (TTPC), B. Lan (KHTC), B. Dung (KHCB), Ô. Hưng (LN), B. Phúc (CNTY)

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Sáu

08/12

 

 

 

 - 08:00-09:00: Khoa CNTY

Kiểm kê tài sản cuối năm: Khoa CNTY

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:00-14:30: Phòng họp A3

Họp BTV Đoàn trường ĐHNL

TP: BTV Đoàn TN

Bùi Đình Lãm

 

T. Đăng

 - 14:00-17:00: Khoa CNSH&CNTP

Kiểm kê tài sản cuối năm: Khoa CNSH&CNTP

TP: Thành phần:

- Theo QĐ số 560QĐ/QT-PV ngày 10/11/2017.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:30-17:30: Phòng họp A3

Họp giao ban Đoàn thanh niên tháng 12/2017

TP: BCH Đoàn trường

Bùi Đình Lãm

 

T. Đăng

Thứ Bảy

09/12

 

 

 

Chủ Nhật

10/12

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 12551
Hôm nay 16941
Hôm qua 12002
Tuần này 38746
Tuần trước 106239
Tháng này 2542596
Tháng trước 2520678
Tất cả 28607615

Lượt truy cập: 28607696

Đang online: 12617

Ngày hôm qua: 12002

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ