Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
02/01/2019 09:11 - Xem: 306

Lịch công tác tuần 51 khoa Môi trường (17/12 - 23/12/2018)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

17/12

 

 

 

 

- 06:00-17:00: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội

Tham dự hội thảo tập huấn về quản lý trường đại học trong bối cảnh tự chủ

TP: Thành phần:Thầy Điền, Thầy Hùng, Thầy Thọ, Thầy Bình (TTPC), thầy Thơ, cô Ngân (Tổ chức), cô Hương (kế toán trưởng)

Aus4skills và QUT

 

 

- 08:00-11:00: TT Tài nguyên môi trường miền núi; TT Nghiên cứu phát triển Nông lâm nghiệp miền núi

Kiểm kê tài sản các đơn vị: TT Tài nguyên môi trường miền núi; TT Nghiên cứu phát triển Nông lâm nghiệp miền núi

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số: 686 QĐ/QT-PV.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của các đơn vị: TT Tài nguyên môi trường miền núi; TT Nghiên cứu phát triển Nông lâm nghiệp miền núi.

Phòng QTPV

 

 

- 08:00-17:00: VP trung tâm ĐTTNXH

Kiểm điểm đảng viên chi bộ Trung tâm ĐTTNCXH

TP: Đại diện BCH Đảng bộ (Đ/c Phan Thị Thu Hằng), Toàn thể đảng viên chi bộ

Phan Thị Thu Hằng

 

 

- 14:00-17:00: TT Đào tạo và phát triển quốc tế; Chương trình Tiên tiến.

Kiểm kê tài sản các đơn vị: TT Đào tạo và phát triển quốc tế; Chương trình Tiên tiến.

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số: 686 QĐ/QT-PV.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị:TT Đào tạo và phát triển quốc tế; Chương trình Tiên tiến.

Phòng QTPV

 

 

- 14:00-17:00: Phòng họp A3

Kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ, cấp Đại học

Thành phần:

+ Đại học Thái Nguyên: Theo quyết định số 2398 ngày 22/11/2018

+ Trường ĐH Nông Lâm: Đại diện Ban giám hiệu (ô. Phùng), phòng KHCN&HTQT (B. Minh, B. Xiêm), phòng KHTC (B. Lan), chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Đại học (chủ nhiệm đề tài vắng mặt, thư ký đề tài tham dự).; Phòng KHCN&HTQT

Đại học Thái Nguyên

 

 

Thứ Ba

18/12

 

 

 

 

 

 

- 08:00-17:00: Phòng Hành chính- Tổ chức

Kiểm kê tài sản đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định số 686QĐ/QTPV;

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức.

Phòng QTPV

 

 

- 08:00-17:00: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội

Tham dự hội thảo tập huấn về quản lý trường đại học trong bối cảnh tự chủ

TP: Thành phần:Thầy Điền, Thầy Hùng, Thầy Thọ, Thầy Bình (TTPC), thầy Thơ, cô Ngân (Tổ chức), cô Hương (kế toán trưởng)

Aus4skills và QUT

 

 

- 13:30-17:00: Văn phòng khoa KT&PTNT

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ quản lý năm 2018 chi bộ Khoa KT&PTNT

TP: Đại diện Đảng ủy (Đ/c Trần Huê Viên), toàn thể đảng viên trong chi bộ KT&PTNT

Hà Quang Trung

 

 

- 13:30-21:00: Phòng họp Khoa Nông học

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên và chi bộ khoa Nông học

TP: Thành phần: Đại diện BCH Đảng bộ (Đ/c Lê Sỹ Trung)

Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa Nông học

Nguyễn Viết Hưng

 

 

- 14:00-17:00: Phòng KT&ĐBCKGD

Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên năm 2018

TP:

Thành phần: Đại diện BCH Đảng bộ (Đ/c Nguyễn Chí Hiểu), toàn thể cán bộ đảng viên Phòng KT&ĐBCLGD

Trần Thị Thanh Tâm

 

 

- 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên của Phòng QTPV năm 2018

TP: Thành Phần: Đại diện BCH Đảng bộ (Đ/c Trần Văn Phùng),Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QTPV

Nguyễn Hưng Quang

 

 

- 16:30-17:00: Phòng họp A3

Xét CNTN cho các lớp:

LSB-TCNTY47

LSB-TQLDD47

LSB-BQLDD47

PTB-TCNTY47

TP: Thầy Viên, Thầy Tính (CT HSSV), Thầy Bình (TTPC), Cô Tâm (KT &ĐBCLGD), Cô Hương (KTT), Cô Thủy (QLTN), Cô Phúc (CNTY), Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Huê Viên

 

 

Thứ Tư

19/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 07:30-11:30:

1. Kết nạp đảng viên mới

2. Kiểm điểm, đánh giá, phân loại  Đảng viên chi bộ khoa QLTN, năm 2018

Thành phần: Đại diện BCH Đảng bộ trường (Đ/c Nguyễn Thế Hùng), Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa QLTN

TP: Vũ Thị Thanh Thuỷ;

 

 

- 07:30-16:30: Phòng họp Khoa KHCB

1. Kết nạp ĐV mới

2. Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại ĐV năm 2018 của chi bộ Khoa KHCB

TP: Thành phần: Đại diện BCH Đảng bộ Nhà trường (Đ/c Lê Sỹ Trung), toàn thể Đảng viên thuộc chi bộ Khoa KHCB

 

 

- 08:00-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị: Xét duyệt chuẩn đầu ra và nội dung các học phần ngành Khoa học Cây trồng và Nông nghiệp công nghệ cao

TP: Phòng Đào tạo; BGH; PGS.TS. Trần Văn Điền, PGS.TS. Nguyễn Thúy Hà, Khách mời (Theo giấy mời) và Toàn thể CBGV khoa Nông học

KHOA NÔNG HỌC

 

 

- 08:00-11:30: Phòng họp Khoa CNSH-CNTP

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên năm 2018 Khoa CNSH-CNTP

TP. Đại diện BCH Đảng bộ (Đ/c Trần Văn Phùng), Toàn thể đảng viên chi bộ Khoa CNSH-CNTP

Nguyễn Văn Duy

 

 

- 08:00-17:00: Phòng họp khoa Lâm nghiệp

Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên chi bộ Khoa Lâm nghiệp năm 2018

Đại diện BCH Đảng bộ (Đ/c Trần Quốc Hưng), toàn thể đảng viên khoa Lâm nghiệp

Chi ủy khoa Lâm nghiệp

 

 

- 08:00-10:00: PH số 3, ĐHTN

Họp BTV ĐU ĐHTN

TP: Uỷ viên BTV (Thầy Điền)

ĐHTN

 

 

- 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội nghị kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên chi bộ P. TTPC năm 2018

TP: Đại diện BCH Đảng ủy (Đ/c Đặng Xuân Bình), toàn thể cán bộ đảng viên P. TTPC

Đặng Xuân Bình

 

 

- 08:00-16:00: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên chi bộ Trung tâm ĐT&PTQT

TP: Thành phần:

-Đại diện BCH Đảng ủy (đ/c Hoàng Thị Bích Thảo), Toàn thể cán bộ, Đảng viên chi bộ Trung tâm ĐT&PTQT;

- BCH Đảng ủy trường

Hoàng Thị Bích Thảo

 

 

- 08:00-17:00: Viện KHSS

Kiểm kê tài sản tại đơn vị: Viện KHSS

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số: 686 QĐ/QT-PV.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị: Viện KHSS

Phòng QTPV

 

 

- 08:00-17:00: Phòng họp khoa CNTY

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên chi bộ khoa CNTY, năm 2018

TP: Đại diện BCH Đảng ủy trường (Đ/c Trần Huê Viên)

TP: Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa CNTY

Bí thư Chi bộ

 

 

- 08:00-17:30: Phòng họp khoa MT

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên chi bộ khoa MT

Thành phần:

-Toàn thể cán bộ Đảng viên chi bộ khoa MT

- Cán bộ, Đảng viên TT Địa tin học

- BCH Đảng ủy trường (Đ/c Đỗ Thị Lan)

 

Toàn thể cán bộ Đảng viên chi bộ khoa MT

 

- 14:00-17:30: Phòng họp A1

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá và phân loại đảng viên Chi bộ Phòng KHCN&HTQT

TP: Thành phần:

- Đại diện BCH Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Thế Hùng)

- Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Phòng KHCN&HTQT (Phòng KHCN&HTQT, Trung tâm Ươm tạo CN và Hỗ trợ khởi nghiệp, VP CTTT)

Bí thư chi bộ

 

 

- 14:00-17:30: Phòng họp A3

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá và phân loại đảng viên Chi bộ Phòng HCTC

Thành phần:

- Đại diện BCH Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Chí Hiểu)

- Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Phòng HCTC

Nguyễn Chí Hiểu

 

 

- 14:30-17:00: Trung tâm học liệu

Chương trình gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo ĐHTN với các chuyên gia, giảng viên, SV nước ngoài đang công tác, học tập tại ĐHTN nhân dịp Giáng sinh và đón năm mới 2019

TP: Đại diện phòng KHCN; TT ĐT&PTQT; chuyên gia và học viên đang học tập và làm việc tại ĐH Nông Lâm

ĐHTN

 

 

- 17:30-21:00: Văn phòng Đoàn TN - Hội SV

Hội nghị BCH Đoàn trường v/v triển khai công tác kiểm điểm phân loại Đảng viên năm 2018

TP: - BCH Đoàn trường

- Bí thư các LCĐ

Trần Hải Đăng

 

Thứ Năm

20/12

 

 

 

 

 

 

 

- 07:30-10:00: Hội trường A

Nội dung: Gặp mặt giáo viên và học sinh lớp 12 Trường PTTH Ba Vì - Hà Tây

Thành phần: Giáo viên Khoa Quản lý tài nguyên (theo phân công)

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

 

- 08:00-11:00: Khoa CNSH&CNTP

Kiểm kê tài sản của đơn vị: Khoa CNSH&CNTP

TP: Thành phần:

- Theo quyết định số: 686 QĐ/QT-PV.

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị: Khoa CNSH&CNTP

Phòng QTPV

 

 

- 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội nghị BCH Công đoàn trường V/v Triển khai công tác kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên năm 2018 và xây dựng nghị quyết quý 1/2019

TP: Đại diện BCH Đảng ủy; Ủy viên BCHCĐ Trường; Chủ tịch các CĐBP; UBKTCĐ

Đặng Xuân Bình

 

 

- 08:00-11:00: VP đơn vị

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên năm 2018 Chi bộ Trung tâm Thủy sản

TP: Đại diện BCH Đảng bộ (Đ/c Trần Văn Phùng) Đảng viên trong chi bộ;

Vũ Văn Thông

 

 

- 08:00-11:00: Phòng họp A2

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá và phân loại đảng viên Chi bộ Phòng KHTC

Thành phần:

- Đại diện BCH Đảng ủy (Đ/c Đinh Ngọc Lan)

- Toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ Phòng KHTC

Đinh Ngọc Lan

 

 

- 08:00-11:30: Phòng họp B2

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên năm 2018 phòng đào tạo

TP: Đại diện BCH Đảng bộ: Đ/c Lê Sỹ Trung TP. Đảng viên trong chi bộ

Lê Sỹ Trung

 

 

- 08:00-17:30: Phòng họp A3

Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên chi bộ phòng CT HSSV năm 2018

Thành phần: Đại diện Đảng ủy Trường:  Đ/c Nguyễn Quang Tính; Toàn thể Đảng viên chi bộ

Nguyễn Quang Tính

 

 

- 08:00-17:30: Tầng 3, Thư viện

Hội nghị kiểm điểm và đánh giá phân loại Đảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng

TP: Đại diện BCH Đảng ủy (Đ/c Nguyễn Thế Hùng), Đảng viên trong chi bộ

Bí thư chi bộ

 

 

Thứ Sáu

21/12

 

 

 

 

- 07:30-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo học bổng chính sách và chính sách hỗ trợ chi phí học tập

đối với học sinh, sinh viên

TP: Thành phần: BGH (ô. viên) Theo triệu tập của BTC Hội thảo

Bộ GD&ĐT - ĐHTN

 

 

- 07:30-11:00: Trung tâm học liệu

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

TP: Đại diện BTV ĐHTN;đại diện BTV/BCH Đảng bộ trường; Chủ nhiệm và phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trường; CB văn phòng cấp ủy

ĐHTN

 

 

- 08:00-09:30: Phòng họp A3

Nghiệm thu hàng năm dự án Khuyến nông Trung ương: “Xây dựng mô hình trồng dong riềng giống mới và thâm canh tổng hợp tại miền núi phía Bắc”

- Chủ nhiệm dự án: PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

TP: Thành phần: Các thành viên Hội đồng theo quyết định, các cá nhân quan tâm

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hồng

 

 

- 08:00-11:00: Phòng KHTC

Kiểm kê tài sản tại đơn vị: Phòng KHTC.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định số 686QĐ/QTPV;

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị:Phòng KHTC

Phòng QTPV

 

 

- 14:00-17:00: Phòng QTPV

Kiểm kê tài sản tại đơn vị: Phòng QTPV.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định số 686QĐ/QTPV;

- Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị:

Phòng QTPV

 

 

Thứ Bảy

22/12

 

 

 

Chủ Nhật

23/12

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4277
Hôm nay 14591
Hôm qua 17661
Tuần này 122332
Tuần trước 116788
Tháng này 3437976
Tháng trước 3454571
Tất cả 40471597

Lượt truy cập: 40471646

Đang online: 4296

Ngày hôm qua: 17661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ