Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcKhoa Nông học - 50 năm Một chặng đường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Bộ môn Bộ môn Rau-Hoa-Quả
21/06/2012 08:56 - Xem: 3580

BỘ MÔN RAU - HOA - QUẢ

Bộ môn Rau-Hoa-Quả thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

 

I. Giới thiệu tổng quát
1.1 Tên bộ môn: Bộ môn Rau-Hoa-Quả thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
* Điện thoại : 0280 3851.424
* Email:  bomonrauhoaqua@yahoo.com
 1.2 Quá trình hình thành và phát triển (Sơ lược lịch sử)
 

II. Nhân sự bộ môn

01 Phó giáo sư, 03 tiến sỹ, 03 nghiên cứu sinh, 03 thạc sỹ, 02 kỹ sư.

1. Thông tin cá nhân

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Hướng nghiên cứu

E-mail và điện thoại cá nhân

1

TS. Nguyễn Thế Huấn

Trưởng bộ môn

Cây ăn quả

E-mail: huantn09@gmail.com

ĐT: 0912.479.928

Lý lịch khoa học

2

TS. Đặng Thị Tố Nga

Phó bộ môn
 

Hoa và cây cảnh

E-mail: ngadangto@gmail.com

ĐT: 0912.805.989

Lý lịch khoa học

3

TS. Nguyễn Thị Thúy Hà

Phó trưởng khoa

Cây rau

Cây hoa

E-mail: Hatram377@yahoo.com

ĐT: 0912.973.729 

Lý lịch khoa học

4

Ths. Lương Kim Oanh

 

Cây ăn quả

E-mail: luongt.kimoanh@gmail.com

ĐT: 0983.855.564

Lý lịch khoa học

5

Ths. Hà Minh Tuân

  

- Cây ăn quả

- Cây hoa

E-mail: tuan_hatn@yahoo.com

ĐT: 0979.759.141

Lý lịch khoa học

6

Ths. Hà Việt Long

 

Cây rau

Cây hoa

E-mail: vietlongtuaf@yahoo.com.vn;

ĐT: 0915 080.630

Lý lịch khoa học

7

Ths. Hà Duy Trường

 

Hoa và cây cảnh

Email: haduytruong_nltn@yahoo.com;

ĐT: 0982.263.909

Lý lịch khoa học

8

Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Hoa và cây cảnh

Email: hiennguyen_jsc@yahoo.com

ĐT: 0917.685.608

Lý lịch khoa học

9

Ths. Hoàng Khánh Tâm

 

Hoa và cây cảnh

Email:khanhtamtnu@gmail.com

ĐT: 0915.707.866

10

KS. Tô Xuân Lâm

 

Cây ăn quả

Email: toxuanlam@tuaf.edu.vn

ĐT: 0984.304.877

Lý lịch khoa học

11

KS. Bùi Đình Tráng

 

Hoa và cây cảnh

Email: buidinhtrang@tuaf.edu.vn

ĐT: 0915.220.269

Lý lịch khoa học

12

PGS.TS. Đào Thanh Vân

Phó phòng QLĐT SĐH

Cây ăn quả và Cây hoa

Email: vannga01@yahoo.com

ĐT: 0912.039.940

Lý lịch khoa học

 

 

III. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu Khoa học

3.1. Hoạt động đào tạo

(1) Chuyên ngành tham gia đào tạo

(a) Bậc Đại học:

- Chuyên ngành Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan (Horticulture and landscaping)

- Chuyên ngành Khoa học cây trồng (Crop science)  

- Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (Technical teacher training)

(b) Sau đại học:

            - Bậc thạc sỹ: tham gia đào tạo:

            Chuyên ngành trồng trọt: (Mã số 60.62.01.01) (Crop science

 - Bậc tiến sỹ:

  Chuyên ngành: trồng trọt: (Mã số 62.62.01.01) (Crop science) 

 

(2) Các môn học tham gia đào tạo

(2.1) Bậc Đại học:

- Chuyên ngành Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan

 

STT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kỹ thuật trồng cây ăn quả

2

2

Cây rau

2

3

Kỹ thuật trồng hoa

2

4

Nhập môn ngành công nghệ RHQ & cảnh quan

2

5

Nguyên lý thiết kế cảnh quan

2

6

Thết kế và tạo dựng cảnh quan I

2

7

Dinh dưỡng, giá thể và kiểm soát môi trường trong nhà có mái che

2

8

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế cảnh quan

2

9

Thiết kế hoa nghệ thuật

2

10

Thương hiệu và Thị trường Nông sản

 

 11

Rèn nghề I: Kỹ năng cơ bản và quản lý sản xuất trong lĩnh vực RHQ và CQ

12

Rèn nghề nghiệp II: Kỹ năng nghề nghiệp về sản xuất trong nhà có mái che

3

13

Thực tập nghề nghiệp 1:Thực hiện quy trình sản xuất 1 cây trồng cụ thể

2

14

Thực tập nghề nghiệp 2: Thăm quan mô hình tiên tiến ngoài sản xuất

1

15

Thực tập tốt nghiệp ngành RHQ cảnh quan

10

 

- Chuyên ngành Trồng trọt:

                     

STT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kỹ thuật trồng cây ăn quả

2

2

Cây rau

2

3

Kỹ thuật trồng hoa

2

4

Thương hiệu và thị trường Nông sản

2

5

Cây dược liệu

2

6

Nguyên lí sản xuất cây trồng trong nhà có mái che

2

 

           

- Chuyên ngành Hoa viên- cây cảnh:

                         

STT

Môn học

Số tín chỉ

1

Kỹ thuật trồng hoa

4

2

Kỹ thuật cây cảnh                                   

4

3

Kỹ thuật trồng hoa lan                       

3

4

Chế tác bon sai

2

5

Quy hoạch và thiết kế cảnh quan

2

6

Du lịch sinh thái

2

7

Cây xanh đô thị

2

8

Nhân giống hoa-cây cảnh

2

9

Nghệ thuật cắm hoa

2

 10

Nguyên lí sản xuất cây trồng trong nhà có mái che

11

Bảo quản hoa sau thu hoạch

2

12

Thương hiệu và Thị trường Nông sản

 

13

Thực tập nghề nghiệp 1: tại cơ sở sản xuất hoa, cây cảnh

4

14

Thực tập nghề nghiệp 2: Học tập các thành tựu và ứng dụng 1 quy trình kỹ thuật hoa-cây cảnh ngắn ngày

6

15

Thực tập nghề nghiệp 3: Quy hoạch và thiết kế cảnh quan

2

16

Thực tập tốt nghiệp ngành Hoa viên- cây cảnh

10

 

           

(2.2) Sau đại học:

Chuyên ngành Kỹ thuật trồng trọt: (Mã số 60.62.01.01)

                         Môn học Hoa, cây cảnh- 2TC

                         Môn học  Cây rau -      2 TC

                         Môn học Cây ăn quả            2 TC

   Môn học Công nghệ sau thu hoạch  2TC

                     

(2.3) Các kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây:

- Hướng dẫn Nghiên cứu sinh :

               5 nghiên cứu sinh trong đó có 2 NCS đã bảo vệ thành công luận án

- Hướng dẫn Học viên cao học :

              Khoảng hơn 110 học viên đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp

- Hướng dẫn Sinh viên đại học :

              Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp hơn 600 sinh viên các khóa thuộc chuyên ngành Trồng trọt, Hoa viên- cây cảnh của khoa Nông học đã tốt nghiệp ra trường.

3.2. Hoạt động nghiên cứu KH

3.2.1.   Đề tài độc lập cấp nhà nước

1. “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý và xây dựng mô hình sản xuất rau, thuỷ sản an toàn tại Thái Nguyên”.

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thúy Hà

- Thời gian thực hiện từ năm 2010-2013

2.  “Khai thác và phát triển nguồn gen cây có múi bưởi Đại Minh, quýt Sen đặc sản nguồn gốc Yên Bái”.

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thế Huấn

- Thời gian thực hiện từ năm 2011-2015

3.2.2. Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên (cấp Bộ)

1. “Nghiªn cøu øng dông chÕ phÈm sinh häc trong s¶n xuÊt rau an toµn t¹i Th¸i Nguyªn”

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thúy Hà

            - Thời gian thực hiện từ năm 2003-2005

2. “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất hoa cúc tại Thái Nguyên”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

            -  Thời gian thực hiện từ năm 2004-2016

3. “Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật đối với hoa đồng tiền Hà Lan tại Thái Nguyên”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

            -  Thời gian thực hiện từ năm 2006-2008

4. “Nghiên cứu ứng dụng sản xuất củ giống hoa Lily tại miền núi phía Bắc Việt Nam”

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Đặng Thị Tố Nga

            - Thời gian thực hiện từ năm 2008-2009

5. “Nghiªn cøu kü thuËt ghÐp nh»m s¶n xuÊt cµ chua tr¸i vô t¹i Th¸i Nguyªn”

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thúy Hà

            - Thời gian thực hiện từ năm 2010-2011

6. “Khảo nghiệm một số loại rau ôn đới tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng”

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thúy Hà

            - Thời gian thực hiện từ năm 2010-2011

7.Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Sa Điền (TQ)tại một số vùng MN phía Bắc VN

-  Chủ nhiệm đề tài. ThS. Lương Thị Kim Oanh

            - Thời gian thực hiện từ năm 2010-2011

8. “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tính chất đất và biện pháp canh tác tới năng suất, chất lượng của giống chè Kim Tuyên tại một số tiểu vùng khí hậu của Thái Nguyên”.

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thế Huấn

- Thời gian thực hiện từ năm 2011-2012

3.2.3. Đề tài cấp cơ sở (cấp trường)

1. Đề tài cấp trường trọng điểm mã số  T2008-TĐ “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và nhân giống hồng Quangju tại Nguyên Bình-Cao Bằng”.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Đào Thanh Vân.

- Thời gian thực hiện năm 2008

2. “Nghiên cứu sử dụng chế phẩm điều hòa sinh trưởng tới quá trình sinh trưởng phát triển của Violét tại Thái Nguyên”

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

- Thời gian thực hiện năm 2006

3. “Nghiên cứu xử lý ra hoa trái vụ cho cây dứa”

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Kim Oanh

- Thời gian thực hiện năm 2006

4. “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương vụ đông tại Thái Nguyên”.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Việt Long

- Thời gian thực hiện năm 2006

5. “Nghiên cứu xây dựng vườn tiêu bản dáng, thế cây cảnh tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Duy Trường

- Thời gian thực hiện năm 2009

6. “Nghiên cứu xây dựng vườn tiêu bản cây xương rồng cảnh tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Duy Trường

- Thời gian thực hiện năm 2010

7.”Thu thập một số giống cây ăn quả tại trường ĐHNNL Thái Nguyên

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lương Thị Kim Oanh

- Thời gian thực hiện năm 2012  

3.2.3. Dự án với các tỉnh

1. “Qui hoạch phát triển và trồng thử nghiệm một số giống cam quýt mới tại Hàm Yên, Tuyên Quang”.

-  Chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Đào Thanh Vân

- Thời gian thực hiện từ năm 2007-2011

2. “Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng phục vụ phát triển vùng hồng 1.000 ha của tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2015”.

-  Chủ nhiệm dự án. TS. Nguyễn Thế Huấn

-  Thời gian thực hiện từ năm 2011-2015

3.3. Hợp tác quốc tế.

1. Dự án Việt Nam-Hà Lan

“Phân tích thực trạng và các biện pháp giải quyết vấn đề du canh du cư của cộng đồng người Mông huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn  (VNRP)”

-  Chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Thúy Hà

-  Thời gian thực hiện từ năm 2002-2004

2. Đề tài Nghị định thư Việt Nam-Trung Quốc

“Nghiên cứu bệnh greening và trồng khảo nghiệm một số giống cam mới tại Hàm Yên, Tuyên Quang”

 -  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2009-2012

3. Đề tài Chương trình Năng lượng tái tạo của tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) hợp tác với cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp Việt Nam.

“Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm sinh học cho sản xuất chè tại Thái Nguyên”

-  Chủ nhiệm đề tài. ThS. Hà Minh Tuân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2006-2007

4. Đề tài thuộc chương trình Hỗ trợ nghiên cứu khoa học của quỹ Rockefeller Foundation

“Nghiên cứu ảnh hưởng của các chính sách đến sản xuất và xuất khẩu chè tại Thái Nguyên”

-  Chủ nhiệm đề tài. ThS. Hà Minh Tuân

 -  Thời gian thực hiện năm 2007

5. Đề tài thuộc chương trình Hỗ trợ nghiên cứu khoa học của quỹ Rockefeller Foundation

“Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán cam tại Hàm Yên, Tuyên Quang”

-  Chủ nhiệm đề tài. ThS. Hà Minh Tuân

 -  Thời gian thực hiện năm 2008

6. Đề tài thuộc chương trình Hỗ trợ nghiên cứu cây trồng bản địa của Quỹ nghiên cứu thực vật Australia

“Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức xử lý nhiệt độ lạnh đến sự phát triển hoa của hai giống hoa cúc bản địa Australia”

-  Chủ nhiệm đề tài. ThS. Hà Minh Tuân

-  Thời gian thực hiện năm 2009-2010

VI. Chuyển giao KHKT nông nghiệp vào sản xuất:

 1. “Nghiên cứu qui trình thâm canh cây na tại Chi Lăng, Lạng Sơn”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2002-2004

2. “Nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt các loài hoa giá trị cao tại Lạng Sơn”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2004-2006

3. “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại TP Lạng Sơn”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2004-2006

 4. “Nghiên cứu nhân giống cây ăn quả đặc sản tại Cao Bằng”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2004-2006

5. “Nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt các loài hoa giá trị cao tại Bắc Kạn”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2005-2006

6. “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật hạn chế hiện tượng rụng quả và nâng cao năng suất, chất lượng xoài tại Yên Minh, Hà Giang”.

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2006-2007

7. “Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và phát triển bưởi Phục Hoà, Cao Bằng”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2007-2011

8. “Thử nghiệm kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam quýt tại Bạch Thông, Bắc Kạn”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2008-2010

9. “Xây dựng mô hình sản xuất một số giống cây ăn quả ôn đới (đào, hồng) tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng”

-  Chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Đào Thanh Vân

 -  Thời gian thực hiện từ năm 2010-2012

 

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Thư ngỏ
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Đang online 317
Hôm nay 7808
Hôm qua 12381
Tuần này 7808
Tuần trước 81375
Tháng này 2491602
Tháng trước 3294874
Tất cả 36769172

Lượt truy cập: 36769172

Đang online: 317

Ngày hôm qua: 12381

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ