Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Bộ môn Bộ môn Bảo vệ thực vật
21/06/2012 09:19 - Xem: 3128

BỘ MÔN SINH THÁI VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Bộ môn Sinh thái và Bảo vệ thực vật thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

 

 

I. Giới thiệu tổng quát

* Địa chỉ: Bộ môn Sinh thái và Bảo vệ thực vật thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

* Điện thoại: 0280 3851.424

* Email:   khoanonghoc_tuaf@yahoo.com

II. Nhân sự bộ môn

01 Giáo sư, 01 PGS, 04 tiến sỹ, 01 nghiên cứu sinh, 02 thạc sỹ

Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn chính

Địa chỉ liên lạc

(Điện thoại & Email)

1

GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

Phó hiệu trưởng

Trồng trọt

0988 396 577

tnngoan@gmail.com

Lý lich khoa hoc

2

TS. Nguyễn Thị Mão

Trưởng BM

BVTV, trồng trọt

0912 710 771

cogiaothuytn@yahoo.com

Lý lich hoa hoc

3

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Phó khoa

Trồng trọt

0280.3751219

hathuyduc2002@yahoo.com

Lý lich khoa hoc

4

Ths. Nguyễn T.Phương Oanh

 

BVTV, trồng trọt

 

0912239334

oanhdhnl@yahoo.com.vn

Lý lich khoa hoc

5

TS. Dương Thị Nguyên

 

BVTV, trồng trọt

0945514967

nguyentuaf1@gmail.com

Lý lich khoa hoc

6

Ths. Bùi Lan Anh

 

BVTV, trồng trọt

0973.051.734

lyanh.bui@gmail.com

Lý lich khoa hoc

7

Ths. Lê Thị Kiều Oanh

Phó BM

BVTV, trồng trọt

0978 626 877

lkoanh77@gmail.com

Ly lich khoa hoc

8

TS. Nguyễn Đức Thạnh

 

BVTV, trồng trọt

0989153954

thanhnl_tn@yahoo.com

Lý lich khoa hoc

9

TS. Lê Sỹ Lợi

 

Khoa học CT

0912551516

Lesyloi@yahoo.com

Lý lich khoa hoc

 

III. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu Khoa học

3.1. Hoạt động đào tạo

(1) Chuyên ngành tham gia đào tạo:

(a) Bậc đại học

- Chuyên ngành Khoa học cây trồng (Crop science)

- Chuyên ngành Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan (Horticulture and landscaping)

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học (Biotechnology)

- Chuyên ngành quản lý đất đai (Land management)

- Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (Technical teacher training)

(b) Sau đại học:

- Bậc thạc sỹ: Chuyên ngành trồng trọt: (Mã số 60.62.01.01) (Crop science)

- Bậc tiến sỹ: Chuyên ngành trồng trọt: (Mã số 62.62.01.01) (Crop science) 

(2) Các môn học tham gia đào tạo

(2.1) Bậc Đại học:

- Chuyên ngành Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan

 

STT

Môn học

Số tín chỉ

1

Bệnh cây đại cương

2

2

Côn trùng đại cương

2

3

Hóa BVTV

2

4

Hệ thống nông nghiệp

2

5

Sinh thái môi trường

2

 

- Chuyên ngành Trồng trọt:

STT

Môn học

Số tín chỉ

1

Bệnh cây đại cương

2

2

Côn trùng đại cương

2

3

Hóa BVTV

2

4

Hệ thống nông nghiệp

2

5

Sinh thái môi trường

2

6

Canh tác học

2

7

Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)

2

8

Nông nghiệp hữu cơ

1

9

Khí tượng nông nghiệp

2

 

- Chuyên ngành Công nghệ sinh học:

         Môn học: Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật, 2 tín chỉ

- Chuyên ngành Quản lý đất đai:

         Môn học: Phương pháp tiếp cận khoa học, 2 tín chỉ

         Môn học: Hệ thống nông nghiệp

- Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp:

         Môn học: Bảo vệ thực vật, 2 tín chỉ

(2.2) Sau đại học:

Chuyên ngành Kỹ thuật trồng trọt: (Mã số 60.62.01.01)

                         Môn học: Bảo vệ thực vật - 2TC

(2.3) Các kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây: 

- Hướng dẫn  nghiên cứu sinh: 05

- Hướng dẫn học viên cao học: 21 +1+1

- Hướng dẫn sinh viên đại học: + 10  + 25+13            

3.2. Hoạt động nghiên cứu KH

3.2.1. Liệt kê các công trình nghiên cứu KHCN của bộ môn đã và đang triển khai trong 10 năm trở lại đây.

- Đề tài cấp Bộ:

+ Khảo nghiệm, khu vực hoá giống sắn mới có triển vọng ở một số tỉnh miền Bắc Việt nam. B2002-02-12, 2002-2003.

Chủ trì: GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

+ Nghiên cứu xác định giống và tổ hợp phân bón thích hợp cho giống cà chua mới tại Thái Nguyên, B2005-02-69

  Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Mão

+ Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và khả năng phát triển khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn. 2003-2005. Kết quả nghiệm thu loại xuất sắc.

 Chủ trì: TS.  Lê Sỹ Lợi

+ Nghiên cứu trồng rau thủy canh công nghệ cao trong điều kiện nhà có mái che sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. 2010-2011. Đã nghiệm thu cơ sở.

 Chủ trì: TS.  Lê Sỹ Lợi

+ Nghiên cứu mốt số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất gấc tại Thái Nguyên  2009 - 2010.

         Chủ trì: TS. Nguyễn Viết Hưng

+ Nghiên cứu sử dụng một số cây che phủ trong canh tác đất dốc ở Yên Bái. 2009 - 2010.

Chủ trì: TS. Nguyễn Viết Hưng; 

+ Nghiên cứu trồng sắn theo các  phương thức khác nhau, ảnh hưởng của các liều lượng phân đạm ở phương thức trồng sắn lấy lá và các phương pháp chế biến lá sắn tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên  (2009 - 2010).

Chủ trì: TS. Nguyễn Viết Hưng

+ Nghiên cứu và ứng dụng cây xoan Neem và chế phẩm Vineem 1500EC trong phòng trừ sâu Myzus pericae Brevicoryne brassicae hại rau thập tự tại Thái Nguyên . 2009 - 2010.

Chủ trì: Ths. Bùi Lan Anh, Tham gia: TS. Nguyễn Viết Hưng

- Đề tài cấp nhà nước:

+ Ứng dụng công nghệ sinh học vào chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng chống chịu góp phần xoá đói giảm nghèo cho khu vực miền núi phía Bắc Việt nam.2006-2008.

          Chủ trì: GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

+ Nghiên cứu phát triển giống sắn làm nguyên liệu sản xuất tinh bột và nhiên liệu sinh học: 2011-2014.

Chủ trì: GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

+ Nghiên cứu khai thác nguồn gen cây men rượu địa phương của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam, nhằm phục vụ cho công nghiệp chế biến rượu cổ truyền và cồn sinh học”. (2010 - 2012)

     Chủ trì: TS. Nguyễn Viết Hưng

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch phát triển vùng trồng chè Oolong, chè xanh chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên”.  (2010 – 2013). 

Chủ trì: TS. Nguyễn Viết Hưng

+ Nghiên cứu biện pháp canh tác sắn bền vững trên đất dốc tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai 2009 -2011. 

Chủ trì: TS. Nguyễn Viết Hưng

3.2.2. Định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

- Tuyển chọn và phát triển được từ 01- đến 02 giống sắn mới làm nguyên liệu sản xuất tinh bột và nhiên liệu sinh học

- Nghiên cứu hoàn thiện qui trình quản lý tổng hợp (ICM) đối với một số loại cây trồng cho các tỉnh Trung du miến núi phía Bắc Việt Nam

- Các nghiên cứu về quản lý sâu bệnh hại cho cây cao lương phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học.

IV. Hợp tác quốc tế.

V. Chuyển giao KHKT nông nghiệp vào sản xuất.

- Phát triển vùng sắn nguyên liệu phục vụ chế biến nhiên liệu sinh học( Bio-Ethanol) tại tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình

 

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 7728
Hôm nay 6821
Hôm qua 14565
Tuần này 104179
Tuần trước 105908
Tháng này 3639189
Tháng trước 0
Tất cả 42265484

Lượt truy cập: 42265484

Đang online: 7728

Ngày hôm qua: 14565

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ