Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcKhoa Nông học - 50 năm Một chặng đường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Khóa luận tốt nghiệp ĐH
20/06/2012 20:19 - Xem: 2232

DANH MỤC KHÓA LUẬN VÀ CHUYÊN ĐỀ K39A TT

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                   DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM CHUYÊN ĐỀ TN  LỚP 39ATT

 Trường ĐH Nông Lâm                                      Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-ĐT ngày …./…./2010

                                                                                         Thời gian TTTN: Từ  1/7/2010  đến 31/12//2010

TT

Tên đề tài

Tên giáo viên HD

Tên sinh viên

1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ thu năm 2010 tại ĐHNL Thái Nguyên

Đỗ Ngọc Oanh

Lăng Thị Nguyệt

 

2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ thu năm 2010 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Đỗ Ngọc Oanh

Dương Văn Đắc

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa đặc sản Khẩu nậm xít tại Bắc Hà, lào Cai.

Nguyễn Thị Lân

Liêu Thanh Hùng

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa đặc sản Khẩu nậm xít tại Bắc Hà, lào Cai.

Nguyễn Thị Lân

Nguyễn Văn Quý

 

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ khoảng cách gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của tổ hợp ngô lai A7, vụ thu năm 2010 tại Tuyên Quang

Luân Thị Đẹp

Hà Thị Mỵ

 

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ khoảng cách gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của tổ hợp ngô lai A7, vụ thu năm 2010 tại ĐHNL

Luân Thị Đẹp

Bùi Ngọc Thuân

7

 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số dòng bưởi tứ bội tại Phú Lương – Thái Nguyên

Trần Đình Hà

Ngô Xuân Bình

Hoàng T.Thanh Hương

8

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số dòng bưởi nhị bội tại Phú Lương – Thái Nguyên

Trần Đình Hà

Ngô Xuân Bình

Vũ Thị Nhu

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển của tổ hợp ngô lai A7 vụ thu 2010 tại Thái Nguyên

Nguyễn T. Mai Thảo

 

Nguyễn Tiến Sơn

 

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển của tổ hợp ngô lai A7 vụ thu 2010 tại Thái Nguyên

Nguyễn T.  Mai Thảo

Dương Thị Nguyên

Nguyễn Trung Hiếu

11

So sánh một số giống đậu tương vụ đông tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến

Phạm Thị Ngọc Hoa

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương E0898 trong vụ thu đông 2010 tại ĐHNL Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyên

Nguyễn Thị Tỵ

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương ĐT26 tại Mường Khương, Lào Cai.

Trần Trung Kiên

Đào T. Thanh Bình

14

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số tổ hợp ngô lai vụ Thu Đông 2010 tại Đan Phượng – Hà Nội

Trần Trung Kiên

Nguyễn T.Thanh Thủy

15

Nghiên cứu sử dụng than bùn cho lúa tại xã Cốc San huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Thu Huyền

Đặng Văn Minh

Trần Đức Mạnh

16

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi đặc sản tại Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền

Nguyễn Hữu Thọ

Lục Văn Kỳ

17

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến dịch hại và năng suất của giống cà chua triển vọng trong vụ Đông Xuân 2010 – 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mão

Nguyễn Đức Thạnh

Bùi Thị Thanh Thủy

18

So sánh một số giống lúa cạn có triển vọng tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mão

Nguyễn Đức Thạnh

Đoàn Phi Trường

19

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững tại Bảo Yên – Lào Cai

Nguyễn Viết Hưng

Bùi Văn Công

20

Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc tại Thanh Sơn – Phú Thọ

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn Hữu Thắng

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, khoảng cách gieo trồng đến sinh trưởng – phát triển và năng suất của tổ hợp ngô lai triển vọng vụ thu năm 2010 tại Bắc Kạn

Nguyễn Thị P. Oanh

Vương Văn Đại

 

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của tổ hợp ngô lai triển vọng vụ thu năm 2010 tại Bắc Kạn

Nguyễn Thị P. Oanh

Hà Ngọc Hoàng

23

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của tổ hợp ngô lai A7 vụ thu 2010 tại Tuyên Quang

Dương Thị Nguyên

Nguyễn Hà Dung

 

24

Nghiên cứu mật độ và khoảng cách gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất ngô lai A7 vụ thu 2010 tại Hà Giang

Dương Thị Nguyên

Giáp Xuân Cảnh

25

Nghiên cứu sử dụng một số loài thực vật (cây dại) trong phòng trừ một số loại sâu hại chính trên rau bắp cải vụ Đông Xuân 2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Nguyễn Thị Luyến

 

26

Nghiên cứu sử dụng một số loài cây lâm nghiệp trong phòng trừ một số loài sâu hại chính trên rau bắp cải vụ Đông Xuân sớm 2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Lê Quang Hưng

27

Nghiên cứu sử dụng một số cây cảnh trong phòng trừ một số loài sâu hại chính trên rau bắp cải vụ Đông Xuân chính vụ 2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn

Bùi Lan Anh

Lê Quang Hiếu

 

28

Nghiên cứu sử dụng một số cây nông nghiệp trong phòng trừ một số loại sâu hại chính trên rau bắp cải vụ Đông Xuân chính vụ 2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn

Bùi Lan Anh

Triệu Mạnh Dũng

29

Nghiên cứu sử dụng một số cây lâm nghiệp trong phòng trừ một số loại sâu hại chính trên rau bắp cải vụ Đông Xuân chính vụ 2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh

Bùi Lan Anh

Hà Thu Dung

 

30

Nghiên cứu sử dụng một số cây nông nghiệp trong phòng trừ một số loại sâu hại chính trên rau bắp cải vụ Đông Xuân sớm  2010 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh

Bùi Lan Anh

Hà Văn Thạch

 

31

Nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số giống ngô lai tại ĐHNL

Phan Thị Vân

Nguyễn Thị Tuyết

32

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại ĐHNL

Phan Thị Vân

Vũ Thị Thủy

33

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa lai tại ĐHNL

Đặng Quý Nhân

Nguyễn Kim Chi

34

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại ĐHNL

Đặng Quý Nhân

Nguyễn Mạnh Trung

35

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng trồng tại Pác bó Cao Bằng

Nguyễn Thế Huấn

Lương Kim Oanh

 

36

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phân bón vi lượng đến năng suất và phẩm chất chè trung du tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Huấn

Lê Thị Thu Giang

37

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống lạc TB 25 tại ĐHNL

Ma Thị Phương

Chu Mạnh Tuấn

38

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số đậu tương tại ĐHNL

Ma Thị Phương

Lê Thế Hoàng

 

39

Nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác sắn trên đất dốc tại Phú Thọ.

Hoàng Kim Diệu

Hoàng Văn Chung

Phùng Thị Đào

 

40

Nghiên cứu một số biện pháp sản xuất chế biến chè an toàn tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Hoàng Văn Chung

Đàm Trung Thành

 

41

Nghiên cứu khả năng tiếp hợp của bưởi Diễn trên các loại gốc ghép khác nhau tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hoàng Kim Diệu

Nguyễn Hữu Thọ

Hoàng Văn Thanh

 

42

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số giống chè mới trồng ở Thái Nguyên

Hoàng Văn Chung

Trần Thị Duyên

43

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số giống chè mới tại Sông Cầu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên

Phạm Thị Xoan

44

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương ĐT26 tại Mường Khương, Lào Cai

Dương Trung Dũng

Lê Thị Hải Anh

45

Nghiên cứu giống cây bạch đàn lai bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại Quảng Ninh

Dương Trung Dũng

Ngô Xuân Bình

Nguyễn Trung Kiên

46

So sánh một số giống lúa cạn tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Đỗ Nha Trang

47

Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch sinh dưỡng và độ thông khí đến sinh trưởng của rau thủy canh

Hoàng Bích Thảo

Nông Thanh Ngọc

48

Khảo sát các dòng giống sắn mới có tiềm năng đạt năng suất cao tại xã Vân Du – Đoan Hùng – Phú Thọ

Trần Ngọc Ngoạn

Bùi Thị Nguyên

49

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại ĐHNL

Hà Văn Ngoãn

Lê Thị Hảo

50

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác rau bằng phương pháp thủy canh tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lê Sỹ Lợi

Nguyễn Hùng Cường

 

51

Đánh giá một số đặc điểm của các giống lúc cạn đã thu thập tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Đức Thạnh

Bế Thị Kim Duyên

52

Nghiên cứu ảnh hưởng của các kỹ thuật che mưa đến hoa đồng tiền vụ hè thu năm 2010 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Đào Thanh Vân

 

Lưu Thị Kim Liên

53

Nghiên cứu áp dụng qui trình thâm canh đối với cam sành và theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển một số giống cam quýt mới tại Hàm Yên, Tuyên Quang

Đào Thanh Vân

Đoàn Ngọc Linh

54

Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống cam sành Hàm Yên trên đất  trồng cam chu kỳ 2

Đào Thanh Vân

Hoàng Văn Nam

55

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để trồng rau cải bắp trái vụ tại Phia Đén - Nguyên Bình- Cao Bằng

Nguyễn Thúy Hà

Nguyễn Tiến Thái

56

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để trồng rau su hào trái vụ tại Phia Đén - Nguyên Bình- Cao Bằng

Nguyễn Thúy Hà

Nguyễn Công Cường

57

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi Phục Hoà vi ghép đỉnh sinh trưởng tại Cao Bằng

Lương Thị Kim Oanh

Hoàng Thị Kim Cúc

58

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi Sa Điền tại một số vùng sinh thái

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Bích Hoa

59

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển một số giống cà chua nhập nội tại Thái Nguyên

Hà Việt Long

Nguyễn Thuý Hà

Hoàng Trường Anh

60

Nghiên cứu sử dụng phân bón lá và chất ĐHST cho hoa Lily tại Thái Nguyên

Hà Việt Long

Đào Thanh Vân

Vũ Chí Công

61

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh cây chuối nuôi cấy mô tại Bắc Kạn

Hoàng Khánh Tâm

Đào Thanh Vân

Nguyễn Tiến Dũng

62

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất Lily trong chậu tại Viên Nghiên cứu rau Quả

Hoàng Khánh Tâm

Đào Thanh Vân

Hoàng Thu Linh

63

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Trần Văn Điền

Vũ Anh Tuấn

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Thư ngỏ
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Đang online 3081
Hôm nay 2061
Hôm qua 13161
Tuần này 15222
Tuần trước 95100
Tháng này 3242420
Tháng trước 0
Tất cả 36409069

Lượt truy cập: 36409090

Đang online: 3085

Ngày hôm qua: 13161

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ