Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcKhoa Nông học - 50 năm Một chặng đường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Khóa luận tốt nghiệp ĐH
20/06/2012 20:23 - Xem: 2157

DANH MỤC KHÓA LUẬN VÀ CHUYÊN ĐỀ K39B TT

 

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                               DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM CHUYÊN ĐỀ TN LỚP 39B TT

 Trường ĐH Nông Lâm                                                 Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-ĐT ngày …./…./2011

      Thời gian TTTN: Từ  1/1/2011  đến 30/6/2011

TT

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Sinh viên

1

Nghiên cứu khả năng giâm cành của một số giống Chè tại Nghệ An

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Mai Thị Tình

2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng, giống Đậu tương có triển vọng vụ Xuân 2011 tại trung tâm đậu đỗ viện KHKTVN, Thanh Trì HN

Luân Thị Đẹp

TS.Trần Thị Trường

Vũ Thị KimDung

3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số giống Cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Luân Thị Đẹp

Nguyễn Việt Hưng

4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số giống Cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Luân Thị Đẹp

Ngô Văn Tĩnh

5

Nghiên cứu mật độ trồng giống Đậu tương E085-10 trong vụ Đông 2010 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến

Lê Thị Hoài

6

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống Đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên

Trần Văn Điền

Triệu Thị Hoa

7

Đánh giá sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống Lúa chịu hạn có triển vọng tại Đại Từ – Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Hồng

Nguyễn Mạnh Cường

8

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống Ngô lai nhập nội từ Trung Quốc vụ Đông 2010

Trần Trung Kiên

Dương Thị Thanh Hoa

9

Nghiên cứu sử dụng bồ hòn trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải tại Đồng Hỷ Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền

Dương Minh Hưng

10

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô đường tại trường ĐHNL Thái Nguyên vụ xuân 2011

Phạm Thị Thu Huyền

Lã Thị Chuyên

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Đạm bón đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua triển vọng vụ Xuân Hè 2011

Nguyễn Thị Mão

Hà Văn Dinh

12

So sánh một số dòng giống sắn có triển vọng tại trường ĐHNL

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn Thị Oanh

13

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Đạm bón thúc cho giống sắn KM98-7 tại trường ĐHNL

Nguyễn Viết Hưng

Lục Thị Vân

14

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân Đạm bón thúc cho Ngô vụ Xuân tại trường ĐHNL

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn Tuấn Anh

15

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Ngô đường vụ Đông 2010 tại thái Nguyên

Nguyễn Thị Phương Oanh

Hoàng Thị Hằng Nga

16

Nghiên cứu đặc điểm ra lộc, hoa của một số giống cam quýt nhập nội tại Phú Lương

Dương Thị Nguyên

Lê Ngọc Hưng

17

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống mận có triển vọng và đánh giá con lai ở một số tổ hợp lai trên cây mận tại Bắc Hà - LC

Lê Thị Kiều Oanh

 

Ma Thị Loan

 

18

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống mận có triển vọng và đánh giá con lai ở một số tổ hợp lai trên cây mận tại Bắc Hà - LC

Lê Thị Kiều Oanh

Hoàng Kim Oanh

19

Nghiên cứu sử dụng cà độc dược trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Ngô Thị ánh Ngọc

20

Nghiên cứu sử dụng hành dược trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Dương Thị Hanh

21

Nghiên cứu sử dụng gừng trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Lưu Thị Thanh Huyền

22

Ảnh hưởng của các tổ hợp NPK đến sinh trưởng, năng suất của một số giống Cao lương nhập nội tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Trần Ngọc Ngoạn

Nguyễn T Thùy Trang

23

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Ngô lai có triển vọng tại Thái Nguyên

Phan Thị Vân

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

24

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Ngô mới tại Thái Nguyên

Phan Thị Vân

Nông Thị Nương

25

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Ngô đường tại Thái Nguyên

Phan Thị Vân

Phạm Thị Hằng

26

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và kỹ thuật bón phân đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè

Hoàng Văn Chung

Hoàng Thị Hiên

27

Nghiên cứu ảnh hưởng của chủng loại phân bón và kỹ thuật bón tới năng suất, sinh trưởng và chất lượng chè

Hoàng Văn Chung

Đinh Thúy Hảo

28

Nghiên cứu tổng lượng Đạm bón thúc cho Ngô vụ Xuân 2011 tại Đồng Hỷ – Thái Nguyên

Hoàng Kim Diệu

Đoàn Thị Hoa Quỳnh

29

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống Đậu tương DD2101 tại Lào Cai

Ma Thị Phương

Đinh Thị Minh

30

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống Đậu tương Đ2101 tại Lào Cai

Ma Thị Phương

Phạm Thị Cài

31

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Ngô đường vụ Xuân 2011 tại Thái Nguyên

Hà Văn Ngoãn

Ngô Văn Dương

32

Nghiên cứu sử dụng... trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải tại Đồng Hỷ Thái Nguyên

Dương Trung Dũng

Nguyễn Giang Nam

33

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng và kỹ thuật bón các loại phân vô cơ tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè tại Nông trường Chè Sông Cầu Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên

Nguyễn Thế Huấn

Đỗ Thị Ngần

34

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng và kỹ thuật bón các loại phân hữu cơ tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè tại Nông trường Chè Sông Cầu Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên

Hoàng Văn Chung

Trần Công Luân

35

Nghiên cứu lai tạo một số tổ hợp lúa lai F1 giữa TGMS 103,135 với một số dòng bố có khả năng chịu hạn

Đặng Quý Nhân

Ngô Thị Huế

36

Đánh giá sinh trưởng, phát triển cho một số dòng Lúa mới chọn tạo có khả năng chịu rét đời F2 tại trường ĐHNL

Đặng Quý Nhân

Nguyễn Thị Lan Hương

37

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống Cam, quýt có triển vọng tại Hàm Yên – Tuyên quang

Đào Thanh Vân

Lê Thị Nga

38

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống Đào có triển vọng tại Nguyên Bình, Cao Bằng

Đào Thanh Vân

Chu Hồng Việt

39

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen ổi trong vườn cam và thâm canh cây Cam tại Hàm Yên –Tuyên Quang

Đào Thanh Vân

Trần Thị Phương Yên

40

Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh, cải tạo vườn chuối tây tại Bắc Kan

Đặng Thị Tố Nga

Nguyễn Thị Huyền

41

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của chuối nuôi cấy mô tại Bắc Kan

Hoàng Khánh Tâm

Đinh Thị Linh

42

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của chuối tây trồng chồi tại Bắc Kan

Hoàng Khánh Tâm

Phạm Bá Tuấn

43

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón qua lá đến Hoa Lan Kiếm trầm mộng tại Nguyên Bình, Cao Bằng

Đặng Tố Nga

Triệu Vương Hùng

44

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến hoa Lan Kiếm trầm mộng tại Nguyên Bình, Cao Bằng

Đặng Tố Nga

Lê Thị Thuý

45

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của Bưởi Sa Điền tại Cao Bằng

Lương Thị Kim Oanh

Lê Hoàng

46

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến hoa Lily tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Vũ Thị Thanh Hoa

47

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại chất điều hòa sinh trưởng đến hoa Lily tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Quyên

48

Nghiên cứu ảnh hưởng các biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của Lan Hồ Điệp tại Thái Nguyên

Hà Duy Trường

Vũ Ngọc Duy

49

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật với một số dòng giống cam có triển vọng tại thái Nguyên

Hà Duy Trường

Trần Quang Giang

50

Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất rau tại huyện Phú Bình – Thái Nguyên

Nguyễn Thúy Hà

Dương Văn Ngọc

51

Xác định thời gian cách ly thực tế đối với phân đạm trên rau cải xanh tại Thái Nguyên

Nguyễn Thúy Hà

Dương Văn Sơn

52

Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất rau tại huyện Phổ Yên – Thái Nguyên

Nguyễn Thúy Hà

Nguyễn Việt Duy

53

Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất rau tại huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên

Nguyễn Thúy Hà

Dương Đình Thắng

54

Xác định thời gian cách ly thực tế đối với phân đạm trên đậu đỗ tại Thái Nguyên

Hà Việt Long

La Thị Huyền Trang

55

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống Bưởi Diễn tại Tân Yên, Bắc Giang

Nguyễn Thế Huấn

Vũ Thị An

56

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống mạn nhập nội tại Ngân Sơn, Bắc Kan

Nguyễn Thế Huấn

Lý Thị Thủy

57

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sinh học của cây cam sành trồng xen ổi tại Bắc Quang, Hà Giang

Nguyễn Thế Huấn

Trần Thái Thuận

58

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân vi lượng đến năng suất, sản lượng, chất lượng chè Kim Tuyên tại huyện Đồng Hỷ, TN

Nguyễn Thế Huấn

Lê Khánh Phượng

59

Nghiên cứu các loại giá thể trồng rau thủy canh trong nhà có mái che tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Lê Sĩ Lợi

Phạm Văn Biên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Thư ngỏ
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Đang online 7609
Hôm nay 7412
Hôm qua 12381
Tuần này 7412
Tuần trước 81375
Tháng này 2491206
Tháng trước 3294874
Tất cả 36768776

Lượt truy cập: 36768776

Đang online: 7609

Ngày hôm qua: 12381

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ