Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Khóa luận tốt nghiệp ĐH
20/06/2012 20:25 - Xem: 2082

DANH MỤC KHÓA LUẬN VÀ CHUYÊN ĐỀ K39R TT

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                         DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM CHUYÊN ĐỀ TN  LỚP 39RTT

 Trường ĐH Nông Lâm                                           Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-ĐT ngày …./…./2011

      Thời gian TTTN: Từ  1/1/2011  đến 30/5//2011 

 

TT

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Sinh viên

1

Nghiên cứu mật độ một số giống Cao Lương tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Đỗ Ngọc Oanh

Lữ Văn Quỳnh

 

2

Đánh giá một số dòng lúa mới chọn lọc vụ Xuân 2010 tại Thái Nguyên

 

Đỗ Ngọc Oanh

Giàng A Dê

3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số giống Cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Luân Thị Đẹp

Lò Văn Chủ

4

Nghiên cứu mật độ cấy một số giống lúa chịu rét tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Đinh Đại Từ

5

Nghiên cứu thời vụ cấy một số giống lúa chịu rét tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Nông Văn Sản

6

 

Nghiên cứu bón phân cho Ngô tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Vừ A Chứ

7

Nghiên cứu bón phân cho Ngô theo tình trạng dinh dưỡng tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Giàng A Cậu

8

Nghiên cứu mật độ trồng giống Đậu tương E085-10 trong vụ Xuân 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến

Trịnh Quý Huy

9

So sánh một số giống Đậu tương vụ xuân 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến

Lô Văn Bính

10

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của gốc ghép Bưởi Diễn trong vụ xuân 2011 tại Phú Lương - Thái Nguyên

Lưu Thị Xuyến

Vi Văn Đại

11

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số giống Cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Trần Văn Điền

Vừ A Lậu

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời kỳ bón phân đối với một số giống Cao lương nhập nội từ Nhật Bản tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Hoàng Thị Bích Thảo

Tếnh Lão Sĩ

13

Nghiên cứu ảnh hưởng các thời vụ gieo dòng bố AK01 đến sản xuất hạt giống F1 lúa lai hai dòng tổ hợp Thái ưu 1 tại Thái Nguyên

Phạm Văn Ngọc

Lô Văn Cấp

14

Nghiên cứu đặc điểm một dòng bố mẹ phục vụ chọn tạo lúa lai hai dòng tại Thái Nguyên.

Trần Đình Hà

Tô Thị Dung

15

Đánh giá một số dòng lúa mới chọn lọc từ giống Nông lâm 7 vụ mùa 2010 tại Thái Nguyên

Trần Đình Hà

 

Phùng Thị Hà

16

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật với 1 số giống bưởi có triển vọng

Trần Đình Hà

Hoàng Lục Hiếu

17

Đánh giá một số tổ hợp lai hai dòng vụ Xuân 2010 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

Giàng A Của

18

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống Ngô lai nhập nội từ Trung Quốc vụ Xuân 2011 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

Giàng Mí Mua

19

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại cây trồng xen đến dịch hại và năng suất của giống cà chua triển vọng vụ Xuân Hè 2011

Nguyễn Thị Mão

Tô Thị Tấm

20

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua triển vọng vụ Xuân Hè 2011

Nguyễn Thị Mão

Phạm Thị Hiên

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Kali bón đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua triển vọng vụ Xuân Hè 2011

Nguyễn Thị Mão

Đinh Thị Thương

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón cho giống sắn KM94 tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai

Nguyễn Viết Hưng

Lò Văn Thiết

23

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển của một số giống Cao lương nhập nội tại trường ĐHNL Thái Nguyên                         

Trần Ngọc Ngoạn

Lý Thị Hồng Thương

24

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân NPK đến sinh trưởng và phát triển của cây Cao lương tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Dương Thị Nguyên

Lùng Văn Phòng

25

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và phát triển của các giống Cao lương ngọt vụ Xuân 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Dương Thị Nguyên

Thào Văn Súa

26

Đánh giá một số đặc điểm nông học của các giống Lúa cạn thu thập tại các tỉnh miền núi phía bắc

Nguyễn Đức Thạnh

Ma Thị Nê

27

Nghiên cứu nhu cầu phân bón cho các giống Cao lương ngọt tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Phương Oanh

Mạc Thị Bé

28

Nghiên cứu diễn biến sâu bệnh hại Cao lương và biện pháp phòng trừ tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Phương Oanh

Vi Văn Tư

29

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật với một số giống Cam có triển vọng tại Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh

Triệu Thị Phương Thảo

30

Đánh giá sinh trưởng, phát triển tập đoàn giống Lúa cạn, chịu hạn tại ĐHNL Thái Nguyên

Đặng Quý Nhân

Tải Minh Cường

31

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ tới sinh trưởng, năng suất của giống Lúa J01 tại Thái Nguyên

Đặng Quý Nhân

Hoàng Văn Công

32

Nghiên cứu ảnh hưởng của phẩm cấp chè nguyên liệu tới chất lượng chè thành phẩm

Hoàng Văn Chung

Giàng Thị Sáo

33

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ thu hái chè đến chất lượng chè thành phẩm

Hoàng Văn Chung

Ma Thị Thuận

34

Nghiên cứu tổng lượng Đạm bón thúc cho Ngô vụ Xuân 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Hoàng Kim Diệu

Hoàng Văn Tùng

35

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Ngô lai tại Thái Nguyên

Ma Thị Phương

Lục Mùi Ghiển

36

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống Ngô lai tại Thái Nguyên

Phan Thị Vân

Thào A Lử

37

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống chè tại Thái nguyên

Dương Trung Dũng

Triệu Văn Dũng

38

Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật bón thúc phân Đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất Ngô vụ xuân tại trường ĐHNL

Dương Trung Dũng

Dương Thị Hà

39

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và phát triển của một số giống Hồng có triển vọng tại Nguyên bình – Cao bằng

Đào Thanh Vân

Bế Văn Tuyên

40

Nghiên cứu mật độ, khoảng cách trồng của giống Lúa miến ngọt “Silk” nhập nội từ Bang Queensland, Australia tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Hà Minh Tuân

Sùng Mí Sò

41

Nghiên cứu mật độ, khoảng cách trồng của giống Lúa miến ngọt “Sugar drip” nhập nội từ Bang Queensland, Australia tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Hà Minh Tuân

Vi Thị Hiệu

42

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển của Bưởi Sa Điền tại Bắc Giang

Lương Thị Kim Oanh

Phạm Mạnh cường

43

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển của Bưởi Sa Điền tại Thái Nguyên

Lương Thị Kim Oanh

Lô Thị Kim Oanh

44

Kỹ thuật thâm canh lúa SRI tại Thái Nguyên

Đỗ T.Ngọc Oanh

Tẩn Lao San

45

Xác định thời gian cách ly thực tế đối với phân đạm trên cà chua trồng tại Thái Nguyên

Hà Việt Long

Nông Văn Truyền

 

                                                                                   Thái nguyên, ngày 26 tháng 1 năm 2011    

                                                                                                             

                                                                                                       

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 1195
Hôm nay 7012
Hôm qua 14890
Tuần này 68870
Tuần trước 171967
Tháng này 3012902
Tháng trước 4013583
Tất cả 38744364

Lượt truy cập: 38744364

Đang online: 1195

Ngày hôm qua: 14890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ