Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Khóa luận tốt nghiệp ĐH
01/07/2012 16:35 - Xem: 2564

DANH MỤC KHÓA LUẬN VÀ CHUYÊN ĐỀ K40A TT

 

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                           DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM CHUYÊN ĐỀ TN  LỚP 40ATT

 Trường ĐH Nông Lâm                                                    Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-ĐT ngày …./…./2011

      Thời gian TTTN: Từ  15/8/2011  đến 31/12//2011

TT

Tên đề tài

Tên giáo viên HD

Tên sinh viên

1

So sánh một số giống đậu tương mới trong vụ Đông năm 2011 tại trường ĐHNL TN

Lưu Thị Xuyến

Diêm Công Mạnh

2

Nghiên cứu của liều lượng bón Đạm đến ST PT của giống Đậu tương E0_8510 trong vụ Đông 2011 tại trường ĐHNL TN

Lưu Thị Xuyến

Nguyễn T Nhật Lệ

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến ST PT của giống Đậu tương E0_8510 trong vụ Đông 2011 tại trường ĐHNL TN

Lưu Thị Xuyến

Lê Thị Thu Thủy

4

Đánh giá khả năng tái sinh chồi của tập đoàn cao lương ngọt (16 giống B) thời vụ tháng 4 tại Thái Nguyên

Trần Văn Điền

Nguyễn Tuấn Phong

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức phân bón đến năng suất, chất lượng giống chè Trung Du tại Thái Nguyên

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Nguyễn Thị Cúc

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức phân bón đến năng suất, chất lượng giống chè LDP1 tại Thái Nguyên

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Nguyễn T Thanh Nga

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức phân bón đến năng suất, chất lượng giống chè TRI 777 tại Thái Nguyên

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Hà Thị Viễn

8

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai các tổ hợp có tiển vọng GL6,GL7,GL8 thuộc đề tài chọn giống thuốc lá có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các vùng trồng thuốc lá chính tại các tỉnh phía Bắc

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Phùng Thị Hay

9

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 5 tại Thái Nguyên (A1-A25)

Luân Thị Đẹp

Đào Nguyễn Hoàng Anh

10

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 5 tại Thái Nguyên (C1-C12)

Luân Thị Đẹp

Nguyễn Ngọc Linh

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ 7-9 lá đến sinh trưởng và năng suất giồng ngô LVN99, vụ Đông 2011 tại trường ĐHNL TN

Nguyễn Thị Lân

Hoàng T Thùy Linh

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ 3-5 lá đến sinh trưởng và năng suất giồng ngô LVN99, vụ Đông 2011 tại trường ĐHNL TN

Nguyễn Thị Lân

Triệu T Lệ Khuyên

13

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số dòng giống Sắn có triên vọng tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

Trần Ngọc Ngoạn

Nguyễn Quảng Bách

14

Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ cấy dòng TG10 đến năng suất hạt giống lai F1 tổ hợp Thái ưu 2 tại Thái nguyên

Phạm Văn Ngọc

Nguyễn Thị Mơ

15

Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ GA3 đến năng suất hạt giống lai F1 tổ hợp Thái ưu 2 tại thái Nguyên

Trần Đình Hà

Phạm Văn Ngọc

Hoàng Thị Bích Ngọc

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LVN99, vụ Đông 2011 tại TN

Phạm Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Lân

Nguyễn Đình Tiệp

17

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ử thời kỳ 3-5 lá và 7-9 lá đến sinh trưởng và năng suất của giồng ngô LVN14 vụ Đông năm 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Lân

Bạch Thị Thu Phương

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ 3-5 lá và 7-9 lá đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LVN99 vụ Đông 2011 tại Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Lân

Đỗ Thị Thoa

19

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men rượu tại xã Lương Thành - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn

TS. Trần Trung Kiên

Phạm Văn Huy

20

Đánh giá khả năng tái sinh chồi của tập đoàn cao lương ngọt (12 giống C) thời vụ tháng 4 tại Thái Nguyên

TS. Trần Trung Kiên

Nguyễn Duy Định

21

Nghiên cứu khả năng xua đuổi, gây ngán và tiêu diệt sâu hại rau bắp cải cua dung dịch ngâm từ một số loài thực vật

Nguyễn Thị Mai Thảo

Bùi Lan Anh

 

Nông Đức Việt

22

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón tới sinh trưởng, phát triển của các giống lúa loài phụ Japonica

Đặng Quý Nhân

Hoàng Hải Hiếu

23

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa loài phụ Japonica.

Đặng Quý Nhân

Hoàng Đức Chung

24

Đánh giá sinh trưởng, phát triển của một số dòng giống lúa chịu hạn và 2 dòng TGMS103s và 135s.

Đặng Quý Nhân

Phạm Văn Quang

25

Đánh giá sinh trưởng, phát triển của một số dòng giống lúa cạn có triển vọng trên ruộng cạn vụ mùa 2011 tại Thái Nguyên

Đặng Quý Nhân

Lê T Khánh Huyền

26

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón vi sinh tới sinh trưởng, phát triển 1 số giống chè tại Thái Nguyên

Dương Trung Dũng

Nguyễn Thế Hưng

27

Điều tra tình hình sản xuất cam quýt tại huyện Văn Chấn- Yên Bái và bình tuyển, chọn lọc cây đầu dòng

Nguyễn Thế Huấn

Lưu Thanh Bình

28

Điều tra tình hình sản xuất cam quýt tại huyện Văn Chấn- Yên Bái và bình tuyển, chọn lọc cây đầu dòng

Nguyễn Thế Huấn

Nguyễn Văn Tiến

29

NC khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai

Phan Thị Vân

Nguyễn Mạnh Dũng

30

ĐG khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai có triển vọng tại TN

Phan Thị Vân

Nguyễn Thị Trang

31

NC khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô đường

Phan Thị Vân

Trương Thiên Lý

32

NC kỹ thuật bón phân vô cơ cho nương chè thu hái bằng máy

Hoàng Văn Chung

Đặng Ngọc Vượng

Triệu Thị Thu

33

Ảnh hưởng của liều lượng và kỹ thuật bón phân hữu cơ sinh hóa tới ST, NS và Chất lượng chè tại vùng chè Thái Nguyên

Hoàng Văn Chung

Phạm T Khánh Hòa

34

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá , đậu tương ngân đến năng suất và phẩm chất chè Kim tuyên tại Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên

Trần Quang Tuấn

35

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và phẩm chất giống chè Bát Tiên tại Thái Nguyên

Vũ Thị Nguyên

Đinh Trưởng Nam

36

Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh, cải tạo vườn chuối tây tại Bắc Kan

Hoàng Khánh Tâm

Trần Tự Cường

37

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của Bưởi Sa Điền tại Thái Nguyên

Lương Thị KimOanh

Đinh Tuấn Anh

38

NC sản xuất rau theo GAP

Nguyễn Thúy Hà

Đào Thị Ngọc

39

NC sản xuất rau theo GAP

Nguyễn Thúy Hà

Ngô Thị Yến

40

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali bón trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua triển vọng vụ Đông Xuân 2011 - 2012

Nguyễn Thị Mão

Nông Ngọc Tôn

41

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua triển vọng vụ Đông Xuân 2011 - 2012

Nguyễn Thị Mão

Ngô Thị ánh Tuyết

42

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp canh tác BVTV đến dịch hại và năng suất của giống cà chua triển vọng trong vụ Đông Xuân 2011 -2012

Nguyễn Thị Mão

Ma Thị Hòa

43

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản  tại ĐHNL TN

Dương Thị Nguyên

Phạm Thị Thu Yến

44

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến dịch  hại và năng suất cà chua trong vụ Đông Xuaan 2011 0-2012 tại trường ĐHNL TN

Lê T Kiều Oanh

Đoàn T Trâm Anh

45

nghiên cứu ảnh hưởng 1 số nguyên tố vi lượng đến ST và NS rau thủy canh

Lê Sĩ Lợi

Dương Thị Anh

46

So sánh một số dòng giống sắn có tiềm năng cho năng suất chất lượng cao tại Bảo Yên – Lào Cai

Nguyễn Viết Hưng

Đào T Thúy Ngân

47

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và tổ hợp phân bón đến năng suất và chất lượng giống sắn KM94

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn Trí Thức

48

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thơi vụ tháng 6 tại Thái Nguyên

Ng. T. Phương Oanh,

Bùi Lan Anh

Ngô Duy Tân

49

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số giống cao lương ngọt (5B x 3 reps) trồng thời vụ tháng 7 tại thái Nguyên

Ng. T. Phương Oanh,

Bùi Lan Anh

La Thị Ngọc Anh

50

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 9 tại Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Phạm Văn Đăng

51

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 8 tại Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Nguyễn Tiến Thành

52

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 8 tại Thái Nguyên

Bùi Lan Anh

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

53

Đánh giá khả năng tái sinh chồi của tập đoàn cao lương ngọt (88 giống A, B1, B3) thời vụ tháng 4 tại Thái Nguyên

Trần Ngọc Ngoạn

Nguyễn Thị Mai

54

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 10 tại Thái Nguyên

Trần Ngọc Ngoạn

Nông Quý Ly

55

Nghiên cứu, sinh trưởng, năng suất của một số giống cao lương ngọt bằng phương pháp gieo sạ thời vụ tháng 7 tại Thái Nguyên

Lê Sĩ Lợi

Trần Ngọc Ngoạn

Dương Thế Anh

56

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 6 tại Thái Nguyên

Đỗ Thị Ngọc Oanh

Trần Văn Điền

Đỗ Văn Cương

57

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dung dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng của rau trồng thủy canh

Hoàng T Bích Thảo

Tăng Đức Hoàng

58

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 6 trồng tại Thái Nguyên

Nguyễn Đức Thạnh

Bùi Lan Anh

Nguyễn Văn Lâm

59

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 10 trồng tại Thái Nguyên

Nguyễn Đức Thạnh

Bùi Lan Anh

Nông Thị Thúy Ngà

60

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 9 trồng tại Thái Nguyên

Hoàng Kim Diệu

Trần Trung Kiên

Đỗ Danh Ngọc

 

                                                                                                                                                                                                           T/M BCN Khoa

                                                                                                                                                                                                            P.Trưởng khoa

 

                                                                                                                                                                                                     Ths. Hoàng Văn Chung

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 11273
Hôm nay 5810
Hôm qua 21379
Tuần này 107504
Tuần trước 171967
Tháng này 3051536
Tháng trước 4013583
Tất cả 38782998

Lượt truy cập: 38783020

Đang online: 11271

Ngày hôm qua: 21379

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ