Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ HSSV Thông báo HSSV
25/12/2015 10:13 - Xem: 1234

Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập - Khoa Nông học

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường ĐH Nông Lâm                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      

  Số:    1298  CV/HSSV                                    Thái Nguyên, ngày  23  tháng  12  năm 2015

V/v niêm yết danh sách SV

hưởng hỗ trợ chi phí học tập

 

Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa             

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Nhà trường đã rà soát hồ sơ và lập danh sách các SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào Đại học hưởng hỗ trợ chi phí học tập;

Để đảm bảo chính xác các thông tin về những SV được hưởng hỗ trợ chi phí học tập. Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa rà soát danh sách SV của khoa mình thuộc diện hưởng hỗ trợ chi phí học tập;

Các ý kiến cần chỉnh sửa và hồ sơ nộp bổ sung (nếu có) gửi qua phòng CT HSSV (đ/c Dương).

Thời gian hoàn thành: Trước 17h00 ngày 31 tháng 12 năm 2015;

Những ý kiến cần chỉnh sửa và hồ sơ nộp sau thời gian quy định trên, nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết việc hỗ trợ chi phí học tập của năm 2014-2015.

Nhận được công văn này, nhà trường đề nghị BCN các Khoa niêm yết, đồng thời thông báo cho SV các lớp biết và thực hiện theo nội dung công văn.

    Nơi nhận:                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG                              

   - BGH (B/cáo);                                                  KT. Trưởng phòng CT HSSV

   - Như  trên (niêm yết, T/h)                                           P. Trưởng phòng                                                                                           

   - Lưu VT, CT HSSV.                                                           

                                                                                    TS. Đỗ Quốc Tuấn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA NÔNG HỌC NHẬN HỖ TRỢ

Đăng bài: MQ - NH 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 10995
Hôm nay 7187
Hôm qua 19173
Tuần này 91316
Tuần trước 162931
Tháng này 2948506
Tháng trước 3024524
Tất cả 34266608

Lượt truy cập: 34266608

Đang online: 10995

Ngày hôm qua: 19173

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ