Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ HSSV
01/10/2015 15:34 - Xem: 1364

Kế hoạch khám sức khoẻ sinh viên K46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                      Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

          Số:  976/ TB - CT HSSV                                   Thái Nguyên, ngày  30  tháng 9 năm 2015

V/v kế hoạch khám sức khoẻ sinh viên K46

                 năm học 2015 - 2016

 

              Kính gửi:    - Thủ trưởng các đơn vị

                                  - BCN các khoa CNTY, Nông học, Lâm nghiệp,  QLTN, MT

                                             KT & PTNT, CNSH&CNTP và TTĐT&PTQT, Trạm Y tế

Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ/BGD - ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành quy chế  HSSV các trường Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (mục 5 điều 5 nghĩa vụ của HSSV) và kế hoạch năm học 2015-2016 của nhà trường;

Căn cứ kế hoạch triển khai công tác chuyên môn về việc khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K46 của Phòng QT - PV;

Để thực hiện đúng kế hoạch đợt khám sức khỏe sinh viên K46. Nhà trường thông báo kế hoạch khám sức khỏe  cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Toàn thể sinh viên khoá 46

2. Đơn vị tổ chức

 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên phối hợp với phòng khám Đa khoa  Việt Bắc .

3. Thời gian: Từ chiều 03/10 đến 04/10 / 2015

                 + Buổi sáng: 7h00 đến 11h00

                 + Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

4. Địa điểm

Hội trường A trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

5. Lịch khám cụ thể như sau:

Thời gian

Đơn vị

Số lượng SV

Ghi chú

Chiều 03/10/2015

Khoa: CNTY

735 SV

Mỗi sinh viên chuẩn bị 01 ảnh 4 x 6 phông nền trắng. Kinh phí khám sức khỏe K46 trích từ nguồn BHYT

Khoa: CNSH&CNTP

Khoa: Nông học

TTĐT&PTQT

Sáng

04/10/2015

Khoa: QLTN

740 SV

Khoa:Lâm nghiệp

Chiều 04/10/2015

Khoa: KT&PTNT

582 SV

Khoa: Môi trường

Tổng cộng

2.057 SV

Yêu cầu: GVCN hướng dẫn BCS các lớp liên hệ với trạm Y tế trước 02 ngày theo lịch để nhận hồ sơ và chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của trạm y tế.

6. Tổ chức thực hiện

- Ban chủ nhiệm, Trợ lý QLSV các khoa và GVCN các lớp thông báo cho toàn thể sinh viên đến khám sức khoẻ đầy đủ, đúng kế hoạch và quản lý sinh viên của đơn vị mình trong thời gian khám; Sau đợt khám sức khoẻ các khoa tổng hợp, báo cáo BGH về số lượng sinh viên đã khám sức khoẻ và những sinh viên chưa khám sức khoẻ để nhà trường có kế hoạch tiếp theo (qua phòng CT HSSV, Đ/c Nguyễn Đức Sơn)

- Phòng Kế hoạch tài chính phối hợp với phòng QTPV (Trạm y tế) làm hợp đồng với đơn vị được chọn khám sức khỏe cho sinh viên K46 theo quy định;

- Phòng Hành chính Tổ chức: Chuẩn bị Hội trường, khánh tiết, tuyên truyền (loa đài, tin bài, chụp ảnh, băng zôn,...), sơ đồ, biển hiệu phục vụ cho việc khám sức khỏe K46;

- Phòng Quản trị phục vụ: Chuẩn bị quạt gió và phương án đảm bảo điện (có dự trù máy phát); giám sát về chuyên môn trong tổ chức khám.

- Phòng CT HSSV: Cử lãnh đạo và chuyên viên tham gia phối hợp chỉ đạo; chịu trách nhiệm quản lý sinh viên chung,

- Trung tâm TV&DVSV đảm bảo ANTT trong thời gian tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên K46.

Trên đây là kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên K46 năm học 2015 - 2016. Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

           Nơi nhận:                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

     - Như trên (T/h);                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

      - Lưu VT - CT HSSV.                                                                            (Đã ký)

                 

                    PGS.TS. Trần Huê Viên

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 5531
Hôm nay 10431
Hôm qua 12817
Tuần này 48227
Tuần trước 96590
Tháng này 3182359
Tháng trước 3494688
Tất cả 39896793

Lượt truy cập: 39896815

Đang online: 5544

Ngày hôm qua: 12817

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ