Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
31/03/2019 22:08 - Xem: 417

Lịch công tác tuần 14 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1/4 - 07/4/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 14 năm 2019 (01/04 - 07/04/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/04

 

 

 - 07:30-07:50: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 4/2019

Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị; 

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT.; 

CB:

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 08:30- 10:00: Phòng họp khoa NH

Họp xây dựng kế hoạch đi tư vấn tuyển sinh từ ngày 4/4 – đến ngày 6/4 tại các tỉnh Cao Bằng; Bắc Kan; Tuyên Quang và Hà Giang.

TP: BCN khoa; T.Dũng, C. Kiều Oanh, T.Toán

 

-10h-10h30: Họp HCB Liên chi mở rộng (Phòng họp Khoa NH) 

Triển khai CV 344 /QĐ- ĐHNL- HSSV V/v QĐ ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Trường ĐHNL hệ chính quy 

TP: BCN khoa (Thầy Hưng, Cô Xuyến), BCH Liên chi, BCH các chi đoàn, BCS các lớp và giáo viên chủ nhiệm các lớp 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp triển khai  kế hoạch làm việc với đoàn kiểm toán Nhà nước năm 2019

TP: BGH, Trưởng các phòng, Kế toán trưởng, Viện trưởng viện KHSS, Viện trưởng Viện NC Lâm nghiệp, Giám đốc và kế toán các Trung tâm: Tài nguyên MT, Thủy sản, ADC, TT ĐT&PTQT, TT NN&THUD, TT Đào tạo theo NCXH, TT Địa tin học, TT giống cây trồng và vật nuôi Toàn bộ CBVC P. KHTC

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-12:00: PH số 3 ĐHTN

Làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương

TP: Ban thường vụ ĐU ĐHTN

 

ĐHTN

 

Thứ Ba

02/04

 

 

 

 - 09:00-11:00: Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học Thái Nguyên

TP: TP: BCH Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Ban giám hiệu; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB); Trưởng, phó các phòng chức năng,Trưởng, phó các khoa; 20 sinh viên tiêu biểu (do Đoàn TN giới thiệu). CB:

T.Hưng; C.Xuyến; C.Lân

ĐHTN

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Họp BTTND giải quyết công nợ nhà xe ĐH Nông Lâm

TP: BTTND (Ô. Bình, B. Ngân, B. Huyền, Ô. Cảnh, Ô. Cường)

Đặng Xuân Bình

 

 - 14:00-17:00: PH số 1 ĐHTN

Họp góp ý sửa đổi Thông tư 08 của 3 Đại học vùng

TP: BGH (ô. Điền)

Bộ GD&ĐT

 

 - 15:00-16:30: Phòng họp A3

Họp giải quyết công nợ nhà xe ĐH Nông Lâm

TP: BTTND; Đại diện LĐ P. ĐT; Cổ đông góp vốn xây dựng nhà xe ĐHNL (Ô. Nguyễn Thanh Tiến và các cổ đông); B. Mai Thị Ngọc An; P. TTPC (B. Huyền)

Ban TTND

 

Thứ Tư

03/04

 

 - 08:00-17:00: Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên

Tham dự Hội thảo - Triển lãm "Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

TP: Thành phần: Cán bộ, giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ trở lên; Ban giám hiệu; Trưởng, phó phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD, KHCN&HTQT; Trưởng, phó khoa; Trưởng, phó bộ môn (Danh sách file đính kèm).

BCN khoa; Trưởng phó các bộ môn; T.Hồng; C.Vân; C.Lan Anh; T.Ngọc; T.Tuân

Đại học Thái Nguyên

 

 - 14:00-17:00: PH số 1 ĐHTN

Làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước

TP: BGH (Ô. Viên); P. KHTC: Bà Lan, Bà Hương

ĐHTN

 

Thứ Năm

04/04

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Hỗ trợ hoàn thiện Đề xuất dự án Aus4Skills

 

Thành phần:

- Các thành viên 2 nhóm xây dựng đề xuất (Cô Thuỷ, cô Hiếu và các thành viên của mỗi nhóm); Nhóm tư vấn (thầy Thọ, thầy Hồ Sơn, thầy Thảo, cô Dương)

 

Nguyễn Hữu Thọ

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 

*Thành phần: 

- BGH (Ô Viên) 

- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV 

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo, KH-TC, TTrPC 

- Phó khoa phụ trách QLSV các Khoa: NH, CNTY, CNSH&CNTP, LN, MT, QLTN, KT&PTNT

C.Xuyến

Trần Huê Viên

 

 - 13:30-17:30: Phòng họp A1

Hội thảo chuyên đề sinh y giữa Trường Đại học Yang - Ming, Đài Loan với Trường Đại học Nông Lâm

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Phòng KHCN&HTQT

- Khoa CNSH&CNTP: thầy Cường, thầy Nghị, Ban Chủ nhiệm khoa, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể các thầy cô bộ môn CNSH

- VP Chương trình tiên tiến

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A3

Nghiệm thu cấp cơ sở dự án KHCN cấp Nhà nước: “Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất phân hữu cơ khoáng NRT1 và NRT2”

- Chủ nhiệm dự án: TS. Phạm Văn Ngọc.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Sáu

05/04

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp triển khai nhiệm vụ của tổ giám sát khu nội trú

Thành phần:

Theo QĐ số 186/QĐ-KHTC ngày 22/2/2019 v/v thành lập Ban quản lý KTX và tổ giám sát hoạt động khu nội trú trường ĐHNL

- BGH (Ô Điền) 

- Phòng KH-TC (Bà Lan, Bà Ngô Hương, Ô Dương) 

- Phòng CT HSSV (Ô Tính, Ô Lê Tuấn, Ô Sơn) 

- Phòng QT-PV (Ô Hiếu, Bà Mai Anh)

 

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ chuyên đề của NCS Lộc Trần Vượng ngành Khoa học môi trường

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng (GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, PGS.TS. Đỗ Thị lan, TS. Nguyễn Thanh Hải, TS. Dư Ngọc Thành)

 

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Bảy

06/04

 

 - 08:00-11:00: Sân cỏ nhân tạo X10

Chung kết và Lễ bế mạc Giải bóng đá sinh viên năm học 2018 - 2019

TP: - Đại diện Ban Giám hiệu (Ô. Viên)

- Đại diện Công Đoàn trường, các đơn vị

- BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội sinh viên

- Các đội bóng tham dự giải

Thầy Toán và đội bóng Nam nữ của khoa

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Giao nhận đề tài lớp THC-DNLKH47 và LChC-DNLKH47

TP: Ô. Viên (BGH), B. Hằng, Ô. Mạnh (TTĐT), BCN khoa LN cùng các giảng viên được phân công

Trần Huê Viên

 

Chủ Nhật

07/04

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2;3; C. Xuyến T4; C. Lân T5,6

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 2805
Hôm nay 7836
Hôm qua 15834
Tuần này 72792
Tuần trước 162931
Tháng này 2929982
Tháng trước 3024524
Tất cả 34248084

Lượt truy cập: 34248304

Đang online: 2987

Ngày hôm qua: 15834

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ