Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
07/05/2018 01:04 - Xem: 1027

Lịch công tác tuần 19 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (07/05 - 13/05/2018)

Lịch công tác tuần khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tuần 19 năm 2018 (07/05 - 13/05/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

07/05

 

 

 - 07:00-07:30: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2018

TP: Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, VP CTĐTCLC; Chuẩn bị: Phòng HC-TC ;

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Báo cáo kết quả rà soát và cập nhật tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030

TP: BGH, Nhóm SCA1 và tổ công tác xây dựng đề án triển khai NQ18 và 19 (Nhóm SCA 1: Thầy Nông, Thầy Trung, Thầy Viên, Cô Huyền, Cô Lan chuẩn bị báo cáo)

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp Khoa Nông học

Nội dung: Tổ chức Seminar tổng thể cho NCS: Phan Chí Nghĩa với tên đề tài:

 "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất Chè Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại Tỉnh Phú Thọ"

Thành phần:

 - Các Thầy Cô trong hội đồng

 - Toàn thể CB,GV khoa Nông học, NCS và những người quan tâm.

 

16:00-17:00: Phòng họp Khoa Nông học

Nội dung: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo rà soát chương trình đào tạo KHCT và ngành BVTV.

Thành phần:

 - BCN khoa; Trưởng phó các bộ môn; T.Ngoạn; T.Hồng

Nguyễn Viết Hưng

Thứ Ba

08/05

 

 

 

 

- 08:00-16:30: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Phối hợp với Đại học La Trobe và Aus4skills tổ chức hội thảo “Nâng Cao Năng Lực Của Giảng Viên Nhằm Hỗ Trợ Học Tập Cho Sinh Viên Khó Khăn”

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Thầy Việt

- Các thầy cô được đơn vị cử tham hội thảo (theo danh sách)

- Các thầy cô nhóm 1 tham gia khóa ILO

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Khảo sát việc triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018

TP: Đại diện BGH (Ô. Viên); Đoàn công tác CĐ GDVN, CĐ ĐHTN; CT và PCT CĐ Trường ĐHNL; Đại diện LĐ các đơn vị: P. CTHSSV (Ô Phương); P. QTPV (B. Quý); P. HCTC (Ô. Ly); Viện KHSS và Viện NCPTLN (Đón Đoàn đến thăm và khảo sát công tác đảm bảo ATVSLĐ và PCCN tại phòng thí nghiệm); VPCĐ

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A1

Họp trực tuyến với Đại học New Castle chuẩn bị hội thảo quốc tế

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, Thầy Hùng

- Phòng KHCN và HTQT: Thầy Thọ, Thầy Phương

Trần Văn Điền

 

 - 14:00 - 15:00: Phòng họp khoa NH

Họp chi uy  và Chi ủy mở rộng

Triển khai công việc tháng 5 của khoa

TP: T.Hưng; C.Lân; C. Xuyến; T.Dũng; T.Trường

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 15:00 - 16:00: Phòng họp khoa NH

Họp Chi bộ

TP: Toàn thể Đảng viên trong chi bộ

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 16:00 - 17:30: Phòng họp khoa NH

Họp Khoa triển khai công tác tháng 5

TP: Toàn thể cán bộ, GV trong khoa

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Phương án phát triển học liệu cho thư viện

TP: BGH; Lãnh đạo TTNN&TH, tổ thư viện, Lãnh đạo Phòng ĐT, KHTC và QTPV

Lãnh đạo TT Học liệu

Trần Văn Điền

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A1

Báo cáo thường trực Đảng ủy, Ban giám hiệu kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội Hội sinh viên trường ĐH Nông Lâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

TP: Thành phần: Thường trực Đảng ủy, Ban giám hiệu, Bí thư ĐTN, Ban thư ký Hội SV trường

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

09/05

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-16:30: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Phối hợp với Đại học La Trobe và Aus4skills tổ chức hội thảo “Nâng Cao Năng Lực Của Giảng Viên Nhằm Hỗ Trợ Học Tập Cho Sinh Viên Khó Khăn”

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Việt

- Các thầy cô được đơn vị cử tham dự hội thảo (theo danh sách)

- Các thây cô nhóm 2 - ILO

Nguyen Huu Tho

 

 - 08:00-09:45: Phòng họp A1

Làm việc với Đại học Queensland và Aus4skills Hà nội

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Thầy Việt

- Văn phòng chương trình TT

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:30-09:30: Phòng họp A4

Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ quản lý cấp xã, phường của tỉnh Phú Thọ (200 người) về tham quan tại trường.

* 8h15 - 9h30: Đón tiếp đoàn tại HT A4

* 9h30 - 11h15 và 14h00 - 16h00: Thăm quan hiện trường tại Viện NCPTLN, TT Thủy sản, Viện KHSS, Trạm xá thú y, Khoa NH, TT Giống CTVNMN

TP: Thành phần: BGH, Thủ trưởng các đơn vị

(Các đơn vị được phân công chuẩn bị địa bàn tham quan và hướng dẫn theo thông báo)

BCN khoa; Trưởng; phó các bộ môn; C.Nguyên; T.Toán; C.Thảo

Trần Văn Điền

 

 - 09:45-11:30: Phòng họp A1

Đại học Queensland và Aus4skills gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với học viên khóa SCA1 và SCA2

TP: Thành phần: Tất cả các thầy cô đã tham gia khóa SCA1 và SCA2

Trần Văn Điền

 

 - 13:45-15:00: Phòng họp A1

Đại học Queensland và Aus4skills gặp gỡ thảo luận với các học viên khóa SCA6 - Lãnh đạo, quản trị và kế hoạch chiến lược

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Việt

- Các học viên khóa SCA6

Trần Văn Điền

 

 - 15:00-17:00: Phòng làm việc của đơn vị

Đại học Queensland và Aus4skills thăm và làm việc với các đơn vị:

- Phòng hành chính tổ chức: 15h - 15h30

- Trung tâm Đào tạo và PTQT: 15h40 - 16h10

- Viện nghiên cứu và PT lâm nghiệp: 16h20-16h50

TP: Thành phần: Trưởng, phó đơn vị

Nguyễn Hữu Thọ

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Thảo luận và thống nhất phương án về đề án nâng cao thứ hạng Website

TP: Thường trực Ban BT&QT Website (thầy Hùng BGH, thầy Thọ, thầy Hiểu, thầy Thạnh, thầy Thơ, TTNNTHUD: Thầy Vận, cô Toàn, Đc Quang CNTT)

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Năm

10/05

 

 

 

 

 - 08:00-16:30: Phòng họp A1

Phối hợp với Đại học La Trobe và Aus4skills tổ chức hội thảo “Nâng Cao Năng Lực Của Giảng Viên Nhằm Hỗ Trợ Học Tập Cho Sinh Viên Khó Khăn”

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- Các thầy cô đã tham gia khóa tập huấn ILO

Nguyễn Hữu Thọ

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Thảo luận hợp tác với University of Applied Sciences Osnabrueck (UASO): Trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác nghiên cứu

Thành phần:

- UASO: Prof. Dr. Dieter Trautz, Head of department Agronomy/Plant Production; Dr. Kuehling, Faculty of Agriculture and Landscape Architecture

- TUAF: BGH, đại diện lãnh đạo phòng KHCN&HTQT, Ô. Thảo, B. Thanh, B. Hồng (VP CTTT)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đào Thị Thu Hương, ngành Khoa học cây trồng

TP: GS.TS.Trần Ngọc Ngoạn;  PGS. TS. Nguyễn Thị Lân;  TS. Dương Thị Nguyên

Đại diện BCN khoa Nông học và Bộ môn có NCS sinh hoạt chuyên môn

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 10:00-16:00: Phòng họp A3

Seminar chủ đề: Organic Farming, Agriculture in Germany, Precision Farming, new organo-mineral fertilizer compounds

Người trình bày: Prof. Dr. Dieter Trautz, University of Applied Sciences Osnabrueck, Đức

Thành phần: giảng viên và sinh viên quan tâm

Dương Văn Thảo

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế AICAT và ĐSQ ISRAEL tới làm việc về chương trình Thực tập nghề ISRAEL 2018

TP: Thành phần:

Sinh viên chương trình

Hoàng Thị Bích Thảo

 

Thứ Sáu

11/05

 

 

 

 

 - 07:30-08:00: Phòng họp A3

Họp xét Hợp đồng thỉnh giảng (GS.TS. Nguyễn Thế Đặng - Khoa QLTN)

TP: Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Trung, Ô. Bình, Ô. Lãm, B. Đinh Lan, B. Ngô Hương (P. KHTC), B. Ngân, Ô. Huỳnh (P. HCTC), B. Thủy (K. QLTN)

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng 3 đơn vị điểm (Phòng HCTC, Khoa CNSH và CNTP, Trung tâm ĐT, NC và PTTS vùng Đông Bắc); Thông qua mẫu phiếu điều tra chính thức (phục vụ công tác xây dựng Đề án “Đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 2018-2021 và tầm nhìn tới năm 2030”).

TP: Ban chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng đề án, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB, Kế toán trưởng, những người quan tâm (những người quan tâm đăng ký tham dự bằng cách gửi e.mail cho tổ công tác theo địa chỉ: tocongtac1819@tuaf.edu.vn)

T.Hưng

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:00-11:30: Văn phòng DAAD Hà Nội

Họp với Trưởng đại diện DAAD Hà Nội

Thành phần: GS. Dieter Trautz, TS. Kuehling (University of Applied Sciences Osnabrueck); Ô. Thảo (VP CTTT), B. Hương (Khoa KT-PTNT).

 

Dương Văn Thảo

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Seminar: Lồng ghép kiến thức REDD+ và biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

TP: BGH (Thầy Điền, thầy Nông), Giảng viên khoa Lâm nghiệp, Khoa Môi trường, các cán bộ đầu mối của ĐHNL Thái Nguyên của Mạng lưới các trường đại học đào tạo về REDD+ và Biến đổi khí hậu tại Việt Nam (PGS.TS. Trần Quốc Hưng; PGS.TS. Đỗ Thị Lan; TS. Hồ Ngọc Sơn, PGS.TS. Lê Sỹ Trung).

 

Nguyễn Ngọc Nông

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội thảo hiện trạng, chiến lược phát triển và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CTTT

Thành phần: BGH; Đại diện lãnh đạo: Phòng TTKT-ĐBCL, Đào tạo, KHCN&HTQT, Trung tâm ĐT&PTQT, các khoa chuyên môn; Toàn bộ giảng viên đang tham gia giảng dạy CTTT.

C.Lân và các thầy cô tham gia giảng dạy CTTT của khoa

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

12/05

 

 

Chủ Nhật

13/05

- 08:00-17:00: Văn phòng khoa NH

Hội thảo Rà soát chương trình đào tạo ngành KHCT và ngành BVTV

TP: Thành phần:

- Nhà trường: Đại diện Ban giám hiệu, phòng Đào tạo.

- Đại biều mời: các nhà khoa học, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng (theo giấy mời)

- Toàn thể CB,GV trong khoa kể cả giảng viên kiêm nhiệm

Nguyễn Viết Hưng

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2;T3; C.Lân T4; C. XuyếnT5; T6

Thông tin Tuyển sinh khoa Nông học năm 2018 truy cập trang: http://tuaf.edu.vn/khoanonghoc/bai-viet/thong-tin-tuyen-sinh-khoa-nong-hoc-nam-2018-17804.html

Thông tin Cơ hội việc làm khoa Nông học truy cập tranghttp://tuaf.edu.vn/khoanonghoc/danh-sach-bai-viet/viec-lam-474.html

Thông tin về Đào tạo của khoa Nông học truy cập trang: http://tuaf.edu.vn/khoanonghoc/danh-sach-bai-viet/dao-tao-431.html

Tin bài: Ths. Phạm Quốc Toán 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 5247
Hôm nay 4422
Hôm qua 17452
Tuần này 47472
Tuần trước 91540
Tháng này 3593440
Tháng trước 3454571
Tất cả 40627061

Lượt truy cập: 40627061

Đang online: 5247

Ngày hôm qua: 17452

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ