Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcKhoa Nông học - 50 năm Một chặng đường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
12/05/2019 20:07 - Xem: 255

Lịch công tác tuần 20 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (13/5 - 19/5/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 20 năm 2019 (13/05 - 19/05/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

13/05

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu chọn lọc giống lợn Lang Đông Khê góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Thơm.

TP: Thành phần:

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Trần Huê Viên và các thành viên hội đồng: PGS.TS. Lê Minh, TS. Trần Văn Thăng, PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang, TS. Hà Văn Doanh, TS. Mai Anh Khoa, ThS. Lê Quỳnh Hương.

Trần Huê Viên

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Rà soát Đề án vị trí việc làm các Khoa, TT NN&THUD

TP: Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐT, Bí thư Đoàn TN, Phòng HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên), Phòng KHTC (B. Lan, B. Hương), Phòng ĐT (Ô. Thơ), Trưởng các Khoa, GĐ TTNN&THUD

 T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tập huấn “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên khóa ILO 1 và ILO 2

(Tất cả học viên phải có mặt đầy đủ, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được phép nghỉ)

GS. Howard Nicholas

 

- 13:30 - 16:00: PH của các chi bộ

Chương trình KTGS các chi bộ trực thuộc năm 2019 (Chi bộ: Khoa Quản lý tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Nông học, Khoa KHCB)

TP: TP: Tổ KTGS theo QĐ số 75-QĐ/ĐU ngày 12/4/2019 của Đảng ủy trường ĐHNL; Ban chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của chi bộ); Trưởng, phó đơn vị; Chủ tịch công đoàn bộ phận; Bí thư liên chi (nếu có); Trưởng các bộ môn/tổ (nếu có).

T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến; T.Dũng. T.Toán, T.Tuấn, T.Hà.

Trần Văn Phùng

 - 13:00-17:00: Bộ NN&PTNT

Họp triển khai kế hoạch Tổng kết CT Xây dựng Nông thôn mới cấp Quốc gia

TP: BGH (ô. Điền)

Bộ NN&PTNT

 

Thứ Ba

14/05

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: VP Khoa CNTY

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa CNTY (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo tập huấn “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên khóa ILO1 và ILO 2

- Mốt số sinh viên được lựa chọn

(tất cả học viên phải có mặt đầy đủ, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được phép nghỉ)

GS. Howard Nicholas

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần chè Ntea và Công ty cổ phần chè Hà Thái

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

- Khoa CNSH&CNTP: Thầy Tiến

- Khoa KT&PTNT: Thầy Tâm

- Trung tâm Khảo nghiệm giống: Thầy Trường

- Khoa KHCB: Cô Ngọc

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: PH1 ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHTN (ô. Điền)

ĐHTN

 

 - 14:00-17:00: VP Khoa CNSH&CNTP

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa CNSH&CNTP (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

Thứ Tư

15/05

 

 

 - 08:00-11:00: VP Khoa QLTN

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa QLTN (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P QLCL

 

 - 08:00-16:30: Phòng họp A4

Hội thảo: “Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực trong khoa học thực nghiệm”

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Đai diện lãnh đạo phòng: KHCN&HTQT; Đào tạo; Quản lý chất lượng

- Đại diện ban chủ nhiệm các khoa

- Trưởng hoặc phó bộ môn

- Học viên ILO1, ILO2

- Sinh viên được lựa chọn

Lưu ý:

- Phòng HCTC, QTPV chuẩn bị: Loa, micro, máy chiếu, bàn ghế bố trí theo 5 nhóm

- Phòng KHCN&HTQT: chuẩn bị nội dung

C.Lân; T.Dũng; T.Hà; T.Tuấn

GS. Howard Nicholas

 

 - 14:00-17:00: VP Khoa MT

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa MT (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM,  GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng); LĐ CTTT (Ô. Dương)

P. QLCL

 

Thứ Năm

16/05

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

- Hội thảo xác định vai trò và trách nhiệm của các bộ môn trong bối cảnh tự chủ đại học

TP: Thành phần:

- Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Trưởng phó các phòng chức năng

- Trưởng phó khoa, VP CTTT, Trung tâm NN&THƯD

- Trưởng phó các bộ môn

T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến; T.Dũng; T.Tuấn, T.Hà, C.Nga; C.Diệu, C.K Oanh.

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Góp ý điều chỉnh khung chương trình đào tạo ngành Khoa học và quản lý môi trường - CTTT; Công nghệ thực phẩm CTTT

TP: C. Lan, T Hải (Khoa môi trường); T. Tiến, T. Bình, T. Phương, C. Hoa (Khoa CNSH&CNTP)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: VP Khoa KT&PTNT

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa KT&PTNT (Đại diện BCH Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

 - 15:00-17:30: Phòng họp A4

Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế AICAT, Israel đến gặp mặt và phỏng vấn sinh viên đi thực tập nghề tại Israel năm 2019

TP: Trung tâm ĐT&PTQT; Hoàng Thị Bích Thảo; Nguyễn Thị Mai Thu; Sinh viên trúng tuyển chương trình TTN Israel 2019

Hoàng Thị Bích Thảo

 

Thứ Sáu

17/05

 

 - 08:00-11:00: VP Khoa NH

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa NH (Đại diện BCN Khoa, Trưởng các BM, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng khoa Nông học)

P. QLCL

 

 - 14:00-17:00: VP Khoa LN

Hỗ trợ đơn vị rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Khoa LN (Đại diện BCH Khoa, GV phụ trách viết báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

P. QLCL

 

Thứ Bảy

18/05

 

 

Chủ Nhật

19/05

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,3. C.Lân T4,5; C. Xuyến T6

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Thư ngỏ
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Đang online 9010
Hôm nay 159
Hôm qua 13638
Tuần này 66767
Tuần trước 101746
Tháng này 2456805
Tháng trước 3294874
Tất cả 36734375

Lượt truy cập: 36734375

Đang online: 9010

Ngày hôm qua: 13638

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ