Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
27/05/2018 22:33 - Xem: 698

Lịch công tác tuần 22 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (28/5 - 03/6/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 22 năm 2018 (28/05 - 03/06/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

28/05

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 1 ĐHTN

Làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Sơn La

TP: Ban Giám hiệu (Ô. Viên), đại diện lãnh đạo các phòng: Phòng Đào tạo (bộ phận đại học và sau đại học); Phòng CTHSSV, Phòng KHCN&HTQT, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

ĐHTN

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Làm việc với đoàn kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy về Công tác Quản lý CBVC đi học tập và làm việc ở nước ngoài

TP: Ban thường vụ, Lãnh đạo phòng: KHCN - QHQT, HCTC (TCCB); TTĐT&PTQT;

Trần Văn Điền

 

 - 13:30-15:30: Phòng họp A1

Hỗ trợ thực hiện đề án và kiểm tra tiến độ thực hiện các hoạt động sau đào tạo của nhóm SCA4 "xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo"

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Phương

- Khoa QLTN: Thầy Việt

Đại học Công nghệ Queensland

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A4

Trao đổi thông tin với CBVC các đon vị đào tạo về Đề án Đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Trường ĐHNL giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn tới 2030.

TP: Lãnh đạo và CBVC các khoa, VP CTTT, tổ ngoại ngữ và tin học (TT NNTH);

Tổ công tác xây dựng Đề án;

Lưu ý: CBVC đã tham gia trao đổi thông tin về Đề án giữa tổ Công tác với các phòng thì có thể không tham gia.

BCN khoa và cán bộ giảng viên khoa NH

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Làm việc với đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Sơn La về công tác phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao KHCN

TP: Ban thường vụ; BGH; Trưởng các Khoa; Trưởng các phòng: ĐT, KHCN_QHQT, HCTC, Lãnh đạo: Viện NC&PTLN, TT Thủy sản, TT khảo nghiệm giống, TT NN&TH, TT ĐT&PTQT.

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 15:45-17:30: Phòng họp A4

Trao đổi thông tin với CBVC các các trung tâm và viện về Đề án Đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Trường ĐHNL giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn tới 2030.

TP: Lãnh đạo và CBVC các viện và trung tâm trực thuộc Trường (trừ TT NNTH và TT UTCN&HTKN). 

Tổ công tác xây dựng Đề án

Lưu ý: CBVC các trung tâm/viện đã tham gia trao đổi thông tin về Đề án cùng các phòng và các khoa thì có thể không tham dự.

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Ba

29/05

 

 

 

 - 08:00-10:30: Phòng họp A3

Thẩm định rà soát chương trình đào tạo các ngành Khoa nông học

TP: TP.Hội đồng tư vấn đào tạo trường( BGH, Trưởng các khoa, Giám đốc trung tâm tin học ngoại ngữ)

Cbi. Khoa khoa học cây trồng

BCN khoa; T.Tuấn; K Oanh; T.Dũng; T.Hà; T. Trường

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Thẩm định và rà soát chương trình đào tạo các ngành khoa kinh tế

TP: TP. Hội đồng tư vấn đào tạo trường( BGH, Trưởng các khoa và GĐ trung tâm tin học ngoại ngữ)

Cbi. Khoa kinh tế và phát triển nông thôn

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A4

Họp nhóm ILO-Aus4skills: Nâng cao năng lực giảng viên trong hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thống nhất các dự án triển khai tại trường Đại học Nông Lâm

TP: Nhóm thành viên của dự án ILO-Aus4skills, BCH Đoàn trường ĐHNL

Bùi Đình Lãm

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ + BGH

TP: Ban thường vụ + BGH

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

30/05

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ

TP: Ban chấp hành Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Giao ban tháng 6+7/2018

TP: BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng các đơn vị, Kế toán trưởng.

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 14:00: Phòng họp A3

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế

Thành phần:

- BGH ( Ô Viên), Bí thứ Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện các phòng: Đào tạo, CT HSSV, TTrPC

- Phó khoa phụ trách QLSV và trợ lý QLSV các khoa: NH, CNTY, KT&PTNT, CNSH&CNTP, KHMT, QLTN, LN

- Lãnh đạo VP CTTT và trợ lý QLSV

Cô Xuyến; T. Toán

Trần Huê Viên

 

  • 15:00 – 17:00 : Phòng họp khoa NH
  • Họp đánh giá phân loại cán bộ công chức và bình xét thi đua năm học 2017 – 2018.
  • TP: Toàn thể CB,GV trong khoa kể cả cán bộ HĐ

Nguyễn Viết Hưng

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Thẩm định  kế hoạch đào tạo năm 2018-2019

TP: TP. Hội đồng khoa học và đào tạo trường

Trần Văn Điền

 

 - 14:30-15:15: Phòng họp A1

Làm việc với đoàn đánh giá của SEARCA

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Phương, Cô Hằng

- Khoa Lâm Nghiệp: Thầy Hưng

- Trung tâm ĐT&PTQT: Cô Thảo

- Khoa Nông học: Cô Đỗ Ngọc Oanh

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:15-17:00: Phòng họp A1

Đoàn đánh giá SEARCA tham gia phỏng vấn, đánh giá một số cựu học viên của SEARCA

TP: Thành phần:

- Thầy Hưng (Khoa LN); Cô Thảo (Trung tâm ĐT&PTQT); Cô Đỗ Ngọc Oanh (Khoa NH)

SEARCA

 

Thứ Năm

31/05

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Rà xoát lại những bất cập trong quản lý  việcđóng BHXH của Nhà trường

Thành phần: ); Phòng KHTC (Bà Lan, bà Dự, bà Hương, Bà Ninh), Phòng HCTC (Bà Ngân, Bà Quyên, Bà Huệ, Ông Huỳnh)

Đinh Ngọc Lan

 

05:00 – 17:00 Tư vấn TS tại Lạng Sơn

TP: T.Hưng; C. Xuyến; Cô Huyền; T.Trường ; T.Dũng  C.Mão

 

 - 08:00-11:00: PH số 3, ĐHTN

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

TP: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (Thầy Điền)

ĐHTN

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp bình xét thi đua khen thưởng Công đoàn năm học 2017-2018

TP: BCHCĐ Trường; CT các Công đoàn bộ phận (Trưởng vắng Phó thay)

Đặng Xuân Bình

 

Thứ Sáu

01/06

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Thẩm định rà soát chương trình đào tạo các ngành khoa Quản lý tài nguyên

TP: TP. Hội đồng tư vấn đào tạo trường( BGH, Trưởng các khoa và GĐ trung tâm tin học -ngoại ngữ)

Cbi, Khoa Quản lý tài nguyên; Phòng ĐT

T.Hưng

Nguyễn Ngọc Nông

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A3

Thẩm định rà soát chương trình đào tạo các ngành khoa CNSH& CNTP

TP: TP. Hôi đồng tư vấn đào tạo trường( BGH, Trưởng các khoa, GĐ trung tâm tin học ngoại ngữ; Phòng ĐT

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Họp giao ban BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên tháng 6 năm 2018

TP: Đại diện BGH, Đại diện phòng CTHSSV, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội sinh viên, VP Đoàn TN-HSV

Bùi Đình Lãm

 

Thứ Bảy

02/06

 

 

Chủ Nhật

03/06

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2;3;4. Cô Xuyến T5;6

 

Tin bài: Ths. Phạm Quốc Toán

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 402
Hôm nay 7869
Hôm qua 11080
Tuần này 7869
Tuần trước 87556
Tháng này 2800282
Tháng trước 3272477
Tất cả 32709587

Lượt truy cập: 32709587

Đang online: 402

Ngày hôm qua: 11080

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ