Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
13/08/2018 01:02 - Xem: 299

Lịch công tác tuần 33 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (13/8- 19/8/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 33 năm 2018 (13/08 - 19/08/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

13/08

 

 

 

 

 - 07:30-11:00: Hội trường A

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019 cho SV đầu khóa K50

 

Chuyên đề 1: Giới thiệu quá trình phát triển của Nhà trường và một số nội dung trọng tâm trong năm học 2018-2019 

- Báo cáo viên: Ban giám hiệu

- Thời gian: 7h30-8h30

                    

Chuyên đề 2: Phổ biến các Quy chế, chế độ chính sách, học bổng, học phí liên quan đến SV 

- Báo cáo viên: Phòng CT HSSV

- Thời gian:  8h45-11h00

                    

 Sinh viên tất cả các khoa: CNTY, LN, NH, QLTN, KT&PTNT, VP CTTT, KHMT, CNSH&CNTP

Chuẩn bị: Theo TB số 984 ngày 06/8/2018 (đã gửi các đơn vị)

T.Toán; C. Thảo (quản lý SV K50)

Trần Huê Viên

 

15:00 – 16:30 Phòng họp khoa NH

Gặp mặt SV K50

TP: BCN khoa; Chủ tịch CĐ; BT đoàn TN; Chủ nhiệm câu lạc bộ hướng nghiệp: T. Toán; C. Thảo

Cô Xuyến

 - 07:30-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Phương, cô Hương

- VP CTTT: Thầy Thảo và Chuyên viên

- Trung tâm ĐT&PTQT: Cô Thảo và Chuyên viên

- Phòng HCTC: Cô Ngân và Chuyên viên

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Thẩm định kết quả tự đánh giá và xếp loại đơn vị đào tạo (Trường ĐHNL) năm học 2017-2018

TP: Đoàn công tác của ĐHTN (Theo QĐ của GĐĐHTN); Trường ĐHNL: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị (Trưởng vắng Phó thay) có liên quan và chuyên viên phụ trách minh chứng: P. ĐT, P. KHCN&HTQT, P. KT&ĐBCLGD, P. CTHSSV, P. QTPV, P. HCTC, P. KHTC, TTNNTHUD, VPCTĐTCLC, TTĐTPTQT, P. TTPC; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; CV các VP: VPĐU, VPCĐ, VPĐTN-HSV

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-12:00: Phòng họp A2

Làm việc với giám đốc quỹ học bổng Happel và CEO Avoca

Thành phần: BGH ( Ông Hùng); phòng KHTC( Bà Lan); TT ươm tạo ( Bà Dương)

 

Trần Huê Viên

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp Ban Thường vụ + BGH

TP: Ban thường vụ + BGH

 

Thứ Ba

14/08

 

 - 07:30-11:00: Hội trường A

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019 cho SV đầu khóa K50

Chuyên đề 3: Phổ biến kế hoạch đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế học vụ, phương pháp đăng ký các môn học theo hệ thống tín chỉ

1. Thời gian:   7h30- 11h00                    

2. Báo cáo viên: Phòng Đào tạo

 Sinh viên tất cả các khoa: CNTY, LN, NH, QLTN, KT&PTNT, VP CTTT, KHMT, CNSH&CNTP

 

* Chuẩn bị: Theo TB số 984 TB/CT HSSV ngày 06/8/2018 đã gửi các đơn vị

 

Trần Huê Viên

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A4

Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác về phát triển Lâm nghiệp và Dược liệu giữa Trường ĐHNL với Tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Nam

TP: TP: ĐHNL: BGH, Trưởng các đơn vị, BTC lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện NC&PTLN (yêu cầu mặc trang phục công sở - mùa hè); Đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Tổng cục LN; Đại diện lãnh đạo UBND, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Nam và tỉnh thái Nguyên; đại diện một số doanh nghiệp và khách mời

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

15/08

 

 

 

 - 07:30: Hội trường A

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019 cho SV đầu khóa K50

Chuyên đề 4: Công tác Đoàn hội trong trường học và chương trình khởi nghiệp của sinh viên

1. Thời gian:  7h30- 9h00                      

2. Báo cáo viên: Đoàn TN, Hội SV

Chuyên đề 5: Giới thiệu các môn học và phương pháp học tập các môn khoa KHCB

1. Thời gian:  9h15- 11h00                   

2. Báo cáo viên: Khoa KHCB

 Sinh viên các khoa: CNTY, LN, NH, QLTN, KT&PTNT, VP CTTT, KHMT, CNSH&CNTP

 

* Chuẩn bị: Theo TB số 984 TB/CT HSSV ngày 06/8/2018 đã gửi các đơn vị

 

Trần Huê Viên

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện NC&PT Lâm Nghiệp

TP: TP: ĐHNL: BGH, Trưởng. phó các đơn vị, CBVC, NLĐ Viện NC&PTLN (Yêu cầu: nam mặc áo trắng, nữ áo dài đồng phục truyền thống); Đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Tổng cục LN; Đại diện lãnh đạo, sở NN&PTNT Tỉnh Hà Giang, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thái Nguyên; Đại diện một số Doanh nghiệp và khách mời (theo giấy mời).

C.Lân; C. Xuyến

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ

Tên đề tài: Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Đình Hòa

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định số 2545/QĐ-BGDĐT ngày 9/7/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Xét CNTN cho các lớp:

TQB-DLN46 - Ngành: Lâm nghiệp - Hệ: ĐH VLVH 

SLC-DNLKH45N02 - Chuyên ngành: Nông lâm kết hợp - Hệ: ĐH VLVH

SLC-DCNTY46 - Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y - Hệ: Đại học VLVH

TP: Thầy Viên, Thầy Thạnh (KT ĐBCLGD), Thầy Tính (CT HSSV), Thầy Bình (TTPC), Cô Hương (KTT), Thầy Hưng (LN), Cô Phúc (CNTY), Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

16/08

 

 

 

 

 - 07:30: Hội trường A

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019 cho SV đầu khóa K50

Chuyên đề 6: Công tác PCTP và các TNXH, công tác bảo đảm ANTT trong trường học

1. Thời gian:  7h30- 9h30              

2. Báo cáo viên: Phòng PA83 công an tỉnh TN

Chuyên đề 7: Giới thiệu về Trung tâm học liệu và phương pháp tra cứu tại Trung tâm học liệu

1. Thời gian:  9h45- 11h00

2. Báo cáo viên: Trung tâm học liệu ĐHTN

 Sinh viên các khoa: CNTY, LN, NH, QLTN, KT&PTNT, VP CTTT,  KHMT, CNSH&CNTP

 * Chuẩn bị: Theo TB số 984 TB/CT HSSV ngày 06/8/2018 đã gửi các đơn vị

 

Trần Huê Viên

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp tổ công tác về rà soát, sắp xếp vị trí việc làm khối cán bộ phục vụ đào tạo

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018.

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-15:30: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Nguyễn Thị Hương (Khoa CNSH và CNTP)

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Trung, B. Ngân, Ô. Duy, Ô. Chí, Ô. Bình, B. Hạnh)

Trần Văn Điền

 

 - 15:30-17:00: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Hà Văn Tuyển (Khoa QLTN)

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Trung, B. Ngân, B. Thủy, Ô. Binh, B. Quỳnh Hoa)

Trần Văn Điền

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A1

Đại học Công nghệ Queensland làm việc với các học viên SCA3 (SSCA3)

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên SCA3 (SSCA3)

- VP Aus4skills Hà Nội

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

Đại học Công nghệ Queensland

 

Thứ Sáu

17/08

 

 

 

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Tập huấn sử dụng Facebook trong Kinh doanh

 

TP:

- Ban Giám Hiệu (T. Hùng)

- TT ĐTTNCXH (C. Hằng)

- TT ƯTCN&HTKN (C. Dương, T. Tú, C. Lượng)

- 60 học viên (đã đăng ký)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:30-09:30: Hội trường A

1. Thời gian tổ chức Lễ bế giảng chung: 8h30-9h30

- Địa điểm: Hội trường A

- Thành phần tham dự:

+ BGH

+ Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, TTrPC, KT&ĐBCLGD, TT KN&HTSV, Đoàn TN, Hội SV

+ BCN các khoa và trợ lý QLSV các khoa, LĐ VP CTTT và trợ lý QLSV

+ Tất cả sinh viên K46 và sinh viên các khóa khác được xét công nhận tốt nghiệp theo QĐ số 945/QĐ-ĐT ngày 10/7/2018

 C.Xuyến; T.Toán và toàn thể SVK46 theo QĐ

2. Thời gian tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

2.1. Từ 9h30 thứ Sáu ngày 17/8/2018, BCN các khoa: KHMT, CNSH&CNTP, LN tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho SV của khoa mình, cụ thể:

+ Khoa KHMT: Hội trường A

+ Khoa CNSH&CNTP: phòng họp của khoa CNSH

+ Khoa Lâm nghiệp: Giảng đường nghiêng A1

 

2.2. Từ 14h00 thứ Sáu ngày 17/8/2018, BCN các khoa: QLTN, NH, CNTY, KT&PTNT tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho SV của khoa mình, cụ thể

+ 13h30-15h30: Khoa QLTN:         Giảng đường nghiêng A1

+ 15h30-17h00: Khoa Nông học:   Giảng đường nghiêng A1  ( C.Xuyến; T.Toán và toàn thể SVK46 theo QĐ)

+ 14h00-15h30: Khoa CNTY:         Hội trường A

+ 15h30-17h00: Khoa KT&PTNT:  Hội trường A

3. Chuẩn bị: CTHSSV (tổ chức, ANTT), HC-TC (Hội trường, nước uống, khánh tiết, loa đài, tin bài), QT-PV (, giảng đường nghiêng A1, dự phòng máy phát), Đoàn TN (3 tiết mục văn nghệ)

Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị theo nội dung TB

Trần Văn Điền

 

 - 09:00-16:30: Hội trường nhà TB1 - Khoa Quốc tế - ĐHTN

Hội thảo về đảm bảo chất lượng giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học

Diễn giả:  TS Ralf Muhlberger, Giảng viên Đại học Công nghệ Queensland

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu (Ô. Hùng)

- Đại diện lãnh đạo Phòng ĐT

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng

- VP CTTT: Thầy Dương

- Trợ lý khảo thí và đảm bảo chất lượng các khoa, Trung tâm NN và THƯD

- Các học viên khóa SCA3 (SSCA3)

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Cô Hiếu

C. Phương Oanh

Đại học Công nghệ Queensland

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Họp giao ban ĐTN-HSV đầu năm học mới

TP: BCH Đoàn Thanh niên, BCH HSV, VP Đoàn-Hội. Trang phục áo ĐTN

Bùi Đình Lãm

 

 - 14:00-17:00: PH số 2, ĐHTN

Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên.

TP: Đại diện BGH.

ĐHTN

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Họp trung tâm Môi trường miền núi

TP: Toàn thể cán bộ trung tâm (khoa QLTN và khoa MT)

 

Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn Thơ

 

Thứ Bảy

18/08

 

 

 - 08:00-12:00: Phòng họp A4

Hội thảo “Ứng dụng Blokcchain trong đào tạo, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp” và giao lưu Sinh viên với Doanh nghiệp

TP: Các nhà tài trợ; các trường, viện; doanh nghiệp; hợp tác xã, trang trại; các cơ quan chuyên môn; các chuyên gia; nhà cung cấp các ứng dụng Bockchain; Các giảng viên và sinh viên.

Đại điện BGH; Phòng KHCN-HTQT;

KHOA KT&PTNT

 

 - 08:00-14:30: Phòng họp A1

Đại học Công nghệ Queensland làm việc với các học viên SCA3 (SSCA3)

TP: Thành phần:

- Tất cả học viên SCA3 (SSCA3)

- Văn phòng Aus4skills Hà Nội

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

Đại học Công nghệ Queensland

 

 - 08:30-10:30: Hội trường A

Chương trình gặp mặt và giao nhận ĐTTN cho các lớp:

HNB-TTY47 

Ngành: Thú y  - Hệ đào tạo: Liên thông từ TC - ĐH

Đại điểm học; Trường Trung cấp Thái Nguyên (Đại học Đông Đô)

NL-CTY48N02

Ngành: Thú y - Hệ đào tạo: Liên thông từ  CĐ - ĐH

Địa điểm học: Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

TP: Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐT TNCXH), BCN khoa CNTY, giáo viên được phân công hướng dẫn

Trần Huê Viên

 

Chủ Nhật

19/08

 

 

 

Trực BCN khoa: C.Lân T2;3. Cô Xuyến T4;5;6;

Thày Hưng tham gia lớp học Chính trị từ ngày 13- 18/8

 

 

 

Tin bài: BCN khoa Nông học 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 1396
Hôm nay 4536
Hôm qua 11758
Tuần này 41451
Tuần trước 118463
Tháng này 2776256
Tháng trước 2971714
Tất cả 33111067

Lượt truy cập: 33111083

Đang online: 1407

Ngày hôm qua: 11758

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ