Khoa Nông học
Tuyển sinh 2018 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2018 - Khoa Nông họcKhoa Nông học Tuyển sinh 2018 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
26/08/2018 21:39 - Xem: 198

Lịch công tác tuần 35 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (27/8- 2/9/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 35 năm 2018 (27/08 - 02/09/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

27/08

 

 

 

 

 - 09:00-11:00: Vp Đoàn Thanh niên

Họp BTV Đoàn trường Đại học Nông Lâm

TP: BTV Đoàn trường

Bùi Đình Lãm

 

 - 09:00-10:00: Vp khoa Nông học

Họp tổ chức chương trình tổng kết năm học

TP: BCN khoa; T. Dũng; T.Trường; T.Toán; C.Thảo

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 10:00-11:30: GĐ C

Hội đồng đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho ThS. Hà Văn Tuyển (Khoa QLTN)

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Trung, B. Ngân, B. Thủy, Ô. Binh, B. Quỳnh Hoa)

Trần Văn Điền

 

 - 13:30-15:30: Phòng Thanh tra Pháp chế

Rà soát vị trí việc làm Phòng Thanh tra Pháp chế

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 15:30-17:30: Phòng QTPV

Rà soát vị trí việc làm Phòng Quản trị Phục vụ

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2017-2018 Khoa Nông học

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Khoa Nông học, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Chuẩn bị: Khoa Nông học (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Nông học

Lưu ý: GVCN các lớp quán triệt SV đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trần Huê Viên

 

Thứ Ba

28/08

 

 

 

 

 

 - 07:30-09:30: Phòng Đào tạo

Rà soát vị trí việc làm Phòng Đào tạo

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

1.     Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Xuyến, ngành Khoa học cây trồng 

Thành phần: Theo Quyết định (PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, TS. Nguyễn Thế Huấn), Đại diện BCN Khoa Nông học và những người quan tâm

CBị. Phòng đào tạo

C. Lân

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 09:30-11:30: Phòng KHCN và HTQT

Rà soát vị trí việc làm Phòng KHCN và HTQT

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 13:30-15:30: Phòng CT HSSV

Rà soát vị trí việc làm Phòng Công tác HSSV

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 15:30-17:30: Phòng HCTC

Rà soát vị trí việc làm Phòng Hành chính Tổ chức

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2017-2018 Khoa CNSH&CNTP

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Khoa CNSH&CNTP, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa CNSH&CNTP (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

Trần Huê Viên

 

Thứ Tư

29/08

 

 

 

 

 - 07:45-11:00: Phòng họp số 1 - ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác KT&ĐBCLGD năm học 2017-2018

TP:

Thành phần: BGH (Ô. Phùng), Lãnh đạo: P. ĐT, P. CTHSSV, P. KT&ĐBCL; Trưởng các khoa có chương trình đào tạo đánh giá chuẩn đầu ra năm 2018 (B. Thủy QLTN, B. Lan MT)

ĐHTN

 

 - 08:00-16:00: Phòng họp A4

Hướng dẫn viết đề cương chi tiết học phần theo AUN

Sáng từ 08h00-10h00; chiều từ 14h00-16h00

TP: Toàn thể giáo viên trong trường (người có giờ lên lớp buổi sáng thì tham gia vào buổi chiều)

 

 - 10:00-12:00: Phòng họp A1

Đón tiếp Ngài Đại sứ Mozambique đến thăm Trường

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Hùng

- Văn phòng Chương trình tiên tiến: Thầy Phương

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Thảo, cô Hằng

- Trưởng khoa: Khoa có sinh viên Mozambique đang học tập

- Sinh viên Mozambique đang học tập tại trường

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Trung tâm ĐT TNCXH

Rà soát vị trí việc làm Trung tâm ĐT theo nhu cầu xã hội

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 19:00-22:00: Hội trường A

Tổng kết năm học 2017-2018 Chương trình đào tạo tiên tiến (Giao lưu văn hóa quốc tế và vinh danh sinh viên xuất sắc)

Thời gian:19:00 - 22:00: Hội trường A

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Văn phòng CTTT, GV giảng dạy CTTT, sinh viên CTTT các khóa và sinh viên trao đổi 

- Khách mời: Lãnh đạo các phòng, khoa và trung tâm, các cá nhân và tập thể ngoài trường, (theo giấy mời)

Chuẩn bị: Văn phòng CTTT (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

 

Trần Huê Viên

 

Thứ Năm

30/08

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác HSSV năm học 2017-2018 và triển khai công tác năm học 2018-2019.

TP: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện phòng Công tác HSSV.

ĐHTN

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Tú Huy; ngành Khoa học cây trồng 

Thành phần: Theo Quyết định (PGS.TS. Trần Văn Điền; PGS.TS. Nguyễn Thúy Hà; PGS. TS. Nguyễn Thị Lân), Đại diện BCN Khoa Nông học và những người quan tâm.

CBị. Phòng Đào tạo

Phòng ĐT

C. Xuyến

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 08:30-11:00: Hội trường  Sở Kế hoạch và Đầu tư TN

Hội nghị tổng kết chương trình đón sinh viên Lào về nhà dân (Homestay) năm học 2017 – 2018

TP: Đại diện BGH, phòng CTHSSV, Bí thư Đoàn TN, Trưởng ban liên lạc lưu học sinh Lào, đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội hữu nghị Việt Lào

 

 - 09:00-11:00: TT NN và THƯD

Rà soát vị trí việc làm khối phục vụ đào tạo Trung tâm NN và THƯD

TP: Tổ công tác theo QĐ số 1046/QĐ-ĐHNL ngày 31/7/2018

Tổ trưởng Tổ công tác

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A1

Tiếp đón và làm việc với các giáo sư đại học Quốc gia Trung ương Đài Loan (NCU) và Phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Trung tâm Địa tin học: Thầy Hiểu

- VP CTTT: Thầy Dương

- Đại diện lãnh đạo khoa: QLTN, MT

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thảo, cô Hằng

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi Trao đổi, nói chuyện về xây dựng nông thôn mới ở Hàn Quốc và Khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn của các chuyên gia Hàn Quốc tại Trường Đại học Nông Lâm.

TP: Các đơn vị được phân công: BGH (thầy Điền); lãnh đạo các phòng: TCHC, KHCN-HTQT, CTHSSV,QTPV, Đoàn TN, Khoa KT&PTNT, thầy Hiểu (HCTC), thầy Thọ (KHCN-HTQT), thầy Trung (KTPTNT).

Trần Văn Điền

 

 - 19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2017-2018 Khoa Lâm nghiệp

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Khoa Lâm nghiệp, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Lâm nghiệp (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

 

Trần Huê Viên

 

Thứ Sáu

31/08

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Xét học vụ Kỳ II năm 2017-2018

TP: TP. BGH(Điền, Viên),Phòng đào tạo, Đại diện BCN khoa, trợ lý quản lý sinh viên, Đại diện phòng CTHSSV, KT&ĐBCL,Thanh tra pháp chế.

Cbị. phòng đào tạo

C.Xuyến; T.Toán

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp hội đồng xét tốt nghiệp Cao học K24 đợt tháng 8

TP: TP.Hội đồng theo quyết định

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 13:30-16:00: Phòng họp A4

Trao đổi, nói chuyện về xây dựng nông thôn mới ở Hàn Quốc và Khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn của các chuyên gia Hàn Quốc.

TP: Điện diện Bộ NN&PTNT, VP Điều phối nông thôn mới Trung ương và các đại biểu đại biểu tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc, Israel, các chuyên gia Hàn quốc.

BGH, lãnh đạo các đơn vị, các CBGD và sinh viên của các đơn vị (danh sách của các đơn vị thực hiện theo thông báo số 1072/TB-ĐHNL);

Về trang phục đại biểu tham dự: CBGV trang phục công sở, sinh viên trang phục Đoàn thanh niên, Lễ tân áo dài truyền thống.

BCN khoa; Trưởng phó các bộ môn và 8 sinh viên khoa NH (C xuyến cử 8 sv đại diện cho các lớp của khoa)

Trần Văn Điền

 

 - 19:00: Hội trường A

Tổng kết năm học 2017-2018 Khoa Môi trường

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Khoa Môi trường, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Môi trường (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

 

Trần Huê Viên

 

Thứ Bảy

01/09

 

 

Chủ Nhật

02/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2;T6; C. Xuyến T3; T4; C. Lân T6

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2018 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Đang online 1244
Hôm nay 12046
Hôm qua 22923
Tuần này 34969
Tuần trước 107216
Tháng này 2520928
Tháng trước 2641021
Tất cả 29027323

Lượt truy cập: 29027408

Đang online: 1316

Ngày hôm qua: 22923

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ