Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
16/09/2019 08:15 - Xem: 270

Lịch công tác tuần 38 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (16/9- 22/9/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 38 năm 2019 (16/09 - 22/09/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

16/09

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Thẩm định các đề án phát triển Trung tâm tự chủ

8h00-9h00: Trung tâm ĐT&PTQT (Bà Thảo, Bà Thu)

9h00-10h00: Trung tâm Phát triển Nông thôn mới (Bà Yến & ô. Trung - Khoa KT&PTNT)

TP: BGH, Trưởng các phòng chức năng

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-11:30: PH số 1 ĐHTN

Họp triển khai kế hoạch xây dựng Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ ĐHTN

TP: BGH (Ô. Điền)

ĐHTN

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Đóng góp  ý kiến cho Bài Tham luận với chủ đề "Phát triển du lịch vùng MNPB" trong Chương trình Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Hùng); P. KHCN (Ô. Thọ, Bà Minh); Khoa QLTN (Bà Thủy, Ô. Nông); Khoa KT&PTNT (ô. Trung, Ô. Luận)

Trần Văn Điền

 

 - 19:30-19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Chăn nuôi thú y

Ký hợp tác lớp đặt hàng doanh nghiệp và trao học bổng Doanh nghiệp cho SV

 Thành phần: 

-BGH (thày Điền, thày Hùng)

- Đại diện Đoàn TN, Hội SV; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: CTHSSV, Đào tạo, KH-TC, QT-PV, QLCL

- BCN khoa, GVCN các lớp, tất cả SV các khóa của Khoa CNTY

- Chuẩn bị: Khoa CNTY (tổ chức chương trình); HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài); QT-PV (dự phòng máy phát điện); CT HSSV (đảm bảo ANTT)

Phan Thị Hồng Phúc

 

Thứ Ba

17/09

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Hội trường A

TỔ chức Lễ khai giảng K51(niên khóa 2019-2023) 

TP: BGH, Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Trợ lý quản lý sinh viên các khoa; Giáo viên chủ nhiệm toàn thể sinh viên K51 (cả sinh viên Quốc tế học chương trình tiên tiến tuyển sinh năm 2019).

CB: Theo TB số 1128/TB-ĐT ngày 05/9/2019.

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 09:45-11:00: Phòng họp A3

Họp xét điểm chuẩn HĐ thi và xét tuyển sinh hình thức VLVH các ngành KHCT, LN, QLDD, TY và KTNN tại trường ĐHNL Thái Nguyên

TP: TP: Ô. Điền, B. Hằng, B.Nga (TTĐT), Ô. Tính (HSV), Ô.Bình (QLCL), B.Lan (KHTC), B. Thuỷ (QLTN), B. Phúc (CNTY), Ô. Hưng (LN), Ô.Hưng (NH), Ô. Trung (KT&PTNT); Trung tâm ĐTTNCXH

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen Dê cỏ (Dê Nản) Định Hóa tại tỉnh Thái Nguyên”

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Phùng.

TP: Các thành viên Hội đồng theo quyết định và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội nghị Tổng kết công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018-2019

Thành phần:

- BGH, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại biểu cấp trên (theo giấy mời)

- Đại diện LĐ các đơn vị: Đào tạo, QLCL, HC-TC, KH-TC,QLKH&HTQT, QT-PV, Trung tâm ĐTTNCXH, Trung tâm NN&THUD

- Đại diện BCN (C.Xuyến) các Khoa, VP CTTT và Giáo viên chủ nhiệm các lớp, trợ lý giáo vụ các khoa

Chuẩn bị: Theo thông báo 1168 TB/HSSV ngày 12/9/2019 đã gửi các đơn vị

 

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với  Business Leadership Institute - Deakin University, Australia.

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, thầy Thảo

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Tư

18/09

 

 

Thứ Năm

19/09

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Làm việc với  Đoàn lãnh đạo Trường Cao Đẳng Sơn La

14h00 - 15h30: giới thiệu các mô hình tự chủ của Trường (Ô. Hiểu và Bà Hằng)

15h30 - 17h00: Thăm và làm việc với Viện NC&PT Lâm nghiệp (Bà Hà)

TP: BGH: Ô. Hùng, Bà Hằng(TT ĐT Theo Nhu cầu); Ô. Trung (P. ĐT); Ô. Hiểu (P. HCTC); Bà Lan (KHTC); Bà Hà (Viện NC&PTLN)

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Sáu

20/09

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2018 - 2019

- Thành phần:

+ Đại biểu theo giấy mời.

+ Ban Giám hiệu: Thầy Hùng

+ Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV

 

+ Phòng CT HSSV: LĐ phòng CT HSSV; CB phòng CT HSSV, Ô Hùng tổ trưởng BV. 

+ Cán bộ quản lý KTX K (từ K1-K6),  cán bộ quản lý KTX A; 

+ Đại diện lãnh đạo các Phòng: QLCL, QT-PV, HC-TC

+ Đại diện lãnh đạo BCN các Khoa, Văn phòng CTTT

C.Xuyến

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Họp xét điểm chuẩn thi và xét tuyển sinh hình thực VLVH các ngành: KHCT; LN; QLDD; ThY và KTNN tại Trường ĐHNL Thái Nguyên

TP: Ô. Điền; B. Hằng; B. Nga (TTĐT); Ô. Tính (HSSV); Ô.Bình (QLCL);  B. Lan (KHTC);  B. Phúc (CNTY); Ô. Hưng (NH); Ô. Hưng (LN); B. Thuỷ (QLTN); Ô. Trung (KT&PTNT)

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

21/09

 

 

 

 - 06:30-17:00: Trường ĐH sư phạm

Tham gia tổ chức thi Sau đại học đợt 2

TP: TP. Theo Quyết đinh của đại học( có thông báo trực tiếp)

Ban coi thi ĐHTN

 

 - 07:30-11:30: Hội trường A

Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K51, sinh viên hệ liên thông và VB2 K51

1. Thời gian:

- Buổi sáng: 7h30-11h00

- Buổi chiều: 13h30-17h00

2. Thành phần:

- BGH (Ô Hùng)

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, KH-TC, QT-PV

- Phó khoa phụ trách QLSV và GVCN các lớp K51

- Cán bộ Trạm y tế của trường

- Toàn thể sinh viên K51, sinh viên hệ liên thông và VB2

(Các khoa thông báo cho sinh viên của đơn vị mình biết đến khám đầy đủ)

Chuẩn bị: HC-TC (Hội trường, loa đài, khánh tiết, nước uống, sơ đồ, biển hiệu); Trung tâm UTKN (Chụp ảnh, đưa tin); CTHSSV (đảm bảo ANTT); QT-PV (giám sát công tác chuyên môn, dự phòng máy phát điện), Các khoa cử Cán bộ đến quản lý SV của đơn vị mình

Phòng CT- HSSV

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội thảo "Phương pháp Giảng dạy hòa nhập tích cực trong dạy học"

TP: Đại diện phòng Đào tạo, toàn thể cán bộ, Giáo viên khoa CNTY

 

 - 08:00-16:00: PH số 1, tầng 5, ĐHTN

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ

TP: Đại diện BGH; Đại diện LĐ P. QLCL và CV thanh tra

ĐHTN

 

Chủ Nhật

22/09

 

 - 06:30-17:00: Đại học sư phạm

Tham gia tổ chức thi Sau đại học đợt 2

TP: TP. Theo quyết định của đại học( có thông báo trực tiếp)

Ban coi thi ĐHTN

 

 - 08:00-12:00: Giảng đường C

Thẩm định luận văn cao học K25 Lâm học

TP: Thành phần: Thầy cô theo Quyết định của hiệu trưởng trường ĐHNL

            các học viên cao học K25 Lâm học

Trần Quốc Hưng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,3; C Lân T4,5; C.Xuyến T6

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 3665
Hôm nay 873
Hôm qua 12321
Tuần này 83666
Tuần trước 105908
Tháng này 3618676
Tháng trước 0
Tất cả 42244971

Lượt truy cập: 42244971

Đang online: 3665

Ngày hôm qua: 12321

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ