Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
17/09/2018 09:40 - Xem: 295

Lịch công tác tuần 38 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (17/9- 23/9/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 38 năm 2018 (17/09 - 23/09/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

17/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp của Khoa

Làm việc với Khoa CNSH&CNTP về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Thành phần: tổ công tác phòng CT HSSV; Ban chủ nhiệm Khoa

 

Nguyễn Quang Tính

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp của Văn phòng CTTT

Làm việc với VP chương trình tiên tiến về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Thành phần: tổ công tác phòng CT HSSV; Lãnh đạo VP chương trình tiên tiến

 

Nguyễn Quang Tính

 

 - 10:30-11:50: Phòng họp A1

Aus4skills họp với cựu học viên để chuẩn bị cho việc tiếp đón đoàn đánh giá giữa kỳ của dự án

TP: Thành phần:

- Aus4skills

- Cô Thủy (Khoa Tài Nguyên); Cô Hằng (TT ĐT theo nhu cầu); Cô Dung, Cô Ngọc, Cô Hiếu (Khoa cơ bản); Thầy Nông, Thầy Hùng (BGH), Thầy Thơ, Cô Hà (Phòng ĐT); Thầy Duy (Khoa CNSH&CNTP); Thầy Hiểu (Phòng HCTC)

Aus4skills Hà Nội

 

 - 13:30-17:00: Giảng đường C

Thẩm định Luận văn trước Bảo vệ cho lớp Cao học PTNT đợt 2

TP: Phòng Đào tạo; Các thành viên theo quyết định và học viên đủ điều kiện

Hà Quang Trung

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Gặp mặt sinh viên  trường Đại học Padjadjaran, Indonesia đến thực tập tại Khoa

TP: Đại diện Phòng KHCN&QHQT, Ban chủ nhiệm khoa CNTY, T. Trường (CTV quốc tế), T. Khánh, T. Đào Cường, T. Diễn, SV câu lạc bộ tiếng Anh Khoa CNTY (Thầy Đào Cường thông báo cho SV câu lạc bộ)

TS. Trần Văn Thăng

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp của đơn vị

Làm việc với Khoa Nông học về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Thành phần: tổ công tác phòng CT HSSV; Ban chủ nhiệm Khoa

C. Xuyến; C. Lân

Nguyễn Quang Tính

 

 - 14:00-16:00: PH số 1 ĐHTN

Họp hội đồng tuyển sinh SĐH đợt tháng 9/2018

TP: TP. Thầy Điền, T.Thái

CT hội đồng tuyển sinh

 

 - 14:30-15:15: Phòng họp A1

Aus4skills làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm để chuẩn bị đón tiếp đoàn đánh giá giữa kỳ

TP: Thành phần:

- Aus4skills

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

Aus4skills Hà Nội

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp của đơn vị

Làm việc với Khoa Môi trường về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Thành phần: tổ công tác phòng CT HSSV; Ban chủ nhiệm Khoa

Nguyễn Quang Tính

 

Thứ Ba

18/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ chuyên đề của NCS Ngô Xuân Hải ngành Lâm sinh.

Thành phần: GS.TS. Đặng Kim Vui,  PGS.TS. Trần Quốc Hưng, PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, TS. Đỗ Hoàng Chung, TS. Nguyễn Thanh Tiến.

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 7:30-11:30: Giảng đường C

Thẩm định Luận văn trước Bảo vệ cho lớp Cao học ngành KHCT

TP: Phòng Đào tạo; Các thành viên theo quyết định và học viên đủ điều kiện

Nguyễn Thị Lân

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp Khoa NH

Rà soát chương trình đào tạo thạc sỹ

TP: Toàn thể  các thày cô có trình độ tiến sỹ kể cả giáo viên kiêm nhiệm

Lưu ý: Các thày/cô trưởng bộ môn thông báo đến các thày cô có trong thành thần đến dự họp đầy đủ.

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp của Khoa

Làm việc với Khoa Lâm nghiệp về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Nguyễn Quang Tính; Phòng CT- HSSV

Nguyễn Quang Tính

 

 - 08:00-12:00: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, HN

Hội thảo khoa học " 05 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức"

TP: Chủ tịch Hội đồng trường (Thầy Trung)

ĐH Quốc gia Hà Nội

 

 - 09:00-09:45: Phòng họp Trung tâm học liệu

Đoàn đánh giá giữa kỳ của Aus4skills gặp gỡ phỏng vấn lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Tây Bắc

TP: Thành phần:

- Theo danh sách đã cử: Thầy Điền, Thầy Hùng, Thầy Thọ

Đoàn đánh giá của Aus4skills

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp của Khoa

Làm việc với Khoa Chăn nuôi thú y về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Thành phần: tổ công tác phòng CT HSSV; Ban chủ nhiệm Khoa

 

Nguyễn Quang Tính

 

 - 09:45-10:30: Trung tâm học liệu

Đoàn đánh giá làm việc với đại diện nhóm WIL1

TP: Thành phần:

- Đại diện nhóm WILs: Cô Thủy (Khoa Tài Nguyên); Cô Hằng (TT ĐT theo nhu cầu); Cô Ngọc (Khoa Cơ bản)

Đoàn đánh giá Aus4skills

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp của Khoa

Làm việc với Khoa Quản lý tài nguyên về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Thành phần: tổ công tác phòng CT HSSV; Ban chủ nhiệm Khoa

 

Nguyễn Quang Tính

 

 - 14:30-15:15: Phòng họp A1

Đoàn đánh giá giữa kỳ Aus4skills gặp gỡ phỏng vấn một số đại diện cựu học viên

TP: Thành phần:

- Trong trường: Thầy Nông, thầy Hùng, thầy Thơ, cô Hà (ĐT), thầy Duy, cô Dung, thầy Hiểu, cô Hiếu

- Ngoài trường: TS. Nguyễn Đức Hạnh, TGĐ Marpahvet

- Sinh viên: Tráng A Dơ, Hoàng Thị Vân Anh (K48, 49 CTTT KHQLMT)

Đoàn đánh giá Aus4skills

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp của Khoa

Làm việc với Khoa KT&PTNT về triển khai thực hiện Đề án đổi mới CT HSSV theo phương thức mới

Thành phần: tổ công tác phòng CT HSSV; Ban chủ nhiệm Khoa

 

Nguyễn Quang Tính

 

Thứ Tư

19/09

 - 19:30-21:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2017-2018

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại biểu theo giấy mời

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: CT HSSV, Đào tạo, TTrPC, KT&ĐBCL, HC-TC, KH-TC, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD, Văn phòng CTTT, Trung tâm ươm tạo CN&Hỗ trợ khởi nghiệp

- BCN các khoa, Lãnh đạo văn phòng VP CTTT, GVCN các lớp

- BCS, BCH chi đoàn, Chi hội sinh viên các lớp sinh viên từ khóa 47 đến khóa 50, các lớp TY 46, DTY 46, KH&QLMT 46 (trừ các lớp đã đi TTTN) và tất cả sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc trong học tập năm học 2017-2018; SV quốc tế thuộc VP CTTT (VP CTTT phối hợp Phòng CT HSSV có phương án dịch)

Chuẩn bị: CT HSSV (tổ chức, báo cáo tổng kết, ANTT), HC-TC (Hội trường A, khánh tiết, tuyên truyền, nước uống, khăn trải bàn, bố trí cây cảnh, chậu hoa, hoa đặt bàn, loa đài), QT-PV (phông, máy chiếu projector, cử người trực điện, dự phòng máy phát điện), KH-TC (Kinh phí cho Đại biểu), Đoàn TN ( văn nghệ, cử SV vệ sinh Hội trường, cử SV phục vụ Tổng kết), BCN các khoa, văn phòng CTTT ( TB cho BCS, BCH chi đoàn, chi hội sinh viên, tập thể, cá nhân SV đạt thành tích xuất sắc tham dự tổng kết)

Thông báo số 1202 TB/CT HSSV ngày 14/9/2018 đã gửi các đơn vị

Đề nghị Cô Xuyến thông báo đến thành phần GVCN và SV đến dự đầy đủ

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

20/09

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Hội nghị rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Bộ Tiêu chí TĐKT Trường Đại học Nông Lâm năm học 2018-2019

TP: BGH; Trưởng các đơn vị (Trưởng vắng phó thay); Hội đồng TĐKT Trường; CTCĐ; Bí thư ĐTNCSHCM; CTHSV.

C. Lân

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Thông qua kết quả rà soát vị trí việc làm khối phục vụ đào tạo  (8 Phòng + Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội)

TP: BTV + BGH + Thường trực Tổ công tác (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên)

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

21/09

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp chuyên môn bốc thăm chia bảng thi đấu và thống nhất dự thảo Điều lệ giải bóng chuyền hơi CBVC Trường ĐHNL 2018

TP: BGH (Ô. Viên); BTC giải (Danh sách theo dự thảo Điều lệ); Tổ trưởng trọng tài (Ô. Giang - KHCB); CT các CĐBP; đại diện các đội tuyển tham dự giải

T. Dũng; T.Hà

Trần Huê Viên

 

Thứ Bảy

22/09

 - 08:00-17:00: Đại học sư phạm

Tổ chức thi đầu vào SĐH đợt tháng 9/2018

TP: TP. Cán bộ tham gia theo quyết định của đại học TN

Hội đồng tuyển sinh ĐHTN

 

Chủ Nhật

23/09

 

 

 - 07:00-17:00: Đại học sư phạm

Tổ chức thi đầu vào SĐH đợt tháng 9/ 2018

TP: TP.Cán bộ tham gia theo quyết định của ĐHTN

Hội đồng tuyển sinh ĐHTN

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đoàn trường: Xét hồ sơ xin vào Đảng của quần chúng ưu tú

TP: - BCH ĐTN trường

Trần Hải Đăng

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A4

Triển khai phần mềm quản lý và đánh giá hoạt động ngoại khóa của Đoàn viên - sinh viên

TP: - BCH Đoàn TN trường

- Bí thư các chi Đoàn

Trần Hải Đăng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: C. Xuyến T2; T3; C.Lân T5; Thày Hưng T4;6

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 2803
Hôm nay 2953
Hôm qua 13833
Tuần này 79991
Tuần trước 114152
Tháng này 3055604
Tháng trước 3164243
Tất cả 32258001

Lượt truy cập: 32258022

Đang online: 2819

Ngày hôm qua: 13833

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ