Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
28/10/2018 23:27 - Xem: 147

Lịch công tác tuần 44 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (29/10- 4/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 44 năm 2018 (29/10 - 04/11/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

29/10

 

 

 

 

 

 - 07:30-11:30: Phòng họp A3

Hội thảo " Nâng cao chất lượng  đào tạo nguồn lực ngành Quản lý tài nguyên rừng và Lâm sinh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

Thành phần: - Ban giám hiệu (Ô. Hùng)

- Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng

- Đại diện các Khoa  chuyên môn, 

- TT NNTH&UD, TT Địa TH,

- Khách mời (Đại diện dự án FORMIS tổng cục lâm nghiệp, Viện hàn lâm lâm nghiệp Việt Nam, chi cục kiểm lâm, doanh nghiệp và Công ty lâm nghiệp Thái Nguyên, viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp)

- Toàn thể CBGV Khoa Lâm nghiệp (kể cả kiêm nhiệm)  

- Những người quan tâm

C. Xuyến

 

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Phòng Đào tạo

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A1

Làm viêc với Tổ chức Ti Group

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Cô Hằng

- VP CTTT: Thầy Dương

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:00-17:00: Đồi cao su (nay là mô hình chè quả - Ô. Dũng Khoa Nông học)

Phối hợp với Công ty cổ phần giải pháp thời tiết và nông nghiệp lắp đặt trạm iMetos

TP: Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Phòng QTPV, Khoa Nông học, Khoa Môi trường

T. Hưng; T.Dũng

Trần Văn Phùng

 

 - 13:30-16:30: Tầng 1 Nhà T1B giảng đường Khoa Quốc tế - ĐHTN

Họp nhóm tham gia dự án "giáo dục giới tính cho nam và nữ sinh viên ĐHTN"  của Trung tâm giới CGFEED và Hội Hữu nghị Đan Mach - Việt Nam

TP: BGH (ô. Viên); Đại diện P. CTHSSV, Đoàn TN, Hội sinh viên

ĐHTN

 

 - 19:00-22:00: Thư viện nhà trường

Khai trương Ntea Drink của Công ty cổ phần Tập đoàn NTEA VIỆT NAM

TP: Thành phần mời: BGH, Trưởng các đơn vị; Phòng HCTC và Phòng KHCN&HTQT (Trưởng, phó)

T.Hưng

 

Thứ Ba

30/10

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Thăm và làm việc của Điều phối DA "giáo dục giới tính cho nam và nữ sinh viên ĐHTN" với Nhà trường

TP: BGH (Ô. Viên); P. CTHSSV, Đoàn TN, Hội sinh viên

Trần Huê Viên

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp B2

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} span.s1 {font: 12.0px Helvetica} span.s2 {font: 11.0px Helvetica}

 

Kiểm tra công tác liên kết đào tạo quốc tế, đào tạo chương trình tiên tiến

Đoàn kiểm tra: Ban Đào tạo; Ban HTQT - ĐH Thái Nguyên

TP: - Thành phần: Đại diện phòng KHCN&HTQT

- CB VP CTTT được phân công chuẩn bị tài liệu minh chứng

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A1

Trình bày Dự thảo Đề án thành lập Tổ Bảo vệ theo hướng tự chủ

TP: TP: BTV, BGH, P. TTPC (Ô. Bình), P. KHTC (B. Lan, B. Hương), P. CT HSSV (Ô. Tính, Ô. Phương), P. HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân); các cá nhân viết đề xuất

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A3

Kiểm tra việc thực hiện công tác Đảng vụ năm 2018 tại các Chi bộ Đảng

TP: Đoàn kiểm tra (Theo QĐ của Đảng ủy); Các Chi bộ (Chuẩn bị báo cáo, sổ sách CT Đảng vụ và minh chứng. TP: Bí thư Chi bộ và Cán bộ quản lý sổ sách Đảng vụ): Khoa QLTN, Khoa MT, Khoa CNSH, Chi bộ các Trung tâm, P. KHTC

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:00-16:00: Phòng họp A1

Trình bày Dự thảo Đề án thành lập Tổ Dịch vụ môi trường - cảnh quan theo hướng tự chủ

TP: BTV, BGH, P. TTPC (Ô. Bình), P. KHTC (B. Lan, B. Hương), P. HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân); các cá nhân viết đề xuất

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

31/10

 

 

 

 

 - 07:00-12:00: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội

Tham dự hội thảo tổng kết khóa học "đảm bảo chất lượng đại học" do QUT phối hợp với Aus4skills tổ chức

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền/Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

- Tất cả học viên khóa đảm bảo chất lượng đại học

QUT và Aus4skilss

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Chăn nuôi và Thú y đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0"

TP: Đại biểu:

Trong trường: BGH, Lãnh đạo phòng ĐT, Dại diện các đơn vị, Cán bộ GV khoa CNTY (kể cả GV kiêm nhiệm)

Ngoài trường: Đại diện Hội Thú y Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trung Tâm Chẩn đoán Thú y trung ương, công ty/trang trại

Yêu cầu: CBGV khoa Nam mặc áo trắng quần sẫm màu, Nữ áo dài tự do

C.Xuyến

TS. Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Họp hội đồng xử lý tài sản thuộc đề tài các cấp sau nghiệm thu

TP: Thành phần: Theo quyết định BGH: Ô. Phùng; phòng QTPV: Ô. Quang, Ô. Hiếu; phòng KHTC: B.  Lan, B. Ngô Hương; phòng KHCN&HTQT: Ô. Thọ, B. Minh; chủ nhiệm đề tài các cấp (Ô. Ngoạn, Ô. Viên, Ô. Hùng, B. Lân, Ô. Vận, Ô. Lợi, B. Phả, B. Tình, Ô. Thông)

T. Ngoạn; C.Lân

Trần Văn Phùng

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Xét CNTN cho các lớp:

BKA-DQLDD46

BKD-DNLKH46

NL-CQLDD48N04

DBC-CTT48

TP: Thầy Viên, Thầy Tính (CT HSSV), Thầy Bình (TTPC), Cô Tâm (KT ĐBCL), Thầy Hưng (NH), Cô Thủy (QLTN), Thầy Hưng (LN), Cô Hương (KTT), Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Văn Điền

 

 - 18:00-22:00: Hội trường A

Lễ hội hóa trang Halloween "Ngôi Làng Ma Ám"

TP: TP: - Đại diện BGH

- Đại diện P.CTHSSV

- BCH Đoàn Thanh niên - BCH Hội sinh viên

- Đại diện Nhà tài trợ Trung tâm anh ngữ AMES

- Toàn thể CBVC, sinh viên quan tâm

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Thứ Năm

01/11

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Hội thảo: "Ứng dụng công nghệ cao trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực Kinh tế và Phát triển nông thôn"

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu, phòng Đào tạo

- Trưởng các Khoa, VP CTTT

- TT NNTH&UD,

- Khách mời (có giấy mời)

- Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế và PTNT (kể cả kiêm nhiệm) 

- Những người quan tâm

C. Lân

Hà Quang Trung

 

13:30 - 15:30: Phòng họp Khoa NH

Seminar cho NCS: Hoàng Minh Thu với tên đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây hang hóa vụ đông tại tỉnh Thái Nguyên

TP: Toàn thể CBGV; NCS khoa NH và Những người quan tâm

 

15:30 - 17:30: Phòng họp Khoa NH

Seminar cho NCS: Nguyễn Xuân Cường với tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh, giống chè Kim Tuyên

TP: Toàn thể CBGV; NCS khoa NH và những người quan tâm

 

Thứ Sáu

02/11

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với Ernst Abbe University of Applied Sciences Jena, Đức

TP: Thành phần: Ô. Hùng (BGH); Ô. Thọ, Ô. Thảo, B. Hằng (Phòng KHCN&HTQT); Ô. Vũ (Khoa CNSH-CNTP), Ô. Dương (VP. CTTT), Ô Hải (Khoa MT)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Góp ý lần 2 Chiến lược KH&CN giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến 2030.

TP: - Thành phần: Hội đồng tư vấn khoa học (BGH, chủ tịch hội đồng trường, trưởng các khoa, GĐ trung tâm NN&THUD), phòng KHCN&HTQT (Ô. Thọ, B. Minh)

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

03/11

 

 

 

 - 07:00-12:00: Phòng họp A4

Hội khóa 26 (1994 - 1998) kỷ niệm 20 năm ra trường và Bàn giao công trình kỷ niệm khóa cho nhà trường

TP: Đại biểu theo giấy mời

Toàn thể cựu sinh viên khóa 26

Ban liên lạc khóa 26

 

 - 07:30-11:30: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn ngành CNSH

TP: TP. Hội đông theo quyết định của hiệu trưởng

Phòng đào tạo

 

 - 08:00-11:00: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành phát triển nông thôn

TP: TP.Hội đông theo quyết định của Hiệu trưởng

Phòng đào tạo

 

 - 13:30-17:30: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn ngành Chăn nuôi và Thú y

TP: Tp. Hội đông theo quyết định của hiệu trưởng

Phòng đào tạo

 

Chủ Nhật

04/11

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn ngành khoa học môi trường

TP: TP. Theo quyết định của Hiệu trưởng

Phòng đào tạo

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Bảo vệ luận văn ngành khoa học cây trồng

TP: TP. Hội đông theo quyết đinh của hiệu trưởng

Phòng đào tạo

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: C.Xuyến T2;3; T.Hưng T4;5; C.Lân T6

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đang online 10986
Hôm nay 233
Hôm qua 16111
Tuần này 56058
Tuần trước 138099
Tháng này 2922549
Tháng trước 2183953
Tất cả 31219664

Lượt truy cập: 31219871

Đang online: 11164

Ngày hôm qua: 16111

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ