Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
05/11/2018 09:02 - Xem: 107

Lịch công tác tuần 45 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (5/11- 11/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 45 năm 2018 (05/11 - 11/11/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

05/11

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-07:50: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2018

TP: Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT.

T.Hưng

Trần Huê Viên

 

 - 08:00-11:00: Văn phòng KT&PTNT

Ceminar của NCS Lê Văn Bảy đề tài "Nghiên cứu phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên"

TP: PGS. TS Đinh Ngọc Lan, TS Hà Quang Trung, TS Bùi Đình Hòa, TS. Đỗ Xuân Luận, TS Nguyễn Văn Tâm

GV Bộ môn PTNT, các NCS ngành PTNT và những người quan tâm

Đinh Ngọc Lan

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A3

Thẩm định báo cáo, hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016 - 2020” của Tỉnh ủy Thái Nguyên

TP: BTVĐU (Thầy Phùng, Thầy Hùng), UBKT Đảng ủy, VP Đảng ủy (Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, minh chứng)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến chất lượng bưởi Đại Minh tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trung Kiên

TP: Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng theo quyết định

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp bàn về việc giao nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất tại trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng

TP: BGH (thầy Phùng), Phòng QTPV (thầy Quang), TT Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng (BGĐ, Tổ tin học)

 

Trần Văn Phùng

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Xét công nhận tốt nghiệp cho lớp QBC-TCNTY47

Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y

Hệ đào tạo: Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

TP: Thầy Viên, Thầy Tính (CT HSSV), Thầy Bình (TTPC), Cô Tâm (KT & ĐBCLGD), Cô Hương (KTT), Cô Phúc (CNTY), Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Huê Viên

 

 - 18:00-20:00: Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Họp Giao ban Hội sinh viên tháng 11

 

TP: Thành phần: BCH Hội sinh viên

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Thứ Ba

06/11

 

 - 07:30-11:00: Phòng họp A3

Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016 - 2020” của Tỉnh ủy Thái Nguyên

TP: Trường ĐHNL: BCH Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, VP ĐU; Tỉnh ủy Thái Nguyên: Đoàn công tác UBKTTU Thái Nguyên

T.Hưng

Trần Văn Phùng

 

 - 14:00-17:00: PH khoa NH

Nội dung: Xác định nội dung và môn học ứng dụng công nghệ cao

- Thành phần: Toàn thể CBGV (Các bộ môn thông báo mời cả giáo viên kiêm nhiệm)

Nguyễn Viết Hưng

 

 

- 08:00-10:00: PH số 1, ĐHTN

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai đào tạo E-learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại các đơn vị.

TP: Lãnh đạo phòng Đào tạo và 01 chuyên viên.

 

Thứ Tư

07/11

 

 - 08:00-11:00: Văn phòng khoa KT&PTNT

Hội thảo về xây dựng chương trình đào tạo ngành mở mới.

TP: - BGH, phòng Đào tạo

- Đại diện nhà tuyển dụng, cơ quản quản lý, nhà khoa học (có giấy mời)

- Toàn thể CBGV khoa KT&PTNT (cả Giảng viên kiêm nhiệm)

Hà Quang Trung

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1 - ĐHTN

Họp BCH Đoàn TN, Hội SV ĐHTN

TP: - Bí thư ĐTN, chủ tịch HSV các trường ĐH thành viên

- Văn phòng ĐTN, HSV

 

Thứ Năm

08/11

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Làm việc với đoàn kiểm tra  của Đại học Thái Nguyên

Nội dung: Kiểm tra công tác khảo thí năm học 2018-2019

TP:

Thành phần: Ban giám hiệu; Lãnh đạo phòng ĐT, phòng KT&ĐBCGD

Trần Văn Phùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Làm việc với đoàn kiểm tra  của Đại học Thái Nguyên

Nội dung: Kiểm tra công tác khảo thí năm học 2018-2019

TP: Thành phần: Ban giám hiệu; Lãnh đạo phòng ĐT, phòng KT&ĐBCLGD

Trần Văn Phùng

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A1

Báo cáo kết quả xây dựng đề án việc làm khối phục vụ đào tạo

TP: Ban thường vụ + BGH; Tổ công tác (Ô. Hiểu, Bà Ngân, Bà Quyên)

 

14:00 – 15:00 Phòng họp khoa NH

Họp Chi ủy + Chi ủy mở rộng

TP: T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến; T.Trường; T.Dũng

Nguyễn Viết Hưng

15:00 – 16:00 Phòng họp khoa NH

Họp Chi bộ

TP:  Toàn thể Đảng viên trong chi bộ

Nguyễn Viết Hưng

16:00 – 17:00 Phòng họp khoa NH

Họp khoa

TP:  Toàn thể CBGV khoa NH

Nguyễn Viết Hưng

Thứ Sáu

09/11

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp xét các đề xuất của các tập thể/cá nhân khai thác sử dụng CSVC của Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển thủy sản vùng Đông Bắc

 và CSVC của khu nhà trẻ - ĐHNL

 

TP: Thầy Điền, Thầy Phùng, Cô Lan - KHTC, Thầy Quang - QTPV, Thầy Bình - CTCĐ và các thành viên tham dự đề xuất

Chuẩn bị: Phòng QTPV

 

Trần Văn Điền

 

 - 09:00-11:00:

Nội dung: Simenar cho NCS của khoa

Thành phần:Hội đồng khoa học Khoa, các thầy TS, giáo viên và NCS

Địa điểm: Phòng họp Khoa QLTN

TP: Vũ Thị Thanh Thuỷ;

 

 - 14:00-15:00: Văn phòng ĐTN-HSV

Họp BTV Đoàn Thanh Niên trường ĐHNL

TP: - BTV Đoàn trường

- Trưởng các ban

Trần Hải Đăng

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đoàn Thanh Niên trường ĐHNL

TP: - Đại diện phòng CTHSSV

- BCH Đoàn Thanh Niên trường ĐHNL

- Thường vụ HSV trường ĐHNL

T. Trường

Trần Hải Đăng

 

Thứ Bảy

10/11

 

 

Chủ Nhật

11/11

 - 08:00-12:00: Phòng họp A4

Hội Khóa 10 kỷ niệm 40 năm nhập trường (1978-2018)

TP: Theo giấy mời

Ban Liên lạc K10

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T3;6; Cô Lân T2;T4; C.Xuyến T5

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đang online 10986
Hôm nay 233
Hôm qua 16111
Tuần này 56058
Tuần trước 138099
Tháng này 2922549
Tháng trước 2183953
Tất cả 31219664

Lượt truy cập: 31219870

Đang online: 11163

Ngày hôm qua: 16111

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ