Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
24/12/2018 08:21 - Xem: 150

Lịch công tác tuần 52 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (24/12- 30/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 52 năm 2018 (24/12 - 30/12/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

24/12

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1 ĐHTN

Họp Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ban TV (Ô. Điền)

ĐHTN

 

- 08:00 - 11:30: PH khoa NH

Duyệt đề cương môn học BM Di truyền giống

TP: Đại diện BCN khoa (C.Lân); Toàn thể CBGV trong bộ môn

Nguyễn Minh Tuấn

- 08:00 - 11:30: PH bộ môn ST&BVTT

Duyệt đề cương môn học BM ST&BVTV

TP: Đại diện BCN khoa (T.Hưng); Toàn thể CBGV trong bộ môn

Lê Thị Kiều Oanh

- 15:30 - 17:30: PH khoa NH

Duyệt đề cương môn học BM sinh lý SH

TP: Đại diện BCN khoa (C.Lân); Toàn thể CBGV trong bộ môn

Trần Đình Hà

- 14:00 - 17:30: PH bộ môn Rau quả

Duyệt đề cương môn học BM Rau quả

TP: Đại diện BCN khoa (C.Xuyến; C.Lân); Toàn thể CBGV trong bộ môn

Hà Duy Trường

 - 14:00-17:00: Trung tâm KNQG

Thanh toán chương trình KN

TP: T.Hưng; T.Dũng

TTKNQG

 - 15:00-17:00: Trung tâm Ươm tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp

Tập huấn thiết bị bay điều khiển từ xa cho ban CNTT&TT Đoàn TN

TP: - Aaron Kingsbury

- Lê Minh Tú (TISC)

- Ban CNTT&TT Đoàn TN

Cao Đức Minh

 

 - 19:00-22:00: Phòng họp A4

Lễ giáng sinh và chào đón năm mới 2019 dành cho SV quốc tế đang học tập tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

TP: Thành phần: Đại diện BGH, phòng KH&HTQT, phòng CT HSSV, Trung tâm ITC, VP Đoàn thanh niên, đại diện Khoa có SV quốc tế theo học (Khoa CNTY, Kinh tế PTNT, Nông học, Môi trường, CNSH & CNTP), giáo viên CTTT, Đại biểu theo giấy mời, VP CTTT và toàn thể SV quốc tế

C.Xuyến

Liên chi đoàn SV CTTT

 

Thứ Ba

25/12

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu sự lưu hành ba bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa động vật và người (bệnh giun xoắn, bệnh gạo lợn, bệnh sán lá gan lớn) và biện pháp phòng chống tại tỉnh Sơn La”

- Chủ nhiệm dự án: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

TP: Thành phần:

- Các thành viên Hội đồng theo quyết định, các cá nhân quan tâm

Trần Huê Viên

 

- 08:00 - 11:30: PH khoa NH

Duyệt đề cương môn học BM Cây trồng

TP: Đại diện BCN khoa (C.Lân); Toàn thể CBGV trong bộ môn

Dương Trung Dũng

- 12:30 - 17:30:

Làm việc với Khoa NH – Học viện NN và Viện rau quả về chương trình NNCNC

TP: BCN khoa; T.Tuấn; T.Tuân;

Nguyễn Thị Lân

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban TV, Ban giám hiệu và các  ủy viên BCH Đảng bộ Trường ĐHNL năm 2018

TP: Uỷ viên BCH Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Hội nghi đánh giá xếp loại đảng viên các cá nhân đảng viên, chi ủy (chi bộ nếu không có chi ủy), lãnh đạo  đơn vị, Ban thường vụ các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, BCH hội cựu chiến binh

TP: Ủy viên BCH, Bí thư các chi bộ (chuẩn bị hồ sơ đánh giá xếp loại đảng viên, tập thể chi ủy, lãnh đạo đơn vị), Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội cựu chiến binh ,

T.Hưng

 

Thứ Tư

26/12

 

 

 

 

 - 08:00-17:00: Hội trường A

Hội chợ việc làm sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y lần 2, năm 2018

TP: Đại diện BGH, Các nhà tuyển dụng, BCN khoa, Chi đoàn CBGV, BCH Liên chi đoàn khoa, GVCN và SV lớp TY 46NO1, N02, N03, DTY 46.

TS. Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Hội nghi đánh giá xếp loại đảng viên các cá nhân đảng viên, chi ủy (chi bộ nếu không có chi ủy), lãnh đạo  đơn vị, Ban thường vụ các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, BCH hội cựu chiến binh (tiếp tục)

TP: Ủy viên BCH, Bí thư các chi bộ (chuẩn bị hồ sơ đánh giá xếp loại cá nhân, chi ủy, lãnh đạo đơn vị), Chủ tich CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội cựu chiến binh ; VP Đảng ủy

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ Luận án cấp cơ sở cho NCS Hoàng Thị Minh Thu, ngành Khoa học cây trồng

GVHD: PGS.TS. Trần Văn Điền

TP: Theo Quyết định (TS. Lê Sỹ Lợi, TS. Dương Thị Nguyên)

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Thảo luận đề nghị ra hạn hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện Đề án quản lý và sử dụng CSVC của Trung tâm thủy sản giai đoạn 2019-2024

TP: TP Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Thủy sản

Phòng KH-TC; Phòng QT - PV; Trung tâm ĐT, NC &PTTSVĐB; Đ/c Nguyễn Tất Đắc, Đ/c Lê Minh Châu và nhóm xây dựng đề án ;Phòng QT - PV

Trần Văn Phùng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Thông nhất hợp đồng giao việc cho Tổ bảo vệ, Tổ Môi trường và KTX K

14h00 - 14h45: Tổ môi trường

14h45 - 15h30: Tổ Bảo vệ

15h30 - 16h30:  Nhóm QL KTX K

TP: TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Phùng); P.HCTC (Ô. Hiểu + Bà Ngân); Phòng KHTC (Bà Lan, Bà Hương KTT); P. CTHSSV (ô. Tính + ô. Phương); Tổ Bảo vệ (Ô. Hùng); Tổ Môi trường (Ô. Tiến); Nhóm CB Quản lý KTX K

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

27/12

 

 

 

 - 07:30-11:30: Giảng đường D

Nôi dung: báo cáo khóa luận của sinh viên ngành Quản lý đất đai

Thành phần ; giáo viên Khoa QLTN

TP: Khoa QLTN;

 

 - 08:00-11:00: PH số 1 ĐHTN

Họp BCH Đảng bộ ĐHTN

TP: BCH Đảng bộ ĐHTN (Ô. Điền, Ô. Phùng)

ĐHTN

 

 - 13:30-17:30: Giảng đường D

Bảo vệ Khoá luận đợt 2 cho SV K46 ngành KHMT

 

Thành phần: Các GV theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A1

Hội nghị xét kỷ luật đảng viên vi phạm

TP: UB Kiểm tra đảng ủy , Bí thư các chi bộ có đảng viên vi phạm

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Sáu

28/12

 

 

 

 - 06:45-15:00: Giảng đường D

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp sinh viên lớp TY 46 N01, N02, N03 và DTY 46

TP: Hội đồng theo danh sách đính kèm và sinh viên lớp TY 46 N01, N02, N03 và DTY 46.

(Các Thầy cô trưởng bộ môn thông báo các Thầy cô kiêm nhiệm)

Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 08:00-11:00: PH số 3 ĐHTN

Hội nghị kiểm điểm cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ban TV Đảng ủy ĐHTN (Ô. Điền)

ĐHTN

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ Luận án cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Xuân Cường, ngành Khoa học cây trồng

TP: Theo Quyết định (PGS.TS. Trần Văn Điền, PGS.TS. Nguyễn Thị Lân, TS. Dương Thị Nguyên)

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 15:30-22:30: Quảng trường Thanh niên

Tri ân và Liên hoan chia tay ra trường K46 Thú y & Dược - Thú y

TP: Ban Giám hiệu, Đại diện các phòng: CT - HSSV, Đào tạo, KHCN&HTQT, HC- TC, KT& ĐBCL, KH-TC, QTPV, TTPC, đoàn thanh niên, hội sinh viên, phụ huynh sinh viên.

Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa CNTY (Kể cả các Thầy cô kiêm nhiệm), toàn thể sinh viên K46TY & DTY, Đại diện sinh viên các khóa trong khoa.

Phan Thị Hồng Phúc

 

Thứ Bảy

29/12

 

 

Chủ Nhật

30/12

 - 09:00-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo về đề cương cho NCS Lê Thị Khánh Hòa, ngành Ký sinh trùng &  VSV học thú y

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2;3; C.Lân T4;6; C.Xuyến T5

Ban chủ nhiệm khoa

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 230
Hôm nay 3222
Hôm qua 10984
Tuần này 25008
Tuần trước 87556
Tháng này 2817421
Tháng trước 3272477
Tất cả 32726726

Lượt truy cập: 32726774

Đang online: 267

Ngày hôm qua: 10984

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ